Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

НИИСФ


Список документов в категории

Название
СНиП 2.01.01-82. Будівельна кліматологія і геофізика ( 2.01.01-82 ) (СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика)
СНиП II-12-77. Норми проектування. Захист від шуму ( II-12-77 ) (СНиП II-12-77. Нормы проектирования. Защита от шума)
ГОСТ 12.1.046-85 Будівництво. Норми освітлення будівельних майданчиків ( 12.1.046-85 ) (ГОСТ 12.1.046-85 Строительство. Нормы освещения строительных площадок)
ГОСТ 23337-78 (СТ СЭВ 2600-80). Шум. Методи вимірювання шуму на селитебній території і в приміщеннях житлових і суспільних будівель ( 23337-78 ) (ГОСТ 23337-78 (СТ СЭВ 2600-80). Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий)
СНіП ІІ-3-79**. Будівельна теплотехніка (Скасовано-приказ Мінстроя України N 301 від 09.09.06) ( II-3-79* ) (СНиП ІІ-3-79**. Строительная теплотехника (Отменен-приказ Минстроя Украины N 301 от 09.09.06))
ГОСТ 26254-84. Будівлі і споруди. Методи визначення опору теплопередачі захищаючих конструкцій ( 26254-84 ) (ГОСТ 26254-84. Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций)
ГОСТ 28100-89 (СТ СЭВ 6085-87). Захист від шуму в будівництві. Глушники шуму. Методи визначення акустичних характеристик ( 28100-89 ) (ГОСТ 28100-89 (СТ СЭВ 6085-87). Защита от шума в строительстве. Глушители шума. Методы определения акустических характеристик)
ГОСТ 26629-85. Будівлі і споруди. Метод тепловізійного контролю якості теплоізоляції захищаючих конструкцій ( 26629-85 ) (ГОСТ 26629-85. Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций)
ГОСТ 26824-86. Будівлі і споруди. Методи вимірювання яскравості ( 26824-86 ) (ГОСТ 26824-86. Здания и сооружения. Методы измерения яркости)
ГОСТ 27296-87 (СТ СЭВ 4866-84). Захист від шуму в будівництві. Звукоізоляційні захищаючі конструкції. Методи вимірювання ( 27296-87 ) (ГОСТ 27296-87 (СТ СЭВ 4866-84). Защита от шума в строительстве. Звукоизолирующие ограждающие конструкции. Методы измерения)
ГОСТ 20444-85. Шум. Транспортні потоки. Методи вимірювання шумової характеристики ( 20444-85 ) (ГОСТ 20444-85. Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики)
ГОСТ 26253-84. Будівлі і споруди. Метод визначення теплостійкості захищаючих конструкцій ( 26253-84 ) (ГОСТ 26253-84. Здания и сооружения. Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций)
ГОСТ 23499-79. Матеріали і вироби будівельні звукопоглинальні і звукоизолирующие. Класифікація і загальні технічні вимоги ( 23499-79 ) (ГОСТ 23499-79. Материалы и изделия строительные звукопоглощающие и звукоизолирующие. Классификация и общие технические требования)
ГОСТ 25609-83. Матеріали полімерні рулонні і плиткові для підлоги. Метод визначення показників теплозасвоєння ( 25609-83 ) (ГОСТ 25609-83. Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателей теплоусвоения)
ГОСТ 23250-78. Матеріали будівельні. Метод визначення питомої теплоємності ( 23250-78 ) (ГОСТ 23250-78. Материалы строительные. Метод определения удельной теплоемкости)
ГОСТ 24816-81. Матеріали будівельні. Метод визначення сорбційної вогкості ( 24816-81 ) (ГОСТ 24816-81. Материалы строительные. Метод определения сорбционной влажности)
ГОСТ 4.209-79. СПКП. Будівництво. Матеріали і вироби звукопоглинальні і звукоізоляційні. Номенклатура показників ( 4.209-79 ) (ГОСТ 4.209-79. СПКП. Строительство. Материалы и изделия звукопоглощающие и звукоизоляционные. Номенклатура показателей)
ГОСТ 28786-90 (СТ СЭВ 6529-88). Двері дерев"яні. Метод визначення опору дії кліматичних чинників ( 28786-90 ) (ГОСТ 28786-90 (СТ СЭВ 6529-88). Двери деревянные. Метод определения сопротивления воздействию климатических факторов)
ГОСТ 25380-82. Будівлі і споруди. Метод вимірювання густини теплових потоків, що проходять через захищаючі конструкції ( 25380-82 ) (ГОСТ 25380-82. Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции)
ГОСТ 23426-79. Шум. Методи вимірювання звукоізоляції кабін спостереження і дистанційного керування у виробничих будівлях ( 23426-79 ) (ГОСТ 23426-79. Шум. Методы измерения звукоизоляции кабин наблюдения и дистанционного управления в производственных зданиях)
ГОСТ 21718-84. Матеріали будівельні. Діелькометричний метод вимірювання вогкості ( 21718-84 ) (ГОСТ 21718-84. Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности)
ГОСТ 24210-80. Матеріали полімерні рулонні і плиткові для підлоги. Метод визначення звукоізоляційних властивостей ( 24210-80 ) (ГОСТ 24210-80. Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения звукоизоляционных свойств)
ГОСТ 7076-87 (СТ СЭВ 4923-84). Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності (відмінений) ( 7076-87 ) (ГОСТ 7076-87 (СТ СЭВ 4923-84). Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности (отменен))
ГОСТ 28799-90 (СТ СЭВ 6528-88). Двері дерев"яні. Метод визначення водонепроникності ( 28799-90 ) (ГОСТ 28799-90 (СТ СЭВ 6528-88). Двери деревянные. Метод определения водонепроницаемости)