Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Науково-дослідні інститутиПодразделы:

Список документов в категории

Название
ДСТУ Б В.2.2-19:2007 Будинки і споруди. Метод визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурних умовах ( Б В.2.2-19:2007 )
ВСН 57-88 (р) Положення по технічному обслуговуванню будівель ( 57-88 (р) ) (ВСН 57-88 (р) Положение по техническому обслуживанию зданий)
ГОСТ 21924.0-84. Плити залізобетонні для покриттів міських доріг. Технічні умови ( 21924.0-84 ) (ГОСТ 21924.0-84. Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия)
ВСН 53-86 (р) Правила оцінки фізичного зносу житлових будинків (відмінний - наказ МінЖКХ України від 03.02.09р. N21) ( 53-86 (р) ) (ВСН 53-86 (р) Правила оценки физического износа жилых зданий (отменен -приказание МинЖКХ Украины вот 03.02.09г. N21))
ГОСТ 21174-75. Шпали залізобетонні заздалегідь напружені для трамвайних шляхів широкої колії ( 21174-75 ) (ГОСТ 21174-75. Шпалы железобетонные предварительно напряженные для трамвайных путей широкой колеи)
ГОСТ 19231.1-83. Плити залізобетонні для покриттів трамвайних шляхів. Конструкція і розміри ( 19231.1-83 ) (ГОСТ 19231.1-83. Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей. Конструкция и размеры)
ГОСТ 21924.3-84. Плити залізобетонні для покриттів міських доріг, арматурні і монтажно-стикові вироби. Конструкція і розміри ( 21924.3-84 ) (ГОСТ 21924.3-84. Плиты железобетонные для покрытий городских дорог, арматурные и монтажно-стыковые изделия. Конструкция и размеры)
ГОСТ 25298-82. Установки компактні для очищення побутових стічних вод. Типи, основні параметри і розміри ( 25298-82 ) (ГОСТ 25298-82. Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Типы, основные параметры и размеры)
ГОСТ 21924.1-84. Плити залізобетонні заздалегідь напружені для покриттів міських доріг. Конструкція і розміри (із зміною. N1- ІУС N5-88) ( 21924.1-84 ) (ГОСТ 21924.1-84. Плиты железобетонные предварительно напряженные для покрытий городских дорог. Конструкция и размеры (с Изм. N1- ИУС N5-88))
ГОСТ 23668-79. Камінь брусчатий для дорожніх покриттів. Технічні умови (Термін дії з 01.10.2008 по 31.12.2010 - наказ Мінрегіонбуду України N 429 від 30.09.2008р.) ( 23668-79 ) (ГОСТ 23668-79. Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия (Срок действия с 01.10.2008 по 31.12.2010 -наказ Минрегионстроя Украины N 429 от 30.09.2008р.))
ДСТ 21.609-83. СПДС. Газопостачання. Внутрішні пристрої. Робочі креслення (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду України від 27.06.08 N280) ( 21.609-83 ) (ГОСТ 21.609-83. СПДС. Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие чертежи (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N280))
ДСТ 21.610-85 (СТ СЭВ 5047-85). СПДС. Газопостачання, зовнішні газопроводи (зі зміною N1) (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду України від 27.06.08 N281) ( 21.610-85 ) (ГОСТ 21.610-85 (СТ СЭВ 5047-85). СПДС. Газоснабжение, наружные газопроводы (с изменением N1) (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N281))
ДСТУ Б А.1.1-76:2007 Система стандартизації та нормування у будівництві. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та визначення понять ( Б А.1.1-76:2007 )
ДБН Б.1-1-93. СМБД. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів ( Б.1-1-93 ) (ДБН Б.1-1-93. СМБД. Порядок создания и ведения градостроительных кадастров населенных пунктов)
ДБН В.2.6-14-97. Том 1, 2 і 3. Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд (українською мовою) ( В.2.6-14-97 ) (ДБН В.2.6-14-97. Том 1, 2 и 3. Конструкции домов и сооружений. Покрытие домов и сооружений (украинским языком))
Посібник до ДБН А.3.1-7-96 Виробництво бетонних та залізобетонних виробів (Пособие к ДБН А.3.1-7-96 Производство бетонных и железобетонных изделий)
ДБН Г.1-7-97. Тимчасові норми розрахунку витрати теплової та електричної енергії при виробництві цегли та каменів керамічних ( Г.1-7-97 ) (ДБН Г.1-7-97. Временные нормы расчета затраты тепловой и электрической энергии при производстве кирпича и камней керамических)
ДБН Г.1-1-93. Порядок визначення вартості розробки нормативних документів (Скасовано-наказ Мінрегіонбуду України N371 від17.12.2007р.) ( Г.1-1-93 ) (ДБН Г.1-1-93. Порядок определения стоимости разработки нормативных документов (Отменено - приказ Минрегионстроя Украины N371 від17.12.2007р.))
ДБН А.3.1-8-96. Проектування підприємств з виробництва залізобетонних виробів ( А.3.1-8-96 ) (ДБН А.3.1-8-96. Проектирования предприятий из производства железобетонных изделий)
ДСТУ Б А.1.1-28-94. Вироби полімерні погонажні профільні та оздоблювальні стінові (рулонні і листові). Терміни та визначення ( Б А.1.1-28-94 ) (ДСТУ Б А.1.1-28-94. Изделия полимерные погонажные профильные и кромочные стенные (рулонные и листовые). Сроки и определения)
ДСТУ Б А.1.1-5-94. Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні властивості будівельних матеріалів. Терміни та визначення ( Б А.1.1-5-94 ) (ДСТУ Б. А.1.1-5-94. Общие физико-технические характеристики и эксплуатационные свойства строительных материалов. Сроки и определения)
ДБН Г.1-3-95. Типові норми витрат молотого шлаку і лужного компонента для виготовлення шлаколужних бетонів, збірних та монолітних бетонних і залізобетонних конструкційних виробів ( Г.1-3-95 ) (ДБН Г.1-3-95. Типичные нормы расходов молотого шлака и щелочного компонента для изготовления шлакощелочных бетонов, сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкционных изделий)
ДСТУ Б А.2.4-9-95 (ГОСТ 21.405-93). СПДБ. Правила виконання робочої документації теплової ізоляції обладнання і трубопроводів ( Б А.2.4-9-95 ) (ДСТУ Б А.2.4-9-95 (ГОСТ 21.405-93). СПДБ. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов)
ГОСТ 10140-80. Плити теплоізоляції з мінеральної вати на бітумному зв"язуючому. Технічні умови ( 10140-80 ) (ГОСТ 10140-80. Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем. Технические условия)
ГОСТ 16136-80. Плити перлитобитумні теплоізоляційні. Технічні умови ( 16136-80 ) (ГОСТ 16136-80. Плиты перлитобитумные теплоизоляционные. Технические условия)
ГОСТ 5742-76. Виробу з ячеїстих бетонів теплоізоляційні (Відм. -наказ Мінрегіонбуду України від 16.12.08 р. N 606) ( 5742-76 ) (ГОСТ 5742-76. Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины вот 16.12.08 г. N 606))
СНиРр-93. Збірник N 51. Земляні роботи (відмінений) ( Збірник N 51 ) (СНиРр-93. Сборник N 51. Земляные работы (отменен))
Порядок визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для ремонту, що здійснюється на території України (Порядок определения стоимости проектно-искательных работ для ремонта, что осуществляется на территории Украины)
СНиРр-93. Збірник N 62. Малярні роботи (відмінений) ( Збірник N 62 ) (СНиРр-93. Сборник N 62. Малярные работы (отменен))
СНиРр-93. Збірник N 66. Зовнішні інженерні мережі (відмінений) ( Збірник N 66 ) (СНиРр-93. Сборник N 66. Наружные инженерные сети (отменен))
СНиРр-93. Збірник N 57. Підлоги (відмінений) ( Збірник N 57 ) (СНиРр-93. Сборник N 57. Полы (отменен))
СНиРр-93. Збірник N 58. Дахи, крівлі (відмінений) ( Збірник N 58 ) (СНиРр-93. Сборник N 58. Крыши, кровли (отменен))
СНиРр-93. Збірник N 59. Сходи. Ганки (відмінений) ( Збірник N 59 ) (СНиРр-93. Сборник N 59. Лестницы. Крыльца (отменен))
СНиРр-93. Збірник N 53. Стіни. (відмінений) ( Збірник N 53 ) (СНиРр-93. Сборник N 53. Стены. (отменен))
СНиРр-93. Збірник N 70. Інші ремонтно-будівельні роботи. (відмінений) ( Збірник N 70 ) (СНиРр-93. Сборник N 70. Прочие ремонтно-строительные работы. (отменен))
СНиРр-93. Збірник N 67. Електромонтажні роботи. (відмінений) ( Збірник N 67 ) (СНиРр-93. Сборник N 67. Электромонтажные работы. (отменен))
ГОСТ 23421-79. Пристрій для пакетного перевезення силікатної цегли автомобільним транспортом. Основні параметри і розміри. Технічні вимоги ( 23421-79 ) (ГОСТ 23421-79. Устройство для пакетной перевозки силикатного кирпича автомобильным транспортом. Основные параметры и размеры. Технические требования)
СНиП 2.03.01-84*. Бетонні і залізобетонні конструкції ( 2.03.01-84* ) (СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции)
СНиП 2.03.11-85. Захист будівельних конструкцій від корозії ( 2.03.11-85 ) (СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии)
ГОСТ 23279-85. Сітки арматурні сталеві для залізобетонних виробів. Загальні технічні умови ( 23279-85 ) (ГОСТ 23279-85. Сетки арматурные стальные для железобетонных изделий. Общие технические условия)
ГОСТ 10922-90. Арматурні і заставні вироби зварні, з"єднання зварні арматури і заставних виробів залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови ( 10922-90 ) (ГОСТ 10922-90. Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия)
ГОСТ 10180-90 (СТ СЭВ 3978-83). Бетони. Методи визначення міцності по контрольних зразках ( 10180-90 ) (ГОСТ 10180-90 (СТ СЭВ 3978-83). Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам)
ГОСТ 27006-86. Бетони. Правила підбору складу ( 27006-86 ) (ГОСТ 27006-86. Бетоны. Правила подбора состава)
ГОСТ 23732-79. Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови ( 23732-79 ) (ГОСТ 23732-79. Вода для бетонов и растворов. Технические условия)
СНиП 2.03.04-84. Бетонні і залізобетонні конструкції, призначені для роботи в умовах дії підвищених і високих температур. (Початок) ( 2.03.04-84 ) (СНиП 2.03.04-84. Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур. (Начало))
ГОСТ 25192-82 (СТ СЭВ 6550-88). Бетони. Класифікація і загальні технічні вимоги ( 25192-82 ) (ГОСТ 25192-82 (СТ СЭВ 6550-88). Бетоны. Классификация и общие технические требования)
ГОСТ 24545-81. Бетони. Методи випробування на витривалість ( 24545-81 ) (ГОСТ 24545-81. Бетоны. Методы испытания на выносливость)
ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94). Конструкції будинків і споруд. Вироби будівельні бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробувань навантаженням. Правила оцінки міцності, жорсткості та тріщиностійкості ( Б В.2.6-7-95 ) (ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94). Конструкции домов и сооружений. Изделия строительные бетонные и железобетонные сборные. Методы испытаний нагрузкой. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости)
ДСТУ Б В.2.1-3-96 (ГОСТ 30416-96). Грунти. Лабораторні випробування. Загальні положення. ( Б В.2.1-3-96 ) (ДСТУ Б В.2.1-3-96 (ГОСТ 30416-96). Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.)
СНиП 2.02.01-83*. Основи будинків і споруджень ( Дія скасована з 01.09.09-наказ Мінрегіонбуду України від 19.01.09р. N 5) ( 2.02.01-83* ) (СНиП 2.02.01-83*. Основания сданный и сооружений ( Действие отменено с 01.09.09-приказ Минрегионстроя Украины вот 19.01.09г. N 5))
ГОСТ 5686-94 (в Україні - ДСТУ Б В.2.1-1-95). Грунти. Метод польових випробувань палями ( 5686-94 ) (ГОСТ 5686-94 (в Украине - ДСТУ Б В.2.1-1-95). Грунты. Метод полевых испытаний сваями)
ГОСТ 24847-81. Грунти. Методи визначення глибини сезонного промерзання ( 24847-81 ) (ГОСТ 24847-81. Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания)
ГОСТ 23740-79. Грунти. Методи лабораторного визначення змісту органічних речовин ( 23740-79 ) (ГОСТ 23740-79. Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ)
ГОСТ 20522-96 (в Україні -ДСТУ Б В.2.1-5-96). Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів іспитів ( 20522-96 ) (ГОСТ 20522-96 (в Украине -ДСТУ Б В.2.1-5-96). Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний)
СНиП 2.02.05-87. Фундаменти машин з динамічними навантаженнями ( 2.02.05-87 ) (СНиП 2.02.05-87. Фундаменты машин с динамическими нагрузками)
ГОСТ 24143-80. Грунти. Метод лабораторного визначення характеристик набухання і усадки ( 24143-80 ) (ГОСТ 24143-80. Грунты. Метод лабораторного определения характеристик набухания и усадки)
ГОСТ 24846-81. Грунти. Методи вимірювання деформацій підгрунтя будівель і споруд ( 24846-81 ) (ГОСТ 24846-81. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений)
ГОСТ 23061-90. Грунти. Методи радіоізотопних вимірювань густини і вогкості ( 23061-90 ) (ГОСТ 23061-90. Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности)
ГОСТ 23741-79. Грунти. Методи польових випробувань на зріз в гірських виробленнях ( 23741-79 ) (ГОСТ 23741-79. Грунты. Методы полевых испытаний на срез в горных выработках)