Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Мінрегіонбуд
Поиск 

Мінрегіонбуд


Список документов в категории

Название
Про внесення змін та доповнень до наказу Мінрегіонбуду від 13.03.2008 року N 124 ( 179 ) (О внесении изменений и дополнений к приказу Минрегионбуду от в 13.03.2008 году N 124)
Про корегування Генерального плану м. Львова з пропозиціями щодо розвитку інфраструктури в розрізі виконання плану заходів з підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи - 2012 року ( 14-Л(2) ) (О корегування Генерального плана г. Львова с предложениями относительно развития инфраструктуры в разрезе выполнения плана мероприятий по подготовке и проведению финальной части чемпионата Европы - в 2012 году)
Про утворення робочої групи з питань впровадження в Україні Європейської стратегії інновацій та доброго врядування на місцевому рівні ( 62 ) (Об образовании рабочей группы по вопросам внедрения в Украине Европейской стратегии инноваций и добрых врядування на местном уровне)
Про затвердження Методики визначення вартості робіт з утримання об"єктів зовнішнього освітлення ( 330 ) (Об утверждении Методики определения стоимости работ из содержания объектов внешнего освещения)
Про припинення комунального підприємства "Миколаївська обласна служба Української державної інвестиційної експертизи" ( 242 ) (О прекращении коммунального предприятия "Миколаївська областная служба Украинской государственной инвестиционной експертизи")
Про впровадження антикризових заходів щодо стабілізації ситуації в будівельній галузі ( 6/1 ) (О внедрении антикризисных мероприятий по стабилизации ситуации в строительной отрасли)
Про погодження проектів технічних умов ( 165 ) (О согласовании проектов технических условий)
Про стан та заходи з удосконалення роботи Мінрегіонбуду з питань щодо енергоефективності у будівельному комплексі ( 173 ) (О состоянии и мероприятиях по усовершенствованию работы Минрегионбуду по вопросам относительно энергоэффективности в строительном комплексе)
Про отримання будівельної ліцензії при видобутку декоративного та будівельного каменю ( 22/9-3923 ) (О получении строительной лицензии при добыче декоративного и строительного камню)
Про проект ВБН В.2.3-__:200_ "Споруди транспорту. Спеціальні допоміжні споруди для будівництва мостів. Проектування" ( 39 ) (О проекте ВБН В.2.3-__:200_ "Споруди транспорта. Специальные вспомогательные сооружения для строительства мостов. Проектування")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-63:2008 "Конструкції будинків і споруд. Колони залізобетонні для одноповерхових будівель підприємств. Технічні умови" ( 657 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-63:2008 "Конструкції домов и сооружений. Колонны железобетонные для одноэтажных зданий предприятий. Технические умови")
Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2010 рік ( 285 ) (О прогнозных среднегодовых показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины на 2010 год)
Про комплексний розгляд розроблення та корегування схеми планування Львівської області в розрізі виконання плану заходів з підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи - 2012 року ( 14-Л(1) ) (О комплексном рассмотрении разработки и корегування схемы планирования Львовской области в разрезе выполнения плана мероприятий по подготовке и проведению финальной части чемпионата Европы - в 2012 году)
Щодо проблемних питань застосування нормативних актів з ліцензування ( 22/2-3724 ) (Относительно проблемных вопросов применения нормативных актов из лицензирования)
Про робочу групу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України з проведення перегляду регуляторних актів з питань будівництва ( 351 ) (О рабочей группе Министерства регионального развития и строительства Украины из проведения пересмотра регуляторных актов по вопросам строительства)
Про затвердження індексу до розцінок для визначення розміру плати за виконання робіт ( 532 ) (Об утверждении индекса к расценкам для определения размера платы за выполнение работ)
Про фінансовий стан державних підприємств, установ, організацій, віднесених до сфери управління Міністерства, за 2008 рік та аналіз їх економічних показників ( 15 ) (О финансовом состоянии государственных предприятий, учреждений, организаций, отнесенных к сфере управления Министерства, за 2008 год и анализ их экономических показателей)
Про затвердження Зміни N 2 до Порядку розроблення, узгодження та затвердження проектно-кошторисної і науково-проектної документації з реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський" у м. Києві ( 159 ) (Об утверждении Изменения N 2 к Порядку разработки, согласования и утверждения проектно-сметной и научно-проектной документации из реконструкции Национального спортивного комплекса "Олімпійський" в г. Киеве)
Про погодження СОУ Д.2.2 -01383865-002:200_ ( 188 ) (О согласовании СОУ Д.2.2 -01383865-002:200_)
Про продовження строку чинності ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006 "Будівельні матеріали. Суміші сухі будівельні модифіковані. Загальні технічні умови" ( 255 ) (О продолжении срока действия ДСТУ-П Бы В.2.7-126:2006 "Будівельні материалы. Смеси сухие строительные модифицированы. Общие технические умови")
Про утворення робочої групи з питання скасування переліку міждержавних стандартів, прийнятих до 1992 року ( 74 ) (Об образовании рабочей группы по вопросу отмены перечня межгосударственных стандартов, принятых к в 1992 году)
Про розгляд пропозицій Київської міської державної адміністрації щодо експериментального проектування готельно-офісного комплексу з вбудованими приміщеннями громадського харчування, обслуговування, торгівлі, паркінгом за адресою: просп. Броварський, 31... ( 8 ) (О рассмотрении предложений Киевской городской государственной администрации относительно экспериментального проектирования гостинично-офисного комплекса со встроенными помещениями общественного питания, обслуживания, торговли, паркінгом по адресу: просп. Броварской, 31...)
Про зміну найменування та затвердження нової редакції статуту державного підприємства ( 541 ) (Об изменении наименования и утверждении новой редакции устава государственного предприятия)
Про Порядок розроблення, узгодження та затвердження проектно-кошторисної і науково-проектної документації з реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський" у м. Києві ( 341 ) (О Порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной и научно-проектной документации из реконструкции Национального спортивного комплекса "Олімпійський" в г. Киеве)
Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов ( 67 ) (О согласовании проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
Про розгляд Програми експериментального проектування будівництва та експлуатації газопроводу високого (P = 0,6 МПа) та середнього тисків із поліетиленових труб в зоні майбутніх гірничих розробок шахти "Любельська" ( 48 ) (О рассмотрении Программы экспериментального проектирования строительства и эксплуатации газопровода высокого (P = 0,6 МПа) и среднего тисків из полиэтиленовых труб в зоне будущих горных разработок шахты "Любельська")
Щодо вартості матеріальних ресурсів при визначенні вартості будівництва ( 9/2-6 ) (Относительно стоимости материальных ресурсов при определении стоимости строительства)
Про обґрунтування застосування вантажопідйомних кранів GROVE GMK 6300 і MANITOWOC 15000 при демонтажу конструкцій верхнього ярусу трибун на реконструкції НСК "Олімпійський" ( 63 ) (Об об–рунтування применении грузоподъемных кранов GROVE GMK 6300 и MANITOWOC 15000 при демонтажа конструкций верхнего яруса трибун на реконструкции НСК "Олімпійський")
Про затвердження Випуску 3 "Шпалерні роботи" та Випуску 6 "Опорядження виробами промислового виробництва" Збірника ГН 8 "Опоряджувальні роботи" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" ( 82 ) (Об утверждении Выпуска 3 "Шпалерні роботи" но Выпуска 6 "Опорядження изделиями промышленного виробництва" Сборника ГН 8 "Опоряджувальні роботи" Отраслевых норм времени на строительные, монтажные и ремонтно-будівельні роботи")
Про розгляд проекту ДБН "Проектування висотних житлових і громадських будинків" ( 201 ) (О рассмотрении проекта ДБН "Проектування высотных жилищных и общественных будинків")
Про розгляд робочого проекту будівництва міжнародної автомобільної дороги державного значення М - 12 Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам"янка на ділянці обходу м. Бережани у Тернопільській області (від автомобільної дороги Львів - Бережани до автом... ( 178 ) (О рассмотрении рабочего проекта строительства международной автомобильной дороги государственного значения М - 12 Стрый - Тернополь - Кировоград - Знамъянка на участке обхода г. Бережани в Тернопольской области (от автомобильной дороги Львов - Бережани к автом...)
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 13.03.2008 N 124 ( 498 ) (О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 13.03.2008 N 124)
Про проект СОУ В.2.7-__:200_ "Будівельні матеріали. Асфальтобетон дорожній. Метод випробування на стійкість до накопичення залишкових деформацій" ( 1 ) (О проекте СОУ В.2.7-__:200_ "Будівельні материалы. Асфальтобетон дорожный. Метод испытания на стойкость к накоплению остаточных деформацій")
Про досвід та перспективи діяльності Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій ( 187 ) (Об опыте и перспективах деятельности Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций)
Про аналіз відповідності прийнятих КМДА рішень щодо розміщення у центральній частині міста Києва висотного експериментального будівництва до розробленої Містобудівної концепції (схеми) розміщення висотних будівель та споруд у м. Києві ( 14 ) (Об анализе соответствия приняты КМДА решения относительно размещения в центральной части города Киева высотного экспериментального строительства к разработанной Градостроительной концепции (схемы) размещения высотных зданий и сооружений в г. Киеве)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-57:2008 "Конструкції будинків і споруд. Шпали залізобетонні попередньо напружені для залізниць колії 1520 мм. Технічні умови" ( 651 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-57:2008 "Конструкції домов и сооружений. Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520 мм Технические умови")
Про розгляд пропозицій ТОВ "К.А.Н. Девелопмент" щодо експериментального проектування громадського, торговельно-офісного, готельного комплексу та апартаментів підвищеної комфортності з підземним та надземним паркінгами на перетині вул. Борщаговської та ... ( 13 ) (О рассмотрении предложений ООО "К.А.Н. Девелопмент" относительно экспериментального проектирования общественного, торгово-офисного, гостиничного комплекса и апартаментов повышенной комфортности с подземным и надземным паркінгами на пересечении вул. Борщаговской и ...)
Про проведення державної атестації наукових установ ( 194 ) (О проведении государственной аттестации научных учреждений)
Щодо планування і забудови територій м. Києва ( 10/23-97 ) (Относительно планирования и застройки территорий г. Киева)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-107:2008 "Будівельні матеріали. Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови" ( 664 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-107:2008 "Будівельні материалы. Склопакети клеены строительного назначения. Технические умови")
Про науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України ( 302 ) (О научно-техническом совете Министерства регионального развития и строительства Украины)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування та затвердження титулу на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва шахти "Краснолиманська-Глибока" ( 112 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про одобрение технико-экономического об–рунтування и утверждение титула на выполнение проектно-вишукувальних работ для строительства шахты "Краснолиманська-Глибока")
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 18.04.2008 року N 179 ( 321 ) (О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от в 18.04.2008 году N 179)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-69:2008 "Конструкції будинків і споруд. Плити балконів і лоджій залізобетонні. Технічні умови" ( 663 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-69:2008 "Конструкції домов и сооружений. Плиты балконов и лоджий железобетонные. Технические умови")
Про затвердження Порядку уповноваження установ та організацій на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності щодо їх можливості (неможливості) виконувати роботи згідно з поданим переліком робіт ( 516 ) (Об утверждении Порядка полномочия учреждений и организаций на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности относительно их возможности (невозможности) выполнять работы согласно с поданным перечнем работ)
Про затвердження форм свідоцтва про відповідність збудованого об"єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, заяви замовника об"єкта будівництва, акта готовності об"єкта до експлуатації ( 575 ) (Об утверждении форм свидетельства о соответствии построенного объекта проектной документации, требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, заявления заказчика объекта строительства, акта готовности объекта к эксплуатации)
Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України ( 186 ) (О Научно-техническом совете Министерства регионального развития и строительства Украины)
Про скасування міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року ( 186 ) (Об отмене межгосударственных стандартов (ГОСТ), принятых к в 1992 году)
Про наукові розробки із нормування та стандартизації у сфері будівництва на 2008 рік ( 561 ) (О научных разработках из нормирования и стандартизации в сфере строительства на 2008 год)
Про проект державних будівельних норм ДБН В.2.2-...:200_ "Будинки і споруди. Підприємства торгівлі" ( 198 ) (О проекте государственных строительных норм ДБН В.2.2-...:200_ "Будинки и сооружения. Предприятия торгівлі")
Про проект СОУ Д.2.2-5-33154882-003:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на влаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром 320 та 420 мм у ґрунтах групи 3 універсальними буровими установками РБУ-2М" ( 103 ) (О проекте СОУ Д.2.2-5-33154882-003:200_ "Ресурсні элементные сметные нормы на устраивание железобетонных буронабивних свай диаметром 320 и 420 мм в –рунтах группы 3 универсальными буровыми установками РБУ-2М")
Про внесення змін до переліків нормативних документів, що супроводжуються базовими організаціями ( 180 ) (О внесении изменений к перечням нормативных документов, что сопровождаются базовыми организациями)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-177:2009 "Будівельні матеріали. Перехідники "Поліетилен-сталь" для газопроводів з поліетиленових труб. Технічні умови" ( 16 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-177:2009 "Будівельні материалы. Переходность "Поліетилен-сталь" для газопроводов из полиэтиленовых труб. Технические умови")
Про колегію Міністерства регіонального розвитку та будівництва України ( 184 ) (О коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины)
Про розгляд робочого проекту першочергових заходів з укріплення пагорба пам"ятки архітектури Національного заповідника "Софія Київська" Андріївської церкви ( 93 ) (О рассмотрении рабочего проекта первоочередных мер из укрепления пригорка достопримечательности архитектуры Национального заповедника "Софія Київська" Андреевской церкви)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-69:2008 "Конструкції будинків і споруд. Плити балконів і лоджій залізобетонні. Технічні умови" ( 663 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-69:2008 "Конструкції домов и сооружений. Плиты балконов и лоджий железобетонные. Технические умови")
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту реконструкції та титулу будови "Реконструкція аеродрому державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Львів" ( 185 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта реконструкции и титула строения "Реконструкція аэродрома государственного предприятия "Міжнародний аэропорт "Львів")
Про затвердження Стандарту адміністративної послуги з видачі (переоформлення, внесення змін до переліків робіт діючих ліцензій, анулювання та видачі дублікатів) ліцензій на провадження господарської діяльності, пов"язаної із створенням об"єктів архітек... ( 367 ) (Об утверждении Стандарта административной услуги по выдаче (переоформления, внесения изменений к перечням работ действующих лицензий, аннуляции и выдачи дубликатов) лицензий на осуществление хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архітек...)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-51:2008 "Конструкції будинків і споруд. Ферми кроквяні сталеві із парних кутників. Технічні умови" ( 669 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-51:2008 "Конструкції домов и сооружений. Фермы стропильные стальные из парных кутників. Технические умови")
Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.3-10-2003 "Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови" ( 256 ) (О принятии Изменения N 1 ДСТУ Бы В.2.3-10-2003 "Споруди транспорта. Ограждает дорожное парапетного типа. Общие технические умови")
Про проект національного стандарту ДСТУ "Конструкції будинків і споруд. Шви з"єднувальні місць примикань віконних блоків до конструкцій стін. Загальні технічні умови" ( 120 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ "Конструкції домов и сооружений. Швы соединительные мест примыканий оконных блоков к конструкциям стен. Общие технические умови")
Про розгляд науково-дослідної роботи "Розробка Методичних рекомендацій щодо використання інформаційних технологій для підтримки проектів транскордонного співробітництва" ( 3 ) (О рассмотрении научно-исследовательской работы "Розробка Методических рекомендаций относительно использования информационных технологий для поддержки проектов трансграничного співробітництва")
Про колегію Міністерства регіонального розвитку та будівництва України ( 184 ) (О коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины)
Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.6-24-2001 "Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні дерев"яні зі склопакетами. Технічні умови" ( 118 ) (О проекте Изменения N 1 ДСТУ Бы В.2.6-24-2001 "Конструкції домов и сооружений. Блоки оконные деревянные со склопакетами. Технические умови")
Про утворення Робочої групи з питань фінансування добудови незавершеного житлового будівництва ( 52 ) (Об образовании Рабочей группы по вопросам финансирования достройки незавершенного домостроения)
Про СОУ Д.2.2-05408668-001:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги" ( 97 ) (О СОУ Д.2.2-05408668-001:200_ "Ресурсні элементные сметные нормы на строительные работы. Автомобильные дороги")
Про проекти національних стандартів комплексу "Опоряджувальні матеріали" ( 156 ) (О проектах национальных стандартов комплекса "Опоряджувальні матеріали")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-159:2008 "Будівельні матеріали. Матеріали та вироби полімерні для покриття підлог. Класифікація (EN 685:1995, NEQ)" ( 605 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-159:2008 "Будівельні материалы. Материалы и изделия полимерные для покрытия полов. Классификация (EN 685:1995, NEQ)")
Про погодження Зміни N 1 до СОУ 45.2-0018112-034:2008 ( 33 ) (О согласовании Изменения N 1 к СОУ 45.2-0018112-034:2008)
Про створення Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України ( 20 ) (О создании Общественного совета при Министерстве регионального развития и строительства Украины)
Про надання статусу базової організації з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 7 ) (О предоставлении статуса базовой организации из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
Про проект національного стандарту ( 189 ) (О проекте национального стандарта)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту та титулу будови "Реконструкція існуючих та будівництво нових об"єктів НСК "Олімпійський" ( 62 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта и титула строения "Реконструкція существующих и строительство новых объектов НСК "Олімпійський")
Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів ( 586 ) (О плане деятельности из подготовки проектов регуляторных актов)
Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2009 рік ( 427 ) (О прогнозных среднегодовых показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины на 2009 год)