Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

ОП НДІбудівельного виробництва


Список документов в категории

Название
Посібник з розробки проектів організації будівництва і проектів виконання робіт (до ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва" ч.1 Технологічна та виконавча документація) (Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов выполнения работ (к ДБН А.3.1-5-96 Организация строительного производства" ч.1 Технологическая и исполнительная документация))
Методичні рекомендації з розробки документів системи якості продукції будівельного комплексу України (Методические рекомендации по разработке документов системы качества продукции строительного комплекса Украины)