Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДСТУ ЕN 54-2:2003 (ЕN 54-2:1997, ІDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймально-контрольні пожежні

Название (рус.) ДСТУ ЕN 54-2:2003 (ЕN 54-2:1997, ІDT). Системы пожарной сигнализации. Часть 2. Приборы приемо-контрольные пожарные
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Дата принятия 01.01.2003
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

ДСТУ EN 54-2:2003

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ

ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Частина 2. Прилади приймально-контрольні

пожежні

(EN 54-2:1997, IDT)

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2004


ПЕРЕДМОВА

1   ВНЕСЕНО: ТК 25 «Пожежна техніка та протипожежна безпека», ТОВ «Росток-ВЦ»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Фесенко, В. Макаров, В. Приймаченко

Н. Морозова, В. Василенко-Шереметьев, А. Кісельов, Н. Паршуто

2   НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 грудня 2003 р. № 235 з 2004-07-01

3   Національний стандарт відповідає EN 54-2:1997 Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating equipment (Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 2. Устатковання контролювання та індикації) з поправкою EN 54-2:1997/АС:1999. Цей стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4   УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


З
МІСТ

                                                                                                                                                         С.

[1] ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

[2] НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

[3] ВСТУП

[3.0.1] ДСТУ EN 54-2:2003

[3.0.2] НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

[3.0.2.1] Часть 2. Приборы приемно-контрольные пожарные

[4] 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

[5] 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

[6] З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

[6.1] 3.1 Визначення

[6.2] 3.2 Скорочення

[7] 4 ОСНОВНІ ВИМОГИ

[8] 5 ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ІНДИКАЦІЇ

[8.1] 5.1 Індикація режимів роботи

[8.2] 5.2 Індикація

[8.3] 5.3 Індикація на алфавітно-цифрових дисплеях

[8.4] 5.4 Індикація електроживлення

[8.5] 5.5 Звукові сигнали

[8.6] 5.6 Додаткова індикація

[9]
6 РЕЖИМ СПОКОЮ

[10] 7 РЕЖИМ ПОЖЕЖНОЇ ТРИВОГИ

[10.1] 7.1 Приймання та обробляння сигналів про пожежу (див. додаток С)

[10.2] 7.2 Індикація режиму пожежної тривоги

[10.3] 7.3 Індикація зон у тривозі (див. додаток D)

[10.4] 7.4 Звукові сигнали

[10.5] 7.5 Інша індикація під час режиму пожежної тривоги

[10.6] 7.6 Скидання режиму пожежної тривоги

[10.7] 7.7 Вихід режиму пожежної тривоги

[10.8] 7.8 Вихід на пожежні оповіщувачі (необов'язкова функція з вимогами - див. 8.2.5а) та 9.4.2а))

[10.9] 7.9 Вихід на пристрої передавання пожежної тривоги (необов'язкова функція з вимогами - див. 8.2.5b) та 9.4.2b))

[10.10] 7.10 Вихід на засоби протипожежного захисту (необов'язкова функція з вимогами - див. 8.2.4f) та 9.4.1b))

[10.11] 7.11 Затримки на виходи (необов'язкова функція з вимогами - див. 9.4.2с) та додаток Е)

[10.12] 7.12 Виявляння збігу (необов'язкова функція з вимогами)

[10.13] 7.13 Лічильник пожеж (необов'язкова функція з вимогами)

[11] 8 РЕЖИМ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕСПРАВНІСТЬ

[11.1] 8.1 Приймання та обробляння сигналів несправності

[11.2] 8.2 Індикація несправностей визначених функцій

[11.3] 8.3 Сигнали несправності від компонентів (необов'язкова функція з вимогами)

[11.4] 8.4 Повне порушення електропостачання (необов'язкова функція з вимогами)

[11.5] 8.5 Системна помилка

[11.6] 8.6 Звукові сигнали

[11.7] 8.7 Скидання індикації несправності

[11.8] 8.8 Вихід несправності

[11.9] 8.9 Вихід на пристрої передавання попередження про несправність (необов'язкова функція з вимогами - див. 9.4.1с))

[12] 9 РЕЖИМ ВИМКНЕННЯ

[12.1] 9.1 Загальні вимоги

[12.2] 9.2 Індикація режиму вимкнення

[12.3] 9.3 Індикація конкретних вимкнень

[12.4] 9.4 Вимкнення та їх індикація

[12.5] 9.5 Вимкнення адресних компонентів (необов'язкова функція з вимогами)

[13] 10 РЕЖИМ ТЕСТУВАННЯ

[13.1] 10.1 Загальні вимоги

[13.2] 10.2 індикація режиму тестування

[13.3] 10.3 Індикація зон у режимі тестування

[14] 11 СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ІНТЕРФЕЙС ВХОДІВ-ВИХОДІВ

[15] 12 ВИМОГИ ЩОДО КОНСТРУКЦІЇ

[15.1] 12.1 Загальні вимоги та декларації виробника

[15.2] 12.2 Документація

[15.3]
12.3 Вимоги щодо механічної конструкції

[15.4] 12.4 Вимоги щодо електричного та інших виконань

[15.5] 12.5 Цілісність ліній зв'язку (див. додаток Н)

[15.6] 12.6 Доступність індикації та елементів керування (див. додаток А)

[15.7] 12.7 Індикація за допомогою світловипромінювальних індикаторів

[15.8] 12.8 Індикація на алфавітно-цифровому дисплеї

[15.9] 12.9 Кольори індикації

[15.10] 12.10 Звукова сигналізація

[15.11] 12.11 Тестування індикаторів

[16] 13 ДОДАТКОВІ КОНСТРУКТИВНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОГРАМНО-КЕРОВАНИХ ПОЖЕЖНИХ ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНИХ ПРИЛАДІВ

[16.1] 13.1 Загальні вимоги та декларації виробника

[16.2] 13.2 Документація на програмне забезпечення

[16.3] 13.3 Побудова програмного забезпечення

[16.4] 13.4 Контролювання програми (див. додаток J)

[16.5] 13.5 Збереження програм і даних (див. додаток J)

[16.6] 13.6 Контролювання вмісту пам'яті

[16.7] 13.7 Робота ППКП у випадку системної помилки

[17] 14 МАРКОВАННЯ

[18] 15 ВИПРОБОВУВАННЯ

[18.1] 15.1 Загальні положення

[18.2] 15.2 Функційне випробовування

[18.3] 15.3 Випробовування на впливання довкілля

[18.4] 15.4 Холод (стійкість)

[18.5]
15.5 Вологе тепло, постійний режим (стійкість)

[18.6] 15.6 Удар (стійкість)

[18.7]
15.7 Вібрація, синусоїдна (стійкість)

[18.8] 15.8 Електростатичні розряди (стійкість)

[18.9] 15.9 Випромінювані електромагнітні завади (стійкість)

[18.10] 15.10 Стрибки напруги, пачки короткочасних перехідних імпульсів (стійкість)

[18.11] 15.11 Стрибки напруги, повільні кидки напруги великої енергії (стійкість)

[18.12]
15.12 Провали та переривання напруги мережі (стійкість)

[18.13] 15.13 Зміни напруги електроживлення (стійкість)

[18.14] 15.14 Вологе тепло, постійний режим (тривкість)

[18.15] 15.15 Вібрація, синусоїдна (тривкість)

[19]
ДОДАТОК А

[20] ПОЯСНЮВАННЯ РІВНІВ ДОСТУПУ

[21]
ДОДАТОК В

[22] НЕОБОВ'ЯЗКОВІ ФУНКЦІЇ З ВИМОГАМИ ТА АЛЬТЕРНАТИВИ

[23]
ДОДАТОК С

[24] (довідковий)

[25] ОБРОБЛЯННЯ СИГНАЛІВ ВІД ПОЖЕЖНИХ СПОВІЩУВАЧІВ

[26] ДОДАТОК D

[27] (довідковий)

[28] ПОЯСНЮВАННЯ ЗОН ТА ІНДИКАЦІЇ ЗОН У ПОЖЕЖНІЙ ТРИВОЗІ

[29]
ДОДАТОК Е

[30] (довідковий)

[31] ЗАТРИМКИ НА ВИХОДИ

[32] ДОДАТОК F

[33] (довідковий)

[34] РОЗПІЗНАВАННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА ІНДИКАЦІЯ

[35]
ДОДАТОК G

[36] (довідковий)

[37] СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ІНТЕРФЕЙС ВХОДУ-ВИХОДУ

[38] ДЛЯ ПІДІМКНЕННЯ ДОПОМІЖНОГО УСТАТКОВАННЯ

[39] (наприклад, панелі викликання пожежної команди)

[40] ДОДАТОК Н

[41] (довідковий)

[42] ЦІЛІСНІСТЬ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ

[43]
ДОДАТОК J

[44] (довідковий)

[45] ВИМОГИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМНО-КЕРОВАНИХ

[46] ПОЖЕЖНИХ ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНИХ ПРИЛАДІВ


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 54-2:1997 Fire detection and fire alarm systems - Part 2. Control and indicating equipment (Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 2. Устатковання контролювання та індикації) із поправкою EN 54-2:1997/АС: 1999.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 25 «Пожежна техніка та протипожежна безпека».

Цей стандарт є частиною серії стандартів EN 54, які зазначено в додатку А стандарту EN 54-1:1996

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- вилучено структурний елемент європейського стандарту «Передмова»;

- до структури стандарту долучено «Бібліографічні дані» та «Ключові слова»;

- структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст» та «Бібліографічні дані» оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- «с. і. е.» за текстом позначено як ППКП (пожежний приймально-контрольний прилад);

- змінено познаки фізичних велечин: «s» на «с», «dB(A)» на «дБ(А)», «min» на «хв», «m» нa «м», «lх» на «лк», «degree» на «°», «days» на «доба», «kPa» на «кПа», «h» на «год», «J» на «Дж» «Hz» на «Гц», «ms -2» на «м/с2», «kV» на «кВ», «MHz» на «МГц», «GHz» на «ГГц», «kHz» на «кГц» «V/m» на «В/м», «mН» на «мГн», «nF» на «нФ», «?» на «Ом».

У стандарті є посилання на європейські стандарти (ЄС) EN 54-1:1996, EN 54-4:1997, які в Україні прийнято як національні (НС):

ЄС

HC

Ступінь відповідності

EN 54-1:1996 Fire detection and fire alarm systems - Introduction 

ДСТУ EN 54-1:2003 Системи пожежної сигналізації. Вступ 

IDT

EN 54-4:1997 Fire detection and fire alarm systems - Power supply equipment 

ДСТУ EN 54-4:2003 Системи пожежної сигналізації. Устатковання електроживлення 

IDT

У розділі 2, пунктах 3.1.4; 3.1.9; 3.1.22; 5.5; 7.11; 15.1.3; 15.3.1; 15.11.2.1, додатках В та G наведено «Національні примітки», виділені в тексті стандарту рамкою.

Копії міжнародних та європейських стандартів, на які є посилання в тексті стандарту, і які не прийнято як національні, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

Для узгодження з чинними національними стандартами назву стандарту «Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 2. Устатковання контролювання та індикації» замінено на «Системи пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймально-контрольні пожежні»

ВСТУП

В основу розробляння цієї частини EN-54 покладено обов'язкові функції, що їх забезпечено для всіх пожежних приймально-контрольних приладів, а також необов'язкові функції (з вимогами) які можуть бути забезпечені. Необов'язкові функції використовують у визначених випадках відповідно до настанов із застосовування пожежних приймально-контрольних приладів

Кожна необов'язкова функція, як окремий елемент із власним набором вимог, сприяють побудові пожежних приймально-контрольних приладів із різними комбінаціями функцій, що відповідають вимогам цього стандарту.

Можуть бути передбачені інші функції, що пов'язані з виявлянням пожежі та сигналізуванням про пожежу, навіть якщо їх не зазначено в цьому стандарті.


ДСТУ EN 54-2:2003 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ
ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Частина 2. Прилади приймально-контрольні пожежні

СИСТЕМЫ

ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Часть 2. Приборы приемно-контрольные пожарные

FIRE ALARM SYSTEMS 

Part 2. Fire alarm device

___________________________________________________________________________________________

Чинний від 2004-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги, методи випробовування та критерії якості функціювання пожежних приймально-контрольних приладів (рисунок 1, позиція В стандарту EN 54-1:1996) для використовування їх у системах пожежної сигналізації, встановлених у будинках.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено далі. У разі датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосується цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба звертатися до останнього видання відповідної публікації.

EN 54 Fire detection and fire alarm systems

EN 54-1:1996 Introduction

EN 54-4:1997 Power supplies

EN 54-7:1982 Point type smoke detectors - Detectors using scattered light, transmitted light or ionization

ENV 50142:1994 Electromagnetic compatibility - Basic immunity standard - Surge immunity tests

IEC 60068 Basic environmental testing procedures

Part 1:1988 General and guidance

Part 2: Tests

60068-2-1:1990 test A cold

60068-2-2:1974 test В dry heat

60068-2-3:1969+A1:1984 test Ca: damp heat, steady state

60068-2-6:1982+A1:1983+A2:1985 test Fc and guidance; vibration (sinusoidal)

60068-2-47:1982 Specification for mounting of components, equipment and other articles for dynamic tests

IEC 60529:1989 Classification of degrees of protection provided by enclosures

IEC 60721 Classification of environmental conditions

Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities

60721-3-3:1978 Stationary use and weather protected locations

IEC 60801 Electromagnetic compatibility for industrial-process measurement and control equipment

Part 2:1991 Method of evaluating susceptibility to electrostatic discharge

Part 3:1984 Radiated electromagnetic field - Requirements

Part 4:1988 Electrical fast transient/burst - Requirements

IEC 60817:1984 Spring-operated impact test apparatus and its calibrations.


НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 54 Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу

EN 54-1:1996 Вступ

EN 54-4:1997 Устатковання електроживлення

EN 54-7:1982* Точкові димові сповіщувачі. Сповіщувачі, що використовують розсіяне

світло, пропущене світло, або іонізаційні

ENV 50142:1994 Електромагнітна сумісність. Базовий стандарт на захищеність. Випробовування на захищеність від кидків

ІЕС 60068 Основні методи випробовування на впливання довкілля

Частина 1:1988 Загальні положення та настанова

Частина 2: Випробовування

60068-2-1:1990 Випробовування А. Холод

60068-2-2:1974 Випробовування В. Сухе тепло

60068-2-3:1969+А1:1984 Випробовування Са. Вологе тепло, постійний режим

60068-2-6:1982+А1:1983+А2 Випробовування Fc та настанова; вібрація (синусоїдна)

60068-2-47:1982 Технічні вимоги щодо монтування компонентів, устатковання та інших виробів для динамічних випробовувань

ІЕС 60529:1989 Класифікація ступенів захисту, забезпечуваних оболонками

ІЕС 60721 Класифікація умов довкілля

Частина 3: Класифікація груп умов довкілля та їх ступенів жорсткості

 60721-3-3:1978 Стаціонарне використовування у захищених від атмосферного впливання

місцях розташування

ІЕС 60801 Електромагнітна сумісність апаратури вимірювання і контролювання технологічних процесів

Частина 2:1991 Метод оцінювання стійкості до електростатичних розрядів

Частина 3:1984 Випромінювані електромагнітні поля. Вимоги

Частина 4:1988 Швидкотривалі перехідні процеси-пачки імпульсів. Вимоги

ІЕС 60817:1984 Зворотно-пружинна установка для випробовування на удар та її калібрування.

_________________

* На цей час чинний EN 54-7:2000 Point type smoke detectors - Detectors using scattered light, transmitted light or ionisation (Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Димові сповіщувачі. Точкові сповіщувачі, що використовують розсіяне світло, пропущене світло або іонізаційні.

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

3.1 Визначення

У цьому стандарті використано визначення, наведені в стандарті EN 54-1, разом із такими:

3.1.1 рівень доступу (access level)

Один із декількох станів пожежного приймально-контрольного приладу, за якого:

- можна виконувати обрані функції керування;

- можна виконувати обрані ручні операції;

- індикація є видимою;

- можна отримувати інформацію.

Примітка. Додаткову інформацію про рівні доступу викладено в додатку А

3.1.2 адресний компонент (addressable point)

Компонент, що його може індивідуально ідентифікувати пожежний приймально-контрольний прилад (див. визначення «компонент»)

3.1.3 алфавітно-цифровий дисплей (alphanumeric display)

Пристрій відображування інформації за допомогою повідомлень, які складаються з літер і (або) цифр

3.1.4 режим роботи (functional condition)

Стан пожежного приймально-контрольного приладу, який характеризується відповідною інформацією на приладі. Режимами роботи згідно з цим стандартом є:

- режим пожежної тривоги, коли відображено пожежну тривогу;

- режим попередження про несправність, коли відображено несправність;

- режим вимкнення, коли відображено вимкнення функцій;

- режим тестування, коли відображено тестування функцій;

- режим спокою, коли пожежний приймально-контрольний прилад підімкнено до джерела електроживлення згідно з EN 54-4, та не відображено ніякий інший режим.

Національна примітка.

Тут і надалі замість «режиму спокою» прийнято «черговий режим».

3.1.5 коло виявляння (detection circuit)

Лінія зв'язку, що з'єднує компоненти з пожежним приймально-контрольним приладом (див. визначення «компонент» та «лінія зв'язку»)

3.1.6 коротке замикання на землю (earth fault)

Небажаний електричний зв'язок між потенціалом землі та будь-якою частиною пожежного приймально-контрольного приладу, лініями зв'язку з приладом чи лініями зв'язку між частинами приладу

3.1.7 поле (field)

Частина вікна

3.1.8 індикатор (indicator)

Пристрій, що змінює свій режим для надання інформації

3.1.9 індикація (indication)

Інформація, яку надає індикатор.

Національна примітка. 

У разі звукового сигналізування тут і надалі замість «індикатор» прийнято «звуковий сигналізатор».

3.1.10 обов'язковий (mandatory) 

Прикметник, що вживають під час описування:

- функцій, виконування яких повинно бути забезпечене для всіх пожежних приймально-контрольних приладів, та вимог щодо цих функцій;

- вимог щодо необов'язкових функцій, якщо їх передбачено

3.1.11 енергонезалежна пам'ять (non-volatile memory)

Запам'ятовувальні елементи, що для збереження їхнього вмісту не вимагають джерела енергії

3.1.12 компонент (point)

Складовий елемент, підімкнений до кола виявляння, здатний приймати чи передавати інформацію відносно виявляння пожежі (охоплює позиції А і D рисунка 1 EN 54-1)

3.1.13 програма (program)

Програмне забезпечення пожежного приймально-контрольного приладу, що необхідне для виконання, принаймні, вимог цього стандарту, разом із даними для задавання початкових умов, вертання у початковий режим, векторами скидання і переривання, операційним кодом та декларацією

3.1.14 скидання (reset)

Команда, призначена для завершення режимів пожежної тривоги і (або) попередження про несправність

3.1.15 поточні дані (running data)

Дані, змінювані під час роботи або автоматично, або вручну

3.1.16 окремий (separate)

Фізично окремий і передбачений лише для визначеної чи визначених цілей, зазначених у цьому стандарті

3.1.17 вимкнення звукового сигналу (silencing)

Ручна операція для вимкнення звукового сигналу, здатного автоматично відновлюватися у разі виникнення нової події

3.1.18 специфічні дані об'єкта (site specific data)

Змінні дані, потрібні для роботи пожежного приймально-контрольного приладу у системі визначеної конфігурації

3.1.19 лінія зв'язку (transmission path)

Зовнішній відносно корпуса пожежного приймально-контрольного приладу фізичний зв'язок для передавання інформації і (або) напруги живлення:

- між пожежним приймально-контрольним приладом та іншими компонентами системи пожежної сигналізації згідно з EN 54-1;

- між окремими частинами пожежного приймально-контрольного приладу, які містяться в декількох корпусах

3.1.20 енергозалежна пам'ять (volatile memory)

Запам'ятовувальні елементи, яким для збереження їхнього вмісту потрібне джерело енергії

3.1.21 вікно (window)

Частина чи весь алфавітно-цифровий дисплей, що їх використовують для інформування відносно одного режиму роботи у даний момент часу. Розподіляти дисплеї можна або механічно, або за допомогою програмного забезпечення

3.1.22 зона (zone)

Визначена частина захищуваних приміщень, в якій встановлено один чи декілька компонентів і для якої передбачено загальну індикацію зон.

Національна примітка.

Зона може являти собою не тільки частину приміщень, але й частину одного приміщення чи елемента захищуваного простору.

У разі безадресних пожежних приймально-контрольних приладів зоною буде кожне коло виявляння, у разі адресних приладів зоною може бути коло виявляння, його частина чи частина різних кіл виявляння.

3.2 Скорочення

У цьому стандарті застосовано таке скорочення:

с. і. е. - пожежний приймально-контрольний прилад (ППКП).

4 ОСНОВНІ ВИМОГИ

Якщо в ППКП передбачено наявність необов'язкової функції з вимогами, тоді треба виконувати всі відповідні вимоги (див. додаток В).

Якщо передбачено додаткові функції, які не встановлені цим стандартом, вони не повинні суперечити цьому стандарту.

5 ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ІНДИКАЦІЇ

5.1 Індикація режимів роботи

5.1.1 ППКП повинен бути здатний однозначно відображувати такі режими роботи, зазначені у розділах 6-10:

- режим спокою;

- режим пожежної тривоги;

- режим попередження про несправність;

- режим вимкнення;

- режим тестування.

5.1.2 ППКП повинен бути здатний перебувати одночасно в будь-якій комбінації таких режимів роботи:

- режим пожежної тривоги;

- режим попередження про несправність;

- режим вимкнення;

- режим тестування.

5.2 Індикація

Уся обов'язкова індикація повинна бути однозначно ідентифікована, за винятком випадку, коли в цьому стандарті встановлено інше.

5.3 Індикація на алфавітно-цифрових дисплеях

У разі використовування алфавітно-цифрового дисплея індикація, яка належить до різних режимів роботи, може відображуватися одночасно. Але для кожного режиму роботи необхідно передбачати тільки одне вікно, у якому поєднуються всі поля, що стосуються цього режиму.

5.4 Індикація електроживлення

Під час подавання на ППКП напруги живлення повинна видаватись візуальна індикація за допомогою окремого світловипромінювального індикатора.

5.5 Звукові сигнали

Звукові сигнали для режиму пожежної тривоги можуть бути такі самі, як і для режиму попередження про несправність. Якщо вони різні, то звукові сигнали режиму пожежної тривоги повинні мати пріоритет.

Національна примітка.

Мається на увазі, що вбудований в ППКП звуковий сигналізатор може видавати в режимах пожежної тривоги та попередження про несправність однаковий сигнал. Якщо в цих режимах звукові сигнали відрізняються за тоном або характером звучання, то за одночасної появи несправності та пожежної тривоги повинен видаватись звуковий сигнал режиму пожежної тривоги.

5.6 Додаткова індикація

Індикація, що її використовують додатково до обов'язкової, не повинна викликати протиріч чи невизначеностей.


6 РЕЖИМ СПОКОЮ

У режимі спокою можна відображувати будь-яку інформацію про роботу системи. Однак, не повинна видаватись ніяка індикація, яка може бути переплутана з індикацією, що використовується в:

- режимі пожежної тривоги;

- режимі попередження про несправність;

- режимі вимкнення;

- режимі тестування.

7 РЕЖИМ ПОЖЕЖНОЇ ТРИВОГИ

7.1 Приймання та обробляння сигналів про пожежу (див. додаток С)

7.1.1 ППКП повинен перейти в режим пожежної тривоги, коли прийняті сигнали після необхідного обробляння ідентифіковані як пожежна тривога.

7.1.2 ППКП повинен мати можливість приймання, обробляння та індикації сигналів від усіх зон. Сигнал від однієї зони не повинен впливати на приймання, обробляння, збереження і (або) індикацію сигналів від будь-яких інших зон.

7.1.3 Крім випадку, зазначеного в 7.12, час, необхідний для сканування, опитування чи іншого обробляння сигналів від пожежних сповіщувачів, додатково до часу, що потрібен для прийняття рішення про пожежну тривогу, не повинен призводити до затримки індикації режиму пожежної тривоги чи стану нової зони в тривозі більше ніж на 10 с.

7.1.4 ППКП повинен перейти в режим пожежної тривоги за час не більше ніж 10 с після спрацювання будь-якого ручного пожежного сповіщувача.

7.1.5 Обов'язкова індикація і (або) вихідні сигнали не повинні спотворюватися багаточисленними сигналами пожежі, які приймаються від одного й того самого чи різних кіл виявляння, викликаними одночасним спрацюванням двох компонентів і (або) спрацюванням додаткових компонентів.

7.2 Індикація режиму пожежної тривоги

Режим пожежної тривоги повинен індиціюватись без попереднього ручного втручання. Індикація встановлюється, коли присутнє все нижче наведене:

а) візуальна індикація за допомогою окремого світловипромінювального індикатора (загальний індикатор пожежної тривоги);

b) візуальна індикація кожної зони в тривозі відповідно до 7.3; у ППКП, що можуть приймати сигнали тільки від однієї зони, така індикація може бути відсутня;

с) звуковий сигнал відповідно до 7.4.

7.3 Індикація зон у тривозі (див. додаток D)

7.3.1 Зони в тривозі повинні відображуватися візуально за допомогою окремого світловипромінювального індикатора кожної зони і (або) на алфавітно-цифровому дисплеї.

7.3.2 Якщо індикація зон виводиться на алфавітно-цифровий дисплей, який у зв'язку з його обмеженою ємністю не в змозі відображувати всі зони в тривозі, принаймні, повинне виконуватися наведене нижче:

а) перша зона в тривозі повинна відображуватися у верхньому полі дисплея;

b) остання зона в тривозі повинна постійно відображуватися в іншому полі дисплея;

с) загальна кількість зон у тривозі повинна відображуватися постійно;

д) зони в тривозі, які у цей момент не відображені, повинні бути доступні для переглядання за 1-го рівня доступу. Одна ручна операція потрібна для кожного відображування інформації про зону, яка повинна бути або в полі для першої зони в тривозі, або в іншому полі. У цьому випадку індикація повинна вернутися до першої зони в тривозі за час від 15 с до 30 с після останнього запиту.

7.4 Звукові сигнали

7.4.1 Повинна бути передбачена можливість вимкнення звукового сигналу за допомогою окремого ручного елемента керування за 1-го чи 2-го рівнів доступу. Цей елемент керування треба використовувати винятково для цієї операції та можна використовувати також для вимкнення звукової сигналізації в режимі попередження про несправність.

7.4.2 Звуковий сигнал не повинен вимикатись автоматично.

7.4.3 Звуковий сигнал повинен відновлятися для кожної подальшої зони в тривозі.

7.5 Інша індикація під час режиму пожежної тривоги

Якщо індикація пожежної тривоги виводиться на алфавітно-цифровий дисплей, то інша інформація повинна відображуватися таким чином:

а) інформація, що не пов'язана з режимом пожежної тривоги, повинна пригнічуватись, крім випадку, коли дисплей має більше одного вікна, одне з яких призначено винятково для індикацій пожежної тривоги;

b) кожен із пригнічених показів про несправності та вимикання, повинен бути доступний для переглядання в будь-який час ручною операцією за 1-го чи 2-го рівнів доступу. Ці операції повинні відрізнятися від операцій, встановлених у 7.3.26) для відображування зон у тривозі, або доповнювати їх. Якщо ця індикація виводиться в полі для відображування першої зони в тривозі, то ця індикація повинна вернутися до першої зони в тривозі за час від 15 с до 30 с після останнього запиту.

7.6 Скидання режиму пожежної тривоги

7.6.1 У ППКП повинна бути передбачена можливість скидання режиму пожежної тривоги. Це повинно бути можливим тільки за допомогою окремого ручного елемента керування за 2-го рівня доступу. Цей елемент треба використовувати тільки для скидання і можна використовувати також для скидання режиму попередження про несправність.

7.6.2 Після операції скидання індикація правильних режимів роботи, відповідно до будь-яких одержуваних сигналів, повинна або залишитися, або відновитися за час не більше ніж 20 с.

7.7 Вихід режиму пожежної тривоги

7.7.1 Повинна бути передбачена наявність, принаймні, одного виходу, який видає сигнал режиму пожежної тривоги, таким виходом може бути вихід відповідно до 7.8, 7.9 або 7.10.

7.7.2 За винятком випадків, зазначених у 7.11 і (або) 7.12, ППКП повинен активізувати всі обов'язкові виходи за час не більше ніж 3 с із моменту появи індикації режиму пожежної тривоги.

7.7.3 За винятком випадку, зазначеного в 7.11, ППКП повинен активізувати всі обов'язкові виходи за час не більше ніж 10 с із моменту спрацювання будь-якого ручного пожежного сповіщувача.

7.8 Вихід на пожежні оповіщувачі (необов'язкова функція з вимогами - див. 8.2.5а) та 9.4.2а))

ППКП може забезпечувати автоматичне передавання сигналів пожежної тривоги на пожежні оповіщувачі (позиція С рисунка 1 EN 54-1). У цьому випадку повинні виконуватися такі вимоги:

а) повинне бути можливе вимкнення пожежних оповіщувачів за 2-го рівня доступу;

b) після вимкнення пожежних оповіщувачів, повинне бути можливе їх повторне увімкнення за 2-го рівня доступу.

7.9 Вихід на пристрої передавання пожежної тривоги (необов'язкова функція з вимогами - див. 8.2.5b) та 9.4.2b))

ППКП може забезпечувати автоматичне передавання сигналів пожежної тривоги на пристрої передавання пожежної тривоги (позиція Е рисунка 1 EN 54-1). У цьому випадку передавання сигналу повинне відображуватися за допомогою окремого світловипромінювального індикатора і (або) на алфавітно-цифровому дисплеї. Ця індикація повинна зберігатися до скидання режиму пожежної тривоги.

7.10 Вихід на засоби протипожежного захисту (необов'язкова функція з вимогами - див. 8.2.4f) та 9.4.1b))

ППКП може забезпечувати передавання сигналів пожежної тривоги на пожежні пристрої керування автоматичними засобами протипожежного захисту (позиція G рисунка 1 EN 54-1).

7.11 Затримки на виходи (необов'язкова функція з вимогами - див. 9.4.2с) та додаток Е)

Національна примітка.

Тут і надалі замість «затримки на виходи» прийнято «затримки активізації виходів».

ППКП може забезпечувати затримки активізування виходів на пожежні оповіщувачі (позиція С рисунка 1 EN 54-1) і (або) на пристрої передавання пожежної тривоги (позиція Е рисунка 1 EN 54-1). У цьому випадку, принаймні, треба виконувати наведене нижче:

a) дію затримок на виходи на С треба обирати за 3-го рівня доступу для:

- пожежних сповіщувачів;

- ручних пожежних сповіщувачів;

- сигналів від визначених зон;

b) дію затримок на вихід на Е треба обирати за 3-го рівня доступу для:

- пожежних сповіщувачів;

- сигналів від визначених зон;

с) величини часу затримки треба задавати за 3-го рівня доступу в діапазоні від 0 хв до 10 хв, із дискретністю не більше ніж 1 хв;

d) треба передбачити можливість скасування затримок та негайного активізування виходів із затримкою за допомогою ручної операції за 1-го рівня доступу і (або) за допомогою сигналу від ручного пожежного сповіщувача;

e) затримка, що встановлена для одного з вихідних сигналів, не повинна впливати на активізування інших виходів.

7.12 Виявляння збігу (необов'язкова функція з вимогами)

Після одержання сигналу від пожежного сповіщувача, до одержання одного чи декількох підтверджувальних сигналів від того самого чи іншого компонентів, ППКП може забезпечувати за борону або індикацію режиму пожежної тривоги, або активізування виходів:

- на пожежні оповіщувачі (позиція С рисунка 1 EN 54-1);

- на пристрої передавання пожежної тривоги (позиція Е рисунка 1 EN 54-1);

- на засоби протипожежного захисту (позиція G рисунка 1 EN 54-1). У цих випадках повинні виконуватися, принаймні, такі вимоги:

а) повинна бути забезпечена можливість обирання цієї функції за 3-го рівня доступу для індивідуальних зон;

b) заборона одного з вихідних сигналів не повинна впливати на активізування інших виходів

7.13 Лічильник пожеж (необов'язкова функція з вимогами)

ППКП може забезпечувати записування кількості переходів ППКП у режим пожежної тривоги. У цьому випадку, принаймні, повинне виконуватися наведене нижче:

a) переініціалізація показів лічильника повинна бути можливою тільки за 4-го рівня доступу;

b) інформація повинна бути доступна за 1-го чи 2-го рівнів доступу;

c) лічильник повинен бути здатний реєструвати, принаймні, 999 подій.

8 РЕЖИМ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕСПРАВНІСТЬ

(див. додаток F)

8.1 Приймання та обробляння сигналів несправності

8.1.1 ППКП повинен переходити в режим попередження про несправність за надходження сигналів, що після будь-якого необхідного обробляння ідентифіковані як несправність.

8.1.2 ППКП повинен розпізнавати одночасно всі несправності, зазначені в 8.2, і, якщо передбачено, в 8.3, за винятком, коли виконанню цієї умови перешкоджає:

- наявність сигналів пожежної тривоги від цієї самої зони;

- вимкнення відповідної зони чи відповідної функції;

- тестування відповідної зони чи функції.

8.1.3 ППКП повинен переходити в режим попередження про несправність за час не більше ніж 100 с із моменту виникнення несправності чи після прийому сигналу про несправність, або за час, зазначений в цьому стандарті чи в інших частинах EN 54.

8.2 Індикація несправностей визначених функцій

8.2.1 Наявність несправностей визначених функцій повинна відображуватися без попереднього ручного втручання. Режим попередження про несправність встановлюється, коли присутнє все нижче наведене:

а) візуальна індикація за допомогою окремого світловипромінювального індикатора (загальний індикатор попередження про несправність);

b) візуальна індикація кожної розпізнаної несправності відповідно до 8.2.4, 8.2.5 та 8.2.6;

c) звуковий сигнал відповідно до 8.6.

8.2.2 Якщо для індикації застосовують світловипромінювальні індикатори, то вони можуть бути ті самі, що їх використовують для відображування вимкнень і (або) тестування відповідних зон або функцій.

8.2.3 Якщо індикація виконується на алфавітно-цифровому дисплеї, що не може одночасно відображувати всі несправності у зв'язку з його обмеженою ємністю, принаймні, повинне виконуватися наведене нижче:

а) повинна відображатись наявність індикацій несправностей, що були пригнічені;

b) повинна бути забезпечена можливість відображування індикацій несправностей, що пригнічені ручною операцією за 1-го чи 2-го рівнів доступу, за допомогою котрої виводиться інформація тільки про несправності.

8.2.4 Наведені нижче несправності повинні відображуватися за допомогою окремих світловипромінювальних індикаторів і (або) на алфавітно-цифровому дисплеї. Ця індикація може пригнічуватись під час режиму пожежної тривоги:

a) індикація для кожної зони, в якій на передавання сигналів від будь-якого компонента до ППКП впливає:

- коротке замикання чи обрив кола виявляння;

- вилучання будь-якого компонента;

b) індикація, принаймні, загальна для будь-якої несправності джерела електроживлення, що викликана:

- коротким замиканням чи обривом лінії зв'язку з джерелом електроживлення (позиція L рисунка 1 EN 54-1), коли джерело електроживлення розміщено в окремому від ППКП корпусі;

- несправностями джерела електроживлення, зазначеними в EN 54-4;

c) індикація, принаймні, загальна для будь-якого короткого замикання на землю, що може впливати на виконування будь-якої обов'язкової функції та яка не відображується як несправність цієї контрольованої функції;

d) індикація несправності контрольованої функції внаслідок спрацювання будь-якого запобіжника чи пристрою захисту, що може впливати на виконування обов'язкової функції в режимі пожежної тривоги;

e) індикація будь-якого короткого замикання чи обриву, принаймні, загальна для всіх ліній зв'язку між блоками ППКП, що конструктивно виконані в більше ніж одному корпусі, що може впливати на виконування будь-якої обов'язкової функції та яка не відображається як несправність цієї контрольованої функції;

f) індикація будь-якого короткого замикання чи обриву, принаймні, загальна для всіх ліній зв'язку, що впливає на передавання сигналів до пожежних пристроїв керування автоматичними засобами протипожежного захисту (позиція G рисунка 1 EN 54-1);

g) індикація будь-якого короткого замикання чи обриву, принаймні, загальна для всіх ліній зв'язку, що впливає на передавання сигналів до пристроїв передавання сигналу про несправність (позиція J рисунка 1 EN 54-1).

8.2.5 Наведені далі несправності повинні відображуватися за допомогою окремих світловипромінювальних індикаторів і (або) на алфавітно-цифровому дисплеї. Ця індикація не повинна пригнічуватись під час режиму пожежної тривоги:

a) індикація будь-якого короткого замикання чи обриву, принаймні, загальна для всіх ліній зв'язку, яка впливає на передавання сигналів до пожежних оповіщувачів (позиція С рисунка 1 EN 54-1);

b) індикація будь-якого короткого замикання чи обриву, принаймні, загальна для всіх ліній зв'язку, яка впливає на передавання сигналів до пристроїв передавання пожежної тривоги (позиція Е рисунка 1 EN 54-1).

8.2.6 Наведені далі несправності повинні відображуватися, принаймні, за допомогою загального індикатора попередження про несправності:

a) будь-яке коротке замикання чи обрив лінії зв'язку між блоками ППКП, що містяться в більше ніж одному корпусі, якщо ця несправність не впливає на виконування будь-якої обов'язкової функції;

b) будь-яке коротке замикання чи обрив кола виявляння, якщо ця несправність не перешкоджає передаванню сигналів на ППКП.

8.3 Сигнали несправності від компонентів (необов'язкова функція з вимогами)

ППКП може забезпечувати приймання, обробляння та відображування сигналів несправності від компонентів. У цьому випадку, несправності повинні відображуватися, принаймні, як несправності зони відповідно до 8.2.4а).

8.4 Повне порушення електропостачання (необов'язкова функція з вимогами)

За відсутності живлення від основного джерела живлення (згідно з EN 54-4) ППКП може забезпечувати розпізнавання та відображування ушкодження резервного джерела живлення, за якого він не має можливості надалі виконувати обов'язкові функції цього стандарту. У цьому випадку, принаймні, повинен видаватись звуковий сигнал протягом не менше однієї години.

8.5 Системна помилка

Системна помилка - це помилка, зазначена в 13.4 чи 13.6 у випадку програмно-керованих ППКП. Системна помилка може перешкоджати виконанню інших, відмінних від зазначених у 8.5 і 13.7, обов'язкових вимог цього стандарту. За системної помилки, принаймні, повинне виконуватися наведене нижче:

a) системна помилка повинна відображуватися візуально за допомогою загального індикатора режиму попередження про несправність та окремого світловипромінювального індикатора. Ця індикація не повинна пригнічуватись в інших режимах роботи ППКП і повинна зберігатись до ручного скидання і (або) іншої ручної операції;

b) системна помилка повинна відображуватись звуковим сигналом. Цей сигнал можна вимикати.

8.6 Звукові сигнали

8.6.1 Звуковий сигнал про несправність відповідно до 8.2 повинен мати можливість вимикатись ручною операцією за 1-го чи 2-го рівнів доступу. Ту саму ручну операцію можна використовувати для вимкнення звукового сигналу в режимі пожежної тривоги.

8.6.2 Звуковий сигнал повинен вимикатись автоматично, якщо в ППКП відбулось автоматичне скидання режиму попередження про несправність.

8.6.3 Після вимкнення звуковий сигнал повинен повторно вмикатися для кожної нової розпізнаної несправності.

8.7 Скидання індикації несправності

8.7.1 Індикація несправностей, зазначена в 8.2, повинна скидатися одним чи двома способами:

- автоматично, коли несправності більше не виявляють;

- ручною операцією за 2-го рівня доступу, яка може бути тією самою, що її використовують для скидання режиму пожежної тривоги.

8.7.2 Після скидання індикація правильних режимів роботи відповідно до будь-яких одержуваних сигналів повинна або залишитися, або відновитися за час не більше ніж 20 с.

8.8 Вихід несправності

ППКП повинен мати вихід, який сигналізує про всі зазначені у розділі 8 несправності. Це може бути вихід, зазначений у 8.9. Вихідний сигнал повинен бути виданий і тоді, коли відбулося повне відімкнення ППКП від електроживлення.

8.9 Вихід на пристрої передавання попередження про несправність (необов'язкова функція з вимогами - див. 9.4.1с))

ППКП може забезпечувати передавання сигналів несправності до пристроїв передавання попередження про несправність (позиція J рисунка 1 EN 54-1). Цей вихід повинен передавати сигнал про всі несправності, зазначені у розділі 8. Вихідний сигнал повинен бути виданий і тоді, коли відбулося повне відімкнення ППКП від електроживлення.

9 РЕЖИМ ВИМКНЕННЯ

9.1 Загальні вимоги

9.1.1 Вимкнення, зазначені в 9.4 та 9.5, повинні забороняти всю відповідну обов'язкову індикацію і (або) вихідні сигнали, але не повинні перешкоджати іншій обов'язковій індикації і (або) вихідним сигналам.

9.1.1 ППКП повинен забезпечувати незалежне вимкнення та повторне увімкнення кожної з функцій, зазначених у 9.4, ручною операцією за 2-го рівня доступу.

9.1.2 ППКП повинен перебувати в режимі вимкнення поки мають місце вимкнення відповідно до 9.4 і (або) 9.5.

9.1.3 Скидання режиму пожежної тривоги чи режиму попередження про несправність не повинні впливати на вимкнення та повторне увімкнення.

9.2 Індикація режиму вимкнення

Режим вимкнення повинен відображуватись візуально за допомогою:

a) окремого світловипромінювального індикатора (загальний індикатор вимкнення);

b) індикації для кожного вимкнення відповідно до 9.3, 9.4 та 9.5.

9.3 Індикація конкретних вимкнень

9.3.1 Вимкнення повинні бути відображеними за час не пізніше ніж 2 с після виконання ручної операції.

9.3.2 Той самий світловипромінювальний індикатор можна використовувати для відображування відповідної несправності, однак індикація повинна відрізнятися. Той самий світловипромінювальний індикатор і ту саму індикацію можна використовувати для відображування вимкненої зони і зони, яку тестують.

9.3.3 Якщо індикація виводиться на алфавітно-цифровий дисплей, що не може одночасно відображувати всі вимкнення у зв'язку з його обмеженою ємністю, необхідно, принаймні, виконувати такі умови:

a) повинна відображуватись наявність індикації про вимкнення, що була пригнічена;

b) пригнічена індикація повинна мати можливість відображування незалежно від іншої індикації ручною операцією за 1-го чи 2-го рівнів доступу.

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: