Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Міністерства > Мінбудархітектури
Поиск 

Мінбудархітектури


Список документов в категории

Название
Про затвердження Методики розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення ( 359 ) (Об утверждении Методики расчета количества теплоты, употребленной на отопление мест общего пользования многоквартирных домов, и определение платы за их отопление)
Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ( 42 ) (Об утверждении Изменений в Инструкцию о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества)
Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт ( 10/8-170 ) (Об индексах и показателях определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ)
Про проект ДБН "Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади" ( 60 ) (О проекте ДБН "Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади")
Про проект Зміни N 1 до ДБН В.2.5-13-98* "Пожежна автоматика будинків і споруд" ( 38 ) (О проекте Изменения N 1 к ДБН В.2.5-13-98* "Пожежна автоматика домов и споруд")
Про затвердження Методики розроблення оцінки впливу на навколишнє природне середовище для об'єктів поводження з твердими побутовими відходами ( 8 ) (Об утверждении Методики разработки оценки влияния на окружающую природную среду для объектов обращения с твердыми бытовыми отходами)
Про затвердження Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації ( 369 ) (Об утверждении Порядка установления стоимости технического обслуживания лифтов и систем диспетчеризации)
Про затвердження Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації ( 369 ) (Об утверждении Порядка установления стоимости технического обслуживания лифтов и систем диспетчеризации)
Про проект СОУ МПП 79.080-154:200_ "Паркет штучний (планковий) клеєний. Технічні умови" ( 18 ) (О проекте СОУ МПП 79.080-154:200_ "Паркет искусственный (планочный) клеенный. Технические умови")
Про підсумки роботи будівельного комплексу та житлово-комунального господарства за 9 місяців 2006 року ( 218 ) (Об итогах работы строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства за 9 месяцев 2006 в году)
Щодо питань перевірки обліку тепла і води (Относительно вопросов проверки учета тепла и воды)
Про прийняття ДСТУ Б В.2.3-13:2006 "Споруди транспорту. Огородження дорожні першої групи. Порядок проведення натурних випробувань" ( 161 ) (О принятии ДСТУ Бы В.2.3-13:2006 "Споруди транспорта. Ограждает дорожные первой группы. Порядок проведения натурных випробувань")
Про затвердження зразків Акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, та Ордера на видалення зелених насаджень ( 302 ) (Об утверждении образцов Акта обследования зеленых насаждений, что подлежат удалению, и Ордера на удаление зеленых насаждений)
Щодо дотримання нормативних вимог щодо облаштування спеціальних місць для паркування автомобілів та інших транспортних засобів, які перевозять інвалідів, та щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об"єкт... ( 10/11-2 ) (Относительно соблюдения нормативных требований относительно обустройства специальных мест для паркует автомобилей и других транспортных средств, которые перевозят инвалидов, и относительно обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными физическими возможностями к объект...)
Про затвердження Методики визначення відновної вартості об"єкта благоустрою та форми акта його обстеження ( 356 ) (Об утверждении Методики определения восстановительной стоимости объекта благоустройства и формы акта его обследование)
ДСТУ Б А.1.1-68-95. Конкурентоспроможність і товаропросування будівельних матеріалів та виробів на зовнішніх ринках. Терміни та визначення ( Б А.1.1-68-95 ) (ДСТУ Б А.1.1-68-95. Конкурентоспособность и товаропросування строительных материалов и изделий на внешних рынках. Сроки и определения)
Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень ( 414 ) (Об утверждении Методики определения восстановительной стоимости зеленых насаждений)
ДСТУ Б В.2.7-5-93. Кахлі пічні. Технічні умови ( Б В.2.7-5-93 ) (ДСТУ Б В.2.7-5-93. Изразцы печные. Технические условия)
Протокол засідання робочої групи координаційної ради директорів проектних, науково-дослідних і вишукувальних організацій при Держбуді України від 22 серпня 2005 р. (Протокол заседания рабочей группы координационного совета директоров проектных, научно-исследовательских и изыскательных организаций при Госстрое Украины от 22 августа 2005 г.)
Порядок встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації ( 369 ) (Порядок установления стоимости технического обслуживания лифтов и систем диспетчеризации)
ДСТУ Б А.1.1-18-94. Лінолеум. Терміни та визначення ( Б А.1.1-18-94 ) (ДСТУ Б А.1.1-18-94. Линолеум. Сроки и определения)
Про втрату чинності Інструкції про порядок виділу жилих будинків із складу домоволодіння в містах та селищах міського типу Української РСР ( 132 ) (О потере действия Инструкции о порядке выдела обитаемых домов из состава домовладения в городах и поселках городского типа Украинской ССР)
Щодо створення резервного та ремонтного фондів об"єднання співвласників багатоквартирного будинку ( 5/3-2226 ) (Относительно создания резервного и ремонтного фондов объединения совладельцев многоквартирного дома)
Про затвердження Правил експлуатації штучних споруд на вулицях і дорогах населених пунктів ( 162 ) (Об утверждении Правил эксплуатации искусственных сооружений на улицах и дорогах населенных пунктов)
Про створення тендерного комітету Мінбуду України з питань організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти ( 36а ) (О создании тендерного комитета Минбуду Украины по вопросам организации и проведения процедур закупок товаров, работ и услуг за государственные средства)
ДСТУ Б А.1.1-17-94. Вироби керамічні кислототривкі, каналізаційні та дренажні. Терміни та визначення ( Б А.1.1-17-94 ) (ДСТУ Б А.1.1-17-94. Изделия керамические кислотоупорные, канализационные и дренажные. Сроки и определения)
Про затвердження Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України ( 174 ) (Об утверждении Порядка определения и применения показателей опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины)
Щодо порядку надання послуг із централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (Относительно порядка предоставления услуг по централизованному отоплению, поставки холодной и горячей воды и водоотвода)
Про затвердження Типових норм часу на виготовлення предметів ритуальної належності ( 9 ) (Об утверждении Типичных норм времени на изготовление предметов ритуальной принадлежности)
Щодо поширення будівельних норм на влаштування автомийки в підземному паркінгу житлового будинку (Относительно распространения строительных норм на устраивание автомойки в подземном паркинге жилого дома)
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності ( 296 ) (Об утверждении Методических рекомендаций относительно установления порядка размещения малых архитектурных форм для осуществления предпринимательской деятельности)
Про скасування наказу від 16.09.99 N 228 ( 146 ) (Об отмене приказа от 16.09.99 N 228)
Послуги міського електричного транспорту. Показники якості (СОУ 60.2-3363588-0002:2006) ( 130 ) (Услуги городского электрического транспорта. Показатели качества (СОУ 60.2-3363588-0002:2006))
Про затвердження Норм висіву насіння газонних трав при створенні та ремонті газонів ( 31 ) (Об утверждении Норм высева семян газонных трав при создании и ремонте газонов)
Щодо визначення вартості комплексної державної експертизи будівництва ( 10/8-400 ) (Относительно определения стоимости комплексной государственной экспертизы строительства)
Про уточнення показників кошторисного прибутку, адміністративних витрат, вартості людино-години за розрядами складності робіт у будівництві та розряду виконання робіт, за яким визначається заробітна плата інженерно-технічних працівників у складі зага... ( 28 ) (Об уточнении показателей сметной прибыли, административных расходов, стоимости человеко-часа за разрядами сложности работ в строительстве и разряда выполнения работ, за которым определяется заработная плата инженерно-технических работников в составе зага...)
Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт ( 7/8-1209 ) (Об индексах и показателях определения сметной стоимости проектно-изыскательных работ)
Про визначення в інвесторській кошторисній документації розміру коштів на покриття інших витрат, які передбачаються зведеними кошторисними розрахунками ( 10/8-506 ) (Об определении в сметной документации инвестора размера средств на покрытие других расходов, которые предусматриваются сведенными сметными расчетами)
Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.02 N 483 "Про Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної ек... ( 46 ) (О согласовании проекта постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 11.04.02 N 483 "О Порядке утверждения инвестиционных программ и проектов строительства и проведения их комплексной государственной ек...)
Про проект державних будівельних норм "Проектування цивільних будинків і споруд з урахуванням вимог людей з обмеженими фізичними можливостями" ( 48 ) (О проекте государственных строительных норм "Проектування гражданских домов и сооружений с учетом требований людей с ограниченными физическими можливостями")
Про проект "Методичних рекомендацій щодо розрахунку норм витрат електроенергії на технологічні потреби підприємств комунальної теплоенергетики" ( 13 ) (О проекте "Методических рекомендаций относительно расчета норм расходов электроэнергии на технологические потребности предприятий коммунальной теплоенергетики")
Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва, опосередкованої вартості будівництва об'єктів соціального призначення станом на 1 січня 2006 року ( 10/8-14 ) (Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ, продукции промышленного производства, опосредствованной стоимости строительства объектов социального назначения состоянием на 1 января 2006 года)
Про надання чинності ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення ( 175 ) (О предоставлении действия ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові дома. Основные положения)
Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва, опосередкованої вартості будівництва об'єктів соціального призначення станом на 1 січня 2006 року ( 10/8-114 ) (Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ, продукции промышленного производства, опосредствованной стоимости строительства объектов социального назначения состоянием на 1 январь в 2006 году)
Про Державну комплексну програму "Житло - інвалідам" ( 43 ) (О Государственной комплексной программе "Жилье - инвалидам")
Про проекти змін до нормативних документів Держбуду України, якими регулюються питання планування та забудови територій ( 53 ) (О проектах изменений к нормативным документам Госстроя Украины, которыми регулируются вопросы планирования и застройки территорий)
Про затвердження галузевих комунальних норм України "Розрахунок норм витрат електроенергії на технологічні потреби підприємств теплоенергетики (крім теплоелектроцентралей, ТЕС, АЕС та когенераційних установок і установок з використанням нетрадиційних... ( 151 ) (Об утверждении отраслевых коммунальных норм Украины "Росчет норм расхода электроэнергии на технологические потребности предприятий теплоэнергетики (кроме теплоэлектроцентралей, ТЕС, АЭС и когенерационных установок и установок с использованием нетрадиционных...)
Щодо перепланування та перенесення труб власником квартири у багатоповерховому будинку ( 5/6-2198 ) (Относительно перепланировывания и перенесения труб владельцем квартиры в многоэтажном доме)
Стосовно підрахунку загальної площі приміщень громадського призначення, вбудованих у житлові будинки (Относительно подсчета общей площади помещений общественного назначения, встроенных в жилые дома)
Щодо внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995 і від 11 квітня 2002 р. N 483 ( 10/8-480 ) (Относительно внесения изменений к постановлениям Кабинета Министров Украины от 8 сентября 1997 г. N 995 и от 11 апреля 2002 г. N 483)
Про затвердження Положення про порядок консервації та розконсервації об"єктів будівництва ( 2 ) (Об утверждении Положения о порядке консервирования и розконсервації объектов строительства)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження техніко-економічного обґрунтування реконструкції I черги Слов'янської ТЕС з будівництвом дубль-блока 125 МВт з котлами ЦКШ" ( 36 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение технико-экономического обоснования реконструкции І очереди Славянской ТЕС со строительством дубль-блока 125 МВт с котлами ЦКШ")
Про віднесення до сфери управління Міністерства підприємств, установ та організацій ( 30 ) (Об отнесении к сфере управления Министерства предприятий, учреждений и организаций)
Щодо приватизації квартири та прибудинкової території (Относительно приватизации квартиры и придомовой территории)
Про уточнення показників кошторисного прибутку, адміністративних витрат та вартості людино-години за розрядами складності робіт у будівництві ( 10/8-174 ) (Об уточнении показателей сметной прибыли, административных расходов и стоимости человеко-часа за разрядами сложности работ в строительстве)
Щодо роз"яснення договору будівельного підряду ( 20/3-362-1-2 ) (Относительно разъяснения договора строительного подотряда)
Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.5-13-98 ( 176 ) (Об утверждении Изменения N 1 ДБН В.2.5-13-98)
Щодо проекту нової редакції кваліфікаційної характеристики професії "Монтажник гіпсокартонних конструкцій" ( 42 ) (Относительно проекта новой редакции квалификационной характеристики профессии "Монтажник гіпсокартонних конструкцій")
Про доповнення наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року N 32/288 щодо Переліку спеціалізованих організацій з виконання робі... ( 53/75 ) (О дополнении приказа Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики Украины и Государственного комитета Украины по наблюдению за охраной труда от 27 ноября в 1997 году N 32/288 относительно Перечня специализированных организаций из выполнения робе...)
Про надання чинності ДБН В.2.6.-31:2006 "Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель" ( 301 ) (О предоставлении действия ДБН В.2.6.-31:2006 "Конструкції зданий и сооружений. Тепловая изоляция будівель")
Про стан та заходи з удосконалення роботи Мінбуду з питань щодо інженерного обладнання будинків і споруд житлового і громадського призначення ( 220 ) (О состоянии и мероприятиях по усовершенствованию работы Минбуду по вопросам относительно инженерного оборудования домов и сооружений жилищного и общественного назначения)
Про проект ДБН В.2.3-Е-2006 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів" ( 109 ) (О проекте ДБН В.2.3-Е-2006 "Автостоянки и гаражи для легковых автомобілів")
Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-43-96 "Бетони важкі. Технічні умови" ( 10 ) (О проекте Изменения N 1 ДСТУ Б В.2.7-43-96 "Бетони тяжелые. Технические условия")
Про утворення комісії Держбуду України щодо проведення конкурсного відбору на посаду директора НДІБК ( 161 ) (Об образовании комиссии Госстроя Украины относительно проведения конкурсного отбора на должность директора НДИБК)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.5-31:2007 ( 36 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.5-31:2007)
Про уточнення індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт ( 189 ) (Об уточнении индексов и показателей определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ)
Про затвердження Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації ( 369 ) (Об утверждении Порядка установления стоимости технического обслуживания лифтов и систем диспетчеризации)
Про проект Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.7-7-94 "Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови" ( 25 ) (О проекте Изменения N 2 ДСТУ Бы В.2.7-7-94 "Вироби бетонные стенные дрібноштучні. Технические умови")
Про прийняття державних будівельних норм ДБН В.2.3-14:2006 та припинення застосування СНиП 2.05.03-85 ( 160 ) (О принятии государственных строительных норм ДБН В.2.3-14:2006 и прекращении применения СНиП 2.05.03-85)
Про моніторинг стану реформування житлово-комунального господарства у 2007 році ( 440 ) (О мониторинге состояния реформирования жилищно-коммунального хозяйства в 2007 году)
Про впорядкування роботи з розгляду звернень щодо експериментального будівництва ( 319 ) (О благоустройстве работы из рассмотрения обращений относительно экспериментального строительства)
Про проект відомчих будівельних норм України "Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Встановлення лічильників води та теплової енергії" ( 16 ) (О проекте ведомственных строительных норм Украины "Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Установление счетчиков воды и тепловой энергии")
Щодо правил класифікації сировини та виробленої з неї продукції під час видобування корисних копалин ( 5/10-1287 ) (Относительно правил классификации сырья и произведенной из нее продукции во время добычи полезных ископаемых)
Про затвердження Змін до Збірника норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України ( 150 ) (Об утверждении Изменений к Сборнику норм времени на работы и услуги, что выполняются бюро технической инвентаризации Украины)
Про витрати на диспетчеризацію ліфтів ( 2/2-104 ) (О расходах на диспетчеризацию лифтов)