Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

СоюздорНИИ Минтрансстроя


Список документов в категории

Название
ГОСТ 22733-77. Грунти. Метод лабораторного визначення максимальної густини ( 22733-77 ) (ГОСТ 22733-77. Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности)
СНиП 2.05.02-85. Автомобільні дороги (Відм.-див. ДБН В.2.3-4-2007) ( 2.05.02-85 ) (СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги (отменен, см. ДБН В.2.3-4-2007))
ГОСТ 23558-94. Суміші щебенево-гравієво-піщані і грунти, оброблені неорганічними терпкими матеріалами, для дорожнього і аеродромного будівництва. Технічні умови ( 23558-94 ) (ГОСТ 23558-94. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия)
ГОСТ 12784-78. Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Методи випробувань ( 12784-78 ) (ГОСТ 12784-78. Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Методы испытаний)
ГОСТ 24451-80. Тунелі автодорожні. Габарити наближення будов і устаткування ( 24451-80 ) (ГОСТ 24451-80. Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и оборудования)
ГОСТ 16557-78. Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови ( 16557-78 ) (ГОСТ 16557-78. Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия)
ГОСТ 25459-82. Опори залізобетонні дорожніх знаків. Технічні умови ( 25459-82 ) (ГОСТ 25459-82. Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия)
ГОСТ 12801-84. Суміші асфальтобетонні дорожні і аеродромні, дьогтьобетонні дорожні, асфальтобетон і дьогтьобетон. Методи випробувань (відмінений) ( 12801-84 ) (ГОСТ 12801-84. Смеси асфальтобетонные дорожные и аэродромные, дегтебетонные дорожные, асфальтобетон и дегтебетон. Методы испытаний (отменен))
ГОСТ 25458-82. Опори дерев"яні дорожніх знаків. Технічні умови ( 25458-82 ) (ГОСТ 25458-82. Опоры деревянные дорожных знаков. Технические условия)
ГОСТ 9128-84. Суміші асфальтобетонні дорожні, аеродромні і асфальтобетон. Технічні умови (відмінений) ( 9128-84 ) (ГОСТ 9128-84. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия (отменен))
СНиП 3.06.07-86. Мости і труби. Правила обстежень і випробувань. (Замінений на ДБН В.2.3-6-2002) ( 3.06.07-86 ) (СНиП 3.06.07-86. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. (Заменен на ДБН В.2.3-6-2002))
ДСТ 3344-83. Щебінь і пісок жужільні для дорожнього будівництва. Технічні умови (Відмін. - наказ Мінрегіонбуду України від 21.11.08 N 529) ( 3344-83 ) (ГОСТ 3344-83. Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины вот 21.11.08 N 529))
ГОСТ 26604-85. Полотна неткані (підоснова) антисептовані з волокон всіх видів для теплозвукоизоляционного лінолеуму. Технічні умови ( 26604-85 ) (ГОСТ 26604-85. Полотна нетканые (подоснова) антисептированные из волокон всех видов для теплозвукоизоляционного линолеума. Технические условия)
ГОСТ 18659-81. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови (Відмінений - наказ Мінбуда України N 425 від 22.12.2006 р.) ( 18659-81 ) (ГОСТ 18659-81. Эмульсии битумные дорожные. Технические условия (Отменен -приказ Минбуда Украины N 425 от 22.12.2006 г.))