Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Мін. будівництва і архітектури


Список документов в категории

Название
Про прийняття національного стандарту ( 24 ) (О принятии национального стандарта)
Про прийняття національного стандарту ( 27 ) (О принятии национального стандарта)
Про закріплення заступників Міністра за регіонами України ( 252 ) (О закреплении заместителей Министра за регионами Украины)
Про повторний розгляд проекту Містобудівного кодексу України ( 81 ) (О повторном рассмотрении проекта Градостроительного кодекса Украины)
Про визнання деяких наказів такими, що втратили чинність ( 374 ) (О признании некоторых приказов такими, что потеряли действие)
Про проект Зміни N 1 ДБН В.2.2-15-2005 ( 38 ) (О проекте Изменения N 1 ДБН В.2.2-15-2005)
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 27.09.2007 р. N 218 ( 148 ) (О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 27.09.2007 р. N 218)
Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 N 269 ( 52 ) (Об обеспечении выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 21.02.2007 N 269)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту будівництва і титулу будови "Розкриття і підготовка ділянки "Гапіївська" Державного підприємства "Вугільна компанія "Краснолиманська" ( 41 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта строительства и титула строения "Розкриття и подготовка участка "Гапіївська" Государственного предприятия "Вугільна компания "Краснолиманська")
Про прийняття національного стандарту ( 16 ) (О принятии национального стандарта)
Про розгляд науково-дослідної роботи "Розроблення програми здійснення моніторингу факторів, що впливають на ефективність використання коштів субвенцій із державного бюджету" ( 44 ) (О рассмотрении научно-исследовательской работы "Розроблення программы осуществления мониторинга факторов, что влияют на эффективность использования средств субвенций из государственного бюджету")
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві ( 76 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
Про прийняття національного стандарту ( 284 ) (О принятии национального стандарта)
Про прийняття національного стандарту ( 22 ) (О принятии национального стандарта)
Про прийняття національного стандарту ( 23 ) (О принятии национального стандарта)
Про уточнені усереднені показники для визначення в складі інвесторської кошторисної документації додаткових витрат, що пов"язані з виконанням будівельно-монтажних робіт у літній період, та розрахункової трудомісткості з виконання цих робіт у зимовий ... ( 52 ) (Об уточненных усредненных показателях для определения в составе сметной документации инвестора дополнительных расходов, что связаны с выполнением строительно-монтажных работ в летний период, и расчетной трудоемкости из выполнения этих работ в зимний ...)
Про затвердження частини 2 Випуску 3 "Мости та труби" Збірника ГН 5 "Монтаж металевих конструкцій" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи ( 370 ) (Об утверждении части 2 Выпуска 3 "Мости но труби" Сборника ГН 5 "Монтаж металлических конструкцій" Отраслевых норм времени на строительные, монтажные и ремонтно-будівельні работы)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перезатвердження проекту "Розкриття і підготовка пласта К7н" шахти імені "Ізвєстій" ДП "Донбасантрацит" м. Красний Луч Луганської області" ( 26 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про перезатвердження проекта "Розкриття и подготовка пласта К7н" шахты имени "Ізвєстій" ДП "Донбасантрацит" г. Красный Луч Луганской області")
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження скоригованого комплексного проекту будівництва та титулу будови нової штучної злітно-посадкової смуги у комунальному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Донецьк" ( 67 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение откорректированного комплексного проекта строительства и титула строения новой искусственной взлетно-посадочной полосы в коммунальном предприятии "Міжнародний аэропорт "Донецьк")
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві гнучкого сталевого бар"єру VARIO-GUARD ( 83 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве гибкого стального барьера VARIO-GUARD)
Про прийняття національного стандарту ( 372 ) (О принятии национального стандарта)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві ( 48 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Скоригованого проекту будівництва "III лінія Харківського метрополітену від ст. "Проспект Леніна" до ст. "Проспект Перемоги" ( 117 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение Откорректированного проекта строительства "III линия Харьковского метрополитена от ст. "Проспект Леніна" к ст. "Проспект Перемоги")
Щодо внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 22 травня 2007 року N 19 ( 122 ) (Относительно внесения изменений к приказу Министерства регионального развития и строительства Украины от 22 мая в 2007 году N 19)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві модульних деформаційних швів з жорстким закріпленням сталевих проміжних елементів на несучих траверсах (конструкція TRO) ( 51 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве модульных деформационных швов с жестким закреплением стальных промежуточных элементов на несущих траверсах (конструкция TRO))
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві ремонтної суміші MS 20 ( 69 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве ремонтной смеси MS 20)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей стінових з полістиролбетону "BISHEN" ( 103 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве панелей стенных с полістиролбетону "BISHEN")
Про внесення змін до наказу Мінбуду від 05.02.2007 р. N 35 ( 34 ) (О внесении изменений к приказу Минбуду от 05.02.2007 р. N 35)
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Мінбуду ( 126 ) (О признании такими, что потеряли действие, некоторых приказов Минбуду)
Про прийняття національного стандарту ( 25 ) (О принятии национального стандарта)
Про затвердження державних будівельних норм ( 36 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Про проект національного стандарту ( 59 ) (О проекте национального стандарта)
Про надання статусу базової організації з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 335 ) (О предоставлении статуса базовой организации из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
Про Рекомендації щодо розроблення, узгодження та затвердження проектно-кошторисної і науково-проектної документації з реконструкції об"єктів Національного спортивного комплексу "Олімпійський" у м. Києві ( 94 ) (О Рекомендациях относительно разработки, согласования и утверждения проектно-сметной и научно-проектной документации из реконструкции объектов Национального спортивного комплекса "Олімпійський" в г. Киеве)
Про проект державних будівельних норм "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території сільради" ( 65 ) (О проекте государственных строительных норм "Склад, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение схем планирования территории сільради")
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві ( 49 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування інвестицій другої черги комплексу виробництв "Вектор" (ЦПЗ) (доопрацювання та внесення змін у зв"язку зі зміною нормативної бази) ( 86 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про одобрение технико-экономического об–рунтування инвестиций второй очереди комплекса производств "Вектор" (ЦПЗ) (доработка и внесение изменений в связи с изменением нормативной базы))
Про внесення змін до наказу від 01.02.2006 N 34 ( 362 ) (О внесении изменений к приказу от 01.02.2006 N 34)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві елементів перекриття "ТЕРІВА" ( 30 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве элементов перекрытия "ТЕРІВА")
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування будівництва мосту через ріку Дніпро в місті Кременчуці Полтавської області" ( 84 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про одобрение технико-экономического об–рунтування строительства моста через реку Днепр в городе Кременчуци Полтавской області")
Про розгляд питання щодо можливості експериментального проектування і будівництва трьох 35-поверхових житлових будинків у складі житлово-готельного комплексу зі спортивно-розважальним центром на вул. Ю.Шумського у Дніпровському районі м. Києва ( 81 ) (О рассмотрении вопроса относительно возможности экспериментального проектирования и строительства трех 35-этажных жилых домов в составе жилищно-гостиничного комплекса со спортивно-развлекательным центром на вул. Ю.Шумского в Днепровском районе г. Киева)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві ( 47 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
Про введення в дію рішення колегії Мінрегіонбуду від 24.04.2008 N 33 "Про формування Переліку об"єктів, які фінансуватимуться у 2008 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток" ( 192 ) (О введении в действие решения коллегии Минрегионбуду от 24.04.2008 N 33 "Про формирование Перечня объектов, которые будут финансироваться в 2008 году за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на социально-экономический розвиток")
Про внесення змін до наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 19.02.2007 N 60 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для фінансової підтримки творчих спілок у сфері архіте... ( 90 ) (О внесении изменений к приказу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 19.02.2007 N 60 "Про утверждение Порядка использования средств государственного бюджета для финансовой поддержки творческих союзов в сфере архіте...)
Про затвердження переліку об"єктів, які фінансуються у 2008 році за рахунок субвенції з державного бюджету обласному бюджету Чернігівської області на газифікацію (будівництво підвідних газопроводів до сільських населених пунктів) ( 223 ) (Об утверждении перечня объектов, которые финансируются в 2008 году за счет субвенции из государственного бюджета областному бюджету Черниговской области на газификацию (строительство підвідних газопроводов к сельским населенным пунктам))
Про дослідно-конструкторську розробку "Розроблення спільного проекту містобудівного розвитку транскордонного регіону Україна-Білорусь" ( 23 ) (Об опытно-конструкторской разработке "Розроблення общего проекта градостроительного развития трансграничного региона Україна-Білорусь")
Про прийняття національного стандарту ( 271 ) (О принятии национального стандарта)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту будівництва Всеукраїнського центру радіохірургії у складі клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами" ( 88 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта строительства Всеукраинского центра радиохирургии в составе клинической больницы "Феофанія" Государственного управления справами")
Про прийняття національного стандарту ( 57 ) (О принятии национального стандарта)
Про розгляд методичних рекомендацій ( 27 ) (О рассмотрении методических рекомендаций)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) розвитку автомобільної дороги за напрямком Ульяновка - Миколаїв - Херсон - Красноперекопськ - Сімферополь (М - 23, М - 14, М - 24)" ( 65 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про одобрение технико-экономического об–рунтування (ТЕО) развития автомобильной дороги за направлением Ульяновка - Николаев - Херсон - Красноперекопск - Симферополь (М - 23, М - 14, М - 24)")
Про прийняття національного стандарту України ( 383 ) (О принятии национального стандарта Украины)
Про затвердження Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг та організацію особистого прийому громадян у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України, Порядку організації та проведення особистого прийому громадян та графік... ( 19 ) (Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб и организацию личного приема граждан в Министерстве регионального развития и строительства Украины, Порядка организации и проведения личного приема граждан и графики...)
Про відновлення чинності міждержавного стандарту ГОСТ 23668-79 "Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия" ( 429 ) (О возобновлении действия межгосударственного стандарта ГОСТ 23668-79 "Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия")
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві ін"єкторних ґрунтових анкерів типу "TITAN" ( 29 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве ін"єкторних –рунтових анкеров типа "TITAN")
Про затвердження Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг та організацію особистого прийому громадян у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України, Порядку організації та проведення особистого прийому громадян та Графік... ( 82 ) (Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб и организацию личного приема граждан в Министерстве регионального развития и строительства Украины, Порядка организации и проведения личного приема граждан и Графики...)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві ( 71 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
Про проекти національних стандартів ( 97 ) (О проектах национальных стандартов)
Про прийняття національного стандарту України ( 384 ) (О принятии национального стандарта Украины)
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 р. "Про питання прийняття рішення щодо проведення додаткових емісій акцій, їх викупу державою або внесення додаткових вкладів до статутних капіталів господарських товариств" ( 134 ) (Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 06.06.2007 г. "Про вопрос принятия решения относительно проведения дополнительных эмиссий акций, их выкупа государством или внесение дополнительных вкладов к уставным капиталам хозяйственных товариств")
Про прийняття національного стандарту ( 35 ) (О принятии национального стандарта)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві ( 72 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
Про прийняття національного стандарту України ( 381 ) (О принятии национального стандарта Украины)
Про розгляд науково-дослідної роботи "Розроблення схеми планування узбережжя Чорного та Азовського морів для застосування у Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Одеській, Миколаївській областях та Республіці Крим" за договором від 23.07.2004 N П-1-2-04 ( 80 ) (О рассмотрении научно-исследовательской работы "Розроблення схемы планирования побережья Черного и Азовского морей для применения в Донецкой, Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской областях и Республике Крим" по договору от 23.07.2004 N П-1-2-04)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві теплоізоляційного матеріалу "ICYNENE" ( 104 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве теплоізоляційного материала "ICYNENE")
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перезатвердження робочого проекту "Розкриття та підготовка гор. 987 м пласта n (1) дільниці "Октябрьська-Глибока N 3" із спорудженням вентиляційної свердловини", відокремленого підр... ( 54 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про перезатвердження рабочего проекта "Розкриття та подготовка гор. 987 м пласта n (1) участка "Октябрьська-Глибока N 3" с сооружением вентиляционной свердловини", відокремленого підр...)
Про затвердження державних будівельних норм ( 40 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Про проекти національних стандартів ( 60 ) (О проектах национальных стандартов)
Про проекти національних стандартів ( 99 ) (О проектах национальных стандартов)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб гнучких гофрованих з нержавіючої сталі діаметром 1/2"", 3/4"", 1"" та муфти перехідних до них з латуні для трубопроводів розподільних систем газопостачання ( 108 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве труб гибких гофрированных из нержавеющей стали диаметром 1/2"", 3/4"", 1"" и муфты переходных к ним из латуни для трубопроводов распределительных систем газоснабжения)
Про затвердження державних будівельних норм ( 41 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури ( 15 ) (Об утверждении Типичного положения об архитектурно-градостроительных советах при специально уполномоченных местных органах градостроения и архитектуры)
Про затвердження Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг та організацію особистого прийому громадян у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України, Порядку організації та проведення особистого прийому громадян та графік... ( 19 ) (Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб и организацию личного приема граждан в Министерстве регионального развития и строительства Украины, Порядка организации и проведения личного приема граждан и графики...)
Про формування Переліку об"єктів, які фінансуватимуться у 2008 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток ( 33 ) (О формировании Перечня объектов, которые будут финансироваться в 2008 году за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на социально-экономическое развитие)
Про розгляд науково-дослідної роботи "Аналіз структури існуючої дозвільної системи в сфері містобудування та капітального будівництва" за договором від 30.10.2007 N П-9-10-07 ( 83 ) (О рассмотрении научно-исследовательской работы "Аналіз структуры существующей разрешительной системы в сфере градостроения и капитального будівництва" по договору от 30.10.2007 N П-9-10-07)