Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Мін. будівництва і архітектури


Список документов в категории

Название
Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.6-15-99 "Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері полівінілхлоридні. Загальні технічні умови" ( 106 ) (О проекте Изменения N 1 ДСТУ Бы В.2.6-15-99 "Конструкції домов и сооружений. Окна и двери поливинилхлоридные. Общие технические умови")
Про прийняття національного стандарту ( 282 ) (О принятии национального стандарта)
Про прийняття ДСТУ Б В.2.3-17:2007 "Споруди транспорту. Автомобільні дороги платні. Вимоги до проектування" ( 131 ) (О принятии ДСТУ Бы В.2.3-17:2007 "Споруди транспорта. Автомобильные дороги платны. Требования к проектування")
Про уточнення показників загальновиробничих, адміністративних витрат та розряду робіт, за яким визначається заробітна плата інженерно-технічних працівників в складі загальновиробничих та адміністративних витрат на стадії складання інвесторської кошто... ( 109 ) (Об уточнении показателей загальновиробничих, административных расходов и разряда работ, за которым определяется заработная плата инженерно-технических работников в составе загальновиробничих и административных расходов на стадии составления инвестора кошто...)
Про затвердження державних будівельних норм ( 262 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Про проект національного стандарту "Черепиця полімерпіщана. Технічні умови" (відповідно до EN)" ( 105 ) (О проекте национального стандарта "Черепиця полімерпіщана. Технические умови" (соответственно EN)")
Про проекти національних стандартів ( 55 ) (О проектах национальных стандартов)
Про проект національного стандарту "Матеріали для заливки швів і тріщин покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні вимоги" ( 98 ) (О проекте национального стандарта "Матеріали для заливки швов и трещин покрытий автомобильных дорог. Общие технические вимоги")
Про упорядкування відомчої нормативної бази у будівництві ( 242 ) (Об упорядочении ведомственной нормативной базы в строительстве)
Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення" ( 339 ) (Об утверждении Изменения N 1 ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки и сооружения. Жилые дома. Основные положення")
Про уточнені індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт ( 34 ) (Об уточненных индексах и показателях определения сметной стоимости проектно-вишукувальних работ)
Про проект Зміни N 2 до ВБН Д.2.2-218-045-2001 "Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми. Ремонт автомобільних доріг та мостів" ( 78 ) (О проекте Изменения N 2 к ВБН Д.2.2-218-045-2001 "Відомчі ресурсные элементные сметные нормы. Ремонт автомобильных дорог и мостів")
Щодо використання природного газу на території колективних садів (Относительно использования природного газа на территории коллективных садов)
Про погодження проекту технічних умов ( 112 ) (О согласовании проекта технических условий)
Про уточнення показників загальновиробничих, адміністративних витрат та розряду робіт, за яким визначається заробітна плата інженерно-технічних працівників в складі загальновиробничих та адміністративних витрат на стадії складання інвесторської кошто... ( 109 ) (Об уточнении показателей загальновиробничих, административных расходов и разряда работ, за которым определяется заработная плата инженерно-технических работников в составе загальновиробничих и административных расходов на стадии составления инвестора кошто...)
Про прийняття національного стандарту ( 285 ) (О принятии национального стандарта)
Про прийняття національного стандарту ( 26 ) (О принятии национального стандарта)
Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України ( 470 ) (О показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины)
Про затвердження індексу до розцінок для визначення розміру плати за виконання робіт ( 532 ) (Об утверждении индекса к расценкам для определения размера платы за выполнение работ)
Про розгляд програмного комплексу "Експерт-Кошторис ПВР" ( 9/10-1025 ) (О рассмотрении программного комплекса "Експерт-Кошторис ПВР")
Про окремі архітектурно-планувальні параметри висотних будинків у проекті ДБН "Проектування висотних будинків і споруд житлово-громадського призначення. Основні положення" ( 21 ) (Об отдельных архитектурно-планировочных параметрах высотных домов в проекте ДБН "Проектування высотных домов и сооружений жилищно-общественного назначения. Основные положення")
Про затвердження усереднених показників вартості людино-години за розрядами складності робіт у будівництві ( 138 ) (Об утверждении усредненных показателей стоимости человеко-часа за разрядами сложности работ в строительстве)
Про розгляд техніко-економічного обґрунтування реконструкції НСК "Олімпійський" та проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про його схвалення ( 149 ) (О рассмотрении технико-экономического об–рунтування реконструкции НСК "Олімпійський" но проекта распоряжения Кабинета Министров Украины о его одобрении)
Про утворення тендерного комітету Мінрегіонбуду ( 31 ) (Об образовании тендерного комитета Минрегионбуду)
Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України ( 185 ) (О показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины)
Про проект ВБН В.3.1-__:200_ "Магістральні нафтопроводи. Технологія капітального ремонту лінійної частини діаметром від 530 мм до 1220 мм із заміною ізоляції без підняття трубопроводу" ( 148 ) (О проекте ВБН В.3.1-__:200_ "Магістральні нефтепроводы. Технология капитального ремонта линейной части диаметром от 530 мм до 1220 мм с заменой изоляции без поднятия трубопроводу")
Про проект ВБН В.2.3-__:200_ "Споруди транспорту. Проектування, будівництво та експлуатація будівель і службово-технічних споруд залізничного транспорту при швидкісному та високошвидкісному русі поїздів" ( 146 ) (О проекте ВБН В.2.3-__:200_ "Споруди транспорта. Проектирование, строительство и эксплуатация зданий и служебно-технических сооружений железнодорожного транспорта при скоростном и высокоскоростном движении поїздів")
Про організацію роботи ДП "Укрдержбудекспертиза" та його філій у період припинення служб Української державної інвестиційної експертизи ( 344 ) (Об организации работы ДП "Укрдержбудекспертиза" но его филиалов в период прекращения служб Украинской государственной инвестиционной экспертизы)
Про використання кошторисних норм на нові технології і матеріали у будівництві (Об использовании сметных норм на новые технологии и материалы в строительстве)
Про конкурсний відбір керівників державних суб"єктів господарювання ( 439 ) (О конкурсном отборе руководителей государственных субъектов ведения хозяйства)
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 93 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про проекти національних стандартів ( 142 ) (О проектах национальных стандартов)
Про визначення додаткових витрат, пов"язаних з виконанням будівельно-монтажних робіт у зимовий та літній періоди ( 9/8-286 ) (Об определении дополнительных расходов, связанных с выполнением строительно-монтажных работ в зимний и летний периоды)
Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-ХХ-200Х "Будівельні матеріали. Труби поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови" (EN 12201-2:2003, MOD) ( 138 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-ХХ-200Х "Будівельні материалы. Трубы полиэтиленовые для подачи холодной воды. Технические умови" (EN 12201-2:2003, MOD))
Про розповсюдження та використання відомчих кошторисних норм та СОУ ( 9/8-1043 ) (О распространении и использовании ведомственных сметных норм и СОУ)
Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-__:200_ "Будівельні матеріали. Скло листове узорчате. Технічні умови (EN 572:2004, NEQ)" ( 136 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-__:200_ "Будівельні материалы. Стекло листовое узорчато. Технические условия (EN 572:2004, NEQ)")
Про проект Зміни N 2 ДБН В.2.2-3-97 ( 17 ) (О проекте Изменения N 2 ДБН В.2.2-3-97)
Про покладення на Держархбудінспекцію функцій з управління майном державними підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Мінрегіонбуду ( 354 ) (О возложении на Держархбудинспекцию функций из управления имуществом государственными предприятиями, учреждениями и организациями, что принадлежат к сфере управления Минрегионбуду)
Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва об"єктів соціального призначення станом на 1 січня 2008 року ( 7/8-53 ) (Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ, продукции промышленного производства и опосредствованной стоимости строительства объектов социального назначения состоянием на 1 январь в 2008 году)
Про проект ДБН В 2.3-...-200_ "Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування" ( 119 ) (О проекте ДБН В 2.3-...-200_ "Споруди транспорта. Железные дороги колеи 1520 мм Нормы проектування")
Щодо організації роботи із впровадження професійної атестації працівників, які здійснюють технічний нагляд за будівництвом об"єктів архітектури ( 263 ) (Относительно организации работы из внедрения профессиональной аттестации работников, которые осуществляют техническое наблюдение за строительством объектов архитектуры)
Про проект ДСТУ "Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами. Загальні технічні умови" ( 5 ) (О проекте ДСТУ "Поквартирне теплоснабжение жилых домов с теплогенераторами на газовом топливе с закрытой камерой згоряння с коллективными дымоходами и дымоходными системами. Общие технические умови")
Про прийняття національного стандарту ( 294 ) (О принятии национального стандарта)
Про затвердження Зміни N 4 до ДБН Д.1.1-1-2000 ( 135 ) (Об утверждении Изменения N 4 к ДБН Д.1.1-1-2000)
Про уточнення показників загальновиробничих, адміністративних витрат та розряду виконання робіт, за яким визначається заробітна плата інженерно-технічних працівників у складі загальновиробничих та адміністративних витрат ( 16 ) (Об уточнении показателей загальновиробничих, административных расходов и разряда выполнения работ, за которым определяется заработная плата инженерно-технических работников в составе загальновиробничих и административных расходов)
Про проект Зміни N 1 до ВБД Д.1.1-001-2002 "Порядок визначення вартості будівництва об"єктів комплексу виробництва "Вектор" в умовах зони відчуження" ( 102 ) (О проекте Изменения N 1 к ВБД Д.1.1-001-2002 "Порядок определение стоимости строительства объектов комплекса производства "Вектор" в условиях зоны відчуження")
Про затвердження Положення про науково-методичну раду з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Мінрегіонбуду та складу зазначеної ради ( 104 ) (Об утверждении Положения о научно-методическом совете по вопросам реставрации и реконструкции исторической застройки Минрегионбуду и состава отмеченного совета)
Про проект національного стандарту "Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції" ( 113 ) (О проекте национального стандарта "Настанова из разработки и составления энергетического паспорта домов при новом строительстве и реконструкції")
Державні будівельні норми України. Система стандартизації та нормування в будівництві. Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів ДБН А.1.1-2-93 ( 46 ) (Государственные строительные нормы Украины. Система стандартизации и нормирования в строительстве. Порядок разработки, требования к построению, изложения и оформления нормативных документов ДБН А.1.1-2-93)
Про проект національного стандарту "Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Настанова з проектування, монтажу та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями та спорудами" ( 6 ) (О проекте национального стандарта "Інженерне оборудование домов и сооружений. Внешние сети и сооружения. Установка из проектирования, монтажа и эксплуатации автоматизированных систем мониторинга и управления зданиями и спорудами")
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 09.08.2007 N 138 ( 229 ) (О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 09.08.2007 N 138)
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду України від 06.06.2007 N 37 "Про затвердження складу комісії з розгляду та підготовки для затвердження ДБН "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів ци... ( 172 ) (О внесении изменений к приказу Минрегионбуду Украины от 06.06.2007 N 37 "Про утверждение состава комиссии из рассмотрения и подготовки для утверждения ДБН "Склад, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение раздела инженерно-технических мероприятий ци...)
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 29.12.2007 N 414 "Про організацію створення Комітету забезпечення доступності" ( 160 ) (О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 29.12.2007 N 414 "Про организацию создания Комитета обеспечения доступності")
Про відновлення роботи дирекції Державного історико-архітектурного заповідника у м. Львові ( 399 ) (О возобновлении работы дирекции Государственного историко-архитектурного заповедника в г. Львове)
Про проект національного стандарту "Вироби бетонні тротуарні неармовані. Технічні умови" (відповідно до EN) ( 8 ) (О проекте национального стандарта "Вироби бетонные тротуарные неармированные. Технические умови" (соответственно EN))
Про проект ДСТУ Б В.2.7-...-2008 "Будівельні матеріали. Блоки із ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови" ( 4 ) (О проекте ДСТУ Бы В.2.7-...-2008 "Будівельні материалы. Блоки из ноздреватого бетона стенные мелкие. Технические умови")
Про проект Рекомендацій зі страхування ризиків у будівництві ( 120 ) (О проекте Рекомендаций из страхования рисков в строительстве)
Про проект "Рекомендацій з проектування житлових будинків з квартирами соціального призначення" ( 36 ) (О проекте "Рекомендацій из проектирования жилых домов с квартирами социального призначення")
Про затвердження Зміни N 5 до ДБН Д.2.2-6-99 та ДБН Д.2.2-15-99 ( 79 ) (Об утверждении Изменения N 5 к ДБН Д.2.2-6-99 и ДБН Д.2.2-15-99)
Про проект ДБН А.2.1-...-200... "Інженерні вишукування для будівництва" ( 123 ) (О проекте ДБН А.2.1-...-200... "Інженерні изыск для будівництва")
Про утворення робочої групи з перегляду нормативних документів комплексу "Система проектної документації для будівництва" та про затвердження переліку НД, які підлягають перегляду ( 390 ) (Об образовании рабочей группы из пересмотра нормативных документов комплекса "Система проектной документации для будівництва" но об утверждениях перечня НД, которые подлежат пересмотру)
Про проект ВБН В.2.3-218-537:200_ "Споруди транспорту. Влаштування шарів дорожнього одягу методом ресайклінгу з використанням гранульованих доменних шлаків" ( 67 ) (О проекте ВБН В.2.3-218-537:200_ "Споруди транспорта. Устраивание слоев дорожной одежды методом ресайклінгу с использованием гранулированных доменных шлаків")
Про стан реалізації експериментального будівництва, введення в експлуатацію перших висотних будинків (вище 73,5 м) та заходи щодо створення нормативної бази ( 3 ) (О состоянии реализации экспериментального строительства, введение в эксплуатацию первых высотных домов (выше 73,5 м) и мероприятия по созданию нормативной базы)
Про погодження проектів технічних умов ( 52 ) (О согласовании проектов технических условий)
Про проект комплексної забудови острова Зміїного ( 97 ) (О проекте комплексной застройки острова Змеиного)
Щодо наказу Мінрегіонбуду України від 22.10.2007 N 272 "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України" ( 7/8-664 ) (Относительно приказа Минрегионбуду Украины от 22.10.2007 N 272 "Про показатели опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами України")
Про прийняття національного стандарту України ( 376 ) (О принятии национального стандарта Украины)
Про затвердження Зміни N 3 до ДБН Д.2.7-2000 ( 114 ) (Об утверждении Изменения N 3 к ДБН Д.2.7-2000)
Про прийняття ДСТУ Б В.2.7-134:2007 "Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Методи випробування" ( 117 ) (О принятии ДСТУ Бы В.2.7-134:2007 "Будівельні материалы. Пинополиуретани монтажные (монтажные пены). Методы випробування")
Про проект ДСТУ "Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Номенклатура показників" ( 20 ) (О проекте ДСТУ "Будівельні материалы. Пинополиуретани монтажные (монтажные пены). Номенклатура показників")
Про прийняття національного стандарту ( 281 ) (О принятии национального стандарта)
Про прийняття ДСТУ Б В.2.7-132:2007 "Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Номенклатура показників" ( 114 ) (О принятии ДСТУ Бы В.2.7-132:2007 "Будівельні материалы. Пинополиуретани монтажные (монтажные пены). Номенклатура показників")
Про прийняття національного стандарту ( 79 ) (О принятии национального стандарта)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб з поліетилену ПЕ 80 з двошаровою профільованою армованою поліпропіленом стінкою системи "КОРСИС ПЛЮС" ( 102 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве труб из полиэтилена ПЕ 80 с двухслойной профилируемой армированной поліпропіленом стенкой системы "КОРСИС ПЛЮС")
Про проект частини 2 Випуску 3 "Мости та труби" "Збірника ГН 5 "Монтаж металевих конструкцій" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи ( 99 ) (О проекте части 2 Выпуска 3 "Мости но труби" "Збірника ГН 5 "Монтаж металлических конструкцій" Отраслевых норм времени на строительные, монтажные и ремонтно-будівельні работы)