Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДСТУ ГОСТ 27243:2007 (ИСО 3747:2000) /ГОСТ 27243-2005 (ИСО 3747:2000), ІDT; ІSО 3747:2000, МОD/. Шум машин. Визначення рівнів звукової потужності за звуковим тиском. Метод порівнювання на місці установлення

Название (рус.) ДСТУ ГОСТ 27243:2007 (ИСО 3747:2000) /ГОСТ 27243-2005 (ИСО 3747:2000), ІDT; ІSО 3747:2000, МОD/. Шум машин. Определения уровней звуковой мощности за звуковым давлением. Метод сравнения на месте установки
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Дата принятия 01.01.2009
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

  НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 Шум машин

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ ЗВУКОВОЇ ПОТУЖНОСТІ

ЗА ЗВУКОВИМ ТИСКОМ 

Метод порівнювання на місці установлення

(ГОСТ 27243-2005 (ИСО 3747:2000), IDT; ISO 3747:2000, MOD)

ДСТУ ГОСТ 27243:2007 (ИСО 3747:2000)

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2009


ДСТУ ГОСТ 27243:2007 (ИСО 3747:2000)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО:   Державне   підприємство   «Український   науково-дослідний   і   навчальний
центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)

ОФОРМЛЕННЯ: В. Морозов

  1.  НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 17 жовтня 2007 р. № 267 з 2008-04-01
  2.  Національний стандарт відповідає ГОСТ 27243-2005 (ИСО 3747:2000) Шум машин. Определение
    уровней звуковой мощности по звуковому давлению. Метод сравнения на месте установки (Шум ма-
    шин.
    Визначення рівнів звукової потужності за звуковим тиском. Метод порівнювання на місці уста-
    новлення)

Ступінь відповідності до ГОСТ 27243-2005 (ИСО 3747:2000) ідентичний (IDT)

Ступінь відповідності ISO 3747:2000 модифікований (MOD)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (на заміну ГОСТ 27243-87)

Держспоживстандарт України, 2009

II


ДСТУ ГОСТ 27243:2007 (ИСО 3747:2000)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ідентичний ГОСТ 27243-2005 (ИСО 3747:2000) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности по звуковому давлению. Метод сравнения на месте установки (Шум машин. Визначення рівнів звукової потужності за звуковим тиском. Метод порівнювання на місці установлення).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

на другій сторінці обкладинки в таблиці прийняття стандарту змінено назви національних
органів стандартизації Республіки Вірменія та Азербайджанської Республіки (п. 3
«Преди-
словия»);

вилучено інформацію щодо надання чинності цьому стандарту в Російській Федерації;

замінено нумерацію «п. на «п. 5» «Предисловия»;

вилучено інформацію про заборону відтворення, тиражування і розповсюдження як офіцій-
ного видання на території Російської Федерації без дозволу Держстандарту Росії;

на першій сторінці стандарту внесено дату надання чинності цьому стандарту в Україні;

вилучено інформацію стосовно коду УДК, групи згідно з КГС та вихідні дані організації-ви-
давця Російської Федерації;

структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ»
оформлено згідно з вимогами національної стандартизації.

IIIСпонсоры раздела: