Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Мін. будівництва і архітектури


Список документов в категории

Название
Про розгляд науково-дослідної роботи "Аналіз структури існуючої дозвільної системи в сфері містобудування та капітального будівництва" за договором від 30.10.2007 N П-9-10-07 ( 83 ) (О рассмотрении научно-исследовательской работы "Аналіз структуры существующей разрешительной системы в сфере градостроения и капитального будівництва" по договору от 30.10.2007 N П-9-10-07)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних, зварних спіральновитих з поліетилену ПЕ 80, армованих скловолокном (тип FCS) ( 105 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве труб напорных, сварных спіральновитих из полиэтилена ПЕ 80, армированных стекловолокном (тип FCS))
Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 N 269 ( 41 ) (Об обеспечении выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 21.02.2007 N 269)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві модульних деформаційних швів з паралельними поворотними траверсами (конструкція STP) ( 50 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве модульных деформационных швов с параллельными поворотными траверсами (конструкция STP))
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту та титулу будови на реставрацію та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві" ( 90 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта и титула строения на реставрацию и приспособление Мариинского дворца в г. Києві")
Про затвердження державних будівельних норм ( 37 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Про прийняття національного стандарту ( 117 ) (О принятии национального стандарта)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перезатвердження проекту будівництва першої черги Пролетарсько-Київської лінії метрополітену в м. Донецьку від станції "Пролетарська" до станції "Білий лебідь" з електродепо "Пролет... ( 75 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про перезатвердження проекта строительства первой очереди Пролетарско-киевской линии метрополитена в г. Донецке от станции "Пролетарська" к станции "Білий лебідь" с электродепо "Пролет...)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві ( 50 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
Про прийняття національного стандарту ( 272 ) (О принятии национального стандарта)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження робочого проекту будівництва та титулу будови "Перевантажувальний комплекс генеральних вантажів відкритого зберігання на причалі N 9 порту Южний в місті Южне Одеської о... ( 11 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение рабочего проекта строительства и титула строения "Перевантажувальний комплекс генеральных грузов открытого сохранения на причале N 9 порта Южний в городе Южне Одесской о...)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перезатвердження проекту "Розкриття і підготовка горизонту 870 м" відокремленого підрозділу "Шахта ім. М.В.Фрунзе" державного підприємства "Ровенькиантрацит", село Пролетарське Луга... ( 56 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про перезатвердження проекта "Розкриття и подготовка горизонта 870 м" отделенного подраздела "Шахта ім. М.В.Фрунзе" государственного предприятия "Ровенькиантрацит", село Пролетарское Луга...)
Про затвердження Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг та організацію особистого прийому громадян у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України, Порядку організації та проведення особистого прийому громадян та графік... ( 19 ) (Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб и организацию личного приема граждан в Министерстве регионального развития и строительства Украины, Порядка организации и проведения личного приема граждан и графики...)
Про розгляд нової редакції Порядку погодження та супроводу у центральному апараті Мінрегіонбуду документів щодо експериментального проектування та будівництва об"єктів житлово-громадського призначення, на які відсутні нормативні вимоги ( 29 ) (О рассмотрении новой редакции Порядка согласования и сопровождения в центральном аппарате Минрегионбуду документов относительно экспериментального проектирования и строительства объектов жилищно-общественного назначения, на которые отсутствуют нормативные требования)
Про розгляд Програми експериментального будівництва висотного 30-поверхового офісного центру з 4-поверховою підземною автостоянкою у складі проекту "Два житлових будинки по вул. Мечнікова, 5-а та 5-б; офісний центр по вул. Мечнікова, 1; медичний комп... ( 26 ) (О рассмотрении Программы экспериментального строительства высотного 30-этажного офисного центра с 4-этажной подземной автостоянкой в составе проекта "Два жилищных дома по вул. Мечникова, 5-я и 5-б; офисный центр по вул. Мечникова, 1; медицинский комп...)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту та титулу будови "Реконструкція та розвиток комплексу споруд центральних державних архівів України по вул. Солом"янській, 24 у м. Києві" ( 74 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта и титула строения "Реконструкція но развитие комплекса сооружений центральных государственных архивов Украины по вул. Соломъянский, 24 в г. Києві")
Про внесення змін до наказу від 24.04.2008 р. N 186 "Про науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України" ( 259 ) (О внесении изменений к приказу от 24.04.2008 р. N 186 "Про научно-технический совет Министерства регионального развития и строительства України")
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві високоутримуючої бар"єрної системи для доріг та мостів Super-Rail ( 101 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве высокоудерживающей барьерной системы для дорог и мостов Super-Rail)
Про розгляд науково-дослідної роботи "Підготовка щорічної Національної доповіді 2007 р. "Стан та середньострокові перспективи державної регіональної політики та розвитку місцевого самоврядування" за договором П-5-12-07 від 30.10.07 р. ( 22 ) (О рассмотрении научно-исследовательской работы "Підготовка ежегодного Национального доклада 2007 г. "Стан но среднесрочные перспективы государственной региональной политики и развития местного самоврядування" по договору П-5-12-07 от 30.10.07 г.)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту "Розкриття і підготовка пластів Кам"янської світи (коригування)" відокремленого підрозділу "Шахта "Ніканор-Нова" Державного підприємства "Луганськвугілля" ( 42 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта "Розкриття и подготовка пластов Камъянской миры (коррекция)" отделенного подраздела "Шахта "Ніканор-Нова" Государственного предприятия "Луганськвугілля")
Про досвід Українського науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту будівельних матеріалів та виробів з розроблення енергозберігаючих технологій виробництва теплоефективних матеріалів на прикладі проведених науково-дослідних робіт ( 21 ) (Об опыте Украинского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института строительных материалов и изделий из разработки энергосохраняющих технологий производства теплоефективних материалов на примере проведенных научно-исследовательских работ)
Протокол засідання Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об"єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Мінрегіонбуді ( 2 ) (Протокол заседания Комитета обеспечения доступности инвалидов и других маломобільних групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры при Минрегионбуди)
Щодо експлуатації і ремонту житлово-будівельного кооперативу (Относительно эксплуатации и ремонта жилищно-строительного кооператива)
Угода між Міністерством України у справах будівництва і архітектури і Державним комітетом Російської Федерації з питань архітектури і будівництва про порядок взаємного визнання державних ліцензій на здійснення будівельної діяльності, які видаються лі... (Соглашение между Министерством Украины по делам строительства и архитектуры и Государственным комитетом Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства о порядке взаимного признания государственных лицензий на осуществления строительной деятельности, которые выдаются лі...)
Угода про співробітництво між Міністерством України у справах будівництва і архітектури і Міністерством громадських робіт та улаштування території Румунії (Соглашение о сотрудничестве между Министерством Украины по делам строительства и архитектуры и Министерством общественных работ и устраивания территории Румынии)
Угода про співробітництво між Міністерством України у справах будівництва і архітектури і Міністерством громадських робіт та улаштування території Румунії (Соглашение о сотрудничестве между Министерством Украины по делам строительства и архитектуры и Министерством общественных работ и устраивания территории Румынии)
Меморандум порозуміння між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, будівельними організаціями та їх об"єднаннями, підприємствами - виробниками будівельних матеріалів і виробів будівельного призначення та їх об"єднаннями, Централь... (Меморандум понимания между Министерством регионального развития и строительства Украины, строительными организациями и их объединениями, предприятиями - производителями строительных материалов и изделий строительного назначения и их объединениями, Централь...)
Щодо можливості улаштування опалювального газового обладнання в підвальних та цокольних приміщеннях одноквартирних зблокованих житлових будинків (Относительно возможности устраивания отопительного газового оборудования в подвальных и цокольных помещениях одноквартирных зблокованих жилых домов)