Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Рішення КМР "Про Правила упорядкую міста Києва із змінами і доповненнями, внесеними рішенням КМР від 21 травня 2009 долі N 462/1518 /Додаток-Правила торгівлі на ринках у м. Києві/

Название (рус.) Решение КМР "О Правилах благоустройства города Киева с изменениями и дополнениями, внесенными решением НТР от 21 мая 2009 года N 462/1518 /Прибавлени-Правила торговли на рынках в г. Киеве/
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Решение
Рег. номер 1051/1051
Дата принятия 25.12.2008
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
II сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 25 грудня 2008 року N 1051/1051

Про Правила благоустрою міста Києва

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Київської міської ради
 від 21 травня 2009 року N 462/1518

Відповідно до вимог частини другої статті 5 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статті 34 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", пункту 44 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та пункту 2 статті 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Правила благоустрою міста Києва, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність у відповідності з Кодексом України про адміністративні правопорушення, згідно з додатком.

2. Дія рішення поширюється на всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та підпорядкування, що знаходяться в межах міста Києва, а також громадян.

3. Відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" та пункту 2 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення надати повноваження Головному управлінню контролю за благоустроєм міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо виконання функцій Інспекції з благоустрою міста Києва - складати протоколи про адміністративні правопорушення з виявлених порушень Правил благоустрою міста Києва, встановлених цим рішенням, та надсилати їх відповідно до вимог статей 152, 257 Кодексу України про адміністративні правопорушення органові, уповноваженому розглядати справи про адміністративні правопорушення.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) в місячний термін визначити перелік посадових осіб, які мають повноваження відповідно до вимог пункту 2 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення складати протоколи про адміністративні правопорушення з виявлених порушень Правил благоустрою міста Києва, встановлених цим рішенням, та надсилати їх відповідно до вимог ст. ст. 152, 257 Кодексу України про адміністративні правопорушення органові, уповноваженому розглядати справи про адміністративні правопорушення.

5. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) відповідно до вимог чинного законодавства та Правил благоустрою міста Києва розробити та затвердити в установленому порядку Схеми розміщення малих архітектурних форм, зовнішньої реклами, вуличного освітлення, архітектурно-декоративного підсвічування об'єктів благоустрою, садово-паркового оформлення території, а також інших елементів благоустрою у місті Києві.

6. Виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація) відповідно до вимог чинного законодавства в установленому порядку затверджує комплексні плани благоустрою районів м. Києва.

7. Рішення Київської міської ради від 26.09.2002 N 47/207 "Про встановлення Правил благоустрою, паркування транспортних засобів, тиші в громадських місцях, торгівлі на ринках у м. Києві" (додатки 1, 2, 3, 4, 5) та рішення виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 04.02.80 N 125 "Про порядок виконання робіт по підземних спорудах та надземному інженерному обладнанню міста" вважати такими, що втратили чинність.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, з питань житлового-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу та з питань екологічної політики.

 

Київський міський голова 

Л. Черновецький 


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 25 грудня 2008 р. N 1051/1051 


ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ МІСТА КИЄВА

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Правила благоустрою міста Києва (далі - Правила) визначають правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою міста і спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

благоустрій - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території міста з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах міста;

утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до Генерального плану міста, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території міста, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою;

вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, місця паркування автомобілів з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

заходи з благоустрою міста - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації впорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

орган місцевого самоврядування - місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;

червоні лінії - визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення. Лінії регулювання забудови - визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій;

автостоянка - спеціально обладнане місце для стоянки автотранспорту, позначене дорожніми знаками згідно з Правилами дорожнього руху, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306, що має тверде покриття, може мати огорожу, в тому числі тимчасову;

будівництво - нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення підприємств;

користувач земельної ділянки - юридична або фізична особа, яка має належним чином оформлений та зареєстрований документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою із визначеним цільовим призначенням;

тимчасова споруда - це споруда функціонального (в тому числі для здійснення підприємницької діяльності), декоративно-технологічного призначення, в тому числі мала архітектурна форма, яка виготовляється з полегшених збірних конструкцій та встановлюється без улаштування заглибленого фундаменту тощо;

центральні райони міста Києва - центральне ядро міста та прилегла зона, що складають центральну частину міста, визначену Генеральним планом міста Києва та проектом планування його приміської зони на період до 2020 року.

1.1. Визначення сфери дії Правил та учасників правовідносин у цій сфері

1.1.1. Ці Правила регулюють права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою міста, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в місті.

1.1.2. Суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів є органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

1.1.3. Правила містять загальнообов'язкові на території міста норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

1.2. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності Правил

1.2.1. Правила затверджені Київською міською радою в межах наданих їй повноважень з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів та є обов'язковими для виконання всіма розміщеними на території міста Києва органами державної влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, громадянами, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають на території міста Києва.

1.2.2. Громадяни безпосередньо або через своїх представників у громадських організаціях, політичних партіях, професійних спілках тощо мають право брати участь в обговоренні проекту цих Правил, прийнятті їх в установленому порядку.

1.3. Участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил

1.3.1. Громадяни, громадські організації мають право брати участь у виконанні Правил шляхом реалізації своїх прав та обов'язків у сфері благоустрою, передбачених законодавством, та контролі за їх виконанням, а також надавати пропозиції щодо внесення змін до цих Правил.

1.3.2. Співробітництво громадських об'єднань, професійних спілок, релігійних організацій тощо у сфері благоустрою міста полягає у спільній участі в діях щодо запобігання порушенням існуючого благоустрою міста, реагуванні на факти таких порушень, виявленні порушень вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою міста, організації надання з боку державних та міжнародних організацій та фондів технічної, фінансової, консультативної і гуманітарної допомоги населенню, яке потерпіло внаслідок порушень існуючого благоустрою території міста.

1.4. Порядок громадського обговорення проекту Правил

1.4.1. Для громадського обговорення проект цих Правил публікується у місцевих друкованих засобах масової інформації, розміщується на сайті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та обговорюється на громадських слуханнях, які організовує виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).

1.4.2. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) не пізніше одного місяця після публікації проекту цих Правил організовує проведення громадських слухань з визначенням місця, дати, часу, учасників, запрошених представників громадських організацій, засобів масової інформації, керівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних у м. Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств, установ і організацій, органів самоорганізації населення.

1.4.3. За результатами громадського обговорення проекту цих Правил складається протокол, зміст якого враховується при доопрацюванні проекту цих Правил перед поданням до Київської міської ради.

1.5. Порядок внесення змін до Правил

1.5.1. Внесення змін до цих Правил здійснюється рішеннями Київської міської ради.

1.6. Виконання цих Правил здійснюється шляхом прийняття відповідних розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

II. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

2.1. Комплексний благоустрій території міста

2.1.1. Комплексним благоустроєм міста вважається проведення на визначеній території міста (мікрорайон, квартал, парк, бульвар, вулиця, провулок, узвіз тощо) робіт з улаштування (відновлення) твердого покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, розміщення тимчасових споруд та малих архітектурних форм, садово-паркових меблів, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного і санітарного стану території, покращення комфортності мешкання жителів та гостей міста Києва.

2.1.2. Проектування, будівництво та реконструкція об'єктів комплексного благоустрою здійснюються на основі Генерального плану міста Києва, комплексних транспортних схем та схем організації дорожнього руху, детальних планів територій та проектів забудови території житлових районів, мікрорайонів (кварталів), планів червоних ліній з урахуванням природно-кліматичних умов і містобудівних особливостей міста Києва, експлуатаційних, екологічних та санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту відповідно до Правил забудови м. Києва, затверджених Київською міською радою.

2.1.3. Роботи з комплексного благоустрою міста, які проводяться над або під інженерними мережами та технічними засобами телекомунікацій, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо їх безпечної експлуатації.

Опори повітряних мереж енергопостачання, вуличного освітлення, провідного радіомовлення та контактної мережі міського електротранспорту під час проведення ремонту заміняються на естетичні та сучасні конструкції з металу, що має захист від корозії.

2.1.4. Проектна документація на виконання робіт з благоустрою міста, прокладання телекомутаційних мереж, підземних комунікацій та будівництва споруд інженерного захисту та територій розробляється згідно з вихідними даними на проектування з дотриманням державних стандартів, норм і правил, договору на право земельного сервітуту, Правил забудови м. Києва, погоджується Головним управлінням зв'язку, інформатизації та захисту інформації та затверджується замовником в установленому порядку.

План благоустрою та озеленення земельної ділянки у місті виконується на кресленні генерального плану ділянки і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм запроектовані та існуючі, що зберігаються, зелені насадження з визначенням їх асортименту, тимчасові споруди та малі архітектурні форми, обладнання майданчиків різного призначення з визначенням переліку усіх об'єктів, зображених на кресленні.

2.1.5. Прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд без проведення комплексного благоустрою відповідної території забороняється.

Роботи щодо комплексного благоустрою об'єктів вважаються завершеними тільки після закриття дозволу (ордера) на тимчасове порушення благоустрою території у зв'язку з виконанням відповідних робіт.

2.2. До об'єктів благоустрою міста належать:

2.2.1. Території загального користування:

а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні майданчики, дитячі майданчики, історичні національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади та сквери;

б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;

в) майдани, площі, бульвари, проспекти;

г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

ґ) пляжі, зони відпочинку біля води;

д) кладовища;

е) інші території загального користування.

2.2.2. Прибудинкові території.

2.2.3. Території будівель та споруд інженерного захисту територій.

2.2.4. Охоронні зони інженерних мереж, технічні засоби телекомунікацій.

2.2.5. Території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

2.3. Елементами благоустрою є:

2.3.1. Покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів.

2.3.2. Зелені насадження (у тому числі сніго-, шумозахисні та протиерозійні) вздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях.

2.3.3. Будівлі та споруди збирання, накопичення та вивезення відходів.

2.3.4. Засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами.

2.3.5. Технічні засоби регулювання дорожнього руху.

2.3.6. Будівлі і споруди системи інженерного захисту територій.

2.3.7. Комплекси та об'єкти монументального мистецтва.

2.3.8. Обладнання (елементи) дитячих, спортивних, господарчих, торговельних та інших майданчиків.

2.3.9. Малі архітектурні форми.

2.3.10. Громадські та пересувні вбиральні.

2.3.11. Бюветні комплекси водопостачання.

2.3.12. Телекомунікаційні мережі, телемережі та телекомунікації (електрозв'язок), антени рухомого (мобільного) зв'язку та супутникового зв'язку.

2.3.13. Інші елементи благоустрою, визначені відповідними нормативно-правовими актами.

2.4. Утримання територій об'єктів благоустрою

2.4.1. Благоустрій об'єктів здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, Правил забудови м. Києва, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

2.4.2. Благоустрій земель запасу міста Києва, вільних від зелених насаджень, здійснюється Головним управлінням з питань контролю за благоустроєм міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.5. Заходи з реалізації проекту благоустрою міста.

2.5.1. Проект благоустрою міста виконується на замовлення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та реалізується згідно з заходами загальноміських галузевих програм.

III. ВИМОГИ ДО ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПРИСАДИБНИХ ДІЛЯНОК

3.1. Загальні вимоги

3.1.1. Підприємства, установи, організації та громадяни забезпечують благоустрій земельних ділянок, наданих їм відповідно до вимог чинного законодавства у власність, користування.

3.1.2. Проходження межі по тій чи іншій вулиці, провулку, проїзду визначається по лінії бортового каменю проїзної частини вулиці вздовж підприємств, установ, організацій, а в інших випадках на відстані 10 метрів від фасадів будинків, споруд, огорож та інших елементів благоустрою (крім випадків, передбачених проектною документацією).

3.1.3. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров'ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до закону.

Відповідальність за незабезпечення благоустрою, у тому числі при виконанні робіт самовільно, покладається на власника об'єкта благоустрою (балансоутримувача) та виконавця робіт.

3.1.4. Утримання та благоустрій територій підприємств, установ, організацій та присадибних ділянок громадян, прибудинкових територій багатоквартирних та малоповерхових житлових будинків, належних до них будівель та споруд проводиться власником або балансоутримувачем цього будинку, або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачами укладені відповідні договори на утримання та благоустрій прибудинкових територій.

3.1.5. Утримання та благоустрій земель запасу міста забезпечує виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).

3.1.6. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником.

3.1.7. Власник присадибної ділянки забезпечує належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки - по фасадній частині садиби до бордюрного каменю проїжджої частини.

3.1.8. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться Головним управлінням з питань контролю за благоустроєм міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3.2. Відповідальні особи підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, юридичні та фізичні особи, що використовують будинки і споруди та приміщення в них на законних підставах, зобов'язані:

3.2.1. Утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку.

3.2.2. Утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об'єкти благоустрою (їх частини).

3.2.3. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

3.2.4. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку.

3.2.5. Проводити згідно з планами, затвердженими виконавчими органами районних у м. Києві рад, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин).

3.2.6. У процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у належному санітарно-технічному стані.

3.2.7. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

3.2.8. Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання дозволу (ордера) на тимчасове порушення благоустрою території у зв'язку з виконанням відповідних робіт у Головному управлінні контролю за благоустроєм міста Києва.

3.2.9. Впроваджувати системи технічних оглядів територій, будівель і споруд та інформувати відповідний структурний підрозділ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3.2.10. Проводити своєчасне фарбування і ремонт металевих частин фасаду (пожежні сходи, водостічні труби, огорожі на даху, піддашки, накриття приямків тощо).

Проводити миття фасадів і дахів, виконаних із скла, вікон та вітражів не менше одного разу у квартал, окрім періоду, коли температура повітря становить 0° C та нижче.

3.2.11. Розміщувати елементи благоустрою тільки на підставі проектно-дозвільної документації.

3.2.12. Захищати зелені насадження на територіях, наданих їм в установленому законом порядку, шляхом встановлення бордюрного каменю.

3.2.13. Розміщувати та утримувати в належному санітарному та технічному стані дитячі майданчики.

3.2.14. Розміщувати на територіях, наданих їм в установленому законом порядку, урни для сміття згідно з встановленими нормативами.

3.2.15. Здійснювати своєчасний ремонт вхідних груп.

3.2.16. Облаштовувати художнім освітленням фасади, споруди та будівлі.

3.2.17. Облаштовувати на територіях, наданих їм в установленому законом порядку, паркувальні місця згідно з вимогами чинного законодавства.

3.3. Власники (балансоутримувачі) зобов'язані здійснити благоустрій об'єктів та елементів благоустрою згідно з паспортом благоустрою, який розробляється на підставі пропозицій та вимог Головного управління контролю за благоустроєм м. Києва.

Головне управління контролю за благоустроєм м. Києва вносить припис власникам (балансоутримувачам) щодо приведення їх об'єктів та елементів благоустрою у відповідний стан.

IV. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЇ

4.1. Загальні вимоги

4.1.1. Порядок утримання, експлуатації будівель і споруд інженерного захисту територій являє собою комплекс взаємопов'язаних організаційних і технічних заходів по технічному обслуговуванню, ремонту і реконструкції будівель і споруд, інженерних систем і обладнання, технічних засобів телекомунікацій.

4.1.2. Роботи по утриманню, ремонту, реконструкції будівель, споруд інженерного захисту територій виконуються планово або примусово за відповідними приписами Головного управління контролю за благоустроєм м. Києва та інших контролюючих органів.

4.1.3. Відповідальність за утримання будівель, споруд інженерного захисту територій несуть власники, орендарі, керівники підприємств, установ, організацій та фізичні особи (далі - балансоутримувачі) згідно із законодавством України.

V. ПОРЯДОК УТРИМАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ

5.1. Загальні вимоги

5.1.1. Утримання житлових будинків та прибудинкових територій регламентується Правилами утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу від 17.05.2005 N 76, та іншими чинними нормативно-правовими актами у цій сфері.

5.2. Обов'язки власників (балансоутримувачів), орендарів житлових будинків та прибудинкових територій:

5.2.1. Організувати технічне обслуговування житлових будинків, їх обладнання та прибудинкових територій.

5.2.2. Забезпечити виконання вимог "Технологічної карти організації праці двірника ЖЕК, ЖЕО по обслуговуванню житлового фонду", при цьому:

- загальна тривалість робочого часу двірників повинна складати 7 годин при шестиденному 41-годинному робочому тижні;

- примірний розпорядок робочого дня встановити:

6.00 - 10.00 - робота з урахуванням часу на інструктаж;

10.00 - 14.00 - перерва;

14.00 - 17.00 - робота;

вихідний день - неділя.

- вживати заходів з охорони під'їздів житлових будинків згідно з розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за напрямками:

- організація служби консьєржів;

- встановлення домофонів з електро-електронними замками;

- встановлення вхідних дверей посиленої конструкції до під'їздів та обладнання їх кодовими замками.

5.2.3. При організації роботи чергових консьєржів керуватись Положенням про організацію роботи чергових у будинках житлового фонду м. Києва, затвердженим розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5.2.4. Постійно утримувати в належному стані оздоблення фасадів житлових будинків, вуличних та будинкових покажчиків встановленого зразка, прапоротримачів, вхідних груп та іншого обладнання на прибудинкових територіях, антен ефірного телебачення.

5.2.5. Дотримуватись вимог системи весняного і осіннього оглядів житлових будинків та прибудинкових територій і засвідчувати проведені обстеження актами не менше 2 разів на рік.

5.2.6. Обстеження балконів, лоджій, еркерів, піддашків, карнизів та поясів проводити з обов'язковими механічними випробуваннями на предмет надійності кріплення їх елементів.

5.2.7. Негайно огороджувати небезпечну територію та місця виконання робіт на житлових будинках та прибудинкових територіях, забороняти вихід мешканців на небезпечні балкони або еркери.

5.2.8. Ремонт житлових будинків, утримання їх у належному стані та своєчасне фарбування проводиться згідно з паспортами на фасади, які видає Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, і дозволами (ордерами) на тимчасове порушення благоустрою території у зв'язку з виконанням відповідних робіт Головного управління контролю за благоустроєм м. Києва.

5.2.9. Перепланування квартир та приміщень житлових будівель може проводитись тільки після набуття чинності відповідних розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5.2.10. Своєчасно усувати недоліки в освітленні входів до під'їздів, сходових клітин, вуличних та будинкових покажчиків житлових будинків.

5.2.11. Здійснювати заходи щодо безпечного утримання житлових будинків, які виведені з експлуатації, відселених, аварійних та довгобудів на прибудинкових територіях (надійне закриття входів, вікон, приямків та інших отворів, огородження будівель і споруд, попереджувальні написи тощо).

5.2.12. Надавати право операторам кабельного телебачення на підключення будинку до телемереж за погодженням з Головним управлінням зв'язку, інформатизації та захисту інформації.

5.2.13. Забороняється проводити вивіз відходів з контейнерів, які розташовані на прибудинкових територіях, як правило, з 23-00 до 05-00.

VI. ОСВІТЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ І БУДІВЕЛЬ

6.1. Загальні положення

6.1.1. Утримання засобів та обладнання зовнішнього вуличного освітлення балансоутримувачами реалізується відповідно до Державних будівельних норм України (ДБН В.2.5-28-2006) "Природне і штучне освітлення", галузевих комунальних норм України "Виробничі показники часу з поточного ремонту та обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення" (ГКН 02.08-008-2002), наказу Держжитлокомунгоспу від 17.05.2005 N 76 "Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій".

6.2. Основні вимоги до зовнішнього освітлення

6.2.1. Рівень освітлення вулиць, доріг, площ і внутріквартальних проїздів здійснюється згідно з нормативними документами (ДБН В.2.5-28-2006, п. 4.28 - 4.66, табл. N 13 - 16, 18 - 22).

Середня яскравість тротуарів, які примикають до проїзної частини вулиць, доріг і площ, повинна бути не менше половини середньої яскравості покриття проїзної частини цих вулиць, доріг і площ.

Проекти (паспорти) художнього освітлення фасадів будинків і споруд є невід'ємною частиною архітектурно-технічного паспорта об'єкта архітектури, форма якого затверджена наказом Держбуду від 09.09.99 N 220, або окремим документом для існуючих будівель і споруд, на які відсутня первісна проектна документація.

6.2.2. Утримання та обслуговування мереж освітлення прибудинкових територій здійснюється їх балансоутримувачем (КП "Київміськсвітло").

6.2.3. Норма освітлення трамвайних колій, розташованих на проїзних частинах вулиць, повинна відповідати нормі освітлення вулиць.

6.2.4. На території автозаправних станцій і автостоянок, прилеглих до них вулиць і доріг з транспортним рухом світильники повинні встановлюватися на висоті не менше 3 м.

Для освітлення вказаних об'єктів не допускається застосовувати прожектори, які розташовуються на дахах і навісах і спрямовані в бік вулиць або доріг.

6.2.5. Над кожним входом у будинок або поряд з ним повинні бути встановлені світильники, які забезпечують освітлення на площадці основного входу, на запасному або технічному вході та пішохідній доріжці завдовжки 4 м біля основного входу в будинок.

6.2.6. На територіях парків і скверів повинні встановлюватися ліхтарі освітлювання вздовж доріжок та на майданчиках.

Кількість світлоточок визначається згідно з технічними умовами та нормами.

6.2.7. Включення та відключення зовнішнього освітлення вулиць, доріг, площ та територій мікрорайонів виконується згідно з графіком включення та виключення зовнішнього освітлення, затвердженим балансоутримувачем об'єктів зовнішнього освітлення, з урахуванням зниження рівня природного освітлення до 20 лк або його підвищення до 10 лк, а також відповідно до вимог державних стандартів, технічних умов та норм, затверджених у встановленому порядку (наказ N 178 від 09.11.2007 Міністерства з питань житлово-комунального господарства України).

6.2.8. Включення та відключення приладів зовнішнього освітлення під'їздів житлових будинків, будинкових покажчиків та покажчиків вулиць, а також елементів зовнішнього архітектурного освітлення будинків і споруд виконується в режимі зовнішнього освітлення вулиць.

6.2.9. Відсоток непрацюючих світлоточок на головних магістралях міста не повинен перевищувати 3 %, на інших територіях - 5 %.

6.2.10. Опори зовнішнього освітлення (ліхтарі), кронштейни, арматура та інші пристрої зовнішнього освітлення повинні утримуватися у задовільному технічному та санітарному стані.

Балансоутримувач забезпечує своєчасне фарбування опор зовнішнього освітлення (ліхтарів) та кронштейнів кріплення світильників, перевірку розташування та розфазування світильників, профілактику телемеханічних пристроїв та шаф управління мережами зовнішнього освітлення.

6.2.11. Вивіз пошкоджених опор зовнішнього освітлення (ліхтарів) та усунення можливих пошкоджень мереж, що можуть призвести до травмування людей, проводиться балансоутримувачем негайно.

Роботи з усунення пошкоджень мереж зовнішнього освітлення проводяться з огородженням місць проведення робіт.

6.2.12. Зовнішнє архітектурне освітлення повинно забезпечувати у вечірній час добру видимість і виразність найбільш важливих об'єктів благоустрою і підвищувати комфортність світлового середовища міста.

Установки архітектурно-декоративного освітлення не повинні засліплювати водіїв транспорту і пішоходів.

6.2.13. Перелік пам'яток культурної спадщини та інших об'єктів громадського призначення для зовнішнього архітектурно-декоративного освітлення затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6.2.14. Для забезпечення безаварійної роботи обладнання зовнішнього освітлення щомісячно проводяться профілактичні огляди мереж.

Усунення можливих пошкоджень мереж зовнішнього освітлення, що не загрожує безпеці мешканців, проводиться у термін не більше трьох діб.

6.2.15. Допускається з метою одержання додаткової економії електроенергії у вечірній та ранковий темний час доби знижувати рівень освітленості за п. 4.44 ДБН В.2.5-28-2006 відповідно до графіка переключень, затвердженого Київською міською державною адміністрацією.

6.2.16. Зовнішнє архітектурне освітлення повинно забезпечувати у вечірній час естетичну виразність найбільш важливих об'єктів і підвищувати комфортність світлового середовища міста.

Прилади архітектурного освітлення не повинні осліплювати водіїв транспорту і пішоходів та мешканців будинків.

6.2.17. У центральній частині міста (в межах території: Європейська площа - вул. Михайла Грушевського - Паркова дорога - площа Слави - вул. Суворова - вул. Московська - вул. Кутузова - площа Лесі Українки - бульвар Лесі Українки - вул. Басейна - Бессарабська площа - бульвар Тараса Шевченка - вул. Володимирська - Софійська площа - Михайлівська площа - вул. Трьохсвятительська - Європейська площа, включаючи вул. Хрещатик та майдан Незалежності) та на магістральних вулицях власники (балансоутримувачі) будинків та споруд зобов'язані забезпечити зовнішнє художнє освітлення їх фасадів.

VII. ВИМОГИ ДО САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

7.1. Загальні вимоги

7.1.1. Збирання і вивезення відходів, очистка території в м. Києві регулюються Законом України "Про відходи", Санітарними правилами утримання територій населених місць (СанПиН 42-128-4690-88, Правилами надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів (затверджені наказом Держбуду України N 54 від 21.03.2000), Порядком збирання та транспортування відходів (крім токсичних та особливо небезпечних) у м. Києві, затвердженим рішенням Київської міської ради N 90/1300 від 18.03.2004, та здійснюються відповідно до Схеми санітарної очистки міста, затвердженої виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

7.2. Права та обов'язки суб'єктів у сфері поводження з відходами

7.2.1. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства у сфері поводження з відходами мають право на:

- безпечні для їх життя та здоров'я умови при здійсненні операцій щодо поводження з відходами;

- одержання в установленому порядку повної та достовірної інформації про безпеку об'єктів поводження з відходами як тих, що експлуатуються, так і тих, будівництво яких планується;

- відвідування в установленому порядку спеціально відведених місць чи об'єктів поводження з відходами;

- участь в обговоренні питань, пов'язаних із розміщенням, проектуванням, спорудженням та експлуатацією об'єктів поводження з відходами;

- екологічне страхування відповідно до законодавства України;

- відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок порушення законодавства про відходи.

7.2.2. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства зобов'язані:

- дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері поводження з відходами;

- вносити в установленому порядку плату за користування послугами підприємств, установ та організацій, що займаються збиранням, зберіганням, перевезенням, знешкодженням, видаленням і захороненням відходів;

- виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством, щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами.

7.2.3. Безхазяйні відходи.

Відходи, що не мають власника або власник яких невідомий, вважаються безхазяйними. Порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів визначається Кабінетом Міністрів України.

Визначення режиму використання безхазяйних відходів покладається на районні у м. Києві ради, Київську міську раду та їх виконавчі органи.

Виконавчі органи районних у м. Києві рад та Київської міської ради ведуть облік безхазяйних відходів і несуть відповідальність за комплексне використання таких відходів, додержання умов поводження з ними та запобігання негативному впливу їх на навколишнє природне середовище і здоров'я людей.

7.3. Санітарне прибирання, збирання сміття і відходів

7.3.1. Санітарне прибирання, збирання сміття і відходів як вторинної сировини здійснюється шляхом прибирання територій, встановлення на території, яка обслуговується, сміттєзбірників (урн, контейнерів відповідної ємності) для накопичення сміття і твердих побутових відходів та своєчасного вивезення їх вмісту.

7.3.2. Підприємства, установи, організації та громадяни (власники, балансоутримувачі садиб) зобов'язані укладати договори на вивезення сміття та вторинних матеріалів з житлоексплуатуючими організаціями чи спеціалізованими підприємствами-перевізниками, які мають договірні відносини зі спеціалізованими підприємствами, що проводять утилізацію та знешкодження відходів у відповідності до діючих галузевих нормативно-правових актів.

7.3.3. Збір та тимчасове розміщення відходів промислових підприємств, які виникають внаслідок їх виробничої діяльності, проводиться цими ж підприємствами на спеціально влаштованих для цього майданчиках, місце яких, обсяг відходів та час їх зберігання погоджується в установленому порядку.

7.3.4. Контейнери для збирання сміття та відходів як вторинної сировини повинні встановлюватись на майданчику з твердим покриттям з П- чи Г-подібними огорожами та закриватись щільно кришками. Переповнення контейнерів та місць накопичення відходів не допускається.

Контейнерні майданчики влаштовують на відстані від вікон та дверей житлових будинків, дитячих закладів, спортивних та дитячих майданчиків, а також місць відпочинку населення не менше 20 м, але не більш 100 м від входів до під'їздів житлових будинків.

У разі неможливості дотримання зазначених вимог контейнери для твердих побутових відходів встановлюються на відстані, яка визначається комісійно за участю районного архітектора, уповноважених представників громадських та житлово-експлуатаційних організацій. Акт комісії погоджується в районній санітарно-епідеміологічній станції та затверджується виконавчим органом районної у м. Києві ради.

Зберігання твердих побутових відходів у контейнерах:

- за температури повітря - 5° C і нижче - не більше 3-х діб;

- за температури повітря від - 5° C до + 5° C - не більше 2-х діб;

- за температури повітря + 5° C і вище - не більше 1 доби (щоденний вивіз). (Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 21.03.2006 N 54 "Про затвердження Правил надання послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів").

7.3.5. Якщо на прибудинкову територію немає в'їздів для сміттєвозів внаслідок ремонту тощо, контейнери необхідно тимчасово встановити, а переносні контейнери слід вивозити до місць завантаження одночасно з прибуттям сміттєвозів та після звільнення негайно прибирати їх до місць зберігання.

7.3.6. Забороняється розміщення контейнерів на тротуарах, проїзних частинах вулиць, міжквартальних проїздів та в арках будинків.

7.3.7. Великогабаритні відходи: старі меблі, побутова техніка, металобрухт тощо повинні збиратися на спеціально відведених майданчиках, бункеронакопичувачах та у великогабаритних контейнерах і вивозитися спеціальними сміттєвозами або звичайним вантажним транспортом по мірі накопичення, але не рідше одного разу на тиждень. Залишки будівельних відходів від поточного ремонту квартир вивозять квартиронаймачі у встановленому порядку.

7.3.8. Спалювання всіх видів відходів та вторинної сировини на території міста і в сміттєзбірниках забороняється. 

7.3.9. На територіях кожного домоволодіння, підприємства, установи, організації, на вокзалах, причалах, ринках, пляжах, в аеропортах, парках, скверах, садах, зонах відпочинку, біля установ культури, освіти, медицини, біля торговельних об'єктів, тимчасових споруд, входів до метрополітену, на зупинках громадського транспорту та в інших місцях масового перебування громадян повинні бути встановлені урни для сміття.

Урни встановлюються на тротуарах проспектів, головних вулиць та бульварів і площ через кожні 50 метрів, на інших вулицях - через 100 метрів, біля кожної зупинки громадського транспорту та торговельних об'єктів не менше як по дві, біля кожного входу до громадських та житлових будинків, переходах та до інших будівель не менш як по одній.

Урни очищаються від сміття щоденно по мірі їх заповнення і утримуються в належному санітарному і технічному стані.

7.3.10. Металеві контейнери для сміття та вторинних матеріалів фарбують не менше двох разів на рік - навесні і восени. Урни фарбують не менше одного разу на рік. На контейнерах, урнах має бути напис про власника, користувача, балансоутримувача та номер його телефону за трафаретом установленого зразка.

7.3.11. Вигул домашніх тварин повинен проводитися у відповідності з правилами, затвердженими Київською міською радою, а дресирування собак повинно проводитись на спеціально відведених дресирувальних майданчиках.

Забороняється викидати трупи свійських тварин та птахів у контейнери для відходів. Поховання загиблих (померлих) свійських тварин та птахів виконується у встановленому порядку на спеціалізованому кладовищі.

7.3.12. Місця відпочинку та масового скупчення людей (парки, сквери, ринки, аеропорти, вокзали, автостанції, пересадочні транспортні вузли тощо) для зручності та поінформованості відвідувачів та пасажирів мають бути забезпечені графічною інформацією щодо розташування на їх території громадських туалетів.

7.4. Прибирання території міста

7.4.1. Роботи з прибирання території міста проводяться у відповідності до цих Правил, інших нормативно-правових актів, технологічних рекомендацій відповідних галузей міського господарства.

7.4.2. Межі прибирання територій між підприємствами, установами, організаціями та присадибними ділянками громадян визначаються виконавчими органами районних у м. Києві рад (районними у м. Києві державними адміністраціями) з урахуванням правовстановлюючих документів на землю та прилеглих територій зі складанням погоджених з ними схем прибирання.

7.4.3. Прибирання території міста проводиться двічі на добу: до 7-00 год. та до 19-00 год. На головних магістралях та вулицях з інтенсивним рухом транспорту роботи з прибирання територій виконуються у нічний час з 23-00 год. до 6-00 год.

Прибирання прибудинкових територій, місць масового перебування людей (підходи до вокзалів, станцій метрополітену, ринків, сезонних торговельних майданчиків, під час проведення масових зібрань та заходів тощо) виконується протягом всього робочого дня.

Прибирання територій кладовищ, меморіалів, братських поховань тощо проводиться із залученням громадськості, підприємств, установ, організацій на умовах договору та відповідно до встановленого порядку.

7.4.4. Роботи з прибирання території дитячих, спортивних, господарських майданчиків, садів, дворів, доріг, тротуарів, внутріквартальних проїздів, підземних переходів здійснюються спеціалізованою малогабаритною (самохідною або ручною) прибиральною технікою з робочою шириною захвату до 1,5 м.

Тротуари шириною понад 3,5 м, а також внутріквартальні проїзди і двори слід прибирати машинами, призначеними для прибирання проїзної частини вулиць (при задовільній несучій спроможності покриттів).

Місця, які недоступні для прибиральної техніки, прибираються вручну до початку роботи прибиральної техніки на вулицях міста.

7.4.5. Профілактичний огляд зливоприймальних колодязів та їх очищення проводиться засобами підприємств, у яких вони знаходяться на балансі, не менше одного разу на квартал, а біля станцій метрополітену, розміщених на понижених місцях, не менше одного разу в місяць.

З метою попередження засмічення зливної каналізації забороняється викидати зметене та побутове сміття в зливоприймальні колодязі.

7.4.6. Після кронування або зняття дерев на магістралях та головних вулицях, вивіз гілля та деревини проводиться протягом робочого дня, з вулиць другорядного значення та прибудинкових територій протягом двох діб.

Після вирубки дерев пеньки повинні бути видалені протягом доби на магістралях і головних вулицях та протягом трьох діб - на вулицях другорядного значення та прибудинкових територіях.

Повалені дерева повинні бути видалені власником (користувачем, балансоутримувачем) негайно з проїзної частини доріг, тротуарів, від повітряних електромереж, які знаходяться під напругою, фасадів житлових будинків та виробничих будівель, а з інших територій - протягом доби з часу виявлення.

7.4.7. Вивезення сколу асфальту при проведенні ремонтних робіт на проїзній частині вулиць та прибудинкових територіях проводиться виконувачем робіт: на головних магістралях міста - негайно (під час роботи), а на інших вулицях та прибудинкових територія - протягом доби.

7.4.8. У літній період прибирання, підмітання, миття та поливання території проводиться вручну (зі спеціальних водопровідних систем) чи за допомогою спецмашини в ранні ранкові або пізні вечірні години.

Миття тротуарів має бути закінчене до виконання цієї операції на проїзній частині, для чого час прибирання повинен бути узгоджений із графіком роботи поливально-мийних машин.

7.4.9. Осад з оглядових колодязів, каналізаційних та зливоприймальних інженерних мереж вивозиться з місця проведення профілактичних робіт протягом двох діб.

7.5. Особливості прибирання міських територій у зимовий період

7.5.1. Проведення зимових прибиральних робіт з очищення тротуарів під час снігопаду (зсування і підмітання снігу) здійснюється з періодичністю та за технологією, встановленими відповідними галузевими нормами та правилами.

Власники садиб малоповерхової забудови здійснюють очищення від снігу тротуару (в разі наявності) вздовж огорожі на проїжджу частину під механізоване прибирання.

Забороняється скидати сніг з тротуарів на проїзну частину вулиці після завершення робіт по її механізованому прибиранню.

Не допускається розкидання соляних сумішей на території зелених насаджень під час прибирання вулиць, внутріквартальних проїздів, тротуарів та пішохідних доріжок.

7.5.2. Підгортання (окучування) снігу повинно здійснюватись циклами технологічних етапів, а вивезення його з головних магістралей повинно бути завершене не пізніше двох діб після закінчення снігопаду. Вивозити сніг необхідно на місця, визначені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), погоджені з санітарними та екологічними службами в установленому порядку.

7.5.3. Очищення дахів та козирків від снігу та бурульок проводиться негайно з дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо. Необхідно огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах, виставляти вартових. Сніг та бурульки, що зняті з дахів та козирків, необхідно окучувати і протягом доби вивозити.

7.6. Транспортування відходів (крім токсичних та особливо небезпечних) та сипучих матеріалів, щебеню в м. Києві

7.6.1. Транспортування відходів (крім токсичних та особливо небезпечних) у м. Києві здійснюється при обов'язковому оформленні талона - перепустки для автотранспорту, отриманні дозволу на право вивезення відходів (крім токсичних та особливо небезпечних) у м. Києві, який видається Головним управлінням комунального господарства, маршрутних записів, тентуванні автомобіля та інших умов, передбачених вимогами чинного законодавства.

Перевезення сипучих матеріалів, щебеню здійснюється при обов'язковому тентуванні автомобіля.

7.6.2. Контроль за транспортуванням відходів (крім токсичних та особливо небезпечних) у м. Києві здійснюється Управлінням ДАІ ГУ МВС України в м. Києві, яке щотижня передає до районних у м. Києві державних адміністрацій інформацію стосовно правопорушників з метою вжиття заходів адміністративного впливу за порушення вимог цих Правил.

7.6.3. Головне управління контролю за благоустроєм м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) видачу і продовження ордерів (планових і аварійних) на виконання будь-яких ремонтно-будівельних та інших робіт на території м. Києва, пов'язаних з великою кількістю будівельних відходів, що визначається Головним управлінням контролю за благоустроєм міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), здійснює тільки за умови попереднього погодження замовником з Головним управлінням комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) місць складування будівельних відходів.

7.6.4. Головне управління з питань цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розробляє тарифи на транспортування відходів (крім токсичних та особливо небезпечних) у м. Києві.

7.7. Обов'язки власників малоповерхових будівель та тимчасових споруд

7.7.1. Утримувати в належному стані території, прилеглі до будівлі.

7.7.2. Регулярно здійснювати вивіз сміття (побутового, будівельного тощо) та вторинних матеріалів шляхом укладання договорів на вивезення з житлоексплуатуючими організаціями або з спеціалізованими підприємствами-перевізниками, які мають договірні відносини зі спеціалізованими підприємствами, що проводять утилізацію та знешкодження відходів у відповідності до діючих галузевих нормативно-правових актів, чи власноруч.

VIII. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ДОРІГ ТА СПОРУД НА НИХ

8.1. Загальні положення

8.1.1. Ремонт і утримання доріг та споруд на них повинні виконуватися відповідно до вимог Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.94 N 198, а також до Технічних правил ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування і технічних правил ремонту і утримання міських вулиць і доріг (КТМ 204 України 010-94), що затверджені наказом голови Української державної корпорації "Укравтодор" N 190 від 26.09.97, Технічних правил ремонту і утримання міських вулиць і доріг, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу.

8.1.2. Експлуатаційне утримання - комплекс заходів щодо технічного нагляду за утриманням міських вулиць, доріг та споруд на них.

8.1.3. Види робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання, терміни їх виконання, склад і обсяги по кожній вулиці, дорозі та окремій дорожній споруді встановлюються відповідно до класифікації робіт з ремонту та утримання із урахуванням результатів обстежень та оцінки їхнього фактичного стану.

8.1.4. Роботи з експлуатаційного утримання вулиць, доріг і дорожніх споруд включають технічний нагляд за ними для своєчасного виявлення та усунення дефектів, забезпечення роботи елементів вулиць і споруд у різні періоди року, утримання їх в експлуатаційному стані згідно з ДСТУ 3587-97 та технічними правилами ремонту і утримання міських вулиць і доріг (КТМ 204 України 01-94).

8.1.5. КК "Київавтодор" забезпечує прибирання балансових доріг і споруд на них, своєчасний якісний ремонт твердого покриття балансових доріг і площ, балансових колесовідбійних стрічок і направляючих огорож та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки на балансовій вулично-шляховій мережі міста.

8.1.6. Якість дорожнього покриття повинна відповідати вимогам Державних будівельних норм (ДБН В.2.3-5-2001 "Вулиці та дороги населених пунктів").

8.1.7. Ущільнення ґрунту та відновлення дорожнього покриття після виконання аварійних робіт на інженерних мережах повинні виконуватись тільки при наявності дозволу (ордера) на тимчасове порушення благоустрою території у зв'язку з виконанням відповідних робіт Головного управління контролю за благоустроєм м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та у відповідності з вимогами Державних будівельних норм.

8.1.8. КП "Київпастранс" забезпечує належне санітарне і технічне утримання зупинок міського пасажирського транспорту.

8.1.9. Утримання територій під шляхопроводами та мостами здійснює балансоутримувач шляхопроводів та мостів.

8.2. Порядок прибирання доріг та споруд на них

8.2.1 Режим (періодичність) літнього прибирання міських вулиць та доріг установлюється, виходячи з норм гранично допустимої засміченості покриття.

8.2.2. Залежно від інтенсивності руху може бути призначена така періодичність прибирання твердого покриття вулиць та площ (не рідше):

до 1 тис. авто за добу 

- 1 раз на тиждень; 

1 - 2 - " - 

- 2 рази на тиждень; 

2 - 4 - " - 

- 1 раз на дві доби; 

4 - 8 - " - 

- 1 раз на добу; 

8 - 12 - " - 

- 2 рази на добу; 

12 - 16 - " - 

- 3 рази на добу; 

16 - 20 - " - 

- 4 рази на добу; 

понад двадцять тисяч 

- 5 разів на добу. 

Внутрішньоквартальних проїздів, що ведуть до: 

  

технологічних та будівельних майданчиків 

- 2 рази на добу

комунально-побутових об'єктів 

- 1 раз на дві доби; 

житлових та громадських будинків 

- 1 раз на добу. 


8.2.3. Основною операцією під час літнього утримання є підмітання з подальшим вивозом сміття.

8.2.4. Підмітання слід здійснювати вдень від 7 до 21 години, причому після висихання покриття, зволоження якого могло статися внаслідок дощу або миття.

8.2.5. Прибирання міських вулиць та доріг способом миття може застосовуватись там, де є система закритого зливостоку.

8.2.6. Миття магістральних вулиць слід проводити вночі з 23 до 6 години ранку, а вдень виконувати тільки миття лотків проїзної частини, миття інших вулиць може виконуватись як вдень, так і вночі.

Миття внутріквартальних проїздів і тротуарів виконується тільки вдень з 7 до 19 години.

8.2.7. Не рекомендується мити тротуари та внутріквартальні проїзди, які не обладнані поребриком або бордюром, а також покриття тротуарів із плит без заповнених стиків.

8.2.8. Забороняється мити дорожнє покриття, якщо температура повітря становить 0° C і нижче.

8.3. Зимове утримання доріг та споруд на них

8.3.1. Зимове утримання включає в себе виконання робіт, що поділяються на три групи: снігоочищення, видалення снігу та скол криги, ліквідація ожеледі та боротьба зі слизькістю.

8.3.2. У випадках, коли середня інтенсивність руху транспортних засобів не перевищує 120 авто/год., із розрахунку на кожну смугу руху, а також під час снігопадів інтенсивністю до 5 мм/год. (за висотою шару неущільненого снігу), снігоочищення проводиться тільки плужно-щітковими снігоочисниками без застосування хімічних реагентів.

8.3.3. Залежно від інтенсивності руху та температури повітря очищення проїзної частини без застосування хімічних реагентів починати не пізніше, як через 0,5 год. після початку снігопаду і повторювати через 1,5 - 2 год. по мірі накопичення снігу. Після закінчення снігопаду виконати завершальні роботи - сніг згребти та підмести.

8.3.4. У залежності від температури повітря щільність посипання дорожнього покриття під час обробки технологічними матеріалами повинна відповідати установленим нормам.

8.3.5. Під час снігопадів інтенсивністю понад 30 мм/год., сніг слід згрібати та підмітати окремо. Роздільне згрібання та підмітання снігу раціональне у випадках, коли процес снігоочищення складається з двох і більше циклів.

8.3.6. Забороняється переміщувати сніг з проїзної частини на тротуари, смуги та ділянки зелених насаджень, а також скидати його у водойми.

8.3.7. Очищення твердого покриття дороги від шару сніго-льодового накату або льоду виконується таким чином: спочатку шар обробляють кристалічними хімічними реагентами при нормі 200 - 300 г/м2 (найкращий ефект досягається при використанні реагентів з розмірами кристалів 7 - 10 мм), а через 3 - 5 годин після розподілу реагентів шар сніго-льодового накату або льоду сколюють автогрейдером, який обладнано гребінчатим ножем або сколювачем-розпушувачем. Відповідні реагенти повинні мати висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо безпечності для людей їх застосування.

8.3.8. Якщо товщина шару сніго-льодового накату або льоду перевищує 20 мм, цикл робіт згідно з п. 11.3.7 повторюють до повного очищення дорожнього покриття. По завершенню робіт сколотий лід підгортають або укладають у вал з тим, щоб потім навантажити до самоскидів і вивезти на снігозвалище.

8.3.9. Для боротьби з ожеледицею застосовувати профілактичний метод, який запобігає утворенню ожеледиці, або метод пасивного впливу, який підвищує зчепні якості обледенілого покриття.

8.3.10. Профілактичне оброблення дорожнього покриття слід здійснювати за 1 - 2 години до виникнення ожеледиці (прогнозованої попереджувальними метеозведеннями) при нормі посипання реагентів 15 - 20 г/м. Оброблення реагентами слід починати з менш завантажених вулиць, щоб покриття вулиць з інтенсивним рухом транспорту, а також ділянки з ухилом були оброблені безпосередньо до початку утворення ожеледиці.

8.3.11. У разі превентивного оброблення покриття доцільно використовувати рідкі хімічні реагенти по нормі в перерахунку на масу сухого матеріалу.

8.3.12. У разі пасивного методу боротьби з ожеледицею покриття обробляють піскосоляною сумішшю за нормою 200 - 300 г/м2. На ухилах, зупинках громадського транспорту, перехрестях та інших місцях, де може виникати необхідність екстреного гальмування, норма оброблення може бути доведена до 500 г/м. Оброблення повторювати через 2 - 3 години, якщо зберігається льодова плівка.

8.3.13. Застосування хімічних реагентів під час зимового утримання вулиць та доріг з цементно-бетонним покриттям дозволяється лише через 1,5 року після його будівництва, якщо в цементних бетонах використовувалися повітрязалучаючі добавки, а при їх відсутності - через три роки.

8.3.14. Сніг з тротуарів та внутріквартальних проїздів має прибиратися механічним способом або вручну без застосування хімічних реагентів. Забороняється скидати сніг з тротуарів на проїзну частину після завершення робіт по механізованому прибиранню проїзної частини.

8.3.15. Вдень очищення тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів слід починати після проходження певного часу від початку снігопаду.

Сніг, який щойно випав, не рекомендується прибирати вночі (від 22 до 6 год.), оскільки в цей час він практично не ущільнюється.

8.3.16. Боротьбу з ожеледицею і слизькістю на тротуарах і внутріквартальних проїздах слід вести фракційним способом, використовуючи пісок без домішок солі.

В окремих випадках обледенілі або покриті сніго-льодовим накатом внутріквартальні проїзди допускається посипати піскосоляною сумішшю з 3 % вмістом солі.

8.3.17. Тротуари та внутріквартальні проїзди обробляються піском за нормою 200 - 300 г/м2. На зупинках громадського транспорту, ділянках з ухилами та сходинками норму посипання збільшують до 400 - 500 г/м2. Обробка покриття має бути закінчена протягом 1 - 1,5 год. після початку утворення слизькості покриття.

8.3.18. Взимку, коли тривалий час стоїть суха погода і на дорожніх покриттях відсутні снігово-льодові відкладення, можливе їх підмітання. У цих випадках користуватися системою мокрого знепилювання робочої зони підмітально-прибиральних машин можна лише при плюсовій температурі повітря.

8.3.. Прибирання паркувальних місць у зимовий період здійснюється оператором, визначеним у розділі XVII цих Правил.

8.4. Технічні засоби регулювання дорожнього руху

8.4.1. Знаки дорожні, загальні технічні умови: правила застосування та розміщення повинні відповідати вимогам ДСТУ 4100-2002; світлофори дорожні, загальні технічні вимоги; правила застосування та вимоги безпеки повинні відповідати ДСТУ 4092-2002; пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на вулицях і дорогах повинен відповідати ДСТУ 4123-2006 та вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306 "Про Правила дорожнього руху".

8.4.2. Технічні засоби регулювання дорожнього руху, що не внесені до загальноміської дислокації, підлягають демонтажу комунальним підприємством Київської міської ради "Київдорсервіс" із подальшим їх збереженням на підприємстві до прийняття остаточного рішення щодо власності відповідно до чинного законодавства України.

8.4.3. Балансоутримувачі технічних засобів регулювання дорожнього руху та металоконструкцій на автостоянках, автозаправних станціях та інших місцях, пов'язаних з паркуванням транспортних засобів, несуть відповідальність за належний технічний стан ТЗРДР (чистка, фарбування металоконструкцій та заміна пошкоджених дорожніх знаків).

8.4.4. Встановлення дорожніх знаків, розміщення рекламних інформаційних носіїв та іншої сторонньої інформації на конструкціях технічних засобів регулювання дорожнього руху без погодження з комунальним підприємством "Київдорсервіс", балансоутримувачем, Державтоінспекцією та без внесення до загальноміської дислокації забороняється.

8.4.5. Комунальне підприємство "Київдорсервіс" забезпечує своєчасне технічне обслуговування та утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху, що знаходяться на його балансі, при цьому металоконструкції та кріплення ТЗРДР виконуються з матеріалів, захищених гальванічним покриттям.

8.4.6. Роботи по усуненню пошкоджених технічних засобів регулювання дорожнього руху проводяться з огородженням місць проведення робіт, облаштованих відповідними дорожніми знаками та ліхтарями червоного кольору, в нічний час доби.

8.4.7. КП "Київдорсервіс" здійснює профілактичні заходи по обслуговуванню технічних засобів регулювання дорожнього руху (дорожніх знаків, світлофорних об'єктів, знаків індивідуального проектування, табло зі змінною інформацією, керованих дорожніх знаків та камер відеоспостереження за дорожнім рухом) відповідно до затвердженого графіка.

8.4.8. Комунальне підприємство "Київдорсервіс" виконує будівельні, ремонтні, аварійні, монтажні роботи, пов'язані з утриманням технічних засобів регулювання дорожнього руху на вулично-шляховій мережі міста, а саме:

- встановлення консолей та стійок, розтяжок;

- прокладання та підключення до електропостачання кабельних мереж;

- монтаж та демонтаж світлофорів і дорожніх знаків;

- будівництво пристроїв примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки;

- встановлення дорожніх знаків індивідуального проектування, табло зі змінною інформацією, керованих дорожніх знаків та камер відеоспостереження за дорожнім рухом здійснює без ордера на виконання робіт;

- інші види робіт.

8.4.9. Консолі, стійки, розтяжки, кронштейни утримуються КП "Київдорсервіс" у задовільному технічному та санітарному стані.

8.4.10. Вивіз пошкоджених консолей, стійок, інших металоконструкцій та пристроїв примусового зниження швидкості, що можуть призвести до травмування людей, проводиться балансоутримувачем негайно.

8.4.11. Елементи примусового зниження швидкості повинні бути виготовлені з активного, нетоксичного, нерадіоактивного, негорючого, пружного матеріалу із підвищеними фізико-механічними властивостями, що забезпечують цілісність конструкції під час наїзду на неї вантажного автомобіля.

8.4.12. Елементи примусового зниження швидкості повинні бути стійкі до корозії, паливно-мастильних матеріалів, вологостійкі і витримувати температурні коливання від -40 до +50° C.

8.4.13. При проведенні дорожніх робіт у місцях, де встановлені ППЗШ, завчасно письмово повідомляти про це балансоутримувача.

8.5. Дорожні огородження

8.5.1. При виконанні на дорогах робіт, пов'язаних із розриттям, огородження ділянки повинно відповідати вимогам ДСТУ 2735-94 "Огородження дорожні".

IX. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ОБ'ЄКТАХ БЛАГОУСТРОЮ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (МІСЬКИХ ЛІСІВ, ПАРКІВ, СКВЕРІВ, БУЛЬВАРІВ, РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН ТОЩО)

9.1. Загальні вимоги

9.1.1. Утримання зелених насаджень регламентується Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 N 105, а міських лісів - відповідно до Лісового кодексу України.

9.1.2. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.

9.1.3. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюється за рахунок коштів міського та районних бюджетів залежно від підпорядкування об'єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

9.1.4. Видалення зелених насаджень здійснюється згідно з Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 N 1045, Порядком видалення зелених насаджень на території м. Києва, затвердженим розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.06.2007 N 811, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо сплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню, та ордером на видалення зелених насаджень (крім випадків, передбачених вищезгаданими Порядками), а на території державного лісового фонду - на підставі лісорубних квитків, оформлених в установленому порядку.

9.1.5. Догляд за зеленими насадженнями в місцях загального користування повинен проводитися спеціалізованими підприємствами зеленого господарства, визначеними Управлінням охорони навколишнього природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які укомплектовані спеціальною технікою, механізмами, кваліфікованим персоналом, на умовах договору з балансоутримувачем.

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: