Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Мін. будівництва і архітектури


Список документов в категории

Название
Про визнання деяких наказів такими, що втратили чинність ( 527 ) (О признании некоторых приказов такими, что потеряли действие)
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 16.07.2008 N 321 ( 414 ) (О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 16.07.2008 N 321)
Про затвердження Зміни N 5 до ДБН Д.2.2-6-99 та ДБН Д.2.2-15-99 ( 311 ) (Об утверждении Изменения N 5 к ДБН Д.2.2-6-99 и ДБН Д.2.2-15-99)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві трубчастих гвинтових штанг ТІТАН і комплектуючих елементів до них ( 127 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве трубчатых винтовых штанг ТИТАН и комплектующих элементов к ним)
Про внесення змін до наказу від 24.04.2008 р. N 186 "Про науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України" ( 259 ) (О внесении изменений к приказу от 24.04.2008 р. N 186 "Про научно-технический совет Министерства регионального развития и строительства України")
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві гідроізоляційної мембрани "Dual Seal" ( 126 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве гидроизоляционной мембраны "Dual Seal")
Про затвердження персонального складу колегії та Положення про колегію Держархбудінспекції ( 36 ) (Об утверждении персонального состава коллегии и Положения о коллегии Держархбудинспекции)
Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві" ( 39 ) (О проекте постановления Кабинета Министров Украины "Про порядок лицензирования определенных видов хозяйственной деятельности в будівництві")
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 07.05.2008 N 194 "Про проведення державної атестації наукових установ" ( 477 ) (О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 07.05.2008 N 194 "Про проведение государственной аттестации научных установ")
Про прийняття національного стандарту України ( 522 ) (О принятии национального стандарта Украины)
Про проект національного стандарту ( 140 ) (О проекте национального стандарта)
Про затвердження плану засідань колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України на IV квартал 2008 року ( 446 ) (Об утверждении плана заседаний коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины на IV квартал в 2008 году)
Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-_:200_ "Будівельні матеріали. Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови" ( 123 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-_:200_ "Будівельні материалы. Щебень и щебенно-песчаные смеси из шлаков металлургических для дорожных работ. Технические умови")
Про утворення комісії Мінрегіонбуду з питань запобігання корупційним та неправомірним діянням ( 526 ) (Об образовании комиссии Минрегионбуду по вопросам предотвращения коррупционным и неправомерным деяниям)
Щодо проведення державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва ( 7/8-103 ) (Относительно проведения государственной экспертизы инвестиционных программ и проектов строительства)
Про прийняття національного стандарту України ( 519 ) (О принятии национального стандарта Украины)
Про прийняття національного стандарту України ( 521 ) (О принятии национального стандарта Украины)
Про затвердження Методичних рекомендацій з визначення вартості з проведення ліцензійної експертизи суб"єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов"язану із створенням об"єктів архітектури ( 325 ) (Об утверждении Методических рекомендаций из определения стоимости из проведения лицензионной экспертизы субъектов строительной деятельности относительно их способности осуществлять хозяйственную деятельность, связанную с созданием объектов архитектуры)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві модифікатора бетону "ЕМБЕЛІТ" ( 133 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве модификатора бетона "ЕМБЕЛІТ")
Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України ( 272 ) (О показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины)
Про прийняття національного стандарту України ( 518 ) (О принятии национального стандарта Украины)
Про прийняття національного стандарту України ( 520 ) (О принятии национального стандарта Украины)
Про проект національного стандарту "Завіси для віконних та дверних блоків. Технічні умови" ( 111 ) (О проекте национального стандарта "Завіси для оконных и дверных блоков. Технические умови")
Про внесення змін до Статуту Державного підприємства "Технічний комітет з стандартизації "Арматура для залізобетонних конструкцій" ( 372 ) (О внесении изменений к Уставу Государственного предприятия "Технічний комитет по стандартизации "Арматура для железобетонных конструкцій")
Про внесення змін та доповнень до наказу Мінрегіонбуду від 13.03.2008 року N 124 ( 179 ) (О внесении изменений и дополнений к приказу Минрегионбуду от в 13.03.2008 году N 124)
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 57 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про втрату чинності ВСН ГО 38-83 ( 411 ) (О потере действия ВСН ГО 38-83)
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 22.05.2008 N 219 "Про затвердження Положення про Науково-методичну раду з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Міністерства регіонального розвитку та будівництва та складу зазначеної ради" ( 471 ) (О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 22.05.2008 N 219 "Про утверждение Положения о Научно-методическом совете по вопросам реставрации и реконструкции исторической застройки Министерства регионального развития и строительства и состава отмеченной ради")
Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України ( 119 ) (О показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины)
Про організацію виконання заходів щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати і сплати внесків до Пенсійного фонду ( 90 ) (Об организации выполнения мероприятий по погашению задолженности из выплаты заработной платы и уплаты взносов в Пенсионный фонд)
Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіональног о розвитку та будівництва України та її складу ( 205 ) (Об утверждении Положения об архитектурно-градостроительном совете Министерства регіональног о развития и строительства Украины и ее состава)
Про Положення про Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів стародавній" ( 33 ) (О Положении о Национальном архитектурно-историческом заповеднике "Чернігів стародавній")
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 64 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про затвердження Зміни N 9 до розділу 2 "Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" та Зміни N 9 до розділу 4 "Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Вип... ( 447 ) (Об утверждении Изменения N 9 к разделу 2 "Робітники. Строительные, монтажные и ремонтно-будівельні роботи" но Изменения N 9 к разделу 4 "Робітники. Строительство и ремонт автомобильных доріг" Справочника квалификационных характеристик профессий работников (Вип...)
Про можливість експериментального проектування і будівництва житлового будинку з вбудованими приміщеннями по вул. Предславинській, 35 у Печерському районі м. Києва ( 80 ) (О возможности экспериментального проектирования и строительства жилого дома со встроенными помещениями по вул. Предславинский, 35 в печерскому районе г. Киева)
Про ціни на житло та правові відносини між забудовником і управителем фонду фінансування будівництва ( 8/2-107 ) (О ценах на жилье и правовые отношения между застройщиком и управителем фонда финансирования строительства)
Про підсумки роботи Міністерства регіонального розвитку та будівництва України у 2007 році та основні завдання на 2008 рік ( 1 ) (Об итогах работы Министерства регионального развития и строительства Украины в 2007 году и основные задания на 2008 год)
Про проект Методичних рекомендацій з визначення вартості послуг з проведення ліцензійної експертизи суб"єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов"язану із створенням об"єктів архітектури ( 42 ) (О проекте Методических рекомендаций из определения стоимости услуг по проведению лицензионной экспертизы субъектов строительной деятельности относительно их способности осуществлять хозяйственную деятельность, связанную с созданием объектов архитектуры)
Про внесення змін до наказів від 24.04.2008 N 186 "Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України" та від 20.06.2008 N 259 "Про внесення змін до наказу від 24.04.2008 N 186 "Про Науково-технічну раду Міністерства... ( 438 ) (О внесении изменений к приказам от 24.04.2008 N 186 "Про Научно-технический совет Министерства регионального развития и строительства України" но от 20.06.2008 N 259 "Про внесение изменений к приказу от 24.04.2008 N 186 "Про Научно-технический совет Министерства...)
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 33 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Щодо запобігання руйнації різноманітних будівель та споруд малих архітектурних форм, на яких розміщуються різноманітні рекламні носії, а також приймально - передавальні системи засобів зв"язку ( 10/2-1444 ) (Относительно предотвращения разрушению разнообразных зданий и сооружений малых архитектурных форм, на которых размещаются разнообразные рекламные носители, а также приемный - передаточные системы средств связи)
Про затвердження переліку об"єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету міському бюджету міста Бердянська Запорізької області на укріплення Бердянської коси ( 261 ) (Об утверждении перечня объектов, финансирование которых осуществляется за счет субвенции из государственного бюджета городскому бюджету города Бердянска Запорожской области на укрепление Бердянской косы)
Про затвердження Положення про позаштатного (громадського) інспектора державного архітектурно-будівельного контролю ( 318 ) (Об утверждении Положения о внештатном (общественного) инспекторе государственного архитектурно-строительного контроля)
Про втрату чинності СН 467-74 ( 412 ) (О потере действия СН 467-74)
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності ( 296 ) (Об утверждении Методических рекомендаций относительно установления порядка размещения малых архитектурных форм для осуществления предпринимательской деятельности)
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 70 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Щодо індексів зміни ринкової вартості робіт ( 9/8-104 ) (Относительно индексов изменения рыночной стоимости работ)
Про проведення державної атестації наукових установ ( 194 ) (О проведении государственной аттестации научных учреждений)
Про затвердження персонального складу колегії та Положення про колегію Держархбудінспекції ( 36 ) (Об утверждении персонального состава коллегии и Положения о коллегии Держархбудинспекции)
Про проект національного стандарту "Будівельні матеріали. Вироби полівінілхлоридні погонажні. Технічні умови" ( 7 ) (О проекте национального стандарта "Будівельні материалы. Изделия поливинилхлоридные погонажні. Технические умови")
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 14.06.2007 р. N 49 ( 271 ) (О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 14.06.2007 р. N 49)
Про затвердження Положення про позаштатного (громадського) інспектора державного архітектурно-будівельного контролю ( 318 ) (Об утверждении Положения о внештатном (общественного) инспекторе государственного архитектурно-строительного контроля)
Про затвердження плану основних заходів Міністерства регіонального розвитку та будівництва України на IV квартал 2007 року ( 277 ) (Об утверждении плана основных мероприятий Министерства регионального развития и строительства Украины на IV квартал в 2007 году)
Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов ( 46 ) (О согласовании проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
Про затвердження Плану науково-проектних і ремонтно-реставраційних робіт у 2008 році за рахунок коштів бюджетної програми "Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам"яток архітектури" ( 227 ) (Об утверждении Плана научно-проектных и ремонтно-реставрационных работ в 2008 году за счет средств бюджетной программы "Паспортизація, инвентаризация и реставрация достопримечательностей архітектури")
Про підсумки роботи Міністерства регіонального розвитку та будівництва України у 2007 році та основні завдання на 2008 рік ( 1 ) (Об итогах работы Министерства регионального развития и строительства Украины в 2007 году и основные задания на 2008 год)
Про звільнення Буторіна П.В. з посади директора Державного підприємства "Центр з випробування та сертифікації продукції будівельного машинобудування" та покладання виконання обов"язків директора цього ж підприємства на Троїцького В.О. ( 251"ОС" ) (Об освобождении Буторіна П.В. от должности директора Государственного предприятия "Центр из испытания и сертификации продукции строительного машинобудування" но возложение выполнения обязанностей директора этого же предприятия на Троїцького В.О.)
Про розгляд Програми експериментального будівництва та Індивідуальних технічних вимог на проектування громадського, торговельно-офісного, готельного комплексу та апартаментів підвищеної комфортності з підземним та надземним паркінгами на перетині вул... ( 96 ) (О рассмотрении Программы экспериментального строительства и Индивидуальных технических требований на проектирование общественного, торгово-офисного, гостиничного комплекса и апартаментов повышенной комфортности с подземным и надземным паркінгами на пересечении вул...)
Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт та продукції промислового виробництва станом на 1 липня 2007 року ( 7/8-250 ) (Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ и продукции промышленного производства состоянием на 1 июль в 2007 году)
Про проект ДСТУ "Споруди транспорту. Автомобільні дороги платні та альтернативні. Вимоги до проектування" ( 23 ) (О проекте ДСТУ "Споруди транспорта. Автомобильные дороги платы и альтернативные. Требования к проектування")
Щодо переліку об"єктів цивільного та виробничого призначення ( 7/8-125 ) (Относительно перечня объектов гражданского и производственного назначения)
Про фінансовий стан державних підприємств, віднесених до сфери управління Міністерства, за 2007 рік та аналіз їх економічних показників ( 34 ) (О финансовом состоянии государственных предприятий, отнесенных к сфере управления Министерства, за 2007 год и анализ их экономических показателей)
Про затвердження державних будівельних норм ДБН В.2.3-16-2007 ( 102 ) (Об утверждении государственных строительных норм ДБН В.2.3-16-2007)
Про проект національного стандарту "Пісок кварцовий. Технічні умови" ( 7 ) (О проекте национального стандарта "Пісок кварцевый. Технические умови")
Щодо вимог пожежної безпеки до кабелів і проводів, визначених в п. 4.23 ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення" (Относительно требований пожарной безопасности к кабелям и проводам, определенным в п. 4.23 ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки и сооружения. Жилые дома. Основные положення")
Щодо внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 22 травня 2007 року N 19 ( 122 ) (Относительно внесения изменений к приказу Министерства регионального развития и строительства Украины от 22 мая в 2007 году N 19)
Про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію у 2007 році в Україні ( 177 ) (О проведении конкурса на лучшие дома и сооружения, построенные и приняты в эксплуатацию в 2007 году в Украине)
Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва об"єктів соціального призначення станом на 1 жовтня 2008 року ( 9/8-900 ) (Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ, продукции промышленного производства и опосредствованной стоимости строительства объектов социального назначения состоянием на 1 октябрь в 2008 году)
Про Методичні рекомендації щодо збору інформації та попереднього аналізу можливості формування дієздатних громад у регіонах ( 93 ) (О Методических рекомендациях относительно сбора информации и предыдущего анализа возможности формирования дееспособных общин в регионах)
Про стан планування території та населених пунктів Івано-Франківської області та першочергові завдання щодо оновлення містобудівної документації ( 107 ) (О состоянии планирования территории и населенных пунктов Ивано-Франковской области и первоочередные задания относительно обновления градостроительной документации)
Про формування пропозицій та рекомендацій щодо зниження енергоємності теплопостачання міст України ( 206 ) (О формировании предложений и рекомендаций относительно снижения энергоемкости теплоснабжения городов Украины)
Про проект змін до розділів 2 та 4 Довідника характеристик професій працівників (Випуск 64) ( 121 ) (О проекте изменений к разделам 2 и 4 Справочника характеристик профессий работников (Выпуск 64))
Про забезпечення виконання Указу Президента України від 18 грудня 2007 р. N 1228 "Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями" ( 52 ) (Об обеспечении выполнения Указа Президента Украины от 18 декабря 2007 г. N 1228 "Про дополнительные безотлагательные мероприятия по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности лиц с ограниченными физическими можливостями")
Про оприлюднення Рекомендацій зі страхування ризиків у будівництві ( 230 ) (О преданье Рекомендаций огласке из страхования рисков в строительстве)
Щодо індексів зміни ринкової вартості робіт ( 9/8-449 ) (Относительно индексов изменения рыночной стоимости работ)