Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Міністерства > Мінбудархітектури
Поиск 

Мінбудархітектури


Список документов в категории

Название
Щодо використання житлових приміщень ( 2/7-583 ) (Относительно использования жилищных помещений)
Про затвердження Переліку об"єктів і споруд, за якими проектна документація закладається до страхового фонду документації України ( 109/213 ) (Об утверждении Перечня объектов и сооружений, за которыми проектная документация закладывается в страхового фонд документации Украины)
Щодо необхідності оформлення права користування частиною прибудинкової території при влаштуванні окремого входу в квартиру у багатоквартирному будинку (Относительно необходимости оформления права пользования частью придомовой территории при устраивании отдельного входа в квартиру в многоквартирном доме)
Про підсумок роботи робочих груп із перегляду регуляторних актів ( 118 ) (Об итоге работы рабочих групп из пересмотра регуляторных актов)
Про впорядкування роботи з розгляду проектів будівельних норм і нормативних документів ( 68 ) (О благоустройстве работы по рассмотрению проектов строительных норм и нормативных документов)
Про затвердження Положення про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів ( 7 ) (Об утверждении Положения об общественном контроле в сфере благоустройства населенных пунктов)
Про підсумки роботи будівельного комплексу України у I півріччі 2005 року ( 51 ) (Об итогах работы строительного комплекса Украины в И полугодии в 2005 году)
Текст поправки до ДБН В.2.5-13-98 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд" (Текст поправки к ДБН В.2.5-13-98 "Инженерное оборудование домов и сооружений. Пожарная автоматика домов и сооружений")
Про проект національного стандарту ДСТУ-П Б В.2.7-...:200_ "Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови" ( 24 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ-П Бы В.2.7-...:200_ "Будівельні материалы. Смеси строительные сухие модифицированы. Общие технические умови")
Про розгляд пропозицій щодо містобудівної концепції проведення комплексної реконструкції забудови території уздовж вул. Маршала Гречка (від N 2 до N 26-а) в м. Києві з заміною застарілого житлового фонду ( 9 ) (О рассмотрении предложений относительно градостроительной концепции проведения комплексной реконструкции застройки территории вдоль вул. Маршала Гречка (от N 2 к N 26-я) в г. Киеве с заменой устаревшего жилищного фонда)
Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору інноваційних проектів реформування і розвитку житлово-комунального господарства ( 72 ) (Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора инновационных проектов реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства)
Про "Концепцію створення єдиної системи органів державного архітектурно-будівельного контролю в Україні" ( 54 ) (О "Концепции создания единой системы органов государственного архитектурно-строительного контроля в Украине")
Про проект Типових норм часу на виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту тягових підстанцій ( 22 ) (О проекте Типичных норм времени на выполнение работ из технического обслуживания и ремонта тяговых подстанций)
Про розгляд пропозицій щодо експериментального проектування 28-поверхового житлового будинку з підземним гаражем та об"єктами соціально-побутового призначення по проспекту Перемоги, 55/2 у Солом"янському районі м. Києва ( 29 ) (О рассмотрении предложений относительно экспериментального проектирования 28-этажного жилого дома с подземным гаражом и объектами социально-бытового назначения по проспекту Победы, 55/2 в Соломъянскому районе г. Киева)
Про "Методичні рекомендації з визначення коштів на доплати працівникам будівельних організацій у зв'язку з втратами часу на проїзд при перевезенні їх від місця розміщення будівельної організації (збірного пункту) до об'єкта будівництва і назад" ( 33 ) (О "Методических рекомендациях по определению средств на доплаты работникам строительных организаций в связи с потерями времени на проезд при перевозке их от места размещения строительной организации (сборного пункта) к объекту строительства и назад")
Про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю" ( 55 ) (О проекте Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления государственного архитектурно-строительного контроля")
Про проведення Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності водіїв трамвая ( 230 ) (О проведении Всеукраинского конкурса профессионального мастерства водителей трамвая)
Про підсумки конкурсу "Кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію у 2004 році в Україні" ( 123 ) (Об итогах конкурса "Лучшие дома и сооружения, построенные и приняты в эксплуатацию в 2004 году в Украине")
Про затвердження Положення про колегію Мінбуду України ( 26 ) (Об утверждении Положения о коллегии Минстроя Украины)
Про стан виконавської дисципліни та організації виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, запитами та зверненнями народних депутатів України і громадян, та стан виконання рішень ... ( 29 ) (О состоянии исполнительской дисциплины и организации выполнения заданий, определенных актами законодательства, поручениями Президента Украины и Кабинета Министров Украины, запросами и обращениями народных депутатов Украины и граждан, и состояние выполнения решений ...)
Щодо інвестування та фінансування будівництва ( 11/2-901 ) (Относительно инвестирования и финансирования строительства)
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 13 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про проект ДБН В.2.5-...-2006 "Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд" ( 9 ) (О проекте ДБН В.2.5-...-2006 "Защитные мероприятия электробезопасности в электроустановках домов и сооружений")
Про погодження проектів технічних умов ( 73 ) (О согласовании проектов технических условий)
Про затвердження Методики впровадження двоетапного перевезення твердих побутових відходів ( 396 ) (Об утверждении Методики внедрения двоетапного перевозки твердых бытовых отходов)
Про уточнення показників загальновиробничих та адміністративних витрат ( 94 ) (Об уточнении показателей общепроизводственных и административных расходов)
Про розгляд проекту ДБН "Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування" ( 31 ) (О рассмотрении проекта ДБН "Полигоны твердых бытовых отходов. Основные положения проектирования")
Про затвердження Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України ( 174 ) (Об утверждении Порядка определения и применения показателей опосредствованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины)
Про уточнення індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт ( 27 ) (Об уточнении индексов и показателей определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ)
Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для фінансової підтримки творчих спілок у сфері архітектури ( 60 ) (Об утверждении Порядка использования средств государственного бюджета для финансовой поддержки творческих союзов в сфере архитектуры)
Про втрату чинності наказу Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 17.10.96 N 87 ( 110 ) (Об утрате действия приказа Государственного комитета Украины по жилищно-коммунальному хозяйству от 17.10.96 N 87)
Про підсумки роботи будівельного комплексу України у I півріччі 2005 року ( 51 ) (Об итогах работы строительного комплекса Украины в І полугодии 2005 года)
Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов ( 92 ) (О согласовании проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
Про затвердження Методики розрахунку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України ( 335 ) (Об утверждении Методики расчета норм удельных расходов топливно-энергетических ресурсов на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства Украины)
Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов ( 5 ) (О согласовании проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
Про Порядок визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла по регіонах України ( 7/8-771 ) (О Порядке определения и применения показателей опосредствованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины)
Про затвердження Випуску 1 "Штукатурні роботи", Випуску 5 "Облицювальні роботи" Збірника ГН 8 "Опоряджувальні роботи" та Випуску 3 "Мости та труби" (частина 1) Збірника ГН 5 "Монтаж металевих конструкцій" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні т... ( 431 ) (Об утверждении Выпуска 1 "Штукатурні роботи", Выпуска 5 "Облицювальні роботи" Сборника ГН 8 "Опоряджувальні роботи" но Выпуска 3 "Мости но труби" (часть 1) Сборника ГН 5 "Монтаж металлических конструкцій" Отраслевых норм времени на строительные, монтажные т...)
Про стан виконання рішень колегії та НТР Держбуду щодо реалізації програм експериментального будівництва висотних будинків та багатофункціональних комплексів у м. Києві ( 2 ) (О состоянии выполнения решений коллегии и НТС Госстроя относительно реализации программ экспериментального строительства высотных домов и многофункциональных комплексов в г. Киеве)
Про виконання доручення Прем'єр-міністра України від 9 червня 2005 р. N 28645/2/1-05 ( 99 ) (О выполнении поручения Премьер-министра Украины от 9 июня 2005 г. N 28645/2/1-05)
Про погодження проектів технічних умов ( 39 ) (О согласовании проектов технических условий)
Про внесення змін до Положення про фінансування та державне кредитування капітального будівництва, що здійснюється на території України", затвердженого спільним наказом Мінекономіки, Мінфіну, Державного комітету у справах містобудування і архітектури... ( 58 ) (О внесении изменений к Положению о финансировании и государственном кредитовании капитального строительства, что осуществляется на территории Украины", утвержденного общим приказом Минэкономики, Минфина, Государственного комитета по делам градостроения и архитектуры...)
Про організацію постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.2005 р. N 538 "Про затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод" ( 117 ) (Об организации постановления Кабинета Министров Украины от 30.06.2005 г. N 538 "О утверждении Порядка учета дорожно-транспортных проишествий")
Стосовно прав забудовника щодо об'єкта, який споруджується на замовлення управителя Фонду фінансування будівництва, у разі, якщо забудовник є інвестором будівництва такого об'єкта ( 11/2-177 ) (Относительно прав застройщика относительно объекта, который сооружается на заказ управителя Фонда финансирования строительства, в случае, если застройщик является инвестором строительства такого объекта)
Про Заходи щодо реалізації Концепції розвитку морського берега Криму на 2006-2016 роки ( 39 ) (О Мероприятиях по реализации Концепции развития морского берега Крыма на 2006-2016 годы)
Про затвердження Змін до Збірника норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України ( 150 ) (Об утверждении Изменений к Сборнику норм времени на работы и услуги, что выполняются бюро технической инвентаризации Украины)
Про створення Громадської експертно-аналітичної ради при Мінбуді України ( 56 ) (О создании Общественного экспертно-аналитического совета при Минстрое Украины)
Про проект Закону України "Про внесення змін до деяких Законів України" (щодо проведення комплексної державної експертизи) ( 47 ) (О проекте Закона Украины "О внесении изменений к некоторым Законам Украины" (относительно проведения комплексной государственной экспертизы))
Про затвердження орієнтовного плану засідань президії науково-технічної ради на II квартал 2006 року ( 110 ) (Об утверждении ориентировочного плана заседаний президиума научно-технического совета на II квартал в 2006 году)
Про затвердження Системи моніторингу сфери поводження з твердими побутовими відходами ( 309 ) (Об утверждении Системы мониторинга сферы обращения с твердыми бытовыми отходами)
Стосовно оплати повірки квартирних засобів обліку води (Относительно оплаты повірки квартирных средств учета воды)
Про проект національного стандарту "Будівельні матеріали. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови" ( 88 ) (О проекте национального стандарта "Будівельні материалы. Эмульсии битумные дорожные. Технические умови")
Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України ( 24 ) (О показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины)
Про створення експертної комісії з визначення спроможності суб"єктів господарювання виконувати ліцензійні умови з оптової торгівлі квітково-декоративним насінням ( 88 ) (О создании экспертной комиссии из определения возможности субъектов ведения хозяйства выполнять лицензионные условия из оптовой торговли цветочно-декоративными семенами)
Про проект "Методики розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення" ( 56 ) (О проекте "Методики расчета количества теплоты, употребленной на отопление мест общего пользования многоквартирных домов, и определение платы за их опалення")
Про створення робочої групи з опрацювання проекту Концепції розвитку систем нормативно-правового забезпечення будівництва в Україні ( 271 ) (О создании рабочей группы из проработки проекта Концепции развития систем нормативно-правового обеспечения строительства в Украине)
Про затвердження структури центрального апарату Міністерства ( 254 ) (Об утверждении структуры центрального аппарата Министерства)
Про затвердження змін до державних будівельних норм у сфері містобудування ( 152 ) (Об утверждении изменений к государственным строительным нормам в сфере градостроения)
Про створення Громадської ради при Міністерстві будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України ( 50 ) (О создании Общественного совета при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины)
Про хід реалізації регіональних програм житлового будівництва, залучення кредитних ресурсів на його розвиток, в тому числі на основі іпотечного кредитування ( 41 ) (О ходе реализации региональных программ домостроения, привлечение кредитных ресурсов на его развитие, в том числе на основе ипотечного кредитования)
Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для фінансової підтримки творчих спілок у сфері архітектури ( 142 ) (Об утверждении Порядка использования средств государственного бюджета для финансовой поддержки творческих союзов в сфере архитектуры)
Про затвердження орієнтовного плану засідань президії науково-технічної ради на IV квартал 2006 року ( 380 ) (Об утверждении ориентировочного плана заседаний президиума научно-технического совета на IV квартал в 2006 году)
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 34 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про створення Міжвідомчої комісії з питань державного регулювання сфери будівництва і приватного інвестування ( 122 ) (О создании Межведомственной комиссии по вопросам государственной регуляции сферы строительства и частного инвестирования)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві профілів холодногнутих з оцинкованої сталі ( 59 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве профилей холодногнутих из оцинкованной стали)
Про погодження змін Типових регіональних правил забудови ( 50 ) (О согласовании изменений Типовых региональных правил застройки)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей стінових залізобетонних тришарових системи "СТАЙРОДОМ" з гнучкими зв"язками із склопластикової арматури ( 11 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве панелей стенных железобетонных трехслойных системы "СТАЙРОДОМ" с гибкими связками из склопластикової арматуры)
Про стан та перспективи роботи Міністерства з міжнародними організаціями ( 98 ) (О состоянии и перспективах работы Министерства с международными организациями)
Про затвердження Типового положення про структуру управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами ( 31 ) (Об утверждении Типичного положения о структуре управления в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами)
Про внесення змін до наказу Мінбуду України від 07.02.06 N 39 "Про створення науково-технічної ради Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України" ( 345 ) (О внесении изменений к приказу Минбуду Украины от 07.02.06 N 39 "Про создания научно-технического совета Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства України")
Щодо терміну дії галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР ( 439 ) (Относительно срока действия отраслевых стандартов и приравненных к ним других нормативных документов прежнего СССР)
Про Рекомендації з проектування та використання вентильованої фасадної системи "Краспан ВСт о(н)" для будівництва та реконструкції будівель ( 32 ) (О Рекомендациях по проектированию и использованию вентилируемой фасадной системы "Краспан ВСт о(н)" для строительства и реконструкции зданий)
Про введення в дію рішення колегії Держжитлокомунгоспу від 21.06.05 N 26 ( 99 ) (О введении в действие решения коллегии держжитлокомунгоспу от 21.06.05 N 26)
Про прийняття спрощеної процедури внесення змін регуляторного характеру до нормативних документів у будівництві ( 40 ) (О принятии упрощенной процедуры внесения изменений регуляторного характера к нормативным документам в строительстве)
Про проект Зміни N 1 державних будівельних норм ДБН Б.2.4-2-94 ( 52 ) (О проекте Изменения N 1 государственных строительных норм ДБН Б.2.4-2-94)
Про запровадження ритуальної символіки на автотранспортних засобах суб"єктів підприємницької діяльності, що надають ритуальні послуги з перевезення тіла померлого ( 208 ) (О вводе ритуальной символики на автотранспортных средствах субъектов предпринимательской деятельности, что предоставляют ритуальные услуги по перевозке тела умершего)