Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


ДСТУ ГОСТ 31301:2007 (ИСО 15664:2001) /ГОСТ 31301-2005 (ИСО 15664:2001), ІDT; ІSО 15664:2001, МОD/. Шум. Планування заходів щодо керування шумом установок і підприємств, які працюють під відкритим небом

Название (рус.) ДСТУ ГОСТ 31301:2007 (ИСО 15664:2001) /ГОСТ 31301-2005 (ИСО 15664:2001), ІDT; ІSО 15664:2001, МОD/. Шум. Планирования мероприятий по управлению шумом установок и предприятий, которые работают под открытым небом
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Дата принятия 01.01.2009
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 Шум

ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ

ЩОДО КЕРУВАННЯ ШУМОМ

УСТАНОВОК І ПІДПРИЄМСТВ,

ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ПІД ВІДКРИТИМ НЕБОМ

(ГОСТ 31301-2005 (ИСО 15664:2001), IDT; ISO 15664:2001, MOD)

ДСТУ ГОСТ 31301:2007 (ИСО 15664:2001)

 

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2009


ДСТУ ГОСТ 31301:2007 (ИСО 15664:2001)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО:   Державне   підприємство   «Український   науково-дослідний   і   навчальний
центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)

ОФОРМЛЕННЯ: В. Морозов

  1.  НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 17 жовтня 2007 р. № 267 з 2008-04-01

Національний стандарт відповідає ГОСТ 31301-2005 (ИСО 15664:2001) Шум. Планирование меро-
приятий
по управлению шумом установок и производств, работающих под открытым небом (Шум.
Планування заходів щодо керування шумом установок і підприємств, які працюють під відкритим
небом)

3 Ступінь відповідності до ГОСТ 31301-2005 (ИСО 15664:2001) ідентичний (IDT)
Ступінь відповідності до
ISO 15664:2001 модифікований (MOD)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Держспоживстандарт України, 2009

II


ДСТУ ГОСТ 31301:2007 (ИСО 15664:2001)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ідентичний ГОСТ 31301-2005 (ИСО 15664:2001) Шум. Планирование мероприятий по управлению шумом установок и производств, работающих под открытым небом (Шум. Планування заходів щодо керування шумом установок і підприємств, які працюють під відкритим небом).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

на другій сторінці обкладинки в таблиці прийняття стандарту змінено скорочені назви
національних органів стандартизації Республіки Вірменія та Азербайджанської Республіки
(п.
3 «Предисловия») та вилучено інформацію про заборону його відтворення, тиражування
і розповсюдження як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу
Держстандарту Росії;

замінено нумерацію «п. на «п. 5» «Предисловия»;

на першій сторінці стандарту внесено дату надання чинності цьому стандарту в Україні;

вилучено інформацію стосовно коду УДК, групи згідно з КГС та вихідні дані організації-
видавця Російської Федерації;

структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ»
оформлено згідно з вимогами національної стандартизації.

IIIСпонсоры раздела: