Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Мінрегіонбуд
Поиск 

Мінрегіонбуд


Список документов в категории

Название
Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві" ( 168 ) (О проекте постановления Кабинета Министров Украины "Про внесение изменений к Общим условиям заключения и выполнения договоров подотряда в капитальном будівництві")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-64:2008 "Конструкції будинків і споруд. Панелі стінові зовнішні бетонні і залізобетонні для житлових і громадських будівель. Технічні умови" ( 658 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-64:2008 "Конструкції домов и сооружений. Панели стенные внешние бетонные и железобетонные для жилищных и общественных зданий. Технические умови")
Щодо тарифів на перевезення основних будівельних матеріалів залізничним транспортом ( 9/8-452 ) (Относительно тарифов на перевозку основных строительных материалов железнодорожным транспортом)
Про оприлюднення у засобах масової інформації проектної декларації ( 282 ) (О преданье огласке в средствах массовой информации проектной декларации)
Про затвердження Порядку підготовки та надання звітності забудовником управителю ФФБ за кожним об"єктом будівництва ( 275 ) (Об утверждении Порядка подготовки и предоставления отчетности застройщиком управителю ФФБ за каждым объектом строительства)
Про проекти нормативних документів комплексу "Контроль та технічне діагностування металевих конструкцій" ( 159 ) (О проектах нормативных документов комплекса "Контроль но техническая диагностика металлических конструкцій")
Про проекти національних стандартів комплексу "Теплоізоляційні вироби" ( 176 ) (О проектах национальных стандартов комплекса "Теплоізоляційні вироби")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-21:2008 "Конструкції будинків і споруд. Стояки залізобетонні для опор контактної мережі залізниць. Технічні умови" ( 645 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-21:2008 "Конструкції домов и сооружений. Стояки железобетонные для опор контактной сети железных дорог. Технические умови")
Про внесення змін до Положення про інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі ( 9 ) (О внесении изменений к Положению об инспекциях государственного архитектурно-строительного контроля в Автономной Республике Крым, областях, мм Киеве и Севастополе)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-180:2009 "Будівельні матеріали. Суміші для опоряджувальних робіт у будівництві. Загальні технічні умови" ( 12 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-180:2009 "Будівельні материалы. Смеси для отделочных работ в строительстве. Общие технические умови")
Про СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. "Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у стійких та нестійких водонасичених ґрунтах групи 1-2 універсальними буровими установками Bauer BG-25 та ... ( 21 ) (О СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні элементные сметные нормы на строительные работы. "Пальові работы. Устраивание железобетонных буронабивних свай у стойких и неустойчивых водонасыщенных –рунтах группы 1-2 универсальными буровыми установками Bauer BG-25 и ...)
Про науково-дослідну роботу "Розроблення проекту Закону України "Про розвиток гірських територій в Україні" ( 30 ) (О научно-исследовательской работе "Розроблення проекта Закона Украины "Про развитие горных территорий в Україні")
Про проекти національних стандартів ( 175 ) (О проектах национальных стандартов)
Щодо визначення об"єктів, включених до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, яким будуть надаватися кредити на будівництво та відшкодування з державного бюджету відсотков... ( 12/19-2-9/5-1497 ) (Относительно определения объектов, включенных в Государственную целевую программу подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 году из футбола, которым будут предоставляться кредиты на строительство и возмещение из государственного бюджета відсотков...)
Про прийняття національних стандартів комплексу "Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю" ( 550 ) (О принятии национальных стандартов комплекса "Будівельні материалы. Методы испытания природного каменю")
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 24.04.2008 N 186 ( 134 ) (О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 24.04.2008 N 186)
Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів ( 586 ) (О плане деятельности из подготовки проектов регуляторных актов)
Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України ( 186 ) (О Научно-техническом совете Министерства регионального развития и строительства Украины)
Про затвердження Змін до Типового положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури ( 126 ) (Об утверждении Изменений к Типичному положению об архитектурно-градостроительных советах при специально уполномоченных местных органах градостроения и архитектуры)
Про затвердження плану заходів Мінрегіонбуду з підготовки та проведення в Україні у 2009 році заходів з нагоди Дня охорони праці ( 143 ) (Об утверждении плана мероприятий Минрегионбуду из подготовки и проведения в Украине в 2009 году мероприятий по случаю Дня охраны труда)
Про затвердження форм свідоцтва про відповідність збудованого об"єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, заяви замовника об"єкта будівництва, акта готовності об"єкта до експлуатації ( 575 ) (Об утверждении форм свидетельства о соответствии построенного объекта проектной документации, требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, заявления заказчика объекта строительства, акта готовности объекта к эксплуатации)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві гідроізоляційного матеріалу "FLEXIGUM-HP" ( 94 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве гидроизоляционного материала "FLEXIGUM-HP")
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду України від 28.10.2008 N 485 ( 609 ) (О внесении изменений к приказу Минрегионбуду Украины от 28.10.2008 N 485)
Про прийняття Зміни N 3 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 "Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови" ( 611 ) (О принятии Изменения N 3 ДСТУ Бы В.2.7-112-2002 "Будівельні материалы. Цемент. Общие технические умови")
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб та фасонних виробів GRP FLOWTITE ( 203 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве труб и фасонних изделий GRP FLOWTITE)
Про проекти СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. "Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у водонасичених ґрунтах групи 3 буровими установками РБУ-2М" та СОУ Д.2.7-...:200_ "Ресурсні кошто... ( 20 ) (О проектах СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні элементные сметные нормы на строительные работы. "Пальові работы. Устраивание железобетонных буронабивних свай у водонасыщенных –рунтах группы 3 буровыми установками РБУ-2М" но СОУ Д.2.7-...:200_ "Ресурсні кошто...)
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 10.12.2008 N 575 ( 297 ) (О признании таким, что потерял действие, приказа Министерства регионального развития и строительства Украины от 10.12.2008 N 575)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві стабілізуючої добавки TOPCEL ( 81 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве стабилизирующей добавки TOPCEL)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-166:2008 "Будівельні матеріали. Щебінь і пісок із пористих гірських порід. Технічні умови" ( 598 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-166:2008 "Будівельні материалы. Щебень и песок из пористых горных пород. Технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-48:2008 "Конструкції будинків і споруд. Двері з алюмінієвих сплавів. Загальні технічні умови" ( 690 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-48:2008 "Конструкції домов и сооружений. Двери из алюминиевых сплавов. Общие технические умови")
Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов ( 28 ) (О согласовании проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
Про внесення змін до наказів Мінрегіонбуду від 24.04.2008 N 186 "Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України", від 20.06.2008 N 259 "Про внесення змін до наказу від 24.04.2008 N 186 "Про Науково-технічну раду ... ( 536 ) (О внесении изменений к приказам Минрегионбуду от 24.04.2008 N 186 "Про Научно-технический совет Министерства регионального развития и строительства України", от 20.06.2008 N 259 "Про внесение изменений к приказу от 24.04.2008 N 186 "Про Научно-технический совет ...)
Про проект національного стандарту ДСТУ "Будівельні матеріали. Суміші для опоряджувальних робіт у будівництві. Загальні технічні умови" ( 191 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ "Будівельні материалы. Смеси для отделочных работ в строительстве. Общие технические умови")
Про внесення доповнення до Плану діяльності Міністерства регіонального розвитку та будівництва з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік ( 79 ) (О внесении дополнения к Плану деятельности Министерства регионального развития и строительства из подготовки проектов регуляторных актов на 2009 год)
Про внесення доповнення до Плану діяльності Міністерства регіонального розвитку та будівництва з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік ( 120 ) (О внесении дополнения к Плану деятельности Министерства регионального развития и строительства из подготовки проектов регуляторных актов на 2009 год)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-76:2008 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції сталеві шляхів підвісного транспорту. Технічні умови" ( 674 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-76:2008 "Конструкції домов и сооружений. Конструкции стальные путей подвесного транспорта. Технические умови")
Про скасування наказу Державного комітету України з будівництва та архітектури від 8 грудня 2003 року N 207 ( 340 ) (Об отмене приказа Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры от 8 декабря в 2003 году N 207)
Про прийняття національного стандарту ( 700 ) (О принятии национального стандарта)
Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України ( 186 ) (О Научно-техническом совете Министерства регионального развития и строительства Украины)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження робочого проекту та титулу будови на реконструкцію гідротехнічних споруд веслувального каналу та воднолижного стадіону олімпійської бази КП "Водно-спортивний комбінат" ... ( 199 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение рабочего проекта и титула строения на реконструкцию гидротехнических сооружений веслувального канала и воднолыжного стадиона олимпийской базы КП "Водно-спортивний комбінат" ...)
Про розгляд пропозицій щодо розвитку інфраструктури м. Львова в розрізі виконання плану заходів з підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи - 2012 року ( 14-Л(3) ) (О рассмотрении предложений относительно развития инфраструктуры г. Львова в разрезе выполнения плана мероприятий по подготовке и проведению финальной части чемпионата Европы - в 2012 году)
Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіональног о розвитку та будівництва України та її складу ( 205 ) (Об утверждении Положения об архитектурно-градостроительном совете Министерства регіональног о развития и строительства Украины и ее состава)
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінрегіонбуду від 15.09.2008 N 408 ( 540 ) (О признании таким, что потерял действие, приказа Минрегионбуду от 15.09.2008 N 408)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві термоактивуємих бітумних рулонних покрівельних мембран з вентиляційним прошарком SZYBKI SYNTAN SBS ( 8 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве термоактивуємих битумных рулонных кровельных мембран с вентиляционной прослойкой SZYBKI SYNTAN SBS)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування інвестицій "Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України" ( 200 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про одобрение технико-экономического об–рунтування инвестиций "Будівництво централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов ВВЕР АЭС України")
Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів ( 586 ) (О плане деятельности из подготовки проектов регуляторных актов)
Про утворення робочої групи з питання доцільності внесення змін до ДСТУ Б В.2.7-130:2007 ( 703 ) (Об образовании рабочей группы по вопросу целесообразности внесения изменений к ДСТУ Бы В.2.7-130:2007)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві комплекту виробів для виконання утеплення стін будівель з опорядженням прозорими елементами ( 54 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве комплекта изделий для выполнения утепления стен зданий с снаряжением прозрачными элементами)
Про внесення змін до наказів Мінрегіонбуду від 24.04.2008 N 186 "Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України", від 20.06.2008 N 259 "Про внесення змін до наказу від 24.04.2008 N 186 "Про Науково-технічну раду Мі... ( 536 ) (О внесении изменений к приказам Минрегионбуду от 24.04.2008 N 186 "Про Научно-технический совет Министерства регионального развития и строительства України", от 20.06.2008 N 259 "Про внесение изменений к приказу от 24.04.2008 N 186 "Про Научно-технический совет Ми...)
Про прийняття національного стандарту ( 583 ) (О принятии национального стандарта)
Про проекти національних стандартів ( 163 ) (О проектах национальных стандартов)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-58:2008 "Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні суцільні для перекриттів житлових і громадських будівель. Технічні умови" ( 652 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-58:2008 "Конструкції домов и сооружений. Плиты железобетонные сплошные для перекрытий жилищных и общественных зданий. Технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-50:2008 "Конструкції будинків і споруд. Колони сталеві ступінчаті для будівель з мостовими електричними кранами вантажопідйомністю до 50 т. Технічні умови" ( 675 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-50:2008 "Конструкції домов и сооружений. Колонны стальные ступінчаті для зданий с мостовыми электрическими кранами грузоподъемностью до 50 т. Технические умови")
Про скасування без заміни переліку будівельних норм колишнього СРСР (за позначками СНиП та СН) ( 75 ) (Об отмене без замены перечня строительных норм прежнего СССР (за отметками СНиП и СН))
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-157:2008 "Будівельні матеріали. Пісок і щебінь перлітові спучені. Технічні умови" ( 551 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-157:2008 "Будівельні материалы. Песок и щебень перлітові спучені. Технические умови")
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві механічних з"єднань арматурної сталі з конічною різьбою муфтами LENTON ( 32 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве механических соединений арматурной стали с конической резьбой муфтами LENTON)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві сумішей сухих гідроізоляційних дисперсних системи "ПЕНЕТРОН" ( 51 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве смесей сухих гидроизоляционных дисперсных системы "ПЕНЕТРОН")
Про затвердження державних будівельних норм ( 110 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Про припинення Тернопільської обласної служби Української державної інвестиційної експертизи ( 241 ) (О прекращении Тернопольской областной службы Украинской государственной инвестиционной экспертизы)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту та титулу будови "Будівництво пасажирського термінала "F" (тимчасового) з швидкомонтованих легких конструкцій на території аеропорту "Бориспіль" в межах Гірської ... ( 69 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта и титула строения "Будівництво пассажирского термінала "F" (временного) из швидкомонтованих легких конструкций на территории аэропорта "Бориспіль" в пределах Горной ...)
Про проекти СОУ Д.2.4-16-......:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Капітальний ремонт магістральних газопроводів" та СОУ Д.2.7-...:200_ "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Капіта... ( 96 ) (О проектах СОУ Д.2.4-16-......:200_ "Ресурсні элементные сметные нормы на ремонтно-будівельні работы. Капитальный ремонт магистральных газопроводів" но СОУ Д.2.7-...:200_ "Ресурсні сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Капита...)
Щодо інвестиційної вартості будівництва ( 9/10-13 ) (Относительно инвестиционной стоимости строительства)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження скоригованого робочого проекту "ПЛ 330 кВ Аджалик - Усатове" ( 113 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение откорректированного рабочего проекта "ПЛ 330 кВ Аджалик - Усатове")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-156:2008 "Будівельні матеріали. Скло листове узорчате. Технічні умови (EN 572:2004, NEQ)" ( 543 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-156:2008 "Будівельні материалы. Стекло листовое узорчато. Технические условия (EN 572:2004, NEQ)")
Про проект національного стандарту ( 164 ) (О проекте национального стандарта)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту та титулу будови "Реконструкція та розширення перону "F" державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" ( 186 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта и титула строения "Реконструкція но расширение перрона "F" государственного предприятия "Міжнародний аэропорт "Бориспіль")
Про Рекомендації щодо розроблення, узгодження та затвердження проектно-кошторисної і науково-проектної документації з реконструкції об"єктів Національного спортивного комплексу "Олімпійський" у м. Києві ( 94 ) (О Рекомендациях относительно разработки, согласования и утверждения проектно-сметной и научно-проектной документации из реконструкции объектов Национального спортивного комплекса "Олімпійський" в г. Киеве)
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 24.04.2008 N 186 "Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України" із змінами та доповненнями ( 54 ) (О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 24.04.2008 N 186 "Про Научно-технический совет Министерства регионального развития и строительства України" с изменениями и дополнениями)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві механічних з"єднань арматурної сталі з конічною різьбою муфтами LENTON ( 55 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве механических соединений арматурной стали с конической резьбой муфтами LENTON)
Про прийняття національного стандарту ( 615 ) (О принятии национального стандарта)
Про погодження проекту СОУ Д.2.7-01383865-001...:2008 ( 174 ) (О согласовании проекта СОУ Д.2.7-01383865-001...:2008)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві армуючої склосітки марок "TEXTOLAN TG 15", "TEXTOLAN TG 17/1", "TEXTOLAN TG 131" ( 52 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве армирующей склосітки марок "TEXTOLAN TG 15" "TEXTOLAN TG 17/1" "TEXTOLAN TG 131")
Про прийняття національного стандарту ( 681 ) (О принятии национального стандарта)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-178:2009 "Будівельні матеріали. Деталі з"єднувальні для водопроводів з поліетиленових труб. Технічні умови (EN 12201-3:2003, MOD)" ( 17 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-178:2009 "Будівельні материалы. Детали соединительные для водопроводов из полиэтиленовых труб. Технические условия (EN 12201-3:2003, MOD)")
Про внесення змін до наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 19.02.2007 N 60 ( 66 ) (О внесении изменений к приказу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 19.02.2007 N 60)