Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Мін. будівництва і архітектури


Список документов в категории

Название
Щодо уточнення розміру усереднених показників для їх визначення в інвесторській кошторисній документації ( 7/10-364 ) (Относительно уточнения размера усредненных показателей для их определения в сметной документации инвестора)
Про проект Зміни N 4 ДБН В.2.2-9-99 ( 39 ) (О проекте Изменения N 4 ДБН В.2.2-9-99)
Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт та продукції промислового виробництва станом на 1 жовтня 2007 року ( 7/8-647 ) (Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ и продукции промышленного производства состоянием на 1 октябрь в 2007 году)
Про затвердження переліку житлових об"єктів, які передбачається фінансувати у 2007 році за рахунок коштів бюджетної програми ( 135/536/284 ) (Об утверждении перечня жилищных объектов, которые предусматривается финансировать в 2007 году за счет средств бюджетной программы)
Про фінансовий стан державних підприємств, віднесених до сфери управління Міністерства, за 2007 рік та аналіз їх економічних показників ( 34 ) (О финансовом состоянии государственных предприятий, отнесенных к сфере управления Министерства, за 2007 год и анализ их экономических показателей)
Про визнання наказу Держбуду України від 12.11.2003 N 187 таким, що втратив чинність ( 389 ) (О признании приказа Госстроя Украины от 12.11.2003 N 187 таким, что потерял действие)
Про проект ДБН Б.2.3-...-200_ "Системи міської інфраструктури. Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування" ( 93 ) (О проекте ДБН Б.2.3-...-200_ "Системи городской инфраструктуры. Трамвайные и троллейбусные линии. Общие требования к проектування")
Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт ( 144 ) (Об индексах и показателях определения сметной стоимости проектно-вишукувальних работ)
Про затвердження Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг та організацію особистого прийому громадян у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України, Порядку організації та проведення особистого прийому громадян та Графік... ( 82 ) (Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб и организацию личного приема граждан в Министерстве регионального развития и строительства Украины, Порядка организации и проведения личного приема граждан и Графики...)
Про затвердження Положення про Науково-методичну раду з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та складу зазначеної ради ( 219 ) (Об утверждении Положения о Научно-методическом совете по вопросам реставрации и реконструкции исторической застройки Министерства регионального развития и строительства Украины и состава отмеченного совета)
Про підсумки конкурсу "Кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію у 2006 році в Україні" ( 113 ) (Об итогах конкурса "Кращі дома и сооружения, построенные и приняты в эксплуатацию в 2006 году в Україні")
Про затвердження Зміни N 2 ДБН В.2.2-3-97 "Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів" ( 129 ) (Об утверждении Изменения N 2 ДБН В.2.2-3-97 "Будинки и сооружения. Дома и сооружения учебных закладів")
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перезатвердження проекту будівництва шахти N 10 "Нововолинська" ВО "Волиньвугілля" ( 35 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про перезатвердження проекта строительства шахты N 10 "Нововолинська" ВО "Волиньвугілля")
Про затвердження Положення про інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі ( 317 ) (Об утверждении Положения об инспекциях государственного архитектурно-строительного контроля в Автономной Республике Крым, областях, мм Киеве и Севастополе)
Щодо застосування положень постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 N 40 ( 12/6-429 ) (Относительно применения положений постановления Кабинета Министров Украины от 24.01.2007 N 40)
Щодо застосування норм чинного законодавства у сфері житлового будівництва ( 8/8-407 ) (Относительно применения норм действующего законодательства в сфере домостроения)
Про прийняття національного стандарту ( 517 ) (О принятии национального стандарта)
Щодо створення та постійного оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005-2010 роки ( 12/8-537 ) (Относительно создания и постоянного обновления отраслевой нормативной базы из труда и профессиональной классификации в строительстве на 2005-2010 годы)
Про затвердження Положення про інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі ( 317 ) (Об утверждении Положения об инспекциях государственного архитектурно-строительного контроля в Автономной Республике Крым, областях, мм Киеве и Севастополе)
Про затвердження плану засідань президії Науково-технічної ради Мінрегіонбуду на III квартал 2008 року ( 327 ) (Об утверждении плана заседаний президиума Научно-технического совета Минрегионбуду на III квартал в 2008 году)
Про виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для виконання Указу Президента України від 28 липня 2008 року N 679/2008 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року "Про стан реалізації держа... ( 377 ) (О выполнении Плана организации подготовки проектов актов, необходимых для выполнения Указа Президента Украины от 28 июля в 2008 году N 679/2008 "Про решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 мая в 2008 году "Про состояние реализации держа...)
Про колегію Міністерства регіонального розвитку та будівництва України ( 14 ) (О коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины)
Про стан використання у 2008 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток ( 92 ) (О состоянии использования в 2008 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на социально-экономическое развитие)
Про проект державних будівельних норм "Споруди транспорту. Норми відведення земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг" ( 8 ) (О проекте государственных строительных норм "Споруди транспорта. Нормы отведения земельных участков для строительства (реконструкции) автомобильных доріг")
Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт ( 92 ) (Об индексах и показателях определения сметной стоимости проектно-вишукувальних работ)
Про прийняття національного стандарту ( 274 ) (О принятии национального стандарта)
Про єдині умовні позначки при посиланні на загальнодержавні кошторисні ресурсні норми ( 9/8-470 ) (О единственных условных отметках при ссылке на общегосударственные сметные ресурсные нормы)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-131:2007 ( 103 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-131:2007)
Про прийняття національного стандарту ( 291 ) (О принятии национального стандарта)
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 3 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про проект Містобудівного кодексу України ( 145 ) (О проекте Градостроительного кодекса Украины)
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 31 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про прийняття ДСТУ Б В.2.7-133:2007 "Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні отвердіваючі однокомпонентні. Методи випробування" ( 115 ) (О принятии ДСТУ Бы В.2.7-133:2007 "Будівельні материалы. Материалы герметизирующие полимерные отвердіваючі однокомпонентные. Методы випробування")
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві модульних деформаційних швів з навскоси розташованими поворотними траверсами (конструкція STW) ( 49 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве модульных деформационных швов с наискось расположенными поворотными траверсами (конструкция STW))
Про прийняття Зміни N 1 ГОСТ 12085-88 "Мел природный обогащенный. Технические условия" ( 187 ) (О принятии Изменения N 1 ГОСТ 12085-88 "Мел природный обогащенный. Технические условия")
Про прийняття національного стандарту ( 269 ) (О принятии национального стандарта)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту капітального ремонту автомобільної дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський на ділянці км 44 + 500 (Київська область) - км 191 + 400 (Полтавська область)" ( 68 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта капитального ремонта автомобильной дороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский на участке км 44 + 500 (Киевская область) - км 191 + 400 (Полтавская область)")
Про Порядок розроблення, узгодження та затвердження проектно-кошторисної і науково-проектної документації з реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський" у м. Києві ( 341 ) (О Порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной и научно-проектной документации из реконструкции Национального спортивного комплекса "Олімпійський" в г. Киеве)
Про першочергові завдання планування територій регіонів та стан використання субвенцій у їх розвиток ( 28 ) (О первоочередных заданиях планирования территорий регионов и состоянии использования субвенций в их развитие)
Про внесення доповнень до Плану діяльності Міністерства регіонального розвитку та будівництва з підготовки проектів регуляторних актів на 2008 рік ( 345 ) (О внесении дополнений к Плану деятельности Министерства регионального развития и строительства из подготовки проектов регуляторных актов на 2008 год)
Про створення Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України ( 11 ) (О создании Общественного совета при Министерстве регионального развития и строительства Украины)
Про затвердження Зміни N 2 ДБН В.2.2-4-97 "Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів" ( 130 ) (Об утверждении Изменения N 2 ДБН В.2.2-4-97 "Будинки и сооружения. Дома и сооружения детских дошкольных закладів")
Про утворення робочої групи з перегляду нормативних документів та розроблення відповідних національних стандартів ( 49 ) (Об образовании рабочей группы из пересмотра нормативных документов и разработки соответствующих национальных стандартов)
Про проект ДБН В.1.1-...-200... "Інженерний захист від підтоплення ґрунтовими водами територій та споруд" ( 66 ) (О проекте ДБН В.1.1-...-200... "Інженерний защита от подтапливания –рунтовими водами территорий и споруд")
Про проект Зміни N 2 ДБН В.2.2-4-97 ( 18 ) (О проекте Изменения N 2 ДБН В.2.2-4-97)
Про утворення робочої групи з перегляду нормативних документів та розроблення відповідних національних стандартів ( 49 ) (Об образовании рабочей группы из пересмотра нормативных документов и разработки соответствующих национальных стандартов)
Про затвердження державних будівельних норм ( 39 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту "Будівництво термінального комплексу ДМА "Бориспіль". Термінальний комплекс "D" ( 5 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта "Будівництво терминального комплекса ДМА "Бориспіль". Терминальный комплекс "D")
Про проведення державної атестації наукових установ ( 182 ) (О проведении государственной аттестации научных учреждений)
Про проект ВБН А.3.1-___:200_ "Управління, організація та технологія. Об"єкти залізничного транспорту. Особливості підтвердження готовності до експлуатації" ( 107 ) (О проекте ВБН А.3.1-___:200_ "Управління, организация и технология. Объекты железнодорожного транспорта. Особенности подтверждения готовности к експлуатації")
Про виконання Указів Президента України щодо збереження визначних пам"яток архітектурної та містобудівної спадщини та положень Програми діяльності Уряду "Український прорив: для людей, а не політиків" ( 47 ) (О выполнении Указов Президента Украины относительно сохранения выдающихся достопримечательностей архитектурного и градостроительного наследства и положений Программы деятельности Правительства "Український прорыл: для людей, а не політиків")
Про формування загальнонаціональної бази даних інвестиційних проектів з питань місцевого і регіонального розвитку та будівництва ( 225 ) (О формировании общенациональной базы данных инвестиционных проектов по вопросам местного и регионального развития и строительства)
Про продовження дії Галузевої програми Держбуду України поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки (із змінами та доповненнями) ( 260 ) (О продолжении действия Отраслевой программы Госстроя Украины улучшение состояния безопасности, гигиены труда и производственной среды на 2001-2005 годы (с изменениями и дополнениями))
Про розгляд наукової праці Ковальського Руслана Корольовича - в.о. завідуючого лабораторією підземних будівельних конструкцій "НДІБК" "Нові технології зміцнення ґрунтових основ та конструкцій фундаментів будівельних об"єктів" та висунення її на здобу... ( 35 ) (О рассмотрении научного труда Кузнечного Руслана Корольовича - и.о. заведующего лабораторией подземных строительных конструкций "НДІБК" "Нові технологии укрепления –рунтових основ и конструкций фундаментов строительных об"єктів" но выдвижение ее на сдобу...)
Про внесення змін до наказу від 08.05.2007 N 10 "Про створення науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України" ( 60 ) (О внесении изменений к приказу от 08.05.2007 N 10 "Про создание научно-технического совета Министерства регионального развития и строительства України")
Про прийняття національного стандарту ( 284 ) (О принятии национального стандарта)
Про розгляд Програми експериментального будівництва та Індивідуальних технічних вимог на проектування висотного житлово-офісного комплексу з об"єктами соціального побуту та вбудованим паркінгом (експериментальне будівництво) за адресою: вул. Глибочиц... ( 87 ) (О рассмотрении Программы экспериментального строительства и Индивидуальных технических требований на проектирование высотного жилищно-офисного комплекса с объектами социального быта и встроенными паркінгом (экспериментальное строительство) по адресу: вул. Глибочиц...)
Про погодження СОУ Д.2.7-...:2008 ( 116 ) (О согласовании СОУ Д.2.7-...:2008)
Про погодження проектів технічних умов ( 1 ) (О согласовании проектов технических условий)
Про затвердження орієнтовного плану засідань президії науково-технічної ради на II квартал 2007 року ( 12 ) (Об утверждении ориентировочного плана заседаний президиума научно-технического совета на II квартал в 2007 году)
Про проект ДСТУ "Система стандартизації та нормування у будівництві. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та визначення понять" ( 19 ) (О проекте ДСТУ "Система стандартизации и нормирования в строительстве. Пинополиуретани монтажные (монтажные пены). Сроки и определения понять")
Про проект державних будівельних норм "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території району" ( 66 ) (О проекте государственных строительных норм "Склад, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение схем планирования территории району")
Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов ( 73 ) (О согласовании проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві двошарової гідроізолюючої системи "ELIMINATOR" ( 86 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве двухслойной гідроізолюючої системы "ELIMINATOR")
Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України ( 186 ) (О Научно-техническом совете Министерства регионального развития и строительства Украины)
Щодо наказу від 22.07.2008 N 338 ( 9/8-455 ) (Относительно приказа от 22.07.2008 N 338)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві покриття для захисту від корозії металевих та залізобетонних конструкцій ( 109 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве покрытия для защиты от коррозии металлических и железобетонных конструкций)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення техніко-економічного обгрунтування будівництва парогазової електростанції потужністю 30-50 МВт у м. Болграді" ( 2 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про одобрение технико-экономического обоснования строительства парогазової электростанции мощностью 30-50 МВт в г. Болграді")
Про погодження проекту Переліку регламентних технічних умов ( 87 ) (О согласовании проекта Перечня регламентных технических условий)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-135:2007 ( 133 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-135:2007)
Про утворення робочої групи ( 63 ) (Об образовании рабочей группы)
Про затвердження Зміни N 5 до ДБН Д.1.1-1-2000 ( 193 ) (Об утверждении Изменения N 5 к ДБН Д.1.1-1-2000)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві ( 73 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
Про розгляд питання щодо експериментального проектування і будівництва багатофункціонального комплексу "Брама" в кварталі вулиць Плеханова, Харківської, Глінки, Миронова в м. Дніпропетровську" ( 9 ) (О рассмотрении вопроса относительно экспериментального проектирования и строительства многофункционального комплекса "Брама" в квартале улиц Плеханова, Харьковской, Глинки, Миронова в г. Дніпропетровську")
Про проекти національних стандартів ( 115 ) (О проектах национальных стандартов)