Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol

ГосархстройинспекцияПодразделы:

Список документов в категории

Название Дата
Про створення страхового фондові документації на закінчені будівництвом об"єкти
(О создание страхового фонда документации на законченные строительством объекты)
29.07.2009
Про орієнтовні питомі показники підрахунку площі будинків управління.
(Про ориентировочные удельные показатели подсчета площади домов управления.)
22.12.2003
Про необхідність погодження акта готовності об"єкта будівництва
(О необходимости согласования акта готовности объекта строительства)
20.08.2009
Щодо отримання дозволу на виконання будівельних робіт
(Относительно получения разрешения на выполнение строительных работ)
10.06.2009
Щодо статусу та обсягів документації проекту підготовчих робіт, що подається відповідно до ст. 28-1 Закону України "Про планування і забудову територій"
(Относительно статуса и объемов документации проекта подготовительных работ, что подается соответственно ст. 28-1 Закона Украины "Про планирование и застройку територій")
01.09.2009
Щодо отримання дозволу на будівництво тимчасових споруд та розміщення реклами
(Относительно получения разрешения на строительство временных сооружений и размещения рекламы)
22.02.2008
Про отримання будівельної ліцензії при видобутку декоративного та будівельного каменю
(О получении строительной лицензии при добыче декоративного и строительного камню)
30.06.2009
Щодо надання дозволу на виконання будівельних робіт
(Относительно предоставления разрешения на выполнение строительных работ)
03.06.2009
Щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів
(Относительно принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов)
15.01.2009
Щодо ліцензування діяльності будівельних підприємств
(Относительно лицензирования деятельности строительных предприятий)
09.10.2008
Щодо застосування ст. 796 Цивільного кодексові України (у частині використання договорові оренди об"єктів нерухомого майна для отримання дозволу на виконання будівельних робіт) (відповідно до листа від 21.10.09 N 22/8-6645)
(Относительно применения ст. 796 Гражданского кодекса Украины (в части использования договора аренды объектов недвижимого имущества для получения разрешения на выполнение строительных работ) (соответственно письму от 21.10.09 N 22/8-6645))
01.01.2009
Про створення страхового фондові документації на закінчені будівництвом об"єкти (відповідно до спільного листа Держархбудінспекції та Державного департаментові страхового фондові документації від 29.07.2009 22/7-4631/01/33-1227/03)
(О создании страхового фонда документации на законченные строительством объекты (соответственно общему письму Держархбудінспекції и Государственного департамента страхового фонда документации от 29.07.2009 22/7-4631/01/33-1227/03))
01.01.2009
Деякі питання реалізації Тимчасового порядкові прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типові, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівель
(Некоторые вопросы реализации Временного порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством частных жилых домов усадебного типа, дачных и садовых домов с хозяйственными сооружениями и зданиями, сооруженных без разрешения на выполнение зданий)
01.01.2009
Повідомлення щодо порядкові отримання уповноваження на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності щодо їх можливості (неможливості) виконувати роботи згідно з поданим переліком робіт
(Сообщение относительно порядка получения полномочия на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности относительно их возможности (невозможности) выполнять работы в соответствии с представленным перечнем работ)
01.01.2009
Пропозіції щодо організаційно-функціональних вимог для виконання функцій Генерального розробника в проектуванні та Генерального підрядника в будівництві
(Предложения относительно организационно-функциональных требований для выполнения функций Генерального разработчика в проектировании и Генерального подстрочника в строительстве)
01.01.2009
Щодо включення до Переліку спеціалізованих організацій, рекомендованих для розробки проектів підсилення, відновлення конструкцій та основ будівель і споруд (відповідно до листа Держархбудінспекції від 02.06.09 N 22/9-3129)
(Относительно включения в Перечень специализированных организаций, рекомендованных для разработки проектов усиления, восстановления конструкций и основ зданий и сооружений (соответственно письму Держархбудінспекції от 02.06.09 N 22/9-3129))
01.01.2009
Стосовно необхідності отримання дозволів, у тому числі ордерів на порушення упорядкую для виконання будівельних (підготовчих) робіт у межах зем...(відповідно до листа Мінрегіонбуду від 08.07.2009 N 22/9-4131)
(Относительно необходимости получения разрешений, в том числе ордеров на нарушение благоустройства для выполнения строительных (подготовительных) работ в границах...(соответственно письму Минрегионстроя от 08.07.2009 N 22/9-4131))
01.01.2009
Щодо надання дозволу на виконання будівельних робіт (відповідно до листа Держархбудінспекції від 03.06.2009 р N 22/7-3149)
(Относительно предоставления разрешения на выполнение строительных работ (соответственно письму Держархбудінспекції от 03.06.2009 г. N 22/7-3149))
01.01.2009
Щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів (відповідно до листа Держархбудінспекції від 15.01.2009 N 22/7-185)
(Относительно принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов (соответственно письму Держархбудінспекції от 15.01.2009 N 22/7-185))
01.01.2009
Щодо гарантійних строків у будівництві
(Относительно гарантийных сроков в строительстве)
01.01.2009
 ЕмкостиСпонсоры раздела: