Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

НИИцемент


Список документов в категории

Название
ГОСТ 23464-79 (СТ СЭВ 4471-84). Цементи. Класифікація ( 23464-79 ) (ГОСТ 23464-79 (СТ СЭВ 4471-84). Цементы. Классификация)
ГОСТ 5382-91. Цементи і матеріали цементного виробництва. Методи хімічного аналізу ( 5382-91 ) (ГОСТ 5382-91. Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа)
ГОСТ 6139-91 (СТ СЭВ 6951-89). Пісок стандартний для випробувань цементів. Технічні умови ( 6139-91 ) (ГОСТ 6139-91 (СТ СЭВ 6951-89). Песок стандартный для испытаний цементов. Технические условия)
ГОСТ 15825-80. Портландцемент кольоровий. Технічні умови ( 15825-80 ) (ГОСТ 15825-80. Портландцемент цветной. Технические условия)
ГОСТ 22266-94. Цементи сульфатостійкі. Технічні умови ( 22266-94 ) (ГОСТ 22266-94. Цементы сульфатостойкие. Технические условия)
ГОСТ 3476-74. Шлаки доменні і електротермофосфорні гранульовані для виробництва цементов ( 3476-74 ) (ГОСТ 3476-74. Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цементов)
ГОСТ 25328-82. Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови (Відмінений згідно прик. Держбуда України N 234 від 7.12.04.) ( 25328-82 ) (ГОСТ 25328-82. Цемент для строительных растворов. Технические условия (Отменен согласно прик. Держбуда Украины N 234 от 7.12.04.))
ГОСТ 24640-91 (СТ СЭВ 6824-89). Добавки для цементів. Класифікація ( 24640-91 ) (ГОСТ 24640-91 (СТ СЭВ 6824-89). Добавки для цементов. Классификация)
ГОСТ 969-91. Цементи глиноземисті і високоглинисті. Технічні умови ( 969-91 ) (ГОСТ 969-91. Цементы глиноземистые и высокоглинистые. Технические условия)