Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Мінрегіонбуд
Поиск 

Мінрегіонбуд


Список документов в категории

Название
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-66:2008 "Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні для житлових і промислових будівель. Технічні умови" ( 660 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-66:2008 "Конструкції домов и сооружений. Плиты перекрытий железобетонные для жилищных и промышленных зданий. Технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-181:2009 "Будівельні матеріали. Цементи лужні. Технічні умови" ( 65 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-181:2009 "Будівельні материалы. Цемент щелочной. Технические умови")
Про нормативне врегулювання вимог до забезпечення безпеки, експлуатаційної придатності та довговічності конструкцій ( 167 ) (О нормативном урегулировании требований к обеспечению безопасности, эксплуатационной пригодности и долговечности конструкций)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей зовнішніх стінових тришарових "СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЬ" ( 57 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве панелей внешних стенных трехслойных "СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЬ")
Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва об"єктів соціального призначення станом на 1 січня 2009 року ( 9/11-153 ) (Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ, продукции промышленного производства и опосредствованной стоимости строительства объектов социального назначения состоянием на 1 январь в 2009 году)
Про розгляд програмного комплексу "АВК-5" ( 9/10-1306 ) (О рассмотрении программного комплекса "АВК-5")
Про призупинення дії ДСТУ Б В.2.7-180:2009 "Будівельні матеріали. Суміші для опоряджувальних робіт у будівництві. Загальні технічні умови" ( 427 ) (О приостановке действия ДСТУ Бы В.2.7-180:2009 "Будівельні материалы. Смеси для отделочных работ в строительстве. Общие технические умови")
Про проект Концепції Національної стратегії формування та розвитку транскордонних кластерів ( 46 ) (О проекте Концепции Национальной стратегии формирования и развития трансграничных кластеров)
Стосовно необхідності отримання дозволів, у тому числі ордерів на порушення благоустрою для виконання будівельних (підготовчих) робіт у межах земельної ділянки, відведеної під будівництво об"єктів містобудування, крім дозволу на виконання будівельних р... ( 22/9-4131 ) (Относительно необходимости получения разрешений, в том числе ордеров на нарушение благоустройства для выполнения строительных (подготовительных) работ в границах земельного участка, отведенного под строительство объектов градостроения, кроме разрешения на выполнение строительных г...)
Про технічне завдання на перегляд ДСТУ Б В.2.6-2-95 "Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови" ( 162 ) (О техническом задании на пересмотр ДСТУ Бы В.2.6-2-95 "Конструкції домов и сооружений. Изделия бетонные и железобетонные. Общие технические умови")
Про затвердження Переліку внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків, та Переліку виконавчої та іншої документації, що надається приймальній комісії при прийнятті в експлуатацію закінчених ... ( 637 ) (Об утверждении Перечня внутренних отделочных работ, без выполнения которых возможное принятие в эксплуатацию жилых домов, и Перечня исполнительной и другой документации, что предоставляется приемной комиссии при принятии в эксплуатацию законченных ...)
Про прийняття національного стандарту ( 680 ) (О принятии национального стандарта)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-65:2008 "Конструкції будинків і споруд. Палі залізобетонні. Технічні умови" ( 659 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-65:2008 "Конструкції домов и сооружений. Сваи железобетонные. Технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-80:2009 "Конструкції будинків і споруд. Естакади одноярусні під технологічні трубопроводи. Типи та основні параметри" ( 406 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-80:2009 "Конструкції домов и сооружений. Эстакады одноярусные под технологические трубопроводы. Типы и основные параметри")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б А.3.1-10:2008 "Управління, організація і технологія. Настанова з проведення технічного діагностування вертикальних сталевих резервуарів" ( 602 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ-Н Бы А.3.1-10:2008 "Управління, организация и технология. Установка из проведения технической диагностики вертикальных стальных резервуарів")
Щодо переліку об"єктів цивільного та виробничого призначення ( 7/8-125 ) (Относительно перечня объектов гражданского и производственного назначения)
Про проекти СОУ Д.2.2-5-32129970-001:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пальові роботи. Влаштування буроін"єкційних паль довжиною до 30 м в ґрунтах групи II з використанням станків бурових самохідних IPC DRILL 830 BB та уст... ( 141 ) (О проектах СОУ Д.2.2-5-32129970-001:200_ "Ресурсні элементные сметные нормы на строительные работы. Пальови работы. Устраивание буроін"єкційних свай длиной до 30 м в –рунтах группы II с использованием станков буровых самоходных IPC DRILL 830 BB и уст...)
Щодо визначення вартості будівництва в умовах подолання фінансової кризи ( 9/11-523 ) (Относительно определения стоимости строительства в условиях преодоления финансового кризиса)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-77:2009 "Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протипожежні. Загальні технічні умови" ( 10 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-77:2009 "Конструкції домов и сооружений. Двери металлические противопожарные. Общие технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-56:2008 "Конструкції будинків і споруд. Східці залізобетонні та бетонні. Технічні умови" ( 650 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-56:2008 "Конструкції домов и сооружений. Ступени железобетонные и бетонные. Технические умови")
Про затвердження державних будівельних норм ( 45 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-48:2008 "Конструкції будинків і споруд. Двері з алюмінієвих сплавів. Загальні технічні умови" ( 690 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-48:2008 "Конструкції домов и сооружений. Двери из алюминиевых сплавов. Общие технические умови")
Про затвердження Зміни N 6 до ДБН Д.1.1-1-2000 ( 114 ) (Об утверждении Изменения N 6 к ДБН Д.1.1-1-2000)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.2-22:2008 "Будинки і споруди. Будівлі мобільні (інвентарні). Загальні технічні умови" ( 646 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.2-22:2008 "Будинки и сооружения. Здания мобильные (инвентарные). Общие технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-9:2008 "Конструкції будинків і споруд. Профілі сталеві листові гнуті з трапецієвидними гофрами для будівництва. Технічні умови" ( 671 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-9:2008 "Конструкції домов и сооружений. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические умови")
Про затвердження ДБН В.2.2-23-2009 "Будинки і споруди. Підприємства торгівлі" ( 4 ) (Об утверждении ДБН В.2.2-23-2009 "Будинки и сооружения. Предприятия торгівлі")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-53:2008 "Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні багатопустотні для будівель і споруд. Технічні умови" ( 647 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-53:2008 "Конструкції домов и сооружений. Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-62:2008 "Конструкції будинків і споруд. Марші та сходові площадки залізобетонні. Технічні умови" ( 656 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-62:2008 "Конструкції домов и сооружений. Марши и лестничные площадки железобетонные. Технические умови")
Про проект національного стандарту ДСТУ "Будівельні матеріали. Цементи лужні. Технічні умови" ( 195 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ "Будівельні материалы. Цемент щелочной. Технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-34:2008 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Класифікація й загальні технічні вимоги" ( 542 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-34:2008 "Конструкції домов и сооружений. Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Классификация и общая техническая вимоги")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-71:2008 "Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві тришарові стінові з утеплювачем із пінополіуретану. Технічні умови" ( 677 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-71:2008 "Конструкції домов и сооружений. Панели металлические трехслойные стенные с утеплением с пінополіуретану. Технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-55:2008 "Конструкції будинків і споруд. Перемички залізобетонні для будівель з цегляними стінами. Технічні умови" ( 649 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-55:2008 "Конструкції домов и сооружений. Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-151:2008 "Будівельні матеріали. Труби поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови" (EN 12201-2:2003, MOD) ( 597 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-151:2008 "Будівельні материалы. Трубы полиэтиленовые для подачи холодной воды. Технические умови" (EN 12201-2:2003, MOD))
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-38:2008 "Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві легкі огороджувальні з утеплювачем. Номенклатура показників" ( 601 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-38:2008 "Конструкції домов и сооружений. Панели металлические легкие ограждают с утеплением. Номенклатура показників")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-59:2008 "Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні ребристі заввишки 300 мм для будівель і споруд. Технічні умови" ( 653 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-59:2008 "Конструкції домов и сооружений. Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300 мм для зданий и сооружений. Технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-36:2008 "Будівельні матеріали. Цегла та камені стінові безцементні. Технічні умови" ( 693 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-36:2008 "Будівельні материалы. Кирпич и камни стенной бесцементный. Технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-72:2008 "Конструкції будинків і споруд. Панелі сталеві двошарові покриттів будівель з утеплювачем із пінополіуретану. Технічні умови" ( 676 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-72:2008 "Конструкції домов и сооружений. Панели стальные двухслойные покрытий зданий с утеплением с пінополіуретану. Технические умови")
Про деякі питання науково-технічної ради Мінрегіонбуду ( 482 ) (О некоторых вопросах научно-технического совета Минрегионбуду)
Про реалізацію Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" ( 12/19-1-8/5-1173 ) (О реализации Закона Украины "Про предотвращение влиянию мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищной будівництва")
Про внесення змін до наказів Мінрегіонбуду ( 399 ) (О внесении изменений к приказам Минрегионбуду)
Про програмні комплекси з визначення вартості будівництва ( 9/5-1279 ) (О программных комплексах из определения стоимости строительства)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-51:2008 "Конструкції будинків і споруд. Ферми кроквяні сталеві із парних кутників. Технічні умови" ( 669 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-51:2008 "Конструкції домов и сооружений. Фермы стропильные стальные из парных кутників. Технические умови")
Про проекти СОУ Д 2.2-34717706-001:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги. Безпека дорожнього руху" та СОУ Д.2.7-34717706-002:200_ "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Авто... ( 123 ) (О проектах СОУ Д 2.2-34717706-001:200_ "Ресурсні элементные сметные нормы на строительные работы. Автомобильные дороги. Безопасность дорожного руху" но СОУ Д.2.7-34717706-002:200_ "Ресурсні сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Авто...)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-42:2009 "Система проектної документації для будівництва. Телекомунікації. Проводові засоби зв"язку. Робочі креслення" ( 44 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы А.2.4-42:2009 "Система проектной документации для строительства. Телекоммуникации. Проводу средства связи. Рабочие креслення")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-55:2008 "Конструкції будинків і споруд. Перемички залізобетонні для будівель з цегляними стінами. Технічні умови" ( 649 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-55:2008 "Конструкції домов и сооружений. Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-54:2008 "Конструкції будинків і споруд. Ригелі залізобетонні для багатоповерхових будівель. Технічні умови" ( 648 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-54:2008 "Конструкції домов и сооружений. Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические умови")
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 38 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Щодо подолання впливу фінансової та паливно-енергетичної кризи ( 11/16-62 ) (Относительно преодоления влияния финансового и топливно-энергетического кризиса)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-70:2008 "Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві з утеплювачем із пінопласту. Технічні умови" ( 668 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-70:2008 "Конструкції домов и сооружений. Панели металлические с утеплением из пенопласта. Технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-11:2009 "Система проектної документації для будівництва. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів" ( 39 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы А.2.4-11:2009 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетипичных виробів")
Про затвердження Переліку регламентних технічних умов і будівельних норм, відповідність вимогам яких свідчить про відповідність вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд ( 94 ) (Об утверждении Перечня регламентных технических условий и строительных норм, соответствие требованиям которых свидетельствует о соответствии требованиям Технического регламента строительных изделий, зданий и сооружений)
Про прийняття національного стандарту ( 681 ) (О принятии национального стандарта)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-61:2008 "Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови (EN 771-1:2003, NEQ)" ( 639 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-61:2008 "Будівельні материалы. Кирпич и камни керамические рядовые и лицевые. Технические условия (EN 771-1:2003, NEQ)")
Про проекти стандартів організацій України СОУ Д.2.2-32287238-001:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Земляні роботи" та СОУ Д.2.7-32287238-002:200_ "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Зе... ( 105 ) (О проектах стандартов организаций Украины СОУ Д.2.2-32287238-001:200_ "Ресурсні элементные сметные нормы на строительные работы. Земляные роботи" но СОУ Д.2.7-32287238-002:200_ "Ресурсні сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Зе...)
Про внесення зміни до наказу Мінрегіонбуду від 30.12.2008 N 709 ( 245 ) (О внесении изменения к приказу Минрегионбуду от 30.12.2008 N 709)
Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва об"єктів соціального призначення станом на 1 травня 2009 року ( 9/11-705 ) (Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ, продукции промышленного производства и опосредствованной стоимости строительства объектов социального назначения состоянием на 1 май в 2009 году)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-58:2008 "Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні суцільні для перекриттів житлових і громадських будівель. Технічні умови" ( 652 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-58:2008 "Конструкції домов и сооружений. Плиты железобетонные сплошные для перекрытий жилищных и общественных зданий. Технические умови")
Про затвердження Переліку об"єктів, для затвердження проектів будівництва яких комплексний висновок державної експертизи не є обов"язковим ( 145 ) (Об утверждении Перечня объектов, для утверждения проектов строительства которых комплексный вывод государственной экспертизы не является обязательным)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-52:2008 "Конструкції будинків і споруд. Сходи маршеві, площадки та огородження сталеві. Технічні умови" ( 670 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-52:2008 "Конструкції домов и сооружений. Всходы маршеві, площадки и ограждают стальные. Технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-170:2008 "Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності" ( 642 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-170:2008 "Будівельні материалы. Бетоны. Методы определения средней густоты, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроникності")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-36:2008 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови" ( 544 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-36:2008 "Конструкції домов и сооружений. Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией и снаряжением штукатурками. Общие технические умови")
Про прийняття національного стандарту України ДСТУ Б А.1.1-92:2008 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм" ( 570 ) (О принятии национального стандарта Украины ДСТУ Бы А.1.1-92:2008 "Система стандартизации и нормирования в строительстве. Требования к оформлению документов при разработке строительных норм")
Про затвердження Порядку відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання ( 4 ) (Об утверждении Порядка отключения отдельных жилых домов от сетей централизованного отопления и поставки горячей воды при отказе потребителей от централизованного теплоснабжения)
Про проект ВБН В.3.1-__:200_ "Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Методи ремонту ділянок трубопроводу на заболоченій місцевості" ( 172 ) (О проекте ВБН В.3.1-__:200_ "Магістральні нефтепроводы. Линейная часть. Методы ремонта участков трубопровода на заболоченій місцевості")
Про скасування міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року ( 58 ) (Об отмене межгосударственных стандартов (ГОСТ), принятых к в 1992 году)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-169:2008 "Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати ламельні. Технічні умови (EN 13162:2001, NEQ)" ( 625 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-169:2008 "Будівельні материалы. Изделия теплоізоляційні из минеральной ваты ламельні. Технические условия (EN 13162:2001, NEQ)")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-53:2008 "Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні багатопустотні для будівель і споруд. Технічні умови" ( 647 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-53:2008 "Конструкції домов и сооружений. Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-23:2009 "Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови" ( 11 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-23:2009 "Конструкції домов и сооружений. Блоки оконные и дверные. Общие технические умови")
Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 24.12.2008 N 637 ( 265 ) (О внесении изменений к приказу Министерства регионального развития и строительства Украины от 24.12.2008 N 637)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-65:2008 "Конструкції будинків і споруд. Палі залізобетонні. Технічні умови" ( 659 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-65:2008 "Конструкції домов и сооружений. Сваи железобетонные. Технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-64:2008 "Конструкції будинків і споруд. Панелі стінові зовнішні бетонні і залізобетонні для житлових і громадських будівель. Технічні умови" ( 658 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-64:2008 "Конструкції домов и сооружений. Панели стенные внешние бетонные и железобетонные для жилищных и общественных зданий. Технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-59:2008 "Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні ребристі заввишки 300 мм для будівель і споруд. Технічні умови" ( 653 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-59:2008 "Конструкції домов и сооружений. Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300 мм для зданий и сооружений. Технические умови")
Про прийняття національного стандарту України ДСТУ Б А.1.1-91:2008 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм" ( 569 ) (О принятии национального стандарта Украины ДСТУ Бы А.1.1-91:2008 "Система стандартизации и нормирования в строительстве. Требования к построению, преподаванию, оформлению и изданию строительных норм")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-60:2008 "Конструкції будинків і споруд. Колони залізобетонні для багатоповерхових будівель. Технічні умови" ( 654 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-60:2008 "Конструкції домов и сооружений. Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-37:2008 "Конструкції будинків і споруд. Методи визначення показників повітропроникності огороджувальних конструкцій і їх елементів в лабораторних умовах" ( 547 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-37:2008 "Конструкції домов и сооружений. Методы определения показателей воздухопроницаемости ограждающих конструкций и их элементов в лабораторных умовах")