Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Мін. будівництва і архітектури


Список документов в категории

Название
Про проект ДСТУ "Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Методи випробування" ( 22 ) (О проекте ДСТУ "Будівельні материалы. Пинополиуретани монтажные (монтажные пены). Методы випробування")
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування "Технічне переоснащення енергоблоку N 3 із реконструкцією електрофільтрів. Розробка сірко- і -азотоочистки Криворізької ТЕС ВАТ "Дніпрое... ( 24 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про одобрение технико-экономического об–рунтування "Технічне переоснастка энергоблоку N 3 с реконструкцией электрофильтров. Разработка сірко- и -азотоочистки Криворожской ТЕС ОАО "Дніпрое...)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту та титулу будівництва нової штучної злітно-посадкової смуги у комунальному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Донецьк" ( 6 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта и титула строительства новой искусственной взлетно-посадочной полосы в коммунальном предприятии "Міжнародний аэропорт "Донецьк")
Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 N 269 ( 51 ) (Об обеспечении выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 21.02.2007 N 269)
Про погодження проектів технічних умов ( 13 ) (О согласовании проектов технических условий)
Про погодження стандарту організації України ( 15 ) (О согласовании стандарта организации Украины)
Про проекти Державних будівельних норм ( 116 ) (О проектах Государственных строительных норм)
Про погодження СОУ Д.2.7-45.2-0018112...:2008 ( 115 ) (О согласовании СОУ Д.2.7-45.2-0018112...:2008)
Про створення науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України ( 10 ) (О создании научно-технического совета Министерства регионального развития и строительства Украины)
Про прийняття національного стандарту ( 285 ) (О принятии национального стандарта)
Про затвердження Порядку розроблення, прийняття та опублікування регламентних технічних умов і будівельних норм ( 45 ) (Об утверждении Порядка разработки, принятия и опубликовывания регламентных технических условий и строительных норм)
Щодо формування та реалізації державної політики у сфері будівництва паркінгів ( 157 ) (Относительно формирования и реализации государственной политики в сфере строительства паркінгів)
Про виконання наукових розробок із нормування та стандартизації у сфері будівництва у 2008 році ( 124 ) (О выполнении научных разработок из нормирования и стандартизации в сфере строительства в 2008 году)
Про затвердження Плану заходів Мінрегіонбуду, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, на IV квартал 2008 р. - 2009 рік ( 472 ) (Об утверждении Плана мероприятий Минрегионбуду, направленных на формирование в обществе сознательного отношения к необходимости повышения энергоэффективности, на IV квартал 2008 г. - 2009 год)
Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України ( 31 ) (О показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины)
Щодо нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005-2010 роки ( 8/8-137 ) (Относительно нормативной базы из труда и профессиональной классификации в строительстве на 2005-2010 годы)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту будівництва першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську" ( 10 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта строительства первой очереди метрополитена в г. Дніпропетровську")
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування реконструкції автомобільної дороги Київське півкільце на ділянці км 12+420 - км 14+360 (Жулянський шляхопровід) ( 56 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про одобрение технико-экономического об–рунтування реконструкции автомобильной дороги Киевское полукольцо на участке км 12+420 - км 14+360 (Жулянский путепровод))
Про проект ДСТУ "Сміттєпроводи житлових і громадських будинків" ( 4 ) (О проекте ДСТУ "Сміттєпроводи жилищных и общественных будинків")
Про проект національного стандарту "Будівельні матеріали. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови" ( 24 ) (О проекте национального стандарта "Будівельні материалы. Битумы дорожные, модифицированные полимерами. Технические умови")
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві плит магнезитових ( 37 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве плит магнезитовых)
Про прийняття національних стандартів ( 218 ) (О принятии национальных стандартов)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві сферичних опорних частин MAURER-MSM ( 48 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве сферических опорных частей MAURER-MSM)
Про затвердження Змін N 8 до розділу 4 "Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64) ( 302 ) (Об утверждении Изменений N 8 к разделу 4 "Робітники. Строительство и ремонт автомобильных доріг" Справочника квалификационных характеристик профессий работников (Выпуск 64))
Про можливість експериментального проектування і будівництва житлового будинку з вбудованими приміщеннями по вул. Предславинській, 35 у Печерському районі м. Києва ( 80 ) (О возможности экспериментального проектирования и строительства жилого дома со встроенными помещениями по вул. Предславинский, 35 в печерскому районе г. Киева)
Про прийняття національних стандартів ( 218 ) (О принятии национальных стандартов)
Про науково-дослідну роботу "Розроблення та внесення змін до Типового положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури" ( 43 ) (О научно-исследовательской работе "Розроблення но внесение изменений к Типичному положению об архитектурно-градостроительных советах при специально уполномоченных местных органах градостроения и архітектури")
Про Рекомендації щодо розроблення, узгодження та затвердження проектно-кошторисної і науково-проектної документації з реконструкції об"єктів Національного спортивного комплексу "Олімпійський" у м. Києві ( 94 ) (О Рекомендациях относительно разработки, согласования и утверждения проектно-сметной и научно-проектной документации из реконструкции объектов Национального спортивного комплекса "Олімпійський" в г. Киеве)
Про внесення змін до наказу Мінбуду від 26 березня 2007 р. N 95 ( 173 ) (О внесении изменений к приказу Минбуду от 26 марта 2007 г. N 95)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перезатвердження проекту "Гірничо-капітальні роботи з удосконалення провітрювання з проходженням повітроподавального ствола" відокремленого підрозділу "Шахта "Прогрес" державного пі... ( 55 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про перезатвердження проекта "Гірничо-капітальні работы из усовершенствования проветривания с прохождением повітроподавального ствола" отделенного подраздела "Шахта "Прогрес" государственного пи...)
Про прийняття національного стандарту ( 85 ) (О принятии национального стандарта)
Про затвердження Змін до Типового положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури, затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 14.05.2007 N 15 ( 131 ) (Об утверждении Изменений к Типичному положению об архитектурно-градостроительных советах при специально уполномоченных местных органах градостроения и архитектуры, утвержденного приказом Минрегионбуду от 14.05.2007 N 15)
Про схвалення звіту науково-дослідної роботи "Розробка наукових основ нормування технологічної безпеки, методів і правил розрахунку нормативного ресурсу об"єктів довготривалої експлуатації" ( 28 ) (Об одобрении отчета научно-исследовательской работы "Розробка научных основ нормирования технологической безопасности, методов и правил расчета нормативного ресурса объектов долговременной експлуатації")
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення ескізного проекту будівництва Меморіального комплексу пам"яті жертв голодоморів в Україні по вул. Січневого повстання (Івана Мазепи), 15-а у м. Києві" ( 92 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про одобрение эскизного проекта строительства Мемориального комплекса памяти жертв голодоморов в Украине по вул. Январского восстания (Ивана Мазепи), 15-я в г. Києві")
Про затвердження державних будівельних норм ( 119 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 N 269 ( 74 ) (Об обеспечении выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 21.02.2007 N 269)
Про проект Зміни державних будівельних норм ( 34 ) (О проекте Изменения государственных строительных норм)
Про погодження проектів технічних умов ( 38 ) (О согласовании проектов технических условий)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві з"єднання арматурної сталі механічним способом опресовування ( 89 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве соединения арматурной стали механическим способом опрессовки)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві ( 74 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
Про внесення доповнень до додатка 1 наказу від 10.05.2007 року N 11 "Про створення Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України" ( 132 ) (О внесении дополнений к додатка 1 приказу от в 10.05.2007 году N 11 "Про создание Общественного совета при Министерстве регионального развития и строительства України")
Про прийняття національного стандарту ( 286 ) (О принятии национального стандарта)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві ремонтної суміші V 1/50 ( 72 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве ремонтной смеси V 1/50)
Про затвердження державних будівельних норм ( 248 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Про розгляд пропозицій Київської міської державної адміністрації щодо експериментального проектування торговельно-офісного центру з підземними та надземними паркінгами по вул. Льва Толстого, 57, у Голосіївському районі м. Києва ( 58 ) (О рассмотрении предложений Киевской городской государственной администрации относительно экспериментального проектирования торгово-офисного центра с подземными и надземными паркінгами по вул. Льва Толстого, 57, в Голосеевском районе г. Киева)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження робочого проекту капітального ремонту адміністративного будинку за адресою: пл. Львівська, 8, Шевченківський район м. Києва" ( 95 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение рабочего проекта капитального ремонта административного дома по адресу: пл. Львовская, 8, Шевченковский район г. Києва")
Про внесення змін до наказу від 08.05.2007 N 10 "Про створення науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України" ( 60 ) (О внесении изменений к приказу от 08.05.2007 N 10 "Про создание научно-технического совета Министерства регионального развития и строительства України")
Про прийняття національного стандарту ( 80 ) (О принятии национального стандарта)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві ( 14 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
Про затвердження державних будівельних норм ( 56 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Про стан реалізації експериментального будівництва, введення в експлуатацію перших висотних будинків (вище 73,5 м) та заходи щодо створення нормативної бази ( 3 ) (О состоянии реализации экспериментального строительства, введение в эксплуатацию первых высотных домов (выше 73,5 м) и мероприятия по созданию нормативной базы)
Про затвердження державних будівельних норм ( 42 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Про затвердження плану засідань колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України на II квартал 2008 року ( 155 ) (Об утверждении плана заседаний коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины на II квартал в 2008 году)
Щодо виконання Плану організації забезпечення виконання Указу Президента України від 19 травня 2008 року N 451 "Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціального діалогу в Україні" ( 254 ) (Относительно выполнения Плана организации обеспечения выполнения Указа Президента Украины от 19 мая в 2008 году N 451 "Про дополнительные мероприятия по совершенствованию социального диалога в Україні")
Про "Розроблення доповнень та коригування Рекомендацій з проектування житлових будинків з квартирами соціального призначення" ( 90 ) (О "Розроблення дополнений и коррекции Рекомендаций из проектирования жилых домов с квартирами социального призначення")
Про розгляд науково-дослідної роботи "Аналіз структури існуючої дозвільної системи в сфері містобудування та капітального будівництва" за договором 30.10.2007 N П-9-10-07 ( 110 ) (О рассмотрении научно-исследовательской работы "Аналіз структуры существующей разрешительной системы в сфере градостроения и капитального будівництва" по договору 30.10.2007 N П-9-10-07)
Про затвердження переліку житлових об"єктів, які передбачається фінансувати у 2007 році за рахунок бюджетних коштів ( 6/533/32 ) (Об утверждении перечня жилищных объектов, которые предусматривается финансировать в 2007 году за счет бюджетных средств)
Про прийняття національного стандарту ( 115 ) (О принятии национального стандарта)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження робочого проекту будівництва та титулу будови об"їзної автодороги м. Берегове та с. Астей до МАПП "Лужанка" Закарпатської області" ( 40 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение рабочего проекта строительства и титула строения объездной автодороги г. Береговое и с. Астей к МАПП "Лужанка" Закарпатской області")
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві добавки комплексної для бетонів "ХИДЕТАЛ-ГП-9" ( 46 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве добавки комплексной для бетонов "ХИДЕТАЛ-ГП-9")
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві стаканних опорних частин ( 47 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве стаканних опорных частей)
Про затвердження індексу для визначення розміру плати за виконання робіт ( 331 ) (Об утверждении индекса для определения размера платы за выполнение работ)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві мінеральної суміші MS 02 ( 68 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве минеральной смеси MS 02)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перезатвердження проекту "Розкриття та підготовка похилого поля шахти, підготовка похилого поля пласта l 3 (l 1) блока N 4, будівництво блока N 5" ВП "Шахта ім. О.Г.Стаханова" ДП "К... ( 94 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про перезатвердження проекта "Розкриття та подготовка покатого поля шахты, подготовка покатого поля пласта l 3 (l 1) блока N 4, строительство блока N 5" ВП "Шахта ім. О.Г.Стаханова" ДП "К...)
Про проект національного стандарту "Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення" ( 112 ) (О проекте национального стандарта "Оцінювання соответствия в строительстве согласно с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений. Основные положення")
Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 N 269 ( 45 ) (Об обеспечении выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 21.02.2007 N 269)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження робочого проекту та титулу будови "Переведення на напругу 330 кВ ПЛ Сімферополь-Севастополь з реконструкцією та розширенням підстанцій "Сімферополь" і "Севастополь" ( 58 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение рабочего проекта и титула строения "Переведення на напряжение 330 кВ ПЛ Симферополь-Севастополь с реконструкцией и расширением подстанций "Сімферополь" и "Севастополь")
Про внесення змін до складу колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України ( 70 ) (О внесении изменений в состав коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины)
Про колегію Міністерства регіонального розвитку та будівництва України ( 14 ) (О коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины)
Про створення Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України ( 11 ) (О создании Общественного совета при Министерстве регионального развития и строительства Украины)
Про внесення змін до наказу Мінбуду України від 20 березня 2006 року N 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підля... ( 76 ) (О внесении изменений к приказу Минбуду Украины от 20 марта в 2006 году N 69 "Про утверждение Порядка проведения работы из подтверждения пригодности новых строительных изделий для применения в строительстве и Перечне новых строительных изделий, что подля...)
Про прийняття національного стандарту ( 64 ) (О принятии национального стандарта)
Про затвердження державних будівельних норм ( 291 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Про прийняття національного стандарту ( 21 ) (О принятии национального стандарта)
Про прийняття національного стандарту ( 373 ) (О принятии национального стандарта)