Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Мінрегіонбуд
Поиск 

Мінрегіонбуд


Список документов в категории

Название
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-163:2008 "Будівельні матеріали. Плити бетонні фасадні. Технічні умови" ( 600 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-163:2008 "Будівельні материалы. Плиты бетонные фасадные. Технические умови")
Про затвердження державних будівельних норм ( 111 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-63:2008 "Конструкції будинків і споруд. Колони залізобетонні для одноповерхових будівель підприємств. Технічні умови" ( 657 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-63:2008 "Конструкції домов и сооружений. Колонны железобетонные для одноэтажных зданий предприятий. Технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-73:2008 "Конструкції будинків і споруд. Балки підкранові сталеві для мостових електричних кранів загального призначення вантажопідйомністю до 50 т. Технічні умови" ( 678 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-73:2008 "Конструкції домов и сооружений. Балки подкрановые стальные для мостовых электрических кранов общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Технические умови")
Про пайову участь забудовників у створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів ( 1-2/12-541 ) (О паевом участии застройщиков в создании и развитии инфраструктуры населенных пунктов)
Про проект національного стандарту ДСТУ "Конструкції будинків і споруд. Панелі стінові тришарові залізобетонні з утеплювачем. Загальні технічні умови" ( 129 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ "Конструкції домов и сооружений. Панели стенные трехслойные железобетонные с утеплением. Общие технические умови")
Про вартість матеріальних ресурсів при визначенні вартості будівництва ( 9/11-284 ) (О стоимости материальных ресурсов при определении стоимости строительства)
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 N 1104 ( 470 ) (Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 30.09.2009 N 1104)
Щодо улаштування автономних газових котелень ( 11/15-459 ) (Относительно устраивания автономных газовых котельных)
Щодо правильності відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій ( 12/14-874 ) (Относительно правильности отображения в бухгалтерском учете хозяйственных операций)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві адгезійної добавки STARDOPE 130 P ( 83 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве адгезійної добавки STARDOPE 130 P)
Про затвердження Регламенту із забезпечення проведення державної експертизи містобудівних обґрунтувань по м. Києву у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва ( 485 ) (Об утверждении Регламента из обеспечения проведения государственной экспертизы градостроительных об–рунтувань по г. Киеву в Министерстве регионального развития и строительства)
Про проект національного стандарту ДСТУ "Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій" ( 138 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ "Конструкції домов и сооружений. Установка из проектирования светопрозрачных элементов ограждает конструкцій")
Щодо забезпечення експлуатаційної надійності об"єктів будівництва ( 11/21-326 ) (Относительно обеспечения эксплуатационной надежности объектов строительства)
Про прийняття національного стандарту ( 679 ) (О принятии национального стандарта)
Про індекси зміни вартості станом на 1 жовтня 2009 року ( 12/19-2-9/11-2810 ) (Об индексах изменения стоимости состоянием на 1 октябрь в 2009 году)
Про затвердження Переліку внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків, та Переліку виконавчої та іншої документації, що надається приймальній комісії при прийнятті в експлуатацію закінчених бу... ( 637 ) (Об утверждении Перечня внутренних отделочных работ, без выполнения которых возможное принятие в эксплуатацию жилых домов, и Перечня исполнительной и другой документации, что предоставляется приемной комиссии при принятии в эксплуатацию законченных бу...)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-81:2009 "Конструкції будинків і споруд. Естакади двоярусні під технологічні трубопроводи. Типи та основні параметри" ( 407 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-81:2009 "Конструкції домов и сооружений. Эстакады двоярусні под технологические трубопроводы. Типы и основные параметри")
Про проект національного стандарту України "Настанова щодо складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження детального плану території" ( 197 ) (О проекте национального стандарта Украины "Настанова относительно состава, содержания, порядка разработки, согласования и утверждения детального плана території")
Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України ( 56 ) (О показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины)
Про визначення можливості експериментальної перевірки архітектурно-планувальних рішень розташування ресторану на 50 посадкових місць на 29-30 поверхах висотного житлового комплексу з підземним паркінгом за адресою: просп. Героїв Сталінграда, 2 в Оболон... ( 22 ) (Об определении возможности экспериментальной проверки архитектурно-планировочных решений расположения ресторана на 50 посадочных мест на 29-30 этажах высотного жилищного комплекса с подземным паркінгом по адресу: просп. Героев Сталинграда, 2 в Оболон...)
Про припинення Державного підприємства "Технічний комітет з стандартизації "Будтехнормування" шляхом ліквідації ( 292 ) (О прекращении Государственного предприятия "Технічний комитет по стандартизации "Будтехнормування" путем ликвидации)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-70:2008 "Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві з утеплювачем із пінопласту. Технічні умови" ( 668 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-70:2008 "Конструкції домов и сооружений. Панели металлические с утеплением из пенопласта. Технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-62:2008 "Конструкції будинків і споруд. Марші та сходові площадки залізобетонні. Технічні умови" ( 656 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-62:2008 "Конструкції домов и сооружений. Марши и лестничные площадки железобетонные. Технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-67:2008 "Конструкції будинків і споруд. Балки кроквяні і підкроквяні залізобетонні. Технічні умови" ( 661 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-67:2008 "Конструкції домов и сооружений. Балки стропильные и подстропильные железобетонные. Технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-74:2008 "Конструкції будинків і споруд. Ферми сталеві кроквяні з гнутозварних профілів прямокутного перерізу. Технічні умови" ( 673 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-74:2008 "Конструкції домов и сооружений. Фермы стальные стропильные из гнутозварних профилей прямоугольного перерезу. Технические умови")
Щодо проведення семінарів на тему "Економічний розвиток будівельної галузі в умовах подолання світової фінансової кризи. Особливості визначення вартості на всіх етапах будівництва" ( 9/11-171 ) (Относительно проведения семинаров на тему "Економічний развитие строительной отрасли в условиях преодоления мирового финансового кризиса. Особенности определения стоимости на всех этапах будівництва")
Про внесення змін та доповнень до наказу Мінрегіонбуду від 13.03.2008 року N 124 ( 179 ) (О внесении изменений и дополнений к приказу Минрегионбуду от в 13.03.2008 году N 124)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві георешіток полімерних та геотекстилю "TENSAR" ( 181 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве георешіток полимерных и геотекстилю "TENSAR")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-179:2009 "Будівельні матеріали. Деталі з"єднувальні для газопроводів з поліетиленових труб. Технічні умови (EN 1555-3:2002, MOD)" ( 18 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-179:2009 "Будівельні материалы. Детали соединительные для газопроводов из полиэтиленовых труб. Технические условия (EN 1555-3:2002, MOD)")
Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.6-3-95 (ГОСТ 22233-93) "Конструкції будинків і споруд. Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови" ( 672 ) (О принятии Изменения N 1 ДСТУ Бы В.2.6-3-95 (ГОСТ 22233-93) "Конструкції домов и сооружений. Профили прессуемые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Общие технические умови")
Про проект СОУ Д.2.2-25-ПР2:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Прокладка трубопроводів діаметром до 600 мм методом горизонтально спрямованого буріння за допомогою установки Robbins HDD UNI 36 х 50" та СОУ Д.2.7-ПР2:200_ "Ре... ( 37 ) (О проекте СОУ Д.2.2-25-ПР2:200_ "Ресурсні элементные сметные нормы на строительные работы. Прокладка трубопроводов диаметром до 600 мм методом горизонтально направленного бурения посредством установки Robbins HDD UNI 36 х 50" но СОУ Д.2.7-ПР2:200_ "Ре...)
Про проекти національних стандартів комплексу "Система проектної документації для будівництва" ( 196 ) (О проектах национальных стандартов комплекса "Система проектной документации для будівництва")
Про прийняття національного стандарту ( 322 ) (О принятии национального стандарта)
Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.6-3-95 (ГОСТ 22233-93) "Конструкції будинків і споруд. Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови" ( 672 ) (О принятии Изменения N 1 ДСТУ Бы В.2.6-3-95 (ГОСТ 22233-93) "Конструкції домов и сооружений. Профили прессуемые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Общие технические умови")
Про проекти СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у стійких та нестійких водонасичених ґрунтах та СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні... ( 60 ) (О проектах СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні элементные сметные нормы на строительные работы. Пальови работы. Устраивание железобетонных буронабивних свай в стойких и неустойчивых водонасыщенных –рунтах и СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні элементные сметные...)
Про прийняття національного стандарту ( 3 ) (О принятии национального стандарта)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-68:2008 "Конструкції будинків і споруд. Опори залізобетонні високовольтно-сигнальних ліній автоблокування залізниць. Технічні умови" ( 662 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-68:2008 "Конструкції домов и сооружений. Сопротивления железобетонные высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки железных дорог. Технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.1.1-22:2009 "Захист від пожежі. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Метод середньомасштабних вогневих випробувань (ISO 13785-1:2002, MOD)" ( 27 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.1.1-22:2009 "Захист от пожара. Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Метод середньомасштабних огневых испытаний (ISO 13785-1:2002, MOD)")
Про проекти СОУ Д.2.2-30645586-001:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги" та СОУ Д.2.7-30645586-002:200_ "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Автомобільні дороги" ( 64 ) (О проектах СОУ Д.2.2-30645586-001:200_ "Ресурсні элементные сметные нормы на строительные работы. Автомобильные дороги" но СОУ Д.2.7-30645586-002:200_ "Ресурсні сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Автомобильные дороги")
Про стан виконання Мінрегіонбудом заходів щодо створення доступного архітектурного середовища для маломобільних груп населення та подальше вдосконалення роботи ( 18 ) (О состоянии выполнения Минрегионбудом мероприятий по созданию доступной архитектурной среды для маломобільних групп населения и последующем совершенствовании работы)
Про проект національного стандарту ДСТУ "Система проектної документації для будівництва. Правила виконання проектної та робочої документації металевих конструкцій (ГОСТ 21.502-2007, MOD)" ( 121 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций (ГОСТ 21.502-2007, MOD)")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-160:2008 "Будівельні матеріали. Лінолеум полівінілхлоридний на тканинній підоснові. Технічні умови (EN 650:1996, NEQ)" ( 607 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-160:2008 "Будівельні материалы. Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоплеке. Технические условия (EN 650:1996, NEQ)")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 197-1:2008 "Цементи. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів (EN 197-1:2000, IDT)" ( 612 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы EN 197-1:2008 "Цементи. Часть 1. Состав, технические условия и критерии соответствия для обычного цемента (EN 197-1:2000, IDT)")
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 99 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про проекти СОУ Д 2.2-35683453-001:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пальові роботи. Улаштування залізобетонних буронабивних паль в стійких ґрунтах групи I - VI із застосуванням універсальної бурової установки BG-40" та СО... ( 109 ) (О проектах СОУ Д 2.2-35683453-001:200_ "Ресурсні элементные сметные нормы на строительные работы. Пальови работы. Устраивание железобетонных буронабивних свай в стойких –рунтах группы И - VI с применением универсальной буровой установки BG-40" но СО...)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-36:2008 "Будівельні матеріали. Цегла та камені стінові безцементні. Технічні умови" ( 693 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-36:2008 "Будівельні материалы. Кирпич и камни стенной бесцементный. Технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-44:2008 "Конструкції будинків і споруд. Профілі холодногнуті з алюмінію та алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Технічні умови" ( 691 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-44:2008 "Конструкції домов и сооружений. Профили холодногнуті из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-50:2008 "Конструкції будинків і споруд. Колони сталеві ступінчаті для будівель з мостовими електричними кранами вантажопідйомністю до 50 т. Технічні умови" ( 675 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-50:2008 "Конструкції домов и сооружений. Колонны стальные ступінчаті для зданий с мостовыми электрическими кранами грузоподъемностью до 50 т. Технические умови")
Про проект ВБН В.3.2-__:200_ "Проведення аварійних робіт з ліквідації ямковості на асфальтобетонному покритті автомобільних доріг у холодний період року за несприятливих погодних умов" ( 2 ) (О проекте ВБН В.3.2-__:200_ "Проведення аварийных работ из ликвидации ямковості на асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог в холодный период года при неблагоприятных погодных умов")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-107:2008 "Будівельні матеріали. Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови" ( 664 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-107:2008 "Будівельні материалы. Склопакети клеены строительного назначения. Технические умови")
Про внесення змін до деяких наказів Мінрегіонбуду ( 358 ) (О внесении изменений к некоторым приказам Минрегионбуду)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-46:2008 "Конструкції будинків і споруд. Вікна сталеві. Загальні технічні умови" ( 686 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-46:2008 "Конструкції домов и сооружений. Окна стальные. Общие технические умови")
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві металевих анкерів "SORMAT" клейових інжекційного типу ІТН ( 116 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве металлических анкеров "SORMAT" клеевых инжекционного типа ИТН)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-35:2008 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови" ( 552 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-35:2008 "Конструкції домов и сооружений. Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией и снаряжением индустриальными элементами с вентилируемой воздушной прослойкой. Общие технические умови")
Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-__:200_ "Матеріали герметизуючі полімерні. Класифікація й загальні технічні вимоги (ISO 11600:2002, MOD)" ( 161 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-__:200_ "Матеріали герметизирующие полимерные. Классификация и общие технические требования (ISO 11600:2002, MOD)")
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту "Реконструкція та благоустрій парку - пам"ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Феофанія" в м. Києві" ( 92 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта "Реконструкція но благоустройство парка - достопримечательности садово-паркового искусства общегосударственного значения "Феофанія" в г. Києві")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-72:2008 "Конструкції будинків і споруд. Панелі сталеві двошарові покриттів будівель з утеплювачем із пінополіуретану. Технічні умови" ( 676 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-72:2008 "Конструкції домов и сооружений. Панели стальные двухслойные покрытий зданий с утеплением с пінополіуретану. Технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-67:2008 "Конструкції будинків і споруд. Балки кроквяні і підкроквяні залізобетонні. Технічні умови" ( 661 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-67:2008 "Конструкції домов и сооружений. Балки стропильные и подстропильные железобетонные. Технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-164:2008 "Будівельні матеріали. Вироби з ніздрюватих бетонів теплоізоляційні. Технічні умови" ( 606 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-164:2008 "Будівельні материалы. Изделия из ноздреватых бетонов теплоізоляційні. Технические умови")
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві засобів захисту поверхонь "PROTECT GUARD" ( 31 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве средств защиты поверхностей "PROTECT GUARD")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-61:2008 "Конструкції будинків і споруд. Шпали залізобетонні попередньо напружені для трамвайних шляхів широкої колії. Технічні умови" ( 655 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-61:2008 "Конструкції домов и сооружений. Шпалы железобетонные предварительно напряжены для трамвайных путей широкой колеи. Технические умови")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-46:2008 "Конструкції будинків і споруд. Вікна сталеві. Загальні технічні умови" ( 686 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-46:2008 "Конструкції домов и сооружений. Окна стальные. Общие технические умови")
Про проекти Змін до розділів 1, 2 та 4 Випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників ( 128 ) (О проектах Изменений к разделам 1, 2 и 4 Выпуска 64 Справочника квалификационных характеристик профессий работников)
Про виготовлення бланків кваліфікаційних сертифікатів інженерів технічного нагляду ( 350 ) (Об изготовлении бланков квалификационных сертификатов инженеров технического наблюдения)
Про стан забезпечення містобудівною документацією на регіональному та місцевому рівнях ( 47 ) (О состоянии обеспечения градостроительной документацией на региональном и местном уровнях)
Про проект Закону України "Про адміністративно-територіальний устрій України" ( 46 ) (О проекте Закона Украины "Про административно-территориальный уклад України")
Про затвердження персонального складу Архітектурно-будівельної атестаційної комісії інженерів технічного нагляду ( 352 ) (Об утверждении персонального состава Архитектурно-строительной аттестационной комиссии инженеров технического наблюдения)
Про розгляд пропозицій Державного управління справами Президента України, Київської міської державної адміністрації щодо експериментального проектування Всеукраїнського центру охорони здоров"я матері та дитини на території клінічної лікарні "Феофанія" ... ( 7 ) (О рассмотрении предложений Государственного управления делами Президента Украины, Киевской городской государственной администрации относительно экспериментального проектирования Всеукраинского центра здравоохранения матери и ребенка на территории клинической больницы "Феофанія" ...)
Про вжиття заходів щодо усунення порушень, виявлених за результатами аудиту Рахункової палати України ( 65 ) (Об употреблении мероприятий по устранению нарушений, выявленных за результатами аудита Счетной палаты Украины)
Про внесення змін до складу Громадської ради при Мінрегіонбуді ( 473 ) (О внесении изменений в состав Общественного совета при Минрегионбуди)
Про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію в Україні у 2008 році ( 140 ) (О проведении конкурса на лучшие дома и сооружения, построенные и приняты в эксплуатацию в Украине в 2008 году)
Про виконання заходів з енергоефективності та реалізацію Галузевої програми енергоефективності у будівництві на 2010-2014 роки у 2010 році ( 64 ) (О выполнении мероприятий по энергоэффективности и реализации Отраслевой программы энергоэффективности в строительстве на 2010-2014 годы в 2010 году)
Про затвердження зразків Акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, та Ордера на видалення зелених насаджень ( 302 ) (Об утверждении образцов Акта обследования зеленых насаждений, что подлежат удалению, и Ордера на удаление зеленых насаждений)
Про внесення змін до складу президії науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України ( 370 ) (О внесении изменений в состав президиума научно-технического совета Министерства регионального развития и строительства Украины)