Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Мінрегіонбуд
Поиск 

Мінрегіонбуд


Список документов в категории

Название
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Г.1-10:2008 "Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Бетони. Номенклатура показників" ( 643 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы Г.1-10:2008 "Організаційно-методичні, экономические и технические нормативы. Бетоны. Номенклатура показників")
Щодо доцільності проведення семінарів, пов"язаних з розповсюдженням програмних комплексів з визначення вартості будівництва, до здійснення їх комплексної перевірки Мінрегіонбудом ( 12/19-2-9/11-450 ) (Относительно целесообразности проведения семинаров, связанных с распространением программных комплексов из определения стоимости строительства, к осуществлению их комплексной проверки Минрегионбудом)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-57:2008 "Конструкції будинків і споруд. Шпали залізобетонні попередньо напружені для залізниць колії 1520 мм. Технічні умови" ( 651 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-57:2008 "Конструкції домов и сооружений. Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520 мм Технические умови")
Про Зміну N 3 до Порядку розроблення, узгодження та затвердження проектно-кошторисної і науково-проектної документації з реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський" у м. Києві ( 68 ) (Об Изменении N 3 к Порядку разработки, согласования и утверждения проектно-сметной и научно-проектной документации из реконструкции Национального спортивного комплекса "Олімпійський" в г. Киеве)
Про створення Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України ( 20 ) (О создании Общественного совета при Министерстве регионального развития и строительства Украины)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту будівництва "Каналізаційний колектор глибокого закладення в м. Сімферополі (друга нитка каналізаційного тунелю-колектора)" ( 111 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта строительства "Каналізаційний коллектор глубокой закладки в г. Симферополе (вторая нить канализационного тунелю-колектора)")
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей зовнішніх стінових одношарових "СКОРЛУПА" ( 56 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве панелей внешних стенных однослойных "СКОРЛУПА")
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження скоригованого проекту та титулу будови "Комплекс споруд Верховного Суду України по вул. П.Орлика, 8 у м. Києві" ( 71 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение откорректированного проекта и титула строения "Комплекс сооружений Верховного Суда Украины по вул. П.Орлика, 8 в г. Києві")
Про розгляд звернення Ради міністрів АР Крим щодо експериментального проектування та будівництва житлового комплексу із вбудованими торговельно-офісними та готельними приміщеннями, об"єктами інфраструктури за адресою м. Ялта, вул. Московська, 15 ( 15 ) (О рассмотрении обращения Совета министров АР Крым относительно экспериментального проектирования и строительства жилищного комплекса со встроенными торгово-офисными и гостиничными помещениями, объектами инфраструктуры по адресу г. Ялта, вул. Московская, 15)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей зовнішніх стінових двошарових "КАРКАС" ( 50 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве панелей внешних стенных двухслойных "КАРКАС")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-47:2008 "Конструкції будинків і споруд. Вікна та балконні двері деревоалюмінієві. Загальні технічні умови" ( 685 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-47:2008 "Конструкції домов и сооружений. Окна и балконные двери деревоалюмінієві. Общие технические умови")
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві теплоізоляційного матеріалу IMPREG RF ( 77 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве теплоізоляційного материала IMPREG RF)
Про внесення доповнення до Плану діяльності Міністерства регіонального розвитку та будівництва з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік ( 251 ) (О внесении дополнения к Плану деятельности Министерства регионального развития и строительства из подготовки проектов регуляторных актов на 2009 год)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-41:2008 "Конструкції будинків і споруд. Панелі з автоклавних ніздрюватих бетонів для зовнішніх стін будівель. Технічні умови" ( 687 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-41:2008 "Конструкції домов и сооружений. Панели из автоклавних ноздреватых бетонов для внешних стен зданий. Технические умови")
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 27.07.2009 N 304 "Про упорядкування надання державних, у тому числі адміністративних, послуг в системі Мінрегіонбуду та утворення робочої групи" ( 317 ) (О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 27.07.2009 N 304 "Про упорядочение предоставления государственных, в том числе административных, услуг в системе Минрегионбуду и образования рабочей групи")
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 24.04.2008 N 186 "Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України" із змінами та доповненнями ( 577 ) (О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 24.04.2008 N 186 "Про Научно-технический совет Министерства регионального развития и строительства України" с изменениями и дополнениями)
Про проекти національних стандартів комплексу "Матеріали полімерні для підлоги" ( 157 ) (О проектах национальных стандартов комплекса "Матеріали полимерные для підлоги")
Про розподіл функціональних обов"язків та повноважень між Міністром регіонального розвитку та будівництва України, його першими заступниками та заступниками ( 471"ОС" ) (О распределении функциональных обязанностей и полномочий между Министром регионального развития и строительства Украины, его первыми заместителями и заместителями)
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду України від 15.05.2008 N 205 "Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та її складу" ( 485 ) (О внесении изменений к приказу Минрегионбуду Украины от 15.05.2008 N 205 "Про утверждение Положения об архитектурно-градостроительном совете Министерства регионального развития и строительства Украины и ее складу")
Про прийняття національного стандарту ( 582 ) (О принятии национального стандарта)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування технічного переоснащення енергоблока N 9 150 МВт Придніпровської ТЕС ВАТ "Дніпроенерго" ( 43 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про одобрение технико-экономической об–рунтування технической переоснастки энергоблока N 9 150 МВт Приднепровской ТЕС ОАО "Дніпроенерго")
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 23.04.2008 N 184 "Про колегію Міністерства регіонального розвитку та будівництва України" ( 247 ) (О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 23.04.2008 N 184 "Про коллегию Министерства регионального развития и строительства України")
Про розгляд архітектурних пропозицій щодо спорудження в м. Києві оглядової вежі (проектна назва "Віват") ( 30 ) (О рассмотрении архитектурных предложений относительно сооружения в г. Киеве обзорной башни (проектное название "Віват"))
Про проект національного стандарту ( 100 ) (О проекте национального стандарта)
Про затвердження державних будівельних норм ( 287 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Про проект нової редакції Типових регіональних правил забудови ( 89 ) (О проекте новой редакции Типичных региональных правил застройки)
Про прийняття національного стандарту ( 679 ) (О принятии национального стандарта)
Про СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. "Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у стійких ґрунтах групи 1-2 універсальними буровими установками Bauer BG-36" та СОУ Д.2.7-...:200_ "Ресурс... ( 22 ) (О СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні элементные сметные нормы на строительные работы. "Пальові работы. Устраивание железобетонных буронабивних свай у стойких –рунтах группы 1-2 универсальными буровыми установками Bauer BG-36" но СОУ Д.2.7-...:200_ "Ресурс...)
Про проект Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2009-2016 роки ( 44 ) (О проекте Государственной целевой социально-экономической программы строительства (приобретение) доступного жилья на 2009-2016 годы)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві зварних полімерних колодязів WEHO ( 78 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве сварных полимерных колодцев WEHO)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-39:2008 "Конструкції будинків і споруд. Пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні для віконних та балконних блоків. Технічні умови" ( 596 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-39:2008 "Конструкції домов и сооружений. Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных блоков. Технические умови")
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві полімерної емульсії Enviroseal M 10+50 ( 85 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве полимерной эмульсии Enviroseal M 10+50)
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 16.07.2008 N 321 ( 414 ) (О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 16.07.2008 N 321)
Про внесення змін до наказу від 30.12.2008 N 703 ( 37 ) (О внесении изменений к приказу от 30.12.2008 N 703)
Про затвердження державних будівельних норм ( 104 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Про розгляд звернення ТОВ "Донстройком" від 16.07.2008 N 57/08 щодо погодження об"єкта "Два будинки багатоповерхового адміністративно-торгівельно-розважального комплексу з вбудованими підземними автостоянками, автостоянками, що прилягають до комплексу,... ( 16 ) (О рассмотрении обращения ООО "Донстройком" от 16.07.2008 N 57/08 относительно согласования объекта "Два дома многоэтажного административно-торгово-развлекательного комплекса со встроенными подземными автостоянками, автостоянками, что прилегают к комплексу...)
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 23.04.2008 N 184 "Про колегію Міністерства регіонального розвитку та будівництва України" ( 261 ) (О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 23.04.2008 N 184 "Про коллегию Министерства регионального развития и строительства України")
Про внесення змін до складу журі конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України у 2008 році ( 309 ) (О внесении изменений в состав журі конкурса на лучшие дома и сооружения, построенные и приняты в эксплуатацию на территории Украины в 2008 году)
Про проект ВБН В.2.3-218-005:200_ "Технологія застосування матеріалів із вапняків, що оброблені та не оброблені в"яжучими матеріалами, для влаштування та ремонту шарів дорожнього одягу автомобільних доріг" ( 87 ) (О проекте ВБН В.2.3-218-005:200_ "Технологія применение материалов из известняка, что обработаны и не обработаны вяжущими материалами, для устраивания и ремонта слоев дорожной одежды автомобильных доріг")
Про затвердження індексу для обчислення розміру плати за видачу архітектурно-планувального завдання та технічних умов ( 531 ) (Об утверждении индекса для вычисления размера платы за выдачу архитектурно-планировочного задания и технических условий)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві з"єднань з арматурної сталі типу HGC ( 182 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве соединений из арматурной стали типа HGC)
Про внесення доповнення до наказу Мінрегіонбуду від 30.05.2008 N 229 "Про затвердження Регламенту Міністерства регіонального розвитку та будівництва України" ( 696 ) (О внесении дополнения к приказу Минрегионбуду от 30.05.2008 N 229 "Про утверждение Регламента Министерства регионального развития и строительства України")
Про розгляд архітектурної частини проекту "Реконструкція існуючих та будівництво нових об"єктів НСК "Олімпійський" ( 25 ) (О рассмотрении архитектурной части проекта "Реконструкція существующих и строительство новых объектов НСК "Олімпійський")
Про внесення доповнення до Плану діяльності Міністерства регіонального розвитку та будівництва з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік ( 197 ) (О внесении дополнения к Плану деятельности Министерства регионального развития и строительства из подготовки проектов регуляторных актов на 2009 год)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-61:2008 "Конструкції будинків і споруд. Шпали залізобетонні попередньо напружені для трамвайних шляхів широкої колії. Технічні умови" ( 655 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-61:2008 "Конструкції домов и сооружений. Шпалы железобетонные предварительно напряжены для трамвайных путей широкой колеи. Технические умови")
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві стабілізатора ґрунту Enviroseal LBS ( 86 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве стабилизатора –рунту Enviroseal LBS)
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 24.04.2008 N 186 "Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України" із змінами та доповненнями ( 577 ) (О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 24.04.2008 N 186 "Про Научно-технический совет Министерства регионального развития и строительства України" с изменениями и дополнениями)
Про затвердження переліку питань для розгляду на засіданнях колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України у II кварталі 2009 року ( 127 ) (Об утверждении перечня вопросов для рассмотрения на заседаниях коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины в II квартале в 2009 году)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб та фасонних виробів до них торгової марки "FLOWTITE" ( 53 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве труб и фасонних изделий к ним торговой марки "FLOWTITE")
Про внесення доповнення до Плану діяльності Міністерства регіонального розвитку та будівництва з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік ( 232 ) (О внесении дополнения к Плану деятельности Министерства регионального развития и строительства из подготовки проектов регуляторных актов на 2009 год)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві бетонів з литих бетонних сумішей з добавками "Комплекс К-15" ( 84 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве бетонов из литых бетонных смесей с добавками "Комплекс К-15")
Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов ( 114 ) (О согласовании проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
Про затвердження плану засідань президії Науково-технічної ради Мінрегіонбуду у II кварталі 2009 року ( 132 ) (Об утверждении плана заседаний президиума Научно-технического совета Минрегионбуду в II квартале в 2009 году)
Про внесення доповнень до Плану діяльності Міністерства регіонального розвитку та будівництва з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік ( 50 ) (О внесении дополнений к Плану деятельности Министерства регионального развития и строительства из подготовки проектов регуляторных актов на 2009 год)
Про внесення доповнення до Плану діяльності Міністерства регіонального розвитку та будівництва з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік ( 178 ) (О внесении дополнения к Плану деятельности Министерства регионального развития и строительства из подготовки проектов регуляторных актов на 2009 год)
Про проекти Змін до розділів 1 та 2 Випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників ( 108 ) (О проектах Изменений к разделам 1 и 2 Выпуска 64 Справочника квалификационных характеристик профессий работников)
Про визнання деяких наказів такими, що втратили чинність ( 527 ) (О признании некоторых приказов такими, что потеряли действие)
Про прийняття національного стандарту ( 684 ) (О принятии национального стандарта)
Про затвердження переліку питань для розгляду на засіданнях колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України у III кварталі 2009 року ( 271 ) (Об утверждении перечня вопросов для рассмотрения на заседаниях коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины в III квартале в 2009 году)
Про проект національного стандарту ( 171 ) (О проекте национального стандарта)
Про прийняття національного стандарту ( 710 ) (О принятии национального стандарта)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-41:2008 "Конструкції будинків і споруд. Панелі з автоклавних ніздрюватих бетонів для зовнішніх стін будівель. Технічні умови" ( 687 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-41:2008 "Конструкції домов и сооружений. Панели из автоклавних ноздреватых бетонов для внешних стен зданий. Технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-73:2008 "Конструкції будинків і споруд. Балки підкранові сталеві для мостових електричних кранів загального призначення вантажопідйомністю до 50 т. Технічні умови" ( 678 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-73:2008 "Конструкції домов и сооружений. Балки подкрановые стальные для мостовых электрических кранов общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Технические умови")
Про прийняття національного стандарту Б В.2.7-168:2008 "Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні з пінофенопласту. Технічні умови (EN 13166:2001, NEQ)" ( 623 ) (О принятии национального стандарта Бы В.2.7-168:2008 "Будівельні материалы. Изделия теплоізоляційні с пінофенопласту. Технические условия (EN 13166:2001, NEQ)")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-68:2008 "Конструкції будинків і споруд. Опори залізобетонні високовольтно-сигнальних ліній автоблокування залізниць. Технічні умови" ( 662 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-68:2008 "Конструкції домов и сооружений. Сопротивления железобетонные высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки железных дорог. Технические умови")
Про проекти національних стандартів комплексу "Добавки для бетонів та бетони" ( 160 ) (О проектах национальных стандартов комплекса "Добавки для бетонов и бетони")
Про проекти національних стандартів комплексу "Добавки для бетонів та бетони" ( 177 ) (О проектах национальных стандартов комплекса "Добавки для бетонов и бетони")
Про затвердження державних будівельних норм ( 553 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Про прийняття національного стандарту України ( 108 ) (О принятии национального стандарта Украины)
Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.3-10-2003 "Споруди транспорту. Огородження парапетного типу. Загальні технічні умови" ( 74 ) (О проекте Изменения N 1 ДСТУ Бы В.2.3-10-2003 "Споруди транспорта. Ограждает парапетного типа. Общие технические умови")
Про внесення змін до наказу від 24.04.2008 р. N 186 "Про науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України" ( 259 ) (О внесении изменений к приказу от 24.04.2008 р. N 186 "Про научно-технический совет Министерства регионального развития и строительства України")
Про прийняття національного стандарту ( 680 ) (О принятии национального стандарта)
Про проект СОУ Д.2.7-24155428-001:2009 "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Крани стрілові самохідні на гусеничному ходу MANITOWOC 15000 вантажопідйомністю 250 т. Крани на спецшасі автомобільного типу GROVE GMK 6300L ... ( 59 ) (О проекте СОУ Д.2.7-24155428-001:2009 "Ресурсні сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Краны стрілові самоходные на гусеничном ходу MANITOWOC 15000 грузоподъемностью 250 т. Краны на спецшасси автомобильного типа GROVE GMK 6300L ...)
Про внесення доповнень до Плану діяльності Міністерства регіонального розвитку та будівництва з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік ( 149 ) (О внесении дополнений к Плану деятельности Министерства регионального развития и строительства из подготовки проектов регуляторных актов на 2009 год)
Про прийняття національного стандарту ( 683 ) (О принятии национального стандарта)