Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Міністерства > Мінбудархітектури
Поиск 

Мінбудархітектури


Список документов в категории

Название
Щодо дотримання вимог щодо забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об"єктів житлово-цивільного призначення ( 10/13-1 ) (Относительно соблюдения требований относительно обеспечения беспрепятственного доступа лиц с ограниченными физическими возможностями к объектам жилищно-гражданского назначения)
Про прийняття державного стандарту України ( 224 ) (О принятии государственного стандарта Украины)
Щодо виконання Закону України "Про внесення змін до Господарського кодексу України" від 16 червня 2005 р. N 2668-IV ( 128 ) (Относительно выполнения Закона Украины "О внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины" от 16 июня 2005 г. N 2668-IV)
Про скасування наказу Держбуду від 17.11.98 N 264 ( 45 ) (Об отмене приказа Госстроя от 17.11.98 N 264)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування технічного переоснащення обладнання енергоблока N 7 Старобешівської ТЕС" ( 90 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про одобрение технико-экономической об–рунтування технической переоснастки оборудования энергоблока N 7 Старобешивской ТЕС")
Про затвердження державних будівельних норм ( 362 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Щодо затвердження змін до розділів 1, 2 та 4 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" (Випуск 64) ( 8/8-1194 ) (Относительно утверждения изменений к разделам 1, 2 и 4 Справочника квалификационных характеристик профессий работников "Будівельні, монтажные и ремонтно-будівельні роботи" (Выпуск 64))
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві добавки комплексної для бетонів "ХИДЕТАЛ-П-5" ( 95 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве добавки комплексной для бетонов "ХИДЕТАЛ-П-5")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б А.1.1-13:2007 ( 35 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ-Н Бы А.1.1-13:2007)
Про втрату чинності наказу Держбуду України ( 150 ) (Об утрате действия приказа Госстроя Украины)
Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України ( 257 ) (О показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины)
Про розподіл функціональних обов"язків та повноважень між Міністром будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та його першими заступниками і заступниками ( 367 ) (О распределении функциональных обязанностей и полномочий между Министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины и его первыми заместителями и заместителями)
Про проект національного стандарту ( 104 ) (О проекте национального стандарта)
Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 96 ) (О предоставлении статуса базовых организаций по научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
Про введення в дію рішення колегії від 31 жовтня 2006 р. N 220 "Про стан та заходи з удосконалення роботи Мінбуду з питань щодо інженерного обладнання будинків і споруд житлового і громадського призначення" ( 373 ) (О введении в действие решения коллегии от 31 октября 2006 г. N 220 "Про состояние и мероприятия по усовершенствованию работы Минбуду по вопросам относительно инженерного оборудования домов и сооружений жилищного и общественного призначення")
Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм - стандарт організації ( 114 ) (О согласовании ресурсных элементных сметных норм - стандарт организации)
Про проект Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.7-46-96 ( 100 ) (О проекте Изменения N 2 ДСТУ Бы В.2.7-46-96)
Про затвердження Зміни N 4 до ДБН Д.2.2-29-99 ( 38 ) (Об утверждении Изменения N 4 к ДБН Д.2.2-29-99)
Про підсумки позачергової атестації керівників державних регіональних технічних інспекцій міського електротранспорту ( 104 ) (Об итогах внеочередной аттестации руководителей государственных региональных технических инспекций городского электротранспорта)
Про проекти Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи - Випуски ГН 8-1 "Штукатурні роботи" та ГН 8-5 "Облицювальні роботи" ( 91 ) (О проектах Отраслевых норм времени на строительные, монтажные и ремонтно-будівельні работы - Выпуски ГН 8-1 "Штукатурні роботи" но ГН 8-5 "Облицювальні роботи")
Про хід виконання Указу Президента України "Про деякі заходи щодо забезпечення здіснення державної регуляторної політики" від 01.06.05 N 901/2005 ( 81 ) (О ходе выполнения Указа Президента Украины "О некоторых мероприятиях по обеспечению осуществления государственной регуляторной политики" от 01.06.05 N 901/2005)
Про виконання рішення колегії Мінбуду України від 09.03.2006 N 50 "Про результати діяльності суб"єктів державного внутрішнього фінансового контролю Мінбуду України за 2005 рік" ( 87 ) (О выполнении решения коллегии Минбуду Украины от 09.03.2006 N 50 "Про результаты деятельности субъектов государственного внутреннего финансового контроля Минбуду Украины за 2005 рік")
Про вдосконалення порядку розгляду в Міністерстві звернень щодо експериментального будівництва висотних будинків ( 193 ) (О совершенствовании порядка рассмотрения в Министерстве обращений относительно экспериментального строительства высотных домов)
Про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо проведення державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та ліцензування певних видів господарсь... ( 229 ) (О проекте Закона Украины "Про внесение изменений к некоторым законам Украины относительно проведения государственной экспертизы инвестиционных программ и проектов строительства, осуществление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирование определенных видов господарсь...)
Про видання Каталогу базових організацій Мінбуду України ( 26 ) (Об издании Каталога базовых организаций Минбуду Украины)
Про затвердження індексу для визначення розміру плати за виконання робіт ( 45 ) (Об утверждении индекса для определения размера платы за выполнение работ)
Про створення Оргкомітету з проведення конгресу "Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-комунального господарства - 2005" та Третьої міжнародної виставки "КомунТех - 2005" ( 96 ) (О создании Оргкомитета по проведению конгресса "Інституционные и технические аспекты реформирования жилищно-коммунального хозяйства - 2005" и Третьей международной выставки "КомунТех - 2005")
Про підсумки роботи галузі у I півріччі 2005 року ( 28 ) (Об итогах работы отрасли в И полугодии в 2005 году)
Про затвердження орієнтовного плану засідань колегії Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України на I квартал 2006 року ( 23 ) (Об утверждении ориентировочного плана заседаний коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины на І квартал в 2006 года)
Про колегію Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України ( 297 ) (О коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві добавки комплексної для бетонів "УНИВЕРСАЛ-П-4" ( 97 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве добавки комплексной для бетонов "УНИВЕРСАЛ-П-4")
Про затвердження індексу для визначення розміру плати за виконання робіт ( 45 ) (Об утверждении индекса для определения размера платы за выполнение работ)
Про затвердження результатів державної атестації науково-дослідних (науково-технічних) організацій ( 42 ) (Об утверждении результатов государственной аттестации научно-исследовательских (научно-технических) организаций)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві добавки комплексної для бетонів "ХИДЕТАЛ-П-7" ( 93 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве добавки комплексной для бетонов "ХИДЕТАЛ-П-7")
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування технічного переоснащення енергоблока N 2 Трипільської ТЕС" ( 1 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про одобрение технико-экономической об–рунтування технической переоснастки энергоблока N 2 Трипольской ТЕС")
Про створення прямої телефонної лінії Державного комітету України з будівництва та архітектури ( 87 ) (О создании прямой телефонной линии Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре)
Про затвердження нового складу Тендерного комітету Держбуду України ( 177 ) (Об утверждении нового состава Тендерного комитета Госстроя Украины)
Про проект "Змін до розділів 2, 3 та 4 Випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" ( 68 ) (О проекте "Изменений к разделам 2, 3 и 4 Выпуска 64 Справочника квалификационных характеристик профессий работников")
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві добавки комплексної для бетонів "ХИДЕТАЛ-П-6" ( 94 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве добавки комплексной для бетонов "ХИДЕТАЛ-П-6")
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві добавки комплексної для бетонів "ЗИМНЯЯ-П-3" ( 99 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве добавки комплексной для бетонов "ЗИМНЯЯ-П-3")
Про внесення змін до наказу Мінбуду України від 20.04.06 N 140 ( 281 ) (О внесении изменений к приказу Минбуду Украины от 20.04.06 N 140)
Про виконання рішення колегії Мінбуду "Про роботу Української державної корпорації по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт "Укрмонтажспецбуд" ( 438 ) (О выполнении решения коллегии Минбуду "Про работу Украинской государственной корпорации по выполнению монтажных и специальных строительных работ "Укрмонтажспецбуд")
Про запровадження ритуальної символіки на автотранспортних засобах суб"єктів підприємницької діяльності, що надають ритуальні послуги з перевезення тіла померлого ( 208 ) (О вводе ритуальной символики на автотранспортных средствах субъектов предпринимательской деятельности, что предоставляют ритуальные услуги по перевозке тела умершего)
Щодо результатів наради від 10.08.05 з питань подальшого функціонування державних акціонерних та холдингових компаній ( 148 ) (Относительно результатов совещания от 10.08.05 по вопросам последующего функционирования государственных акционерных и холдинговых компаний)
Про виконання рішення колегії від 26.08.05 N 82 "Про зведені показники виконання фінансових планів у першому півріччі 2005 року та формування фінансових планів на 2006 рік підприємствами, що належать до сфери управління Держбуду України" ( 155 ) (О выполнении решения коллегии от 26.08.05 N 82 "Про сведенные показатели выполнения финансовых планов в первом полугодии 2005 года и формировании финансовых планов на 2006 год предприятиями, что принадлежат к сфере управления Госстроя Украины")
Про затвердження Тимчасового порядку здійснення на території України пошуку, ексгумації та перепоховання останків осіб, які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, і впорядкування місць їх поховання ( 193 ) (Об утверждении Временного порядка осуществления на территории Украины поиска, эксгумации и перепоховання останков лиц, которые погибли в результате войн, депортаций и политических репрессий, и благоустройства мест их захоронения)
Про вдосконалення порядку розгляду в Міністерстві звернень щодо експериментального будівництва висотних будинків ( 193 ) (О совершенствовании порядка рассмотрения в Министерстве обращений относительно экспериментального строительства высотных домов)
Про видачу ліцензій на будівельну діяльність ( 280 ) (О выдаче лицензий на строительную деятельность)
Про проект державного стандарту "Інженерне обладнання будинків і споруд. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії" ( 84 ) (О проекте государственного стандарта "Інженерне оборудование домов и сооружений. Трубопроводы стальные подземные систем холодного и горячего водоснабжения. Общие требования к защите от корозії")
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві добавки комплексної для бетонів "УНИВЕРСАЛ-П-2" ( 96 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве добавки комплексной для бетонов "УНИВЕРСАЛ-П-2")
Про проекти змін до нормативних документів у сфері містобудування ( 51 ) (О проектах изменений к нормативным документам в сфере градостроения)
Про результати проведення комплексного контрольного заходу фінансово-господарської діяльності Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережанах Тернопільської області ( 176 ) (О результатах проведения комплексного контрольного мероприятия финансово-хозяйственной деятельности Государственного историко-архитектурного заповедника в г. Бережанах Тернопольской области)
Про погодження проекту відомчих будівельних норм ( 8 ) (О согласовании проекта ведомственных строительных норм)
Про організацію виконання Заходів щодо реалізації Концепції розвитку морського берега Криму на 2006-2016 роки ( 71 ) (Об организации выполнения Мероприятий по реализации Концепции развития морского берега Крыма на 2006-2016 годы)
Про затвердження ДСТУ Б.В.2.7-125:2006 "Будівельні матеріали. Матеріали з маломіцних вапняків для дорожніх робіт. Технічні умови" ( 127 ) (Об утверждении ДСТУ Б.В.2.7-125:2006 "Будівельні материалы. Материалы из малопрочного известняка для дорожных работ. Технические умови")
Про зміни у складі колегії Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України ( 17 ) (Об изменениях в составе коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження робочого проекту та титулу перехідної будови "Будівництво КС-05 Бобровницька газопроводу Тула-Шостка-Київ" ( 2 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение рабочего проекта и титула переходного строения "Будівництво КС-05 Бобровницька газопровода Тула-Шостка-Київ")
Про підсумки роботи галузі у I півріччі 2005 року ( 28 ) (Об итогах работы отрасли в И полугодии в 2005 году)
Про затвердження переліку об'єктів та їх фінансування у 2005 році за бюджетною програмою 5311800 "Розвиток та реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення" ( 139 ) (Об утверждении перечня объектов и их финансирования в 2005 году по бюджетной программе 5311800 "Розвитие и реконструкция централизованных систем водоснабжения и водоотведения")
Про видачу ліцензій на будівельну діяльність ( 280 ) (О выдаче лицензий на строительную деятельность)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування інвестицій (ТЕО інвестицій) реконструкції автомобільної дороги М-26 Харків-Сімферополь-Севастополь на ділянці Харків-Сімферополь" ( 25 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про одобрение технико-экономического об–рунтування инвестиций (ТЕО инвестиций) реконструкции автомобильной дороги М-26 Харків-Сімферополь-Севастополь на участке Харків-Сімферополь")
Про затвердження Змін до розділів 2,3 та 4 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64) ( 9 ) (Об утверждении Изменений к разделам 2,3 и 4 Справочника квалификационных характеристик профессий работников (Выпуск 64))
Про проект стандарту Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України СОУ "Колії трамвайні. Правила проведення технічного обслуговування та ремонтів" ( 28 ) (О проекте стандарта Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины СОУ "Колії трамвайные. Правила проведения технического обслуживания и ремонтів")
Про внесення змін до наказу Мінбуду від 23 січня 2006 року N 18 "Про організацію особистого прийому громадян у Міністерстві будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України ( 316 ) (О внесении изменений к приказу Минбуду от 23 января в 2006 году N 18 "Про организацию личного приема граждан в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины)
Щодо правил розрахунків за послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води (Относительно правил расчетов за услуги по централизованному отоплению и поставке горячей воды)
Про розгляд проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про державні цільові довгострокові кредити на будівництво чи придбання житла для громадян, які відповідно до умов, визначених Законом України "Про житловий фонд соці... ( 85 ) (О рассмотрении проекта постановления Кабинета Министров Украины "Про утверждение Положения о государственных целевых долгосрочных кредитах на строительство или приобретение жилья для граждан, которые соответственно условиям, определенным Законом Украины "Про жилищный фонд соці...)
Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві ( 69 ) (Об утверждении Порядка проведения работы из подтверждения пригодности новых строительных изделий для применения в строительстве и Перечне новых строительных изделий, что подлежат проверке и подтверждению пригодности для применения в строительстве)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-127:2006 "Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови" ( 219 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-127:2006 "Суміші асфальтобетонные и асфальтобетон щебенно-мастиковые. Технические умови")
Про надання статусу базової організації з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 406 ) (О предоставлении статуса базовой организации из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
Про введення в дію рішення колегії від 30 листопада 2006 р. N 229 "Про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо проведення державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва, здійснення державного архітек... ( 402 ) (О введении в действие решения коллегии от 30 ноября 2006 г. N 229 "Про проект Закона Украины "Про внесение изменений к некоторым законам Украины относительно проведения государственной экспертизы инвестиционных программ и проектов строительства, осуществление государственного архітек...)
Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для фінансової підтримки творчих спілок у сфері архітектури ( 60 ) (Об утверждении Порядка использования средств государственного бюджета для финансовой поддержки творческих союзов в сфере архитектуры)
Про прийняття національного стандарту ( 95 ) (О принятии национального стандарта)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування реконструкції (добудови) енергоблока N 1 на Миронівській ТЕС" ( 26 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про одобрение технико-экономического об–рунтування реконструкции (достройки) энергоблока N 1 на Мироновской ТЕС")
Про проект національного стандарту ( 30 ) (О проекте национального стандарта)
Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 97 ) (О предоставлении статуса базовых организаций по научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)