Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Мін. будівництва і архітектури


Список документов в категории

Название
Про проект нормативного документа ( 109 ) (О проекте нормативного документа)
Про стан розгляду питань щодо включення до переліку експериментального будівництва висотних будівель та пропозицій щодо вдосконалення затвердженого Порядку погодження та супроводу у центральному апараті Мінбуду документів щодо експериментального прое... ( 9 ) (О состоянии рассмотрения вопросов относительно включения к перечню экспериментального строительства высотных зданий и предложений относительно совершенствования утвержденного Порядка согласования и сопровождения в центральном аппарате Минбуду документов относительно экспериментального прое...)
Про затвердження результатів державної експертизи науково-дослідних (науково-технічних) установ щодо внесення їх до Державного реєстру ( 87 ) (Об утверждении результатов государственной экспертизы научно-исследовательских (научно-технических) учреждений относительно внесения их к Государственному реестру)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження техніко-економічного розрахунку будівництва II черги Метрологічного центру НАК "Нафтогаз України" ( 43 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение технико-экономического расчета строительства II очереди Метрологического центра НАК "Нафтогаз України")
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перезатвердження проекту "Розкриття і підготовка заскидової частини і резервних запасів" ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська" ( 95 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про перезатвердження проекта "Розкриття и подготовка заскидової части и резервной запасів" ДП "Вугільна компания "Краснолиманська")
Про досвід журналу "Инженерные сети из полимерных материалов" ( 122 ) (Об опыте журнала "Инженерные сеты из полимерных материалов")
Про погодження стандарту організації ( 3 ) (О согласовании стандарта организации)
Про прийняття національного стандарту ( 280 ) (О принятии национального стандарта)
Про прийняття національного стандарту ( 62 ) (О принятии национального стандарта)
Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 N 269 ( 47 ) (Об обеспечении выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 21.02.2007 N 269)
Щодо правомірності включення до вартості нового будівництва відрахувань на фінансування і матеріально-технічне забезпечення місцевої пожежної охорони ( 7/8-101 ) (Относительно правомерности включения к стоимости нового строительства отчислений на финансирование и материально-техническое обеспечение местной пожарной охраны)
Про затвердження державних будівельних норм ( 44 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 27.09.2007 р. N 218 ( 148 ) (О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 27.09.2007 р. N 218)
Про введення в дію рішення колегії Мінрегіонбуду від 24.04.2008 р. N 34 "Про фінансовий стан державних підприємств, віднесених до сфери управління Міністерства, за 2007 рік та аналіз їх економічних показників" ( 196 ) (О введении в действие решения коллегии Минрегионбуду от 24.04.2008 р. N 34 "Про финансовое состояние государственных предприятий, отнесенных к сфере управления Министерства, за 2007 год и анализ их экономических показників")
Про прийняття національного стандарту ( 278 ) (О принятии национального стандарта)
Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2009 рік ( 427 ) (О прогнозных среднегодовых показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины на 2009 год)
Про проект Зміни N 1 ДБН В.2.2-15-2005 ( 38 ) (О проекте Изменения N 1 ДБН В.2.2-15-2005)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження скоригованого у зв"язку з поновленням будівництва проекту розширення та реконструкції центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1) м. Запоріжжя" ( 1 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение откорректированного в связи с возобновлением строительства проекта расширения и реконструкции центральных канализационных очистительных сооружений Левого берега (ЦОС-1) г. Запоріжжя")
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві ( 51 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві ( 75 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм - стандартів організації ( 17 ) (О согласовании ресурсных элементных сметных норм - стандартов организации)
Про затвердження плану засідань колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України на IV квартал 2007 року ( 243 ) (Об утверждении плана заседаний коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины на IV квартал в 2007 году)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві ремонтної суміші U 10 ( 71 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве ремонтной смеси U 10)
Про погодження проекту Переліку виробів ( 88 ) (О согласовании проекта Перечня изделий)
Про прийняття національного стандарту ( 277 ) (О принятии национального стандарта)
Про проект ДСТУ-Н Б В.2.3-__:200_ "Магістральні трубопроводи. Визначення залишкової міцності магістральних трубопроводів з дефектами" ( 98 ) (О проекте ДСТУ-Н Бы В.2.3-__:200_ "Магістральні трубопроводы. Определение остаточной прочности магистральных трубопроводов с дефектами")
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві систем EBS, ERS, LC-L для залізничних колій ( 107 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве систем EBS, ERS, LC-L для железнодорожных путей)
Про затвердження плану засідань президії Науково-технічної ради Мінрегіонбуду на IV квартал 2008 року ( 423 ) (Об утверждении плана заседаний президиума Научно-технического совета Минрегионбуду на IV квартал в 2008 году)
Про прийняття національного стандарту ( 20 ) (О принятии национального стандарта)
Про затвердження індексів до балансової вартості об"єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2008 року ( 100 ) (Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилищного фонда по состоянию на 1 январь в 2008 году)
Про проект національного стандарту ( 41 ) (О проекте национального стандарта)
Про надання статусу базової організації з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 89 ) (О предоставлении статуса базовой организации из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
Щодо правомірності включення до вартості нового будівництва відрахувань на фінансування і матеріально-технічне забезпечення місцевої пожежної охорони ( 7/8-101 ) (Относительно правомерности включения к стоимости нового строительства отчислений на финансирование и материально-техническое обеспечение местной пожарной охраны)
Про внесення змін до наказу Мінбуду України від 27 березня 2006 року N 93 "Про утворення робочої групи з розгляду заяв та підготовки пропозицій щодо надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловост... ( 128 ) (О внесении изменений к приказу Минбуду Украины от 27 марта в 2006 году N 93 "Про образование рабочей группы из рассмотрения заявлений и подготовки предложений относительно предоставления статуса базовых организаций из научно-технической деятельности в сферах строительства, промисловост...)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві ремонтної суміші MH 80 ( 70 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве ремонтной смеси MH 80)
Про введення в дію рішення колегії від 22 лютого 2008 року N 1 "Про підсумки роботи Міністерства регіонального розвитку та будівництва України у 2007 році та основні завдання на 2008 рік" ( 118 ) (О введении в действие решения коллегии от 22 февраля в 2008 году N 1 "Про итоги работы Министерства регионального развития и строительства Украины в 2007 году и основные задания на 2008 рік")
Про затвердження переліку об"єктів, які фінансуються у 2008 році за рахунок субвенції з державного бюджету бюджету Василівського району на соціально-економічний розвиток смт Степногірськ ( 243 ) (Об утверждении перечня объектов, которые финансируются в 2008 году за счет субвенции из государственного бюджета бюджета Василивского района на социально-экономическое развитие смт Степногирск)
Щодо внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 4 червня 2007 р. N 36 ( 313 ) (Относительно внесения изменений к приказу Министерства регионального развития и строительства Украины от 4 июня 2007 г. N 36)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту будівництва та титулу будови "Електродепо "Олексіївське" із з"єднувальною гілкою на третю лінію Харківського метрополітену" ( 33 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта строительства и титула строения "Електродепо "Олексіївське" с соединительной ветвью на третью линию Харьковского метрополітену")
Про затвердження орієнтовного плану засідань президії науково-технічної ради на IV квартал 2007 року ( 273 ) (Об утверждении ориентировочного плана заседаний президиума научно-технического совета на IV квартал в 2007 году)
Про проект Змін N 8 до розділу 4 "Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64) ( 77 ) (О проекте Изменений N 8 к разделу 4 "Робітники. Строительство и ремонт автомобильных доріг" Справочника квалификационных характеристик профессий работников (Выпуск 64))
Про прийняття національного стандарту ( 15 ) (О принятии национального стандарта)
Про прийняття національного стандарту ( 17 ) (О принятии национального стандарта)
Про затвердження державних будівельних норм ( 38 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 N 269 ( 48 ) (Об обеспечении выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 21.02.2007 N 269)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2002 р. N 342-р "Про затвердження проекту завершення будівництва Ташлицької ГАЕС" ( 27 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про внесение изменений к распоряжению Кабинета Министров Украины от 17 июня 2002 г. N 342-р "Про утверждение проекта завершения строительства Ташлицькой ГАЕС")
Щодо базових організацій у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 60 ) (Относительно базовых организаций в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
Про проект національного стандарту ( 100 ) (О проекте национального стандарта)
Про внесення змін до Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг та організацію особистого прийому громадян у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України та Графіка особистого прийому громадян керівництвом Міністерства, за... ( 161 ) (О внесении изменений к Инструкции о порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб и организацию личного приема граждан в Министерстве регионального развития и строительства Украины и Графика личного приема граждан руководством Министерства, за...)
Про проект Зміни N 1 ДБН В.2.2-15-2005 ( 91 ) (О проекте Изменения N 1 ДБН В.2.2-15-2005)
Про введення в дію рішення колегії від 17 травня 2007 р. N 2 "Про стан збереження архітектурно-містобудівної спадщини" ( 23 ) (О введении в действие решения коллегии от 17 мая 2007 г. N 2 "Про состояние сохранения архитектурно-градостроительной спадщини")
Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 N 269 ( 46 ) (Об обеспечении выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 21.02.2007 N 269)
Про затвердження Зміни N 5 до ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи ( 16 ) (Об утверждении Изменения N 5 к ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-будівельні работы)
Про внесення змін до наказів від 08.05.2007 N 10 "Про створення науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України" та від 22.06.2007 N 60 "Про внесення змін до наказу від 08.05.2007 N 10 "Про створення науково-технічно... ( 142 ) (О внесении изменений к приказам от 08.05.2007 N 10 "Про создание научно-технического совета Министерства регионального развития и строительства України" но от 22.06.2007 N 60 "Про внесение изменений к приказу от 08.05.2007 N 10 "Про создание научно-технический...)
Про проекти національних стандартів ( 44 ) (О проектах национальных стандартов)
Про проект Зміни N 1 ГОСТ 12085-88 ( 45 ) (О проекте Изменения N 1 ГОСТ 12085-88)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перезатвердження робочого проекту "Удосконалення вентиляції з бурінням вентиляційної свердловини" ВП "Шахта ім. XIX з"їзду КПРС" ДП "Луганськвугілля" ( 96 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про перезатвердження рабочего проекта "Удосконалення вентиляции с бурением вентиляционной свердловини" ВП "Шахта ім. XIX съезда КПРС" ДП "Луганськвугілля")
Про затвердження плану засідань президії науково-технічної ради Мінрегіонбуду на II квартал 2008 року ( 163 ) (Об утверждении плана заседаний президиума научно-технического совета Минрегионбуду на II квартал в 2008 году)
Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм - стандартів організації ( 14 ) (О согласовании ресурсных элементных сметных норм - стандартов организации)
Про прийняття національного стандарту ( 18 ) (О принятии национального стандарта)
Про розгляд НДР за договором Н-10-8-07 від 19.10.2007 "Розроблення рекомендацій щодо врахування факторів галузевого та регіонального рівня при створенні галузевої геоінформаційної системи у будівництві" ( 40 ) (О рассмотрении НИР по договору Н-10-8-07 от 19.10.2007 "Розроблення рекомендаций относительно учета факторов отраслевого и регионального уровня при создании отраслевой геоинформационной системы в будівництві")
Про затвердження переліку об"єктів, які фінансуються у 2008 році за рахунок субвенції з державного бюджету міському бюджету міста Макіївка Донецької області на соціально-економічний розвиток ( 224 ) (Об утверждении перечня объектов, которые финансируются в 2008 году за счет субвенции из государственного бюджета городскому бюджету города Макеевка Донецкой области на социально-экономическое развитие)
Про затвердження державних будівельних норм ( 249 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм - стандарту організації ( 12 ) (О согласовании ресурсных элементных сметных норм - стандарта организации)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві складу виробів системи фасадного утеплення з опоряджувальним штукатурним шаром "Сармат-Термо" ( 28 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве состава изделий системы фасадного утепления с отделочным штукатурным слоем "Сармат-Термо")
Про створення науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України ( 10 ) (О создании научно-технического совета Министерства регионального развития и строительства Украины)
Про прийняття національного стандарту України ( 382 ) (О принятии национального стандарта Украины)
Про прийняття національного стандарту ( 61 ) (О принятии национального стандарта)
Про затвердження індексу для визначення розміру плати за виконання робіт ( 332 ) (Об утверждении индекса для определения размера платы за выполнение работ)
Про проекти національних стандартів ( 92 ) (О проектах национальных стандартов)
Про прийняття національного стандарту ( 116 ) (О принятии национального стандарта)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб зварних спіральновитих з поліетилену ПЕ 80, армованих поліпропіленовим профілем (тип FKS) ( 106 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве труб сварных спіральновитих из полиэтилена ПЕ 80, армированных поліпропіленовим профилем (тип FKS))
Про внесення змін до наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 19.02.2007 N 60 ( 72 ) (О внесении изменений к приказу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 19.02.2007 N 60)
Про розгляд науково-дослідної роботи "Розроблення методичних рекомендацій щодо внесення змін у діюче законодавство в частині дозвільної системи спрощення процедур у сфері містобудування та капітального будівництва" за договором від 30.10.2007 N П-9-6-07 ( 111 ) (О рассмотрении научно-исследовательской работы "Розроблення методических рекомендаций относительно внесения изменений в действующее законодательство в части разрешительной системы упрощения процедур в сфере градостроения и капитального будівництва" по договору от 30.10.2007 N П-9-6-07)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перезатвердження проекту "Розкриття і підготовка горизонту 930 м" відокремленого підрозділу "Шахта ім. В.В.Вахрушева" державного підприємства "Ровенькиантрацит", село Ясенівське Луг... ( 57 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про перезатвердження проекта "Розкриття и подготовка горизонта 930 м" отделенного подраздела "Шахта ім. В.В.Вахрушева" государственного предприятия "Ровенькиантрацит", село Ясенивске Щелочь...)