Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > КОДЕКСИ, ЗАКОНИ, ПОСТАНОВИ > Київ

Київ


Список документов в категории

Название Дата
Рішення КМР "Про запровадження принципові організаційної єдності з видачі дозволів на розміщення тимчасових споруд"
(Решение КМР "О внедрение принципа организационного единства из выдачи разрешений на размещение временных сооружений")
20.05.2021
Рішення КМР "Про Правила упорядкую міста Києва із змінами і доповненнями, внесеними рішенням КМР від 21 травня 2009 долі N 462/1518 /Додаток-Правила торгівлі на ринках у м. Києві/
(Решение КМР "О Правилах благоустройства города Киева с изменениями и дополнениями, внесенными решением НТР от 21 мая 2009 года N 462/1518 /Прибавлени-Правила торговли на рынках в г. Киеве/)
20.12.2025
Рішення КМР "Про заходи щодо впорядкування об"єктів торгівлі (малих архітектурних форм)"
(Решение КМР "О мероприятиях по приведению в порядок объектов торговли (маленьких архитектурных форм)")
20.07.2017
Про внесення змін до рішення Київської міської заради від 27.01.2005 N 11/2587 "Про Правила забудови м. Києва" у зв"язку із внесенням змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву
(О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 27.01.2005 N 11/2587 "О Правилах застройки г. Киева" в связи с внесением изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия строительству)
20.05.2028
Про внесення змін до рішення Київської міської заради від 27.01.2005 N 11/2587 "Про Правила забудови м. Києва"
(О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 27.01.2005 N 11/2587 "О Правилах застройки г. Киева")
20.01.2022
Рішення КМР "Про затвердження нормативів забудови м. Києва"
(Решение КМР "Об утверждении нормативов застройки г. Киева")
01.01.1970
Рішення КМР "Про Порядок громадського обговорення містобудівної документації в м. Києві"
(Решение КМР "О Порядке общественного обсуждения градостроительной документации в г. Киеве")
20.06.2016
Рішення КМР "Про основні засади містобудівної політики в місті Києві"
(Решение КМР "Об основных основах градостроительной политики в городе Киеве")
20.04.2021
ВСН-2-80/Киевский міськвиконком. Інструкція по проектуванню будівель і споруд в існуючій забудові р. Києва
(ВСН-2-80/Киевский горисполком. Инструкция по проектированию зданий и сооружений в существующей застройке г. Киева)
01.01.1970
Правила забудови території Київської області
(Правила застройки территории Киевской области)
20.01.2001
Рішення КМР "Про заходи щодо запобігання порушеня, містобудівного законодавства та вдосконалення порядку проектування та експлуатації житлового фонду на територіях садибної забудови м. Києва"
(Решения КМР "О мероприятиях по предотвращению порушеня, градостроительного законодательства и совершенствования порядка проектирования и эксплуатации жилищного фонда на территориях усадебной застройки г. Киева")
01.01.1970
Рішення КМР "Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва на 2007 рік"
(Решение КМР "О Программе социально-экономического и культурного развития города Киева на 2007 год")
20.12.2028
Розпорядження Київського міського голови від 03.02.2006. "Про питання погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок"
(Распоряжение Киевского городского председателя от 03.02.2006. "О вопросе согласования проектов землеустройства относительно отведения земельных участков")
20.01.2001
Про затвердження Положення щодо інформування громадськості міста Києва про стан забруднення навколишнього природного середовища
(Об утверждении Положения относительно информирования общественности города Киева о состоянии загрязнения окружающей природной среды)
20.02.2022
Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва
(О паевом участии (взносы) инвесторов (застройщиков) в создании социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры г. Киева)
20.02.2027
Про внесення змін до Правил забудови міста Києва, затверджених рішенням Київради від 27.01.2005 N 11/2587
(О внесении изменений к Правилам застройки города Киева, утвержденным решением Киеврады от 27.01.2005 N 11/2587)
20.10.2027
Про встановлення Правил користування водними об"єктами для плавання на маломірних (малих) суднах у м. Києві
(Об установлении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных (малых) судах в г. Киеве)
20.05.2026
Про затвердження Положення про порядок залучення інвесторів до реконструкції або реставрації житлових та нежитлових будинків у м. Києві
(Об утверждении Положения о порядке привлечения инвесторов к реконструкции или реставрации жилых и нежилищных домов в г. Киеве)
20.07.2021
Правила забудови міста Києва (проект)
(Правила застройки города Киева (проект))
20.07.2027
Про затвердження Порядку утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків та споруд на території міста Києва
(Об утверждении Порядка содержания, ремонта, реконструкции, реставрации фасадов домов и сооружений на территории города Киева)
20.11.2027
 ЕмкостиСпонсоры раздела: