Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Мін. будівництва і архітектури


Список документов в категории

Название
Про проект частини 2 Випуску 3 "Мости та труби" "Збірника ГН 5 "Монтаж металевих конструкцій" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи ( 99 ) (О проекте части 2 Выпуска 3 "Мости но труби" "Збірника ГН 5 "Монтаж металлических конструкцій" Отраслевых норм времени на строительные, монтажные и ремонтно-будівельні работы)
Про прийняття національного стандарту ( 273 ) (О принятии национального стандарта)
Про стан використання у 2007 році коштів державних субвенцій та бюджетних програм, головним розпорядником яких визначено Мінрегіонбуд, Волинською, Закарпатською, Івано-Франківською, Львівською, Рівненською, Тернопільською, Хмельницькою та Чернівецько... ( 108 ) (О состоянии использования в 2007 году средств государственных субвенций и бюджетных программ, главным распорядителем которых определен Минрегионбуд, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкий...)
Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт ( 18 ) (Об индексах и показателях определения сметной стоимости проектно-вишукувальних работ)
Про затвердження державних будівельних норм ( 43 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Про затвердження державних будівельних норм ( 292 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 14.06.2007 р. N 49 ( 271 ) (О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 14.06.2007 р. N 49)
Про прийняття національних стандартів ( 218 ) (О принятии национальных стандартов)
Про прийняття національного стандарту ( 270 ) (О принятии национального стандарта)
Про Зміну N 4 до ДБН Д.1.1-1-2000 ( 32 ) (Об Изменении N 4 к ДБН Д.1.1-1-2000)
Про затвердження частини 2 Випуску 3 "Мости та труби" Збірника ГН 5 "Монтаж металевих конструкцій" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи ( 370 ) (Об утверждении части 2 Выпуска 3 "Мости но труби" Сборника ГН 5 "Монтаж металлических конструкцій" Отраслевых норм времени на строительные, монтажные и ремонтно-будівельні работы)
Про введення в дію рішення колегії Мінрегіонбуду України від 17.05.2007 N 3 "Про стан реалізації експериментального будівництва, введення в експлуатацію перших висотних будинків (вище 73,5 м) та заходи щодо створення нормативної бази" ( 21 ) (О введении в действие решения коллегии Минрегионбуду Украины от 17.05.2007 N 3 "Про состояние реализации экспериментального строительства, введение в эксплуатацию первых высотных домов (выше 73,5 м) и мероприятия по созданию нормативной бази")
Про введення в дію рішення колегії Мінрегіонбуду України від 17.05.2007 N 3 "Про стан реалізації експериментального будівництва, введення в експлуатацію перших висотних будинків (вище 73,5 м) та заходи щодо створення нормативної бази" ( 21 ) (О введении в действие решения коллегии Минрегионбуду Украины от 17.05.2007 N 3 "Про состояние реализации экспериментального строительства, введение в эксплуатацию первых высотных домов (выше 73,5 м) и мероприятия по созданию нормативной бази")
Про ліквідацію Державного підприємства "Укрпівденінвестліцензія" ( 257 ) (О ликвидации Государственного предприятия "Укрпівденінвестліцензія")
Про підсумки конкурсу "Кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію у 2007 році в Україні" ( 354 ) (Об итогах конкурса "Кращі дома и сооружения, построенные и приняты в эксплуатацию в 2007 году в Україні")
Про розподіл функціональних обов"язків та повноважень між Міністром регіонального розвитку та будівництва України, його першими заступниками та заступниками ( 471"ОС" ) (О распределении функциональных обязанностей и полномочий между Министром регионального развития и строительства Украины, его первыми заместителями и заместителями)
Про затвердження Положення про технічний комітет стандартизації "Світлопрозорі конструкції" та проведення реєстрації технічних комітетів стандартизації ( 445 ) (Об утверждении Положения о техническом комитете стандартизации "Світлопрозорі конструкції" но проведение регистрации технических комитетов стандартизации)
Про зміну найменування та затвердження нової редакції статуту державного підприємства ( 504 ) (Об изменении наименования и утверждении новой редакции устава государственного предприятия)
Про порядок проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої - другої категорій ( 215"ОС" ) (О порядке проведения конкурса из зачисления к кадровому резерву на должности государственных служащих первой - второй категорий)
Щодо питання проведення технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на машиномісця у вбудованих в житлових і нежитлових будинках автостоянках (паркінгах) ( 11/6-1010 ) (Относительно вопроса проведения технической инвентаризации и регистрации прав собственности на машиномісця во встроенных в жилых и нежилищных домах автостоянках (паркінгах))
Про внесення змін до Порядку розроблення, узгодження та затвердження проектно-кошторисної і науково-проектної документації з реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський" у м. Києві, затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 23.07.20... ( 114 ) (О внесении изменений к Порядку разработки, согласования и утверждения проектно-сметной и научно-проектной документации из реконструкции Национального спортивного комплекса "Олімпійський" в г. Киеве, утвержденного приказом Минрегионбуду от 23.07.20...)
Про затвердження Порядку розроблення, прийняття та опублікування регламентних технічних умов і будівельних норм ( 45 ) (Об утверждении Порядка разработки, принятия и опубликовывания регламентных технических условий и строительных норм)
Про надання місцевим органам виконавчої влади та органам самоврядування методичних рекомендацій щодо визначення ступеня пошкодження нерухомого майна громадян ( 11/7-885 ) (О предоставлении местным органам исполнительной власти и органам самоуправления методических рекомендаций относительно определения степени повреждения недвижимого имущества граждан)
Про внесення змін до деяких наказів Мінрегіонбуду ( 358 ) (О внесении изменений к некоторым приказам Минрегионбуду)
Про зміну найменування та затвердження нової редакції статуту державного підприємства ( 465 ) (Об изменении наименования и утверждении новой редакции устава государственного предприятия)
Про видання друкованого засобу масової інформації "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку та будівництва України" ( 170 ) (Об издании печатного средства массовой информации "Інформаційний бюллетень Министерства регионального развития и строительства України")
Про припинення діяльності суб"єкта господарювання НДІ теорії та історії архітектури і містобудування ( 161 ) (О прекращении деятельности субъекта ведения хозяйства НИИ теории и истории архитектуры и градостроения)
Про затвердження Положення про Науково-методичну раду з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та складу зазначеної ради ( 219 ) (Об утверждении Положения о Научно-методическом совете по вопросам реставрации и реконструкции исторической застройки Министерства регионального развития и строительства Украины и состава отмеченного совета)
Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіональног о розвитку та будівництва України та її складу ( 205 ) (Об утверждении Положения об архитектурно-градостроительном совете Министерства регіональног о развития и строительства Украины и ее состава)
Про розгляд проекту капітального ремонту автомобільної дороги Київ-Чоп (на Будапешт через Львів-Мукачеве, Ужгород) (М-06) на ділянці км 14+080 (Київська область) - км 348+000 (Рівненська область) та проекту розпорядження Кабінету Міністрів України пр... ( 145 ) (О рассмотрении проекта капитального ремонта автомобильной дороги Киев на участке км 14+080 (Киевская область) - км 348+000 (Ровенская область) та проекта распоряжения Кабинета Министров Украины пр...)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту та титулу будови будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі (коригування)" ( 125 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта и титула строения строительства автотранспортной магистрали через р. Днепр в г. Запорожье (коррекция)")
Про проект ВБН В.2.3-__:200_ "Магістральні трубопроводи. Система протикорозійного захисту. Засоби і установки електрохімічного захисту" ( 147 ) (О проекте ВБН В.2.3-__:200_ "Магістральні трубопроводы. Система протикорозійного защиты. Средства и установки электрохимического захисту")
Про утворення Ради головних архітекторів АР Крим, областей, міст України ( 535 ) (Об образовании Совета главных архитекторов АР Крым, областей, мост Украины)
Про затвердження державних будівельних норм ( 484 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження скоригованого проекту реконструкції та розширення перону "S" Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" ( 128 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение откорректированного проекта реконструкции и расширения перрона "S" Государственного предприятия "Міжнародний аэропорт "Бориспіль")
Про проект ВБН В.3.2-__:200_ "Реконструкція, ремонт об"єктів. Технологія ремонту захисного покриття магістрального газопроводу в траншеї без його демонтажу на переходах через болота та яри" ( 12 ) (О проекте ВБН В.3.2-__:200_ "Реконструкція, ремонт объектов. Технология ремонта защитного покрытия магистрального газопровода в траншее без его демонтажа на переходах через болота и яри")
Про створення групи з вивчення чинного законодавства у будівельній галузі ( 503 ) (О создании группы из изучения действующего законодательства в строительной отрасли)
Про припинення Державного підприємства "Державний проектний інститут "Вінницябудмпроект" шляхом приєднання ( 302 ) (О прекращении Государственного предприятия "Державний проектный институт "Вінницябудмпроект" путем присоединения)
Про проект національного стандарту ДСТУ-Н Б Д.1.1.... 2008 "Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві" ( 144 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ-Н Бы Д.1.1.... 2008 "Правила определение стоимости научных и научно-технических работ в будівництві")
Щодо рівня заробітної плати на 2008 рік при визначенні вартості будівництва ( 7/8-154 ) (Относительно уровня заработной платы на 2008 год при определении стоимости строительства)
Про затвердження індексу для визначення розміру плати за виконання робіт ( 331 ) (Об утверждении индекса для определения размера платы за выполнение работ)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження робочого проекту "ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС - Бар з реконструкцією ПС 330 кВ "Бар" ( 124 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение рабочего проекта "ПЛ 330 кВ Днестровская ГАЭС - Бар с реконструкцией ПС 330 кВ "Бар")
Про проведення державної атестації наукових установ ( 194 ) (О проведении государственной аттестации научных учреждений)
Про проекти національних стандартів комплексу "Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю" ( 137 ) (О проектах национальных стандартов комплекса "Будівельні материалы. Методы испытания природного каменю")
Про зміну найменування та затвердження нової редакції статуту державного підприємства ( 456 ) (Об изменении наименования и утверждении новой редакции устава государственного предприятия)
Про розгляд пропозицій ТОВ "Центр художньої гімнастики "Школа Дерюгіних" Київської міської державної адміністрації щодо погодження проекту експериментального будівництва "Центру художньої гімнастики "Школа Дерюгіних" за адресою: бульвар Дружби народі... ( 9 ) (О рассмотрении предложений ООО "Центр художественной гимнастики "Школа Дерюгіних" Киевской городской государственной администрации относительно согласования проекта экспериментального строительства "Центру художественной гимнастики "Школа Дерюгіних" по адресу: бульвар Дружбы народе...)
Про розгляд проекту реконструкції стадіону НСК "Олімпійський" ( 20 ) (О рассмотрении проекта реконструкции стадиона НСК "Олімпійський")
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду України від 15.05.2008 N 205 "Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та її складу" ( 485 ) (О внесении изменений к приказу Минрегионбуду Украины от 15.05.2008 N 205 "Про утверждение Положения об архитектурно-градостроительном совете Министерства регионального развития и строительства Украины и ее складу")
Про виконання наукових розробок із нормування та стандартизації у сфері будівництва у 2008 році ( 124 ) (О выполнении научных разработок из нормирования и стандартизации в сфере строительства в 2008 году)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-149:2008 "Будівельні матеріали. Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови" ( 529 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-149:2008 "Будівельні материалы. Щебень и щебенно-песчаные смеси из шлаков металлургических для дорожных работ. Технические умови")
Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-XXX:200X (ГОСТ 10832-200X) "Будівельні матеріали. Пісок і щебінь перлітові спучені. Технічні умови" ( 135 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-XXX:200X (ГОСТ 10832-200X) "Будівельні материалы. Песок и щебень перлітові спучені. Технические умови")
Щодо роз"яснення положень Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" ( 7/6-345 ) (Относительно разъяснения положений Закона Украины "Про финансово-кредитные механизмы и управления имуществом при строительстве жилья и операциях с нерухомістю")
Про Порядок розроблення, узгодження та затвердження проектно-кошторисної і науково-проектної документації з реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський" у м. Києві ( 341 ) (О Порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной и научно-проектной документации из реконструкции Национального спортивного комплекса "Олімпійський" в г. Киеве)
Про створення науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України ( 10 ) (О создании научно-технического совета Министерства регионального развития и строительства Украины)
Про стан збереження архітектурно-містобудівної спадщини ( 2 ) (О состоянии сохранения архитектурно-градостроительного наследства)
Щодо рівня заробітної плати на 2007 рік при визначенні вартості будівництва ( 7/8-332 ) (Относительно уровня заработной платы на 2007 год при определении стоимости строительства)
Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов ( 91 ) (О согласовании проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
Про розгляд Концепції реконструкції НСК "Олімпійський" з об"єктами інфраструктури до ЄВРО-2012 та комплексного архітектурно-планувального рішення прилеглих до стадіону територій ( 19 ) (О рассмотрении Концепции реконструкции НСК "Олімпійський" с объектами инфраструктуры к ЕВРО-2012 и комплексного архитектурно-планировочного решения прилегающих к стадиону территорий)
Про видачу ліцензій на будівельну діяльність ( 30 ) (О выдаче лицензий на строительную деятельность)
Про розгляд питання щодо можливості експериментального проектування і будівництва трьох 35-поверхових житлових будинків у складі житлово-готельного комплексу зі спортивно-розважальним центром на вул. Ю.Шумського у Дніпровському районі м. Києва ( 81 ) (О рассмотрении вопроса относительно возможности экспериментального проектирования и строительства трех 35-этажных жилых домов в составе жилищно-гостиничного комплекса со спортивно-развлекательным центром на вул. Ю.Шумского в Днепровском районе г. Киева)
Про затвердження індексу для обчислення розміру плати за видачу архітектурно-планувального завдання та технічних умов ( 531 ) (Об утверждении индекса для вычисления размера платы за выдачу архитектурно-планировочного задания и технических условий)
Про тимчасовий розподіл функціональних обов"язків та повноважень між Міністром регіонального розвитку та будівництва України, його першим заступником та заступниками ( 9 ) (О временном распределении функциональных обязанностей и полномочий между Министром регионального развития и строительства Украины, его первым заместителем и заместителями)
Про затвердження Зміни N 4 ДБН В.2.2-9-99 "Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення" ( 228 ) (Об утверждении Изменения N 4 ДБН В.2.2-9-99 "Будинки и сооружения. Общественные дома и сооружения. Основные положення")
Про втрату чинності деяких рішень науково-технічної ради Міністерства України у справах будівництва і архітектури та Державного комітету України у справах містобудування і архітектури ( 61 ) (О потере действия некоторых решений научно-технического совета Министерства Украины по делам строительства и архитектуры и Государственного комитета Украины по делам градостроения и архитектуры)
Про проект Зміни N 3 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 "Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови" ( 132 ) (О проекте Изменения N 3 ДСТУ Бы В.2.7-112-2002 "Будівельні материалы. Цемент. Общие технические умови")
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві ґрунтових дротових анкерів "Bauer" ( 152 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве –рунтових проволочных анкеров "Bauer")
Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України ( 186 ) (О Научно-техническом совете Министерства регионального развития и строительства Украины)
Щодо здійснення архітектурно-будівельного контролю (нагляду) ( 2/3-581 ) (Относительно осуществления архитектурно-строительного контроля (наблюдения))
Про виконання наукових розробок із нормування та стандартизації у сфері будівництва у 2008 році ( 124 ) (О выполнении научных разработок из нормирования и стандартизации в сфере строительства в 2008 году)
Про затвердження індексу для визначення розміру плати за виконання робіт ( 332 ) (Об утверждении индекса для определения размера платы за выполнение работ)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту реконструкції та титулу будови штучної злітно-посадкової смуги, руліжних доріжок, місць стоянок повітряних суден, перону Комунального підприємства "Міжнародний ... ( 122 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта реконструкции и титула строения искусственной взлетно-посадочной полосы, руліжних дорожек, мест стоянок воздушных судов, перрона Коммунального предприятия "Міжнародний ...)
Про затвердження індексів до балансової вартості об"єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2008 року ( 100 ) (Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилищного фонда по состоянию на 1 январь в 2008 году)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) розвитку автомобільної дороги за напрямком Київ - Харків - Дебальцеве - Ізварине (М-03, М-04)" ( 64 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про одобрение технико-экономического об–рунтування (ТЕО) развития автомобильной дороги за направлением Киев - Харьков - Дебальцеве - Изварине (М-03, М-04)")
Про проект ДБН "Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування" ( 117 ) (О проекте ДБН "Кладовища, крематории и колумбарии. Нормы проектування")
Про затвердження примірного статуту державного підприємства, віднесеного до сфери управління Мінрегіонбуду ( 267 ) (Об утверждении примерного устава государственного предприятия, отнесенного к сфере управления Минрегионбуду)