Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

НИИЖБ


Список документов в категории

Название
СНиП 2.03.01-84*. Бетонні і залізобетонні конструкції ( 2.03.01-84* ) (СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции)
СНиП 2.03.11-85. Захист будівельних конструкцій від корозії ( 2.03.11-85 ) (СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии)
ГОСТ 23279-85. Сітки арматурні сталеві для залізобетонних виробів. Загальні технічні умови ( 23279-85 ) (ГОСТ 23279-85. Сетки арматурные стальные для железобетонных изделий. Общие технические условия)
ГОСТ 10922-90. Арматурні і заставні вироби зварні, з"єднання зварні арматури і заставних виробів залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови ( 10922-90 ) (ГОСТ 10922-90. Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия)
ГОСТ 10180-90 (СТ СЭВ 3978-83). Бетони. Методи визначення міцності по контрольних зразках ( 10180-90 ) (ГОСТ 10180-90 (СТ СЭВ 3978-83). Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам)
ГОСТ 27006-86. Бетони. Правила підбору складу ( 27006-86 ) (ГОСТ 27006-86. Бетоны. Правила подбора состава)
ГОСТ 23732-79. Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови ( 23732-79 ) (ГОСТ 23732-79. Вода для бетонов и растворов. Технические условия)
СНиП 2.03.04-84. Бетонні і залізобетонні конструкції, призначені для роботи в умовах дії підвищених і високих температур. (Початок) ( 2.03.04-84 ) (СНиП 2.03.04-84. Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур. (Начало))
ГОСТ 25192-82 (СТ СЭВ 6550-88). Бетони. Класифікація і загальні технічні вимоги ( 25192-82 ) (ГОСТ 25192-82 (СТ СЭВ 6550-88). Бетоны. Классификация и общие технические требования)
ГОСТ 24545-81. Бетони. Методи випробування на витривалість ( 24545-81 ) (ГОСТ 24545-81. Бетоны. Методы испытания на выносливость)
ГОСТ 22783-77. Бетони. Метод прискореного визначення міцності на стиснення ( 22783-77 ) (ГОСТ 22783-77. Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие)
ГОСТ 22685-89. Форми для виготовлення контрольних зразків бетону. Технічні умови ( 22685-89 ) (ГОСТ 22685-89. Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия)
ГОСТ 28570-90 (СТ СЭВ 3878-83). Бетони. Метод визначення міцності по зразках, відібраних з конструкцій ( 28570-90 ) (ГОСТ 28570-90 (СТ СЭВ 3878-83). Бетоны. Метод определения прочности по образцам, отобранным из конструкций)
ГОСТ 13087-81. Бетони. Методи визначення тертості ( 13087-81 ) (ГОСТ 13087-81. Бетоны. Методы определения истираемости)
ДСТ 12730.5-84. Бетони. Методи визначення водонепроникності (Відмінений - наказ Мінрегіонбуду України від 25.12.08 N 642) ( 12730.5-84 ) (ГОСТ 12730.5-84. Бетоны. Методы определения водонепроницаемости (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 25.12.08 N 642))
ГОСТ 23858-79. З"єднання зварні стикові і таврові арматури залізобетонних конструкцій. Ультразвукові методи контролю якості. Правила приймання ( 23858-79 ) (ГОСТ 23858-79. Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки)
ГОСТ 22690-88. Бетони. Визначення міцності механічним методом неруйнуючого контролю ( 22690-88 ) (ГОСТ 22690-88. Бетоны. Определение прочности механическим методом неразрушающего контроля)
ГОСТ 19222-84. Арболіт і вироби з нього. Загальні технічні умови ( 19222-84 ) (ГОСТ 19222-84. Арболит и изделия из него. Общие технические условия)
ГОСТ 16297-80. Матеріали звукоізоляційні і звукопоглинальні. Методи випробувань ( 16297-80 ) (ГОСТ 16297-80. Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний)
ГОСТ 24452-80. Бетони. Методи визначення призматичної міцності, модуля пружності і коефіцієнта Пуассона ( 24452-80 ) (ГОСТ 24452-80. Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона)
ГОСТ 27005-86. Бетони легкі і комірчасті. Правила контролю середньої густини ( 27005-86 ) (ГОСТ 27005-86. Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности)
ГОСТ 24544-81*. Бетони. Методи визначення деформацій усадки повзучості ( 24544-81* ) (ГОСТ 24544-81*. Бетоны. Методы определения деформаций усадки ползучести)
ГОСТ 25781-83. Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Технічні умови ( 25781-83 ) (ГОСТ 25781-83. Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Технические условия)
ДСТ 12852.6-77. Бетон ячеїстий. Метод визначення сорбціонної вологості (Відмінений - наказ Мінрегіонбуду України від 16.12.08 N 604) ( 12852.6-77 ) (ГОСТ 12852.6-77. Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 16.12.08 N 604))
ГОСТ 21520-89. Блоки з комірчастих бетонів стінні дрібні. Технічні умови (Відмінений - наказ Мінрегіонбуду України від 20.02.2008 р. N 85) ( 21520-89 ) (ГОСТ 21520-89. Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 20.02.2008 г. N 85))
ДСТ 12730.0-78. Бетони. Загальні вимоги до методів визначення щільності, вологості, водопоглинення, пористості, водонепроникності (Скасований - наказ Мінрегіонбуду України від 25.12.08 N 642) ( 12730.0-78 ) (ГОСТ 12730.0-78. Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости, водонепроницаемости (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 25.12.08 N 642))
ГОСТ 28575-90 (СТ СЭВ 6320-88). Захист від корозії в будівництві. Конструкції бетонні і залізобетонні. Випробування паропроникності захисних покриттів ( 28575-90 ) (ГОСТ 28575-90 (СТ СЭВ 6320-88). Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Испытание паропроницаемости защитных покрытий)
ГОСТ 10181.3-81. Суміші бетонні. Методи визначення пористості (відмінений) ( 10181.3-81 ) (ГОСТ 10181.3-81. Смеси бетонные. Методы определения пористости (отменен))
ДСТ 12730.4-78. Бетони. Методи визначення показників пористості (Відмінений - наказ Мінрегіонбуду України від 25.12.08 N 642) ( 12730.4-78 ) (ГОСТ 12730.4-78. Бетоны. Методы определения показателей пористости (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 25.12.08 N 642))
ГОСТ 13578-68. Панелі на пористих заповнювачах для зовнішніх стін виробничих будівель. Технічні вимоги ( 13578-68 ) (ГОСТ 13578-68. Панели на пористых заполнителях для наружных стен производственных зданий. Технические требования)
ДСТ 12730.3-78. Бетони. Метод визначення водопоглинення (Відмінений - наказ Мінрегіонбуду України від 25.12.08 N 642) ( 12730.3-78 ) (ГОСТ 12730.3-78. Бетоны. Метод определения водопоглощения (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 25.12.08 N 642))
ДСТ 12730.2-78. Бетони. Метод визначення вологості (Відмінений - наказ Мінрегіонбуду України від 25.12.08 N 642) ( 12730.2-78 ) (ГОСТ 12730.2-78. Бетоны. Метод определения влажности (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 25.12.08 N 642))
СН 549-82. Інструкція з проектування, виготовленню і застосуванню конструкцій і виробів з арболіта (Дія скасована с 01.01.2010 згідно нак. Мінрегіонбуду України від 22.07.09 N 294) ( 549-82 ) (СН 549-82. Инструкция по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита (Действие отменено с 01.01.2010 согласно прик. Минрегионстроя Украины вот 22.07.09 N 294))
ГОСТ 10181.2-81. Суміші бетонні. Метод визначення густини (відмінений) ( 10181.2-81 ) (ГОСТ 10181.2-81. Смеси бетонные. Метод определения плотности (отменен))
ДСТ 12730.1-78. Бетони. Методи визначення щільності (Відмінений - наказ Мінрегіонбуду України від 25.12.08 N 642) ( 12730.1-78 ) (ГОСТ 12730.1-78. Бетоны. Методы определения плотности (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 25.12.08 N 642))
ГОСТ 10181.1-81. Суміші бетонні. Методи визначення зручності укладання (скасовано) ( 10181.1-81 ) (ГОСТ 10181.1-81. Смеси бетонные. Методы определения удобоукладываемости (отменен))
СНиП 2.03.03-85. Армоцементні конструкції ( 2.03.03-85 ) (СНиП 2.03.03-85. Армоцементные конструкции)
ГОСТ 23117-91. Затиски напівавтоматичні для натягнення арматури залізобетонних конструкцій. Технічні умови ( 23117-91 ) (ГОСТ 23117-91. Зажимы полуавтоматические для натяжения арматуры железобетонных конструкций. Технические условия)
ГОСТ 25881-83. Бетони хімічно стійкі. Методи випробувань ( 25881-83 ) (ГОСТ 25881-83. Бетоны химически стойкие. Методы испытаний)
ГОСТ 20910-90. Бетони жаростійкі. Технічні умови ( 20910-90 ) (ГОСТ 20910-90. Бетоны жаростойкие. Технические условия)
ГОСТ 25246-82. Бетони хімічно стійкі. Технічні умови ( 25246-82 ) (ГОСТ 25246-82. Бетоны химически стойкие. Технические условия)
ГОСТ 12852.5-77. Бетон комірчастий. Метод визначення коефіцієнта паронепроникності ( 12852.5-77 ) (ГОСТ 12852.5-77. Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паронепроницаемости)
ГОСТ 19570-74. Панелі з автоклавних комірчастих бетонів для внутрішніх несучих стін, перегородок і перекриттів житлових і суспільних будівель. Технічні вимоги ( 19570-74 ) (ГОСТ 19570-74. Панели из автоклавных ячеистых бетонов для внутренних несущих стен, перегородок и перекрытий жилых и общественных зданий. Технические требования)
ГОСТ 12852.0-77. Бетон комірчастий. Загальні вимоги до методів випробувань ( 12852.0-77 ) (ГОСТ 12852.0-77. Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний)
ГОСТ 10181.4-81. Суміші бетонні. Методи визначення расслаиваемости (відмінений) ( 10181.4-81 ) (ГОСТ 10181.4-81. Смеси бетонные. Методы определения расслаиваемости (отменен))