Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Мінрегіонбуд
Поиск 

Мінрегіонбуд


Список документов в категории

Название
Про упорядкування надання державних, у тому числі адміністративних, послуг в системі Мінрегіонбуду та утворення робочої групи ( 304 ) (Об упорядочении предоставления государственных, в том числе административных, услуг в системе Минрегионбуду и образования рабочей группы)
Про Методичні рекомендації щодо підтримки проектів транскордонного співробітництва на національному та регіональному рівнях ( 46 ) (О Методических рекомендациях относительно поддержки проектов трансграничного сотрудничества на национальном и региональном уровнях)
Про розгляд пропозицій ТОВ "Агенція офісного будівництва" щодо погодження збільшення поверховості з 41 до 47 поверхів експериментального об"єкта "Громадський центр на вул. Шолуденка, перетин просп. Перемоги та вул. Борщагівської у Шевченківському район... ( 29 ) (О рассмотрении предложений ООО "Агенція офисного будівництва" относительно согласования увеличения поверхностности с 41 до 47 этажей экспериментального объекта "Громадський центр на вул. Шолуденко, пересечение просп. Победы и вул. Борщагивской в Шевченковском район...)
Про утворення робочої групи по розробці Програми розвитку Академії муніципального управління до 2015 року ( 392 ) (Об образовании рабочей группы по разработке Программы развития Академии муниципального управления к в 2015 году)
Щодо вимог до внутрішнього опорядження у житлових будинках для громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов ( 11/23-1094 ) (Относительно требований к внутреннему снаряжению в жилых домах для граждан, которые соответственно законодательству нуждаются в улучшении жилищных условий)
Про розгляд матеріалів та результатів проведених контрольних заходів ( 460 ) (О рассмотрении материалов и результатов проведенных контрольных мероприятий)
Про створення Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України ( 20 ) (О создании Общественного совета при Министерстве регионального развития и строительства Украины)
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 27.07.2009 N 304 "Про упорядкування надання державних, у тому числі адміністративних, послуг в системі Мінрегіонбуду та утворення робочої групи" ( 414 ) (О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 27.07.2009 N 304 "Про упорядочение предоставления государственных, в том числе административных, услуг в системе Минрегионбуду и образования рабочей групи")
Про скасування наказів Мінрегіонбуду ( 556 ) (Об отмене приказов Минрегионбуду)
Щодо науково-технічного розвитку будівельної галузі ( 45/3 ) (Относительно научно-технического развития строительной отрасли)
Про проект національного стандарту ДСТУ "Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам" ( 133 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ "Оцінювання соответствия в строительстве согласно с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений. Порядок оценивания соответствия продукции установленным вимогам")
Про колегію Міністерства регіонального розвитку та будівництва України ( 184 ) (О коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины)
Про затвердження Регламенту Міністерства регіонального розвитку та будівництва України ( 229 ) (Об утверждении Регламента Министерства регионального развития и строительства Украины)
Про здійснення заходів з реалізації державної антикорупційної політики в системі Мінрегіонбуду ( 435 ) (Об осуществлении мероприятий по реализации государственной антикорупційної политики в системе Минрегионбуду)
Про проекти національних стандартів комплексу "Вимоги безпеки" ( 131 ) (О проектах национальных стандартов комплекса "Вимоги безпеки")
Про затвердження індексів до балансової вартості об"єктів житлового фонду станом на 1 січня 2009 року ( 133 ) (Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилищного фонда состоянием на 1 январь в 2009 году)
Про науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України ( 302 ) (О научно-техническом совете Министерства регионального развития и строительства Украины)
Про розгляд проекту Зміни N 4 ДБН В.2.6-14-95 "Покриття будинків і споруд" ( 150 ) (О рассмотрении проекта Изменения N 4 ДБН В.2.6-14-95 "Покриття домов и споруд")
Про деякі питання атестації інженерів технічного нагляду ( 224 ) (О некоторых вопросах аттестации инженеров технического наблюдения)
Про внесення змін до деяких наказів Мінрегіонбуду ( 334 ) (О внесении изменений к некоторым приказам Минрегионбуду)
Щодо зниження енерговитрат при будівництві та експлуатації будівель та споруд ( 10/8-608 ) (Относительно снижения энергозатрат при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений)
Про проект Настанови Міністерства промислової політики України СОУ-Н МПП ___________:200_ "Особливості визначення вартості ліквідації гірничорудних підприємств Міністерства промислової політики України" ( 29 ) (О проекте Установки Министерства промышленной политики Украины СОУ-Н МПП ___________:200_ "Особливості определение стоимости ликвидации горнорудных предприятий Министерства промышленной политики України")
Про утворення Наглядової ради Академії муніципального управління ( 290 ) (Об образовании Наблюдательного совета Академии муниципального управления)
Про введення в дію спільного рішення колегії від 17.09.2009 N 45/3 "Про науково-технічний розвиток будівельної галузі" ( 390 ) (О введении в действие общего решения коллегии от 17.09.2009 N 45/3 "Про научно-техническое развитие строительной галузі")
Про внесення змін та доповнень до наказу Мінрегіонбуду від 19.02.2009 N 74 "Про утворення робочої групи з питання скасування переліку міждержавних стандартів, прийнятих до 1992 року" ( 227 ) (О внесении изменений и дополнений к приказу Минрегионбуду от 19.02.2009 N 74 "Про образование рабочей группы по вопросу отмены перечня межгосударственных стандартов, принятых до 1992 року")
Про проект стандарту організації України СОУ Д.2.2-25272797-001:200_ "Безтраншейне прокладання металевих труб методом забивання механізмом СО 166М" ( 104 ) (О проекте стандарта организации Украины СОУ Д.2.2-25272797-001:200_ "Безтраншейне прокладка металлических труб методом забивки механизмом СО 166М")
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження скоригованого комплексного проекту будівництва та титулу будови нової штучної злітно-посадкової смуги у комунальному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Донецьк" ( 137 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение откорректированного комплексного проекта строительства и титула строения новой искусственной взлетно-посадочной полосы в коммунальном предприятии "Міжнародний аэропорт "Донецьк")
Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99) "Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні дерев"яні зі склопакетами. Технічні умови" ( 396 ) (О принятии Изменения N 1 ДСТУ Бы В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99) "Конструкції домов и сооружений. Блоки оконные деревянные со склопакетами. Технические умови")
Про проект національного стандарту ДСТУ "Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок розгляду та критерії аналізування документів під час призначення органів з оцінювання відпові... ( 135 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ "Оцінювання соответствия в строительстве согласно с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений. Порядок рассмотрения и критерии анализа документов во время назначения органов из оценивания відпові...)
Про втрату чинності наказу Мінрегіонбуду від 24.11.2008 N 531 ( 341 ) (О потере действия приказа Минрегионбуду от 24.11.2008 N 531)
Про проект СОУ Д.2.7-01386326-002:200_ "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Кран баштовий стаціонарний TEREX COMEDIL CTL 180-16 TS23" ( 124 ) (О проекте СОУ Д.2.7-01386326-002:200_ "Ресурсні сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Кран башенный стационарен TEREX COMEDIL CTL 180-16 TS23")
Щодо наказу Мінрегіонбуду України від 04.02.2009 N 56 "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України" ( 9/11-145 ) (Относительно приказа Минрегионбуду Украины от 04.02.2009 N 56 "Про показатели опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами України")
Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів ( 586 ) (О плане деятельности из подготовки проектов регуляторных актов)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві модифікуючої полімерної добавки "SUPERPLAST" ( 143 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве модифицирующей полимерной добавки "SUPERPLAST")
Щодо положень Переліку об"єктів, для затвердження проектів будівництва яких комплексний висновок державної експертизи не є обов"язковим ( 9/11-1063 ) (Относительно положений Перечня объектов, для утверждения проектов строительства которых комплексный вывод государственной экспертизы не является обязательным)
Про надання роз"яснення щодо поточної ціни вимірної одиниці об"єкта будівництва ( 8/2-592 ) (О предоставлении разъяснения относительно текущей цены измеримой единицы объекта строительства)
Щодо науково-технічного розвитку будівельної галузі ( 45/3 ) (Относительно научно-технического развития строительной отрасли)
Про проект національного стандарту ДСТУ "Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Реєстр декларацій відповідності, сертифікатів та бланки документів" ( 134 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ "Оцінювання соответствия в строительстве согласно с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений. Реестр деклараций соответствия, сертификатов и бланки документів")
Щодо доцільності проведення семінарів, пов"язаних з розповсюдженням програмних комплексів з визначення вартості будівництва, до здійснення їх комплексної перевірки Мінрегіонбудом ( 12/19-2-9/11-450 ) (Относительно целесообразности проведения семинаров, связанных с распространением программных комплексов из определения стоимости строительства, к осуществлению их комплексной проверки Минрегионбудом)
Про затвердження плану засідань президії науково-технічної ради Мінрегіонбуду у IV кварталі 2009 року ( 404 ) (Об утверждении плана заседаний президиума научно-технического совета Минрегионбуду в IV квартале в 2009 году)
Про скасування без заміни переліку будівельних норм колишнього СРСР (за позначками СНиП та СН) ( 126 ) (Об отмене без замены перечня строительных норм прежнего СССР (за отметками СНиП и СН))
Про науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України ( 302 ) (О научно-техническом совете Министерства регионального развития и строительства Украины)
Про проекти національних стандартів ( 122 ) (О проектах национальных стандартов)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві адгезійної добавки "ITERLENE IN/400-S" ( 144 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве адгезійної добавки "ITERLENE IN/400-S")
Про розроблення та запровадження нормативних документів з використання електроакумуляційного опалення, альтернативних джерел енергії на заміну газу при теплозабезпеченні та гарячому водопостачанні ( 12/19-11-5 ) (О разработке и вводе нормативных документов из использования електроакумуляційного отопления, альтернативных источников энергии на замену газа при теплозабезпеченні и горячем водоснабжении)
Про погодження проекту СОУ-Н ЕЕ ______:2008 Мінпаливенерго "Правила визначення вартості реконструкції, капітального і поточного ремонту основного та допоміжного обладнання гідроелектростанцій" ( 151 ) (О согласовании проекта СОУ-Н ЕЕ ______:2008 Минтопливэнерго "Правила определение стоимости реконструкции, капитального и текущего ремонта основного и вспомогательного оборудования гідроелектростанцій")
Про внесення змін до складу колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України ( 365 ) (О внесении изменений в состав коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины)
Про прийняття національного стандарту ( 684 ) (О принятии национального стандарта)
Про проект Закону України "Про розвиток гірських територій в Україні" ( 19 ) (О проекте Закона Украины "Про развитие горных территорий в Україні")
Про внесення змін до складу президії науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України ( 370 ) (О внесении изменений в состав президиума научно-технического совета Министерства регионального развития и строительства Украины)
Про визначення вартості матеріальних ресурсів при обчисленні вартості будівництва в умовах подолання фінансової кризи ( 9/11-750 ) (Об определении стоимости материальных ресурсов при вычислении стоимости строительства в условиях преодоления финансового кризиса)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб та фасонних виробів з мінералізованого поліпропілену "Skolan-dB" ( 142 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве труб и фасонних изделий из мінералізованого поліпропілену "Skolan-dB")
Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-ХХ:200Х Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови (EN 572:2004, NEQ) ( 132 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-ХХ:200Х Строительные материалы. Стекло листовое. Технические условия (EN 572:2004, NEQ))
Про проект національного стандарту ДСТУ "Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Вимоги до персоналу та порядок його сертифікації (атестації)" ( 136 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ "Оцінювання соответствия в строительстве согласно с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений. Требования к персоналу и порядок его сертификации (аттестации)")
Про прийняття національного стандарту ( 683 ) (О принятии национального стандарта)
Про проекти національних стандартів комплексу "Будівельна арматура та інструмент" ( 130 ) (О проектах национальных стандартов комплекса "Будівельна арматура и інструмент")
Про затвердження Примірного договору оренди житла з викупом ( 252 ) (Об утверждении Примерного договора аренды жилья с выкупом)
Про забезпеченість кваліфікованими кадрами будівельного виробництва ( 63/5/1-3 ) (Об обеспеченности квалифицированными кадрами строительного производства)
Про проекти СОУ Д.2.2-5-20057315-002:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром 1020 мм в нестійких водонасичених ґрунтах 2 групи за допомогою роторної гідравлічної бурової уст... ( 125 ) (О проектах СОУ Д.2.2-5-20057315-002:200_ "Ресурсні элементные сметные нормы на строительные работы. Устраивание железобетонных буронабивних свай диаметром 1020 мм в неустойчивых водонасыщенных –рунтах 2 группы посредством роторной гидравлической буровой уст...)
Про затвердження переліку питань для розгляду на засіданнях колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України у IV кварталі 2009 року ( 391 ) (Об утверждении перечня вопросов для рассмотрения на заседаниях коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины в IV квартале в 2009 году)
Про затвердження індексу для обчислення розміру плати за видачу архітектурно-планувального завдання та технічних умов ( 531 ) (Об утверждении индекса для вычисления размера платы за выдачу архитектурно-планировочного задания и технических условий)
Про затвердження Положення про Архітектурно-будівельну атестаційну комісію ( 212 ) (Об утверждении Положения об Архитектурно-строительной аттестационной комиссии)
Про проект ДБН В.3.2-ХХ2009 "Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків" ( 90 ) (О проекте ДБН В.3.2-ХХ2009 "Реконструкція но капитальный ремонт жилищных будинків")
Про створення групи з підготовки реєстрів незавершених будівництвом об"єктів житла ( 12/19-23-6 ) (О создании группы из подготовки реестров незавершенных строительством объектов жилья)
Про заходи з подолання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлове будівництво ( 104 ) (О мероприятиях по преодолению влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и домостроение)
Про прийняття національного стандарту ( 682 ) (О принятии национального стандарта)
Про науково-дослідну роботу "Концепція реформування місцевих бюджетів" ( 169 ) (О научно-исследовательской работе "Концепція реформирование местных бюджетів")
Про обґрунтування застосування бурових установок Casagrande C-600, BAUER BG-25 та BAUER BG-36 при влаштуванні підпірних стінок при реконструкції НСК "Олімпійський" ( 41 ) (Об об–рунтування применении буровых установок Casagrande C-600, BAUER BG-25 и BAUER BG-36 при устраивании подпорных стенок при реконструкции НСК "Олімпійський")
Про розгляд програмного комплексу КП "Інпроект - ВК" ( 9/13-14 ) (О рассмотрении программного комплекса КП "Інпроект - ВК")
Про фінансування створення науково-технічної продукції у 2009 році за рахунок коштів державного бюджету ( 141 ) (О финансировании создания научно-технической продукции в 2009 году за счет средств государственного бюджета)
Про розгляд Містобудівної концепції (схеми) розміщення висотних будинків і споруд в місті Києві ( 9 ) (О рассмотрении Градостроительной концепции (схемы) размещения высотных домов и сооружений в городе Киеве)
Про індекси зміни вартості станом на 1 липня 2009 року ( 9/11-1028 ) (Об индексах изменения стоимости состоянием на 1 июль в 2009 году)
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 153 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про розгляд проекту Схеми планування узбережжя Чорного та Азовського морів для застосування у Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Одеській, Миколаївській областях та Автономній Республіці Крим ( 11 ) (О рассмотрении проекта Схемы планирования побережья Черного и Азовского морей для применения в Донецкой, Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской областях и Автономной Республике Крым)
Про розгляд можливості експериментального будівництва офісно-торговельного центру з вбудованими приміщеннями громадського харчування в межах червоних ліній вул. Серафимовича та просп. Воз"єднання ( 23 ) (О рассмотрении возможности экспериментального строительства офисно-торгового центра со встроенными помещениями общественного питания в пределах красных линий вул. Серафимовича и просп. Возъеднання)