Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Загальносоюзні науково-дослідні інститутиПодразделы:

Список документов в категории

Название
СН 522-79. Інструкція по проектуванню, будівництву і експлуатації гідротехнічних споруд на територіях, що підробляються гірськими роботами ( 522-79 ) (СН 522-79. Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений на подрабатываемых горными работами)
СН 551-82. Інструкція по проектуванню і будівництву противофільтраційних пристроїв з поліетиленової плівки для штучних водоймищ ( 551-82 ) (СН 551-82. Инструкция по проектированию и строительству противофильтрационных устройств из полиэитиленовой пленки для искусственных водоемов)
СНиП 2.06.01-86. Гідротехнічні споруди. Основні положення проектування ( 2.06.01-86 ) (СНиП 2.06.01-86. Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования)
СНиП 2.06.04-82*. Навантаження і дії на гідротехнічні споруди (хвильові, льодові і від судів) ( 2.06.04-82* ) (СНиП 2.06.04-82*. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов))
СНиП 2.06.08-87. Бетонні і залізобетонні конструкції гідротехнічних споруд ( 2.06.08-87 ) (СНиП 2.06.08-87. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений)
СНиП 2.06.06-85. Дамби бетонні і залізобетонні ( 2.06.06-85 ) (СНиП 2.06.06-85. Плотины бетонные и железобетонные)
ГОСТ 25592-91. Суміші золошлакові теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови ( 25592-91 ) (ГОСТ 25592-91. Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия)
ГОСТ 24316-80. Бетони. Методи визначення тепловиділення при твердінні. ( 24316-80 ) (ГОСТ 24316-80. Бетоны. Методы определения тепловыделения при твердении.)
СНиП 2.02.02-85. Підгрунтя гідротехнічних споруд ( 2.02.02-85 ) (СНиП 2.02.02-85. Основания гидротехнических сооружений)
СНиП 2.06.05-84. Дамби з грунтових матеріалів ( 2.06.05-84 ) (СНиП 2.06.05-84. Плотины из грунтовых материалов)
ГОСТ 26644-85. Щебінь і пісок з шлаків теплових електростанцій для бетону. Технічні умови ( 26644-85 ) (ГОСТ 26644-85. Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия)
ГОСТ 16549-71. Крани пробкові прохідні сальникові муфтові чавунні на Py <=10 кгс/см2 із заглушкою для спуску води ( 16549-71 ) (ГОСТ 16549-71. Краны пробковые проходные сальниковые муфтовые чугунные на Py <=10 кгс/см2 с заглушкой для спуска воды)
ГОСТ 862.4-85. Вироби паркетні. Щити паркетні. Технічні умови ( 862.4-85 ) (ГОСТ 862.4-85. Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические условия)
ГОСТ 862.1-85. Вироби паркетні. Паркет штучний. Технічні умови ( 862.1-85 ) (ГОСТ 862.1-85. Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические условия)
ГОСТ 862.3-85. Вироби паркетні. Дошки паркетні. Технічні умови ( 862.3-85 ) (ГОСТ 862.3-85. Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия)
ГОСТ 862.2-85. Вироби паркетні. Паркет мозаїчний. Технічні умови ( 862.2-85 ) (ГОСТ 862.2-85. Изделия паркетные. Паркет мозаичный. Технические условия)
ГОСТ 4.226-83. СПКП. Будівництво. Вікна, двері і ворота дерев"яні. Номенклатура показників ( 4.226-83 ) (ГОСТ 4.226-83. СПКП. Строительство. Окна, двери и ворота деревянные. Номенклатура показателей)
ГОСТ 8904-81. Плити деревноволокнисті тверді з лакофарбним покриттям. Технічні умови ( 8904-81 ) (ГОСТ 8904-81. Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием. Технические условия)
ГОСТ 4.223-83. СПКП. Будівництво. Вироби паркетні. Номенклатура показників ( 4.223-83 ) (ГОСТ 4.223-83. СПКП. Строительство. Изделия паркетные. Номенклатура показателей)
ГОСТ 4598-86 (СТ СЭВ 4188-83). Плити деревноволокнисті. Технічні умови ( 4598-86 ) (ГОСТ 4598-86 (СТ СЭВ 4188-83). Плиты древесноволокнистые. Технические условия)
ГОСТ 4.207-79. СПКП. Будівництво. Плити деревисноволокнисті. Номенклатура показників ( 4.207-79 ) (ГОСТ 4.207-79. СПКП. Строительство. Плиты древесноволокнистые. Номенклатура показателей)
ГОСТ 26988-86. Плити деревно-волокнисті. Метод визначення межі міцності при розтягуванні перпендикулярно до пласти плити ( 26988-86 ) (ГОСТ 26988-86. Плиты древесно-волокнистые. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты)
ГОСТ 22000-86. Труби бетонні і залізобетонні. Типи і основні параметри ( 22000-86 ) (ГОСТ 22000-86. Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры)
ГОСТ 12586.1-83. Труби залізобетонні напірні віброгідропресовані. Конструкція і розміри ( 12586.1-83 ) (ГОСТ 12586.1-83. Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные. Конструкция и размеры)
ГОСТ 12586.0-83. Труби залізобетонні напірні віброгідропресовані. Технічні умови ( 12586.0-83 ) (ГОСТ 12586.0-83. Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные. Технические условия)
Пособие по тепловой обработке сборных железобетонных конструкций и изделий ( 3.09.01-85 )
Технология изготовления железобетонных напорных труб со стальным сердечником ( 3.09.01-85 )
ГОСТ 7392-85. Щебінь з природного каменя для баластного шару залізничної колії. Технічні умови ( 7392-85 ) (ГОСТ 7392-85. Щебень из природного камня для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия)
ГОСТ 10629-88. Шпали залізобетонні заздалегідь напружені для залізниць колії 1520 мм ( 10629-88 ) (ГОСТ 10629-88. Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520 мм)
ГОСТ 7394-85. Баласт гравієвий і піщано-гравієвий для залізничної колії. Технічні умови ( 7394-85 ) (ГОСТ 7394-85. Балласт гравийный и песчано-гравийный для железнодорожного пути. Технические условия)
ГОСТ 10923-93. Руберойд. Технічні умови ( 10923-93 ) (ГОСТ 10923-93. Рубероид. Технические условия)
ГОСТ 2678-94. Матеріали рулонні покрівельні і гідроізоляційні. Методи випробувань ( 2678-94 ) (ГОСТ 2678-94. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний)
ГОСТ 26627-85. Матеріали рулонні покрівельні і гідроізоляційні. Правила приймання ( 26627-85 ) (ГОСТ 26627-85. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Правила приемки)
ГОСТ 2697-83. Пергамін покрівельний. Технічні умови ( 2697-83 ) (ГОСТ 2697-83. Пергамин кровельный. Технические условия)
ГОСТ 4.222-83. СПКП. Будівництво. Мастики покрівельні і гідроізоляційні. Номенклатура показників (відмінений) ( 4.222-83 ) (ГОСТ 4.222-83. СПКП. Строительство. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Номенклатура показателей (отменен))
ГОСТ 25591-83. Мастики покрівельні і гідроізоляційні. Класифікація і загальні технічні вимоги (відмінений) ( 25591-83 ) (ГОСТ 25591-83. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Классификация и общие технические требования (отменен))
ГОСТ 20429-84. Фольгоїзол. Технічні умови ( 20429-84 ) (ГОСТ 20429-84. Фольгоизол. Технические условия)
ДСТ 21.401-88. СПДС. Технологія виробництва. Основні вимоги до робочих креслень (Відмінений - наказ Мінрегіонбуду України від 27.06.08 N277) ( 21.401-88 ) (ГОСТ 21.401-88. СПДС. Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N277))
СН 550-82. Інструкція по проектуванню трубопроводів з пластмасових труб ( 550-82 ) (СН 550-82. Инструкция по проектированию трубопроводов из пластмассовых труб)
ГОСТ 25130-82. Покриття з деревини вогнезахисне ВПД, що спучується. Технічні вимоги ( 25130-82 ) (ГОСТ 25130-82. Покрытие из древесины вспучивающееся огнезащитное ВПД. Технические требования)
ГОСТ 25131-82. Покриття із сталі спучується огнезатитное ВПМ-2. Технічні вимоги ( 25131-82 ) (ГОСТ 25131-82. Покрытие из стали вспучивающееся огнезатитное ВПМ-2. Технические требования)
Розрахунок необхідного часу евакуації людей з приміщень при пожежі (Расчет необходимого времени эвакуации людей из помещений при пожаре)
ГОСТ 8747-88 (СТ СЭВ 5851-86). Вироби асбестоцементні листові. Методи випробувань ( 8747-88 ) (ГОСТ 8747-88 (СТ СЭВ 5851-86). Изделия асбестоцементные листовые. Методы испытаний)
ГОСТ 11310-90 (СТ СЭВ 6318-88). Труби і муфти азбестоцементні. Методи випробувань ( 11310-90 ) (ГОСТ 11310-90 (СТ СЭВ 6318-88). Трубы и муфты асбестоцементные. Методы испытаний)
ГОСТ 17584-72. Муфти і сполучні деталі чавунні для азбестоцементних напірних труб ( 17584-72 ) (ГОСТ 17584-72. Муфты и соединительные детали чугунные для асбестоцементных напорных труб)
ГОСТ 4.202-79. СПКП. Будівництво. Вироби асбестоцементні. Номенклатура показників ( 4.202-79 ) (ГОСТ 4.202-79. СПКП. Строительство. Изделия асбестоцементные. Номенклатура показателей)
РТМ 36.6-87 Инструмент пороховой. Типы. Технические данные, область применения. Хранение и ремонт ( ТМ 36.6-87 )
СНиП 2.11.04-85. Підземні сховища нафти, нафтопродуктів і зріджених газів ( 2.11.04-85 ) (СНиП 2.11.04-85. Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов)
ГОСТ 10597-87. Кисті і щітки малярні. Технічні умови ( 10597-87 ) (ГОСТ 10597-87. Кисти и щетки малярные. Технические условия)
ГОСТ 10831-87. Вали малярні. Технічні умови ( 10831-87 ) (ГОСТ 10831-87. Валики малярные. Технические условия)
ГОСТ 9533-81. Кельми, лопатки і відрізовки. Технічні умови ( 9533-81 ) (ГОСТ 9533-81. Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия)
ГОСТ 9416-83. Рівні будівельні. Технічні умови ( 9416-83 ) (ГОСТ 9416-83. Уровни строительные. Технические условия)
ГОСТ 7948-80. Схили сталеві будівельні. Технічні умови ( 7948-80 ) (ГОСТ 7948-80. Отвесы стальные строительные. Технические условия)