Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

НИИОСП им. Н.М. Герсеванова


Список документов в категории

Название
СНиП 2.02.01-83*. Основи будинків і споруджень ( Дія скасована з 01.09.09-наказ Мінрегіонбуду України від 19.01.09р. N 5) ( 2.02.01-83* ) (СНиП 2.02.01-83*. Основания сданный и сооружений ( Действие отменено с 01.09.09-приказ Минрегионстроя Украины вот 19.01.09г. N 5))
ГОСТ 5686-94 (в Україні - ДСТУ Б В.2.1-1-95). Грунти. Метод польових випробувань палями ( 5686-94 ) (ГОСТ 5686-94 (в Украине - ДСТУ Б В.2.1-1-95). Грунты. Метод полевых испытаний сваями)
ГОСТ 24847-81. Грунти. Методи визначення глибини сезонного промерзання ( 24847-81 ) (ГОСТ 24847-81. Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания)
ГОСТ 23740-79. Грунти. Методи лабораторного визначення змісту органічних речовин ( 23740-79 ) (ГОСТ 23740-79. Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ)
ГОСТ 20522-96 (в Україні -ДСТУ Б В.2.1-5-96). Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів іспитів ( 20522-96 ) (ГОСТ 20522-96 (в Украине -ДСТУ Б В.2.1-5-96). Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний)
СНиП 2.02.05-87. Фундаменти машин з динамічними навантаженнями ( 2.02.05-87 ) (СНиП 2.02.05-87. Фундаменты машин с динамическими нагрузками)
ГОСТ 24143-80. Грунти. Метод лабораторного визначення характеристик набухання і усадки ( 24143-80 ) (ГОСТ 24143-80. Грунты. Метод лабораторного определения характеристик набухания и усадки)
ГОСТ 24846-81. Грунти. Методи вимірювання деформацій підгрунтя будівель і споруд ( 24846-81 ) (ГОСТ 24846-81. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений)
ГОСТ 23061-90. Грунти. Методи радіоізотопних вимірювань густини і вогкості ( 23061-90 ) (ГОСТ 23061-90. Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности)
ГОСТ 23741-79. Грунти. Методи польових випробувань на зріз в гірських виробленнях ( 23741-79 ) (ГОСТ 23741-79. Грунты. Методы полевых испытаний на срез в горных выработках)
ГОСТ 26263-84. Грунти. Метод лабораторного визначення теплопровідності мерзлих грунтів ( 26263-84 ) (ГОСТ 26263-84. Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов)
ГОСТ 27217-87. Грунти. Метод польового визначення дотичних сил морозного обдимання ( 27217-87 ) (ГОСТ 27217-87. Грунты. Метод полевого определения касательных сил морозного пучения)
ГОСТ 20069-81. Грунти. Метод польового випробування статичним зондуванням (відмінений) ( 20069-81 ) (ГОСТ 20069-81. Грунты. Метод полевого испытания статическим зондированием (отменен))