Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДСТУ ГОСТ 31296.1:2007 (ИСО 1996-1:2003) /ГОСТ 31296.1-2005 (ИСО 1996-1:2003), ІDT; ІSО 1996-1:2003, МОD/. Шум. Опис, вимірювання і оцінка шумові на місцевості. Частина 1. Основні величини і процедура оцінювання

Название (рус.) ДСТУ ГОСТ 31296.1:2007 (ИСО 1996-1:2003) /ГОСТ 31296.1-2005 (ИСО 1996-1:2003), ІDT; ІSО 1996-1:2003, МОD/. Шум. Описание, измерения и оценка шума на местности. Часть 1. Основные величины и процедура оценивания
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Дата принятия 01.01.2005
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 Шум

ОПИС, ВИМІРЮВАННЯ І ОЦІНКА ШУМУ

НА МІСЦЕВОСТІ

Частина 1. Основні величини і процедура оцінювання

(ГОСТ 31296.1-2005 (ИСО 1996-1:2003), IDT; ISO 1996-1:2003, MOD)

ДСТУ ГОСТ 31296.1:2007 (ИСО 1996-1:2003)

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2009


ДСТУ ГОСТ 31296.1:2007 (ИСО 1996-1:2003)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО:   Державне   підприємство   «Український   науково-дослідний   і   навчальний
центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)

ОФОРМЛЕННЯ: В. Морозов

  1.  НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 17 жовтня 2007 р. № 267 з 2008-04-01
  2.  Національний стандарт відповідає ГОСТ 31296.1-2005 (ИСО 1996-1:2003) Шум. Описание,
    измерение и оценка шума на местности. Часть 1. Основные величины и процедуры оценки
    (Шум.
    Опис вимірювання і оцінка шуму на місцевості. Частина 1. Основні величини і процедури
    оцінювання)

Ступінь відповідності до   ГОСТ 31296.1-2005 (ИСО 1996-1:2003 ідентичний (IDT) Ступінь відповідності до ISO 1996-1:2003 модифікований (MOD)

Цей стандарт видано на  підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Держспоживстандарт України

2009

II


ДСТУ ГОСТ 31296.1:2007 (ИСО 1996-1:2003)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ідентичний ГОСТ 31296.1-2005 (ИСО 1996-1:2003) Шум. Описание, измерение и оценка шума на местности. Часть 1. Основные величины и процедуры оценки (Шум. Опис вимірювання і оцінка шуму на місцевості. Частина 1. Основні величини і процедури оцінювання)

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

на другій сторінці обкладинки в таблиці прийняття стандарту змінено назви національних
органів стандартизації Республіки Вірменія та Азербайджанської Республіки (п. З
«Преди
словия»);

вилучено інформацію щодо надання чинності цьому стандарту в Російській Федерації;

замінено нумерацію «п. на «п. 5» «Предисловия»;

вилучено інформацію про заборону його відтворення, тиражування   і розповсюдження
як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Держстандарту Росії;

на першій сторінці стандарту внесено дату надання чинності цьому стандарту в Україні;

вилучено інформацію стосовно коду УДК, групи згідно КГС та вихідні дані організації-
видавця Російської Федерації.

IIIСпонсоры раздела: