Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДСТУ ЕN 54-1:2003 (ЕN 54-1:1996, ІDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 1. Вступ

Название (рус.) ДСТУ ЕN 54-1:2003 (ЕN 54-1:1996, ІDT). Системы пожарной сигнализации. Часть 1. Вступление
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Дата принятия 01.01.2004
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

ДСТУ EN 54-1:2003

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ

ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Частина 1. Вступ

(EN 54-1:1996, IDT)

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2004


ПЕРЕДМОВА

1  ВНЕСЕНО: ТК 25 «Пожежна техніка та протипожежна безпека», ТОВ «Росток-ВЦ»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Макаров, В. Приймаченко, Л. Фесенко, Н. Морозова, В. Василенко-Шереметьев, А. Кісельов

2  НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 листопада 2003 р. № 213 з 2004-07-01

3  Національний стандарт відповідає EN 54-1:1996 Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction (Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 1. Вступ). Цей стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ

                                                                                                                                                                                   С.

[1] НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

[2]
ВСТУП

[2.1] Part 1: Introduction

[3] 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

[4]

[5] 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

[6] 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

[7] 4 ВІДПОВІДНІСТЬ

[8]
ДОДАТОК А

[9] СЕРІЯ СТАНДАРТІВ EN 54


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 54-1:1996 Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction (Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 1. Вступ).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 25 «Пожежна техніка та протипожежна безпека».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Нормативні документи, які наведено в додатку А, в Україні не прийняті як національні і чинні замість них документи відсутні. Копію цих нормативних документів (далі - НД), у разі потреби, можна отримати у Національному фонді нормативних документів.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- вилучено структурний елемент європейського стандарту «Передмова»;

- структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст» та «Бібліографічні дані» оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- вираз «ця серія європейських стандартів» замінено на «ця серія стандартів»;

- до структури стандарту долучено структурний елемент «Ключові слова» та «Бібліографічні дані»;

- структуру стандартів серії EN 54 наведено у додатку А;

- у 1.1, 1.5, 3.1.17 наведено «Національні примітки», виділені рамкою;

- у додатку А подано «Національне пояснення», виділене рамкою.

Для узгодження з чинними національними стандартами назву стандарту «Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 1. Вступ» замінено на «Системи пожежної сигналізації. Частина 1. Вступ».

На цей час в Європі дійсні європейські стандарти (ЄС), які в Україні прийняті як національні стандарти (НС). Нижче наведено перелік цих стандартів:

ЄС

HC

Ступінь

відповідності

EN 54-1:1996 Fire detection and fire alarm systems - Part 1 : Introduction 

ДСТУ EN 54-1:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 1. Вступ 

IDT

EN 54-2:1997 Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating equipment 

ДСТУ EN 54-2:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймальнo-контрольні пожежні 

IDT

EN 54-3:2001 Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire alarm devices - Sounders 

ДСТУ EN 54-3:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові 

IDT

EN 54-4:1997 Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment 

ДСТУ EN 54-4:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 4. Устатковання електроживлення 

IDT

EN 54-5:2000 Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point detectors 

ДСТУ EN 54-5:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 5. Сповіщувачі пожежні теплові точкові 

IDT

EN 54-7:2000 Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors - Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization 

ДСТУ EN 54-7 Системи пожежної сигналізації. Частина 7. Сповіщувачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропущеного світла або іонізаційні* 

IDT

EN 54-10:2002 Fire detection and fire alarm systems - Part 10: Flame detectors - Point detectors 

ДСТУ EN 54-10 Системи пожежної сигналізації. Частина 10. Сповіщувачі пожежні полум'яточкові* 

IDT

EN 54-11:2001 Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call points

ДСТУ EN 54-11 Системи пожежної сигналізації.Частина 11. Сповіщувачі пожежні ручні*

IDT

prEN 54-12:2002 Fire detection and fire alarm systems - Part 12: Smoke detectors - Line detectors using a transmitted light beam 

ДСТУ prEN 54-12 Системи пожежної сигналізації. Частина 12. Сповіщувачі пожежні димові лінійні пропущеного світла* 

IDT

prEN 54-13:2001 Fire detection and fire alarm systems - Part 13: System requirements and compatibility assessment 

ДСТУ prEN 54-13 Системи пожежної сигналізації. Частина 13. Вимоги щодо систем та оцінювання сумісності* 

IDT

prEN 54-14:2001 Fire detection and fire alarm systems - Part 14: Guidelines for planning, design, installation, commissioning, use and maintenance 

ДСТУ prEN 54-14 Системи пожежної сигналізації. Частина 14. Настанови щодо планування, проектування, монтування, уведення до експлуатування, експлуатування і технічного обслуговування* 

IDT

* На стадії розробляння. 


ВСТУП

Функція системи виявляння пожежі полягає у виявлянні пожежі на найбільш ранній стадії її виникнення та подавання сигналів та індикації для прийняття належних заходів.

Функція системи сигналізування про пожежу полягає у подаванні звукових і (або) візуальних сигналів оповіщення людям, які знаходяться у будівлі та які наражаються на ризик у випадку пожежі.

Функції виявляння пожежі та сигналізування про пожежу можуть бути об'єднані в одній системі.


ДСТУ EN 54-1:2003

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ

ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Частина 1. Вступ

СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ

Часть 1. Введение

FIRE ALARM SYSTEMS 

 Part 1: Introduction

________________________________________________________________________________________________

Чинний від 2004-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця серія стандартів установлює:

- вимоги, методи випробовування та критерії функціювання, на підставі яких можна оцінити ефективність та надійність компонентів системи пожежної сигналізації;

- вимоги та методи випробовування, на підставі яких можна оцінити можливість об'єднання компонентів в ефективну систему;

- правила щодо установлювання та експлуатування систем пожежної сигналізації у будівлях або інших спорудах.

Національна примітка.

Перелік складових частин EN 54, які входять до цієї серії стандартів наведено в таблиці А.1.

1.2 Ця серія стандартів поширюється на системи пожежної сигналізації, які установлюють у будівлях. Її можна також використовувати як базу для оцінювання компонентів систем іншого призначення, наприклад, для шахт, кораблів; однак, для цього може знадобитися додаткове випробовування. Це не перешкоджає виробництву або застосовуванню систем, що мають спеціальні характеристики та призначені для захисту від особливих ризиків.

1.3 Система повинна задовільно працювати не тільки в умовах пожежі, але також під впливанням умов, які можуть мати місце під час експлуатування.

Відповідні випробовування призначені для оцінювання робочих характеристик компонентів системи за таких умов.

1.4 Робочі характеристики компонентів системи оцінюють за результатами, отриманими під час відповідного випробовування, та за здатністю цих компонентів виконувати потрібні функції. Цей стандарт не встановлює обмеження за зовнішнім виглядом або конструктивним виконанням компонентів, за винятком обмежень, які необхідні для виконування системою потрібних функцій.

1.5 Там, де це необхідно, вимоги цієї серії стандартів можна застосовувати до пристроїв виявляння пожежі систем пожежогасіння (за винятком розбризкувальних насадок), хоча вимоги у відношенні порога чутливості не можуть бути застосованими у всіх випадках.

Національна примітка.

Тут і надалі, замість виразу «...розбризкувальних насадок» прийнято «...спринклерних насадок».

1.6 Те, що компонент системи задовольняє вимогам відповідної частини EN 54, не означає того, що такий компонент буде обов'язково правильно функціювати спільно з іншим компонентом, який також задовольняє вимогам відповідної частини EN 54 (наприклад, пожежний приймально-контрольний прилад у сполученні з пожежним сповіщувачем), якщо тільки обидва компонента не були оцінені разом як ті, що задовольняють вимогам щодо системи.

1.7 Вимоги цієї серії стандартів не поширюються на автономні димові пожежні сповіщувачі (див. 3.13).


2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті не наведено посилання на нормативні документи. Перелік складових частин EN 54 наведено у додатку А (довідковий).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використовують такі терміни з відповідними визначеннями:

Примітка 1. Перелік компонентів систем пожежної сигналізації не претендує на категорію повного. У пізніших редакціях або змінах стандарту, за мірою їх випускання, можна додавати терміни та визначення для інших компонентів.

Примітка 2. Додаткові визначення, які характерні для окремих частин стандарту, подано у цих частинах.

3.1 пожежний сповіщувач (fire detector) (позиція А рисунка 1)

Компонент системи виявляння пожежі, що містить, принаймні, один чутливий елемент, який постійно або періодично з малими заданими інтервалами часу контролює, принаймні, одне фізичне і (або) хімічне явище, яке асоціюється з пожежею, та видає, принаймні, один відповідний сигнал на пожежний приймально-контрольний прилад (позиція В рисунка 1).

Примітка 1. Рішення про видавання сигналу про пожежу або про вмикання автоматичних засобів протипожежного захисту може прийматися як самим сповіщувачем, так і іншим компонентом системи, наприклад, пожежним приймально-контрольним приладом.

Примітка 2. Крім наведених у переліку сповіщувачів та їх можливих комбінацій можна також застосовувати сповіщувачі інших типів.

Пожежні сповіщувачі можна класифікувати кількома способами:

- за явищем, що його виявляють (див. 3.1.1 - 3.1.5);

- за засобом реагування сповіщувача на виявлене явище (див. 3.1.6 - 3.1.8);

- за конфігурацією сповіщувача (див. 3.1.9 - 3.1.11);

- за здатністю сповіщувача вертатися у початковий стан (див. 3.1.12 - 3.1.14);

- за можливістю зняття сповіщувача (див. 3.1.15 та 3.1.16);

- за типом сигналу, що передається (див. 3.1.17 - 3.1.19)

3.1.1 тепловий пожежний сповіщувач (heat detector)

Сповіщувач, який реагує на підвищення температури

3.1.1 димовий пожежний сповіщувач (smoke detector)

Сповіщувач, який чутливий до присутності у повітрі часток продуктів згоряння і (або) піролізу (аерозолів).

Димові сповіщувачі можна підрозділяти на такі типи:

3.1.2.1 іонізаційний димовий пожежний сповіщувач (ionization smoke detector) 

Сповіщувач, який чутливий до присутності продуктів згоряння, що викликають у сповіщувачі зміну іонізаційного струму

3.1.2.2 оптичний димовий пожежний сповіщувач (optical smoke detector) 

Сповіщувач, який чутливий до присутності продуктів згоряння, що викликають поглинання або розсіювання випромінювання у інфрачервоній, видимій і (або) ультрафіолетовій областях спектра електромагнітного випромінювання

3.1.3 газовий пожежний сповіщувач (gas detector)

Сповіщувач, який чутливий до газоподібних продуктів згоряння і (або) теплового розпаду

3.1.4 пожежний сповіщувач полум'я (flame detector)

Сповіщувач, який реагує на випромінювання полум'я

3.1.5 комбінований пожежний сповіщувач (multisensor detector)

Сповіщувач, який реагує на більше ніж одну ознаку горіння

3.1.6 максимальний пожежний сповіщувач (static detector)

Сповіщувач, який формує сигнал, коли вимірювана величина ознаки горіння, перевищує, протягом достатнього часу, визначене значення

3.1.7 диференційний пожежний сповіщувач (differential detector)

Сповіщувач, який формує сигнал, коли різниця (як правило, незначна) величин ознаки горіння двох або більше чутливих елементів сповіщувача перевищує, протягом достатнього проміжку часу, визначене значення

3.1.8 пожежний сповіщувач динамічного типу (rate of rise detector)

Сповіщувач, який формує сигнал, коли швидкість зміни величини контрольованої ознаки горіння перевищує протягом достатнього проміжку часу визначене значення

3.1.9 точковий пожежний сповіщувач (point detector)

Сповіщувач, що спрацьовує за появи ознаки горіння у визначеній точці


3.1.10
багатоточковий пожежний сповіщувач (multi-point detector)

Сповіщувач, що спрацьовує за появи ознаки горіння поблизу декількох визначених точок

3.1.11 лінійний пожежний сповіщувач (line detector)

Сповіщувач, що спрацьовує за появи ознаки горіння поблизу визначеної лінії

3.1.12 відновлюваний пожежний сповіщувач (resettable detector)

Сповіщувач, який після спрацювання може вернутися у початковий стан контролювання у разі зникнення ознаки горіння, що викликала його спрацювання, без відновлювання будь-яких його елементів.

Сповіщувачі, залежно від можливості їх повернення у початковий стан контролювання після спрацювання, поділяють на такі типи:

3.1.12.1 пожежний сповіщувач з автоматичним поверненням у початковий стан (self-resetting detector)

Відновлюваний сповіщувач, який встановлюється у початковий стан контролювання автоматично

3.1.12.2 пожежний сповіщувач із дистанційним поверненням у початковий стан (remotely resettable detector)

Відновлюваний сповіщувач, який вертають у початковий стан командою, що її надають дистанційно

3.1.12.3 пожежний сповіщувач із ручним поверненням у початковий стан (locally resettable detector)

Відновлюваний сповіщувач, який вертають у початковий стан вручну

3.1.13 невідновлюваний пожежний сповіщувач (зі змінними елементами) (non-resettable detector) (with exchangeable elements)

Сповіщувач, в якому після спрацювання для відновлювання його працездатності потрібне замінювання будь-якого елемента або елементів

3.1.14 невідновлюваний пожежний сповіщувач (без змінних елементів) (non-resettable detector) (without exchangeable elements)

Сповіщувач, який після його спрацювання не може бути виведений зі стану тривоги та приведений у стан готовності до виявляння

3.1.15 знімний пожежний сповіщувач (detachable detector)

Сповіщувач такої конструкції, яка дозволяє легко зняти його для подальшого ремонтування або технічного обслуговування

3.1.16 Незнімний пожежний сповіщувач (non-detachable detector)

Сповіщувач, конструкція та спосіб кріплення якого не передбачає його легкого знімання для подальшого ремонтування або технічного обслуговування

3.1.17 дворежимний пожежний сповіщувач (two-state detector)

Сповіщувач, який видає один із двох вихідних станів, які належать до режимів «норма» або «пожежна тривога»

Національна примітка.

Тут і надалі, замість режиму «норма» прийнято «черговий режим».

3.1.18 багаторежимний пожежний сповіщувач (multi-state detector)

Сповіщувач, який на своєму виході має один із лімітованої кількості (більше двох) вихідних станів, пов'язаних із режимом «норма», «пожежною тривогою» або іншими

3.1.19 аналоговий пожежний сповіщувач (analogue detector)

Сповіщувач, який видає вихідний сигнал про величину ознаки горіння.

Примітка. Це може бути справжній аналоговий сигнал або еквівалент величини контрольованого явища у цифровому коді

3.2 пожежний приймально-контрольний прилад (control and indicating equipment) (позиція В рисунка 1)

Компонент системи пожежної сигналізації, який можна використовувати для подавання живлення на інші компоненти системи та який:

a) використовують:

1) для приймання сигналів від підімкнених у систему сповіщувачів;

2) для визначання відповідності одержуваних сигналів режиму пожежної тривоги;

3) для індикації будь-якого стану пожежної тривоги звуковими та візуальними засобами;

4) для індикації місця небезпеки;

5) для записування будь-якої інформації;

b) використовують для моніторингу правильного функціювання системи та видавання попередження звуковими та візуальними сигналами про будь-які несправності (наприклад, про коротке замикання, обрив у лінії або несправність джерела живлення);

c) за необхідності може бути здатний до передавання сигналу про пожежну тривогу, наприклад:

- на звукові чи світлові пожежні оповіщувачі (див. 3.3);

- через пристрій передавання сигналу про пожежу (див. 3.5) до організації по боротьбі з пожежами;

- через пожежний пристрій керування автоматичними засобами протипожежного захисту (див. 3.7) до автоматичних засобів пожежогасіння

3.3 пожежний оповіщувач (fire alarm device) (позиція С рисунка 1)

Компонент системи пожежної сигналізації, що не входить до складу пожежного приймально-контрольного приладу (див. 3.2), призначений, щоб повідомляти про пожежу, наприклад, звуковий чи світловий пристрій оповіщування

3.4 ручний пожежний сповіщувач (manual call point) (позиція D рисунка 1)

Компонент системи пожежної сигналізації, призначений для подавання сигналу тривоги вручну

3.5 пристрій передавання пожежної тривоги (fire alarm routing equipment) (позиція Е рисунка 1) Проміжне устатковання, що забезпечує передавання тривожного сигналу від пожежного приймально-контрольного приладу (див. 3.2) на пульт централізованого пожежного спостереження (див. 3.6)

3.6 пульт централізованого пожежного спостереження (fire alarm receiving station) (позиція F рисунка 1)

Пункт, з якого у будь-який момент можуть бути активізовані необхідні засоби захисту чи протипожежні заходи

3.7 пожежний пристрій керування автоматичними засобами протипожежного захисту (control for automatic fire protection equipment) (позиція G рисунка 1)

Автоматичний пристрій, призначений для приведення у дію автоматичних засобів протипожежного захисту (див. 3.8) після одержання відповідного сигналу від пожежного приймально-контрольного приладу (див. 3.2)

3.8 автоматичний засіб протипожежного захисту (automatic fire protection equipment) (позиція H рисунка 1)

Устатковання, що його вмикають автоматично, для локалізування або гасіння пожежі, наприклад, установки пожежогасіння

3.9 пристрій передавання попередження про несправність (fault warning routing equipment) (позиція J рисунка 1)

Проміжне устатковання, що забезпечує передавання сигналу про несправність від пожежного приймально-контрольного приладу (див. 3.2) на пульт приймання сигналів про несправність (див. 3.10)

3.10 пульт приймання попередження про несправність (fault warning receiving station) (позиція К рисунка 1)

Пункт, з якого можна здійснювати відповідні заходи для усунення несправності

3.11 устатковання електроживлення (power supply equipment) (позиція L рисунка 1)

Компонент системи пожежної сигналізації, що забезпечує живлення пожежного приймально-контрольного приладу (див. 3.2) та тих компонентів системи, які живляться від пожежного приймально-контрольного приладу. До устатковання електроживлення належать різні джерела (наприклад, загальна електромережа та резервні джерела живлення)

3.12 з'єднувальні елементи (connecting elements)

Усі елементи, що формують зв'язок між різними компонентами системи пожежної сигналізації.

3.13 автономний димовий пожежний сповіщувач (self-contained smoke alarm)

Самостійний пристрій, що об'єднує в одному корпусі димовий сповіщувач, джерело живлення, засіб оповіщування та призначений для оповіщування про пожежу у житлових приміщеннях.

Примітка. На автономні димові пожежні сповіщувачі дія EN 54 не поширюється.

4 ВІДПОВІДНІСТЬ

Компоненти системи пожежної сигналізації повинні відповідати вимогам відповідної частини цього стандарту (див. додаток А).

Сповіщувачі, до складу яких не входить елемент, що приймає рішення про подавання сигналу пожежної тривоги (наприклад, див. 3.1.19), можна вважати такими, що задовольняють вимогам відповідної частини цього стандарту (наприклад, EN 54: Частина 7 для точкових димових пожежних сповіщувачів) після випробування та використання разом із тим компонентом системи, який має елемент для прийняття рішення (наприклад, див. 3.2).

Деякі компоненти, що їх використовують у системі, можуть не зовсім відповідати визначенням, наведеним у розділі 3. У таких випадках кількість необхідних випробовувань на визначання впливання довкілля буде залежати від конкретних умов встановлювання цього компонента. Наприклад, компоненти системи, які будуть встановлювати за тих самих умов, за яких буде встановлено пожежний приймально-контрольний прилад, треба випробовувати на впливання довкілля у тому самому обсязі, що і пожежний приймально-контрольний прилад, але компоненти, які будуть перебувати у тих самих умовах, що й сповіщувачі, треба випробовувати на впливання довкілля обсягом, обумовленим стандартами для сповіщувачів. Під час таких випробовувань для визначання правильності функціювання компонента треба проводити загальне оцінювання робочих показників усієї системи, а також оцінювати і цей компонент на відповідність вимогам відповідної частини (частин) цього стандарту.

Пояснення:

А - пожежний(-і) сповіщувач(і);

В - пожежний приймально-контрольний прилад;

С - пожежний(-і) оповіщувач(і);

D - ручний(-і) пожежний(-і) сповіщувач(і);

Е - пристрій передавання пожежної тривоги;

F - пульт централізованого пожежного спостереження;

G - пожежний пристрій керування автоматичними засобами протипожежного захисту;

Н - автоматичний засіб протипожежного захисту;

J - пристрій передавання попередження про несправність;

К - пульт приймання попередження про несправність;

L - устатковання електроживлення.

Примітка 1. Для компонентів позицій G та Н можуть знадобитися окремі джерела живлення.

Примітка 2. Лінії, які з'єднують складові частини системи, відображають інформаційні потоки, а не фізичні з'єднання.

Рисунок 1 - Приклад побудови системи пожежної сигналізації


ДОДАТОК А

(довідковий)

СЕРІЯ СТАНДАРТІВ EN 54

Стандарт EN 54 випускають частинами, у вигляді серії.

До 1994 р. ці частини випускали під загальною назвою «Компоненти автоматичних систем виявляння пожежі». Нижче наведено перелік цих частин.

EN 54-1:1976 Introduction

pr EN 54-2:1989 Control and indicating equipment

pr EN 54-4:1989 Power supplies

EN 54-5:1976+A1:1988 Heat sensitive detectors - Point detectors containing a static element

EN 54-6:1982+ AC1:1984 + A1:1988 Heat sensitive detectors - Rate of rise point detectors without a static element

EN 54-7:1982/AC1:1984 + A1:1988 Point-type smoke detectors - Detectors using scattered light, transmitted light or ionization

EN 54-8:1982+AC1:1984 + A1:1988 High temperature heat detectors

EN 54-9:1982+ AC1:1985 Fire sensitivity test

pr EN 54-10:1991 Flame detectors

pr EN 54-11:1991 Manual call points

pr EN 54-12:1991 Optical smoke detectors

Примітка. Префікс «pr» означає, що це проект стандарту, який ще не пройшов процедуру формального прийняття голосуванням, та до остаточної ратифікації у ньому можливі технічні зміни. Літера «А» означає внесену зміну, літери «АС» означають виправлення друкарських помилок.

На цей час серія стандартів EN 54 переглядається та розширюється й буде мати загальну назву «Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу». Після того, як переглядання буде завершено, стандарти буде видано у вигляді серії частин, як вказано у таблиці А.1.

Кожна частина серії буде виходити після її затвердження і необов'язково в послідовності, що вказана. Наявні та плановані частини EN 54 необов'язково будуть охоплювати усі види компонентів, які можуть входити до складу систем пожежної сигналізації. У подальшому до серії можна долучати додаткові частини.

Table A.1: EN 54: Fire detection and fire alarm systems: revised structure

Part

Title

State as at Dec 1994

1

Introduction

Revision approved for formal vote

2

Control and indicating equipment

Draft approved for formal vote

3

Audible fire alarm devices

Draft approved for first enquiry

4

Power supply equipment

Draft approved for formal vote

5

Heat detectors - Point detectors 1)

Draft approved for 1st enquiry

7

Smoke detectors - Point detectors using scattered light; transmitted light or ionisation 2)

Draft approved for 1st enquiry

10

Flame detectors - Point detectors

Draft in preparation for formal vote

11

Manual call points

Draft in preparation for 2nd enquiry

12

Smoke detectors - Line detectors using a transmitted light beam

Draft in preparation for 2nd enquiry

13

System requirements

Draft in preparation for 1st enquiry

14

Guidelines for planning, desing, installation, commissioning, use and maintenance

Draft in preparation for 1st enquiry

15

Multi-sensor detectors (working titlr only)

New work item - scope and target date approved

1) This revision of EN 54-5 combines the revisions of EN 54-5:1976 and EN 54-8:1982 into one part. EN 54-5:1976 and EN 54-6:1982 and EN 54-8:1982 will all be withdrawn on publications of this revision.

2) This revision of EN 54-7 combines the revisions of EN 54-7:1982 and EN 54-9:1982 into one part. EN 54-7:1982 and EN 54-9:1982 will be withdrawn on publications of this revision.НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Таблиця А.1 :EN 54 - Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу: переглянута структура

Частина

Назва

Статус на грудень 1994 р.

1

Вступ 

Переглянутий текст затверджено для формального прийняття голосуванням 

2

Устатковання контролювання та індикації 

Проект затверджено для формального прийняття голосуванням

3

Звукові пристрої оповіщування про пожежу 

Проект затверджено для першого розгляду 

4

Пристрої електроживлення 

Проект затверджено для формального прийняття голосуванням

5

Теплові сповіщувачі. Точкові сповіщувачі 1)

Переглянутий текст затверджено для першого розгляду 

7

Димові сповіщувачі. Точкові сповіщувачі, що працюють на принципі розсіяного світла, прохідного світла або іонізації2) 

Переглянутий текст затверджено для першого розгляду 

10

Сповіщувачі полум'я. Точкові сповіщувачі 

Проект готують для формального прийняття голосуванням 

11

Ручні сповіщувачі 

Проект готують для другого розгляду 

12

Димові сповіщувачі. Лінійні сповіщувачі, що працюють на принципі прохідного світла 

Проект готують для другого розгляду 

13

Вимоги щодо системи 

Проект готують для першого розгляду 

14

Настанови щодо планування, проектування, монтування, уведення до експлуатування, експлуатування та технічного обслуговування 

Проект готують для першого розгляду 

15

Багатосенсорні сповіщувачі (робоча назва) 

Нова розробка - затверджено область дії та орієнтовну дату випуску 

_____________________

1) Ця редакція стандарту EN 54-5 поєднує в одну частину переглянуті редакції стандартів EN 54-5:1976 та EN 54-8:1982. Після oпублікування цієї редакції стандарти EN 54-5:1976, EN 54-6:1982 та EN 54-8:1982 будуть анульовані

2) Ця редакція стандарту EN 54-7 об'єднує в одну частину переглянуті редакції стандартів EN 54-7:1982 та EN 54-9:1982. Після oпублікування цієї редакції стандарти EN 54-7:1982 та EN 54-9:1982 будуть анульовані. 

13.220.20

Ключові слова: пожежне устатковання, системи виявляння пожежі, автоматичні пристрої, загальні вимоги, визначення, системи пожежної сигналізації, пожежний сповіщувач, пожежний приймально-контрольний прилад, пожежний оповіщувач, ручний пожежний сповіщувач, пристрій передавання пожежної тривоги, пульт централізованого пожежного спостереження, пожежний пристрій керування автоматичними засобами протипожежного захисту, автоматичний засіб протипожежного захисту, пристрій передавання попередження про несправність, пульт приймання попередження про несправність, устатковання електроживлення.Спонсоры раздела: