Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Рішення КМР "Про основні засади містобудівної політики в місті Києві"

Название (рус.) Решение КМР "Об основных основах градостроительной политики в городе Киеве"
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Решение
Рег. номер 285/2860
Дата принятия 21.04.2005
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
X сесія IV скликання

РІШЕННЯ

від 21 квітня 2005 року N 285/2860

Про основні засади містобудівної політики в місті Києві

Керуючись статтею 142 Конституції України, статтею 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", пунктом 42 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 10 Закону України "Про планування і забудову територій", статтею 12 Закону України "Про основи містобудування" та з метою удосконалення містобудівної діяльності в місті Києві, Київська міська рада вирішила:

1. Містобудівна політика в місті Києві визначається Київською міською радою на підставі Конституції України, Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про планування і забудову територій", Закону України "Про основи містобудування", Статуту територіальної громади міста Києва та інших нормативно-правових актів.

2. Головною метою містобудівної політики в місті Києві є гармонійне поєднання приватних, громадських та державних інтересів щодо створення повноцінного життєвого середовища шляхом прогнозування та практичного забезпечення розвитку міста Києва як столиці європейського рівня, планування забудови та іншого використання територій, сучасного проектування та будівництва об'єктів за умови збереження традиційних особливостей, історичного середовища, проведення реставрації та реабілітації об'єктів культурної спадщини, створення ефективної інженерної та транспортної інфраструктури.

3. Основними напрямками містобудівної політики в місті Києві є:

3.1. Планування, забудова та ефективне використання територій міста Києва.

3.2. Розробка Генерального плану міста Києва, Місцевих правил забудови, схем та детальних планів територій, проектів забудови територій та іншої містобудівної документації.

3.3. Визначення території для містобудівних потреб, розробка та впровадження інвестиційних програм міста Києва.

3.4. Розміщення житлових, виробничих та інших об'єктів будівництва, формування містобудівних ансамблів і ландшафтних комплексів, зон відпочинку та оздоровлення населення.

3.5. Створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктури міста Києва.

3.6. Захист життєвого та природного середовища міста Києва від шкідливого впливу техногенних і соціально-побутових факторів, небезпечних природних явищ:

- формування збалансованої системи природокористування та структурної перебудови виробничого потенціалу економіки, екологізація технологій у промисловості, енергетиці, будівництві та на транспорті;

- збереження екологічного та ландшафтного розмаїття;

- забезпечення захисту міста від несприятливих природних явищ, стихійних лих та техногенних аварій шляхом заходів щодо попередження та ліквідації їх наслідків;

- вирішення питань утилізації побутових та промислових відходів.

3.7. Збереження пам'яток культурної спадщини.

3.8. Проведення архітектурної діяльності, орієнтованої на створення в місті Києві сучасних архітектурно-планувальних, функціональних та конструктивних рішень щодо об'єктів містобудування, формування і реконструкції містобудівних ансамблів, кварталів, районів і ландшафтних комплексів, зон відпочинку та природних лікувальних ресурсів.

3.9. Створення та ведення містобудівного кадастру міста Києва.

3.10. Контроль за дотриманням містобудівного кадастру.

4. Пріоритетними завданнями містобудівної політики в місті Києві є:

4.1. Будівництво та реконструкція шкіл, дитячих садочків, лікувальних закладів, спортивних споруд та інших об'єктів соціальної інфраструктури.

4.2. Розвиток торгівлі, побутового обслуговування та громадського харчування.

4.3. Будівництво житлових будинків, в тому числі соціального призначення, готелей та інших об'єктів житлово-комунального господарства.

4.4. Розвиток інженерної та транспортної інфраструктури, спорудження транспортних розв'язок, багатоповерхових і підземних паркінгів та гаражів.

4.5. Будівництво театрів, музеїв, кінотеатрів, клубів та інших закладів культури.

4.6. Реконструкція та реставрація пам'ятників історії та культури.

4.7. Комплексний благоустрій території.

4.8. Виведення з території міста екологічно шкідливих підприємств.

4.9. Розчистка завалів та пустирів, ліквідація звалищ.

4.10. Знесення незаконно споруджених гаражів, сараїв та інших господарських споруд.

4.11. Виведення автостоянок з дворових територій житлових будинків, скверів, парків, дитячих та спортивних майданчиків.

4.12. Використання громадянами на законних підставах внутрідворових проїздів, тротуарів та інших територій.

5. Практична реалізація містобудівної політики в місті Києві здійснюється шляхом планування території, розробки та впровадження Генерального плану, місцевих правил забудови, іншої містобудівної документації, контролю за містобудівною діяльністю.

6. Планування території міста Києва полягає у розробленні та затвердженні схем планування всієї території міста або її окремої частини з визначенням порядку використання відповідної території.

Рішення про розробку схем планування території міста Києва приймаються Київською міською радою за поданням виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

Проект рішення про розробку схем планування території міста Києва повинен передбачати потреби у зміні меж міста та територіях для містобудівних потреб, зонування територій для забудови та іншого використання, планувальну структуру територій та інші питання, визначені державними будівельними нормами.

7. Головним містобудівним документом, що визначає принципові питання планування, забудови та іншого використання території міста Києва, є Генеральний план.

8. Відповідно до Генерального плану міста Києва Київська міська рада та її виконавчий орган (Київська міська державна адміністрація) у межах делегованих Київрадою повноважень вирішують питання щодо:

8.1. Встановлення та зміни меж міста.

8.2. Розташування та проектування нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів містобудування та упорядкування територій.

8.3. Вибору, вилучення (викупу), надання у власність чи в користування земельних ділянок, надання дозволу на будівництво об'єктів містобудування.

8.4. Розробки та затвердження місцевих правил забудови, детальних планів території, планів червоних ліній, іншої містобудівної документації та проектів.

8.5. Проведення грошової оцінки земель.

8.6. Розробки та затвердження містобудівних програм та програм соціально-економічного розвитку міста.

8.7. Оцінки впливу діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування на стан довкілля та визначення шляхів і засобів зменшення цього впливу.

8.8. Узгодження питань забудови та іншого використання суміжних з містом Києвом територій.

8.9. Встановлення режиму використання земель, передбачених для містобудівних потреб.

8.10. Вирішення інших питань відповідно до чинного законодавства України.

9. Детальний план території розробляється згідно з Генеральним планом міста Києва з метою його деталізації на рівні мікрорайонів або районів міста.

Рішення про розроблення детальних планів території приймається Київрадою за поданням її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації).

10. Розташування червоних ліній щодо розміщення та утримання інженерно-транспортної інфраструктури визначається в Генеральному плані міста Києва, в детальних планах територій або в окремих планах червоних ліній.

Рішення про розроблення окремих планів червоних ліній приймається Київрадою за поданням її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації).

11. Розташування об'єктів містобудування, місцевих проїздів, щільність, поверховість та інші показники об'єктів містобудування визначаються проектом забудови територій.

У складі проекту забудови території розробляється проект розподілу території.

Проект забудови території погоджується і затверджується при прийнятті відповідних рішень Київрадою та її виконавчим органом (Київською міською державною адміністрацією) з питань містобудування.

12. Надлишки земельних ділянок для подальшого спорудження житлових і громадських будинків та іншого використання визначаються проектом розподілу території.

Проекти розподілу території як окремої містобудівної документації розробляються та затверджуються згідно з рішеннями Київради.

13. Порядок вирішення питань щодо розташування, надання дозволу на будівництво об'єктів містобудування, надання дозволу на виконання будівельних робіт, прийняття об'єктів в експлуатацію, здійснення контролю за містобудівною діяльністю визначаються Місцевими правилами забудови.

14. Місцеві правила забудови складаються із текстової та графічної частини - плану зонування.

У текстовій частині Місцевих правил забудови поряд з іншими питаннями визначається перелік переважних і допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок в межах окремих зон.

15. Для кожної окремої зони згідно з державними будівельними нормами встановлюються єдині умови і обмеження щодо забудови та іншого використання земельних ділянок:

15.1. Граничнодопустимі поверховість будинків і споруд та щільність забудови.

15.2. Мінімальні відступи будинків і споруд від червоних ліній, ліній регулювання забудови, меж суміжних ділянок.

15.3. Вимоги до впорядкування доріг та під'їздів до будинків та споруд, місць паркування транспортних засобів.

15.4. Вимоги до забезпечення експлуатації інженерно-транспортної інфраструктури.

15.5. Вимоги до озеленення та впорядкування території.

15.6. Вимоги до утримання будинків та споруд.

15.7. Перелік обмежень використання земельних ділянок (містобудівних, інженерних, санітарно-епідеміологічних, природоохоронних, історико-культурних).

16. Врахування законних приватних громадських та державних інтересів при здійсненні містобудівної діяльності забезпечується Київською міською радою та її виконавчим органом (Київською міською державною адміністрацією) шляхом інформування, обговорення та залучення до розгляду питань містобудування окремих членів територіальної громади міста Києва, органів самоорганізації населення, громадських організацій та державних установ.

Порядок інформування, обговорення та залучення до розгляду містобудівних питань приватних осіб, органів самоорганізації населення, громадських організацій та державних установ визначається окремими рішеннями Київради.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань містобудування та архітектури.

 

Київський міський голова 

О. Омельченко Спонсоры раздела: