ДБН В.2.2-9-99. Зміна Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення.

 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация

Название (рус.) ДБН В.2.2-9-99. Изменение Дома и сооружения. Общественные дома и сооружения. Основные положения.
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа ДБН (Державні Будівельні Норми)
Рег. номер В.2.2-9-99
Дата принятия 20.10.2021
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 

Зміна № 3 ДБН В.2.2-9-99 “Громадські будинки та споруди. Основні положення”

Наказом Держбуду України від 21 жовтня 2004 року N 195 строк введення в дію встановлений з 1 квітня 2005 р.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Пункт 2.10. Друге речення другого абзацу викласти в новій редакції: "Несучі конструкції, суміщені покриття стилобату або прибудованих частин повинні мати вогнестійкість не менше REI 60 (для несучих стін), R 60 (для колон), RE 60 (для суміщеного покриття) і групу М0 за межею поширення вогню".

Пункт 3.13. Слово "евакуації" замінити словом "рятування".

Пункт 3.15. Слова: "в будинках заввишки більше 26,5 м від планувальної позначки землі до позначки підлоги верхнього поверху, крім технічного верхнього" замінити словами: "в будинках з умовною вистою більше 26,5 м (за винятком випадків, обумовлених будівельними нормами за видами будинків)".

Значення вантажопідйомності ліфта "800 кг" замінити на "1000 кг".

Пункт 3.17. У першому абзаці слова: "згідно з протипожежними нормативами СНіП 2.01.02" замінити словами: "згідно з вимогами пожежної безпеки, встановленими  ДБН В.1.1-7".

 У другому абзаці слова: "заввишки до позначки підлоги верхнього поверху менше 26,5 м" замінити словами: "з умовною висотою до 26,5 м включно".

Останній абзац викласти в новій редакції:

"У будинках з незадимлюваними сходовими клітками не допускається влаштовувати вихід з приміщень безпосередньо до ліфтового холу. У будинках із звичайними сходовими клітками вихід безпосередньо до ліфтового холу не допускається влаштовувати з комор та інших приміщень, призначених для зберігання та переробки горючих матеріалів".

Пункт 3.19 викласти в новій редакції:

"3.19 Двері шахт ліфтів і підйомників у підземних, підвальних і цокольних поверхах  повинні виходити до протипожежних тамбур-шлюзів 1-го типу. У таких тамбур-шлюзах повинен бути передбачений підпір повітря під час пожежі не менше 20 Па".

Пункт 3.28. Слова у дужках: "(через люки розміром не менше 0,6 м х 0,6 м або двері)” замінити словами: "(через люки розміром не менше 0,6 м х 0,8 м або через двері розміром не менше 0,75 м х 1,5 м)".

Пункт 4.1. Позначення "СНіП 2.01.02" замінити на "ДБН В.1.1-7".

Пункт 4.5. Слова: "перегородками з дверима, які самі зачиняються" замінити словами: "протипожежними перегородками 2-го типу".

Доповнити другим реченням такого змісту: "У будинках з умовною висотою понад 26,5 м зазначені перегородки повинні бути протипожежними 1-го типу".

Пункт 4.11. Наведені позначення ступенів вогнестійкості: "І11" та "І1Іа" відповідно замінити римськими цифрами: "ІІІ" та "ІІІа".

Пункт 4.14. Слова: "до незадимлюваних сходів" замінити словами: "до незадимлюваних сходових кліток типу Н1".

Пункт 4.15, перелік а). Слова: "найбільш віддаленого робочого місця" замінити словами: "найвіддаленішої точки підлоги".

Пункт 4.16. У першому абзаці слова: "сходів 3-го типу" замінити словами: "сходів типу С3".

У примітці 1 слова: "по відкритих металевих сходах" замінити словами: "по сходах типу С3".

У примітці 2 слова: "Сходи 3-го типу" замінити словами: "Сходи типу С3".

Пункт 4.17. Слова: "до зовнішніх відкритих сходів" замінити словами: "до сходів типу С3".

Слова: "не менше 0,5 години і нульовою межею розповсюдження вогню" замінити словами: "не менше 30 хв і групи М0 за межею поширення вогню".

Пункт 4.18. Вилучити слова: "якщо чисельність осіб, які евакуюються, перевищує 50".

Пункт 4.19. Слова: "При висоті будинків до 26,5 м (від планувальної позначки землі до позначки підлоги верхнього поверху, крім технічного верхнього)" замінити словами: "У будинках з умовною висотою до 26,5 м включно".

Пункт 4.20. Перше речення після слів: "крім вестибюлю атріума" доповнити словами: ".., за умови дотримання вимог 4.35 та 5.50 ДБН В.1.1-7".

Вилучити останнє речення.

Пункт 4.22. У першому абзаці слова у дужках: "(крім сходів у підвальних та цокольних поверхах, а також колосникових сходів у будинках видовищних закладів)" замінити словами: "(крім сходових кліток типів СК2 та Н4, сходів у підземних, підвальних та цокольних поверхах, а також колосникових сходів у будинках видовищних закладів)".

Другий абзац розпочати словами: "У сходових клітках типу СК1", далі за текстом.

Пункт 4.23. Слова: "звичайних сходових кліток 2-го типу  з верхнім природним освітленням" замінити словами: "сходових кліток типу СК2".

Пункт 4.24 викласти в новій редакції:

"4.24 Сходи типу С2 (внутрішні відкриті) влаштовуються в будинках І та ІІ ступенів вогнестійкості з дотриманням вимог 5.52 та 5.53 ДБН В.1.1-7".

Пункт 4.25. У першому абзаці слова: "до відкритих сходів" замінити словами: "до сходів типу С2".

У другому абзаці слова: "відкриті сходи" замінити словами: "сходи типу С2".

Пункт 4.26. Слова: "зовнішніх відкритих сходів" замінити словами: "сходів типу С3".

Пункт 4.27. Слова: "зовнішні пожежні сходи" замінити словами: "зовнішні пожежні драбини".

Пункт 4.28. Перший абзац викласти в новій редакції: 

"У будинках з умовною висотою понад 26,5 м всі сходові клітки належить передбачати незадимлюваними".

У другому  абзаці слова: "1-го типу" замінити словами: "типу Н1".

У четвертому абзаці слова: "2-го або 3-го типу" замінити словами: "типів Н2, Н3 або Н4".

Пятий абзац викласти в новій редакції:

"Сходові клітки типу Н2 необхідно поділяти на секції суцільною протипожежною перегородкою 1-го типу на висоту поверху через кожні 7-8 поверхів. Перехід з однієї секції до іншої такої сходової клітки слід виконувати в її обємі".

У шостому абзаці слова: "відсіків", "відсіку" замінити відповідно на "секцій", "секції".

Пункт 4.29. Перший абзац викласти в новій редакції:

"Вихід із сходової клітки типу Н2 у вестибюль належить виконувати через протипожежний тамбур-шлюз 1-го типу з підпором повітря в разі пожежі".

В останньому абзаці слова: "незадимлюваних сходових кліток 1-го типу" замінити словами: "сходових кліток типу Н1".

Пункт 4.31. Слова: "У будинках заввишки більше 26,5 м (від планувальної позначки землі до позначки підлоги верхнього поверху, крім технічного верхнього) " замінити словами: "У будинках з умовною висотою понад 26,5 м".

Пункт 4.33. Слова: "пожежного відсіку" замінити словами: "протипожежного відсіку".

Таблиця 1. У заголовку таблиці та у примітках 1, 3, 5, 6 до цієї таблиці слова: "пожежного відсіку" замінити словами: "протипожежного відсіку".

У примітці 3 слова: "заввишки більше 26,5 м (від планувальної позначки землі до позначки підлоги  верхнього поверху, крім технічного верхнього)" замінити словами: "з умовною висотою більше 26,5 м".

У примітці 6 перед словами: "підвальних і цокольних" доповнити словом "підземних,..", далі за текстом.

У примітці 7 слова: "покриті вогнезахисними фарбами чи лаками, які переводять деревину в групу важкогорючих матеріалів" замінити словами: "оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363".

Таблицю 1 доповнити приміткою 8 такого змісту:

"Примітка 8. Ступінь вогнестійкості  будинку визначається межами вогнестійкості у хвилинах його будівельних конструкцій за видами граничних станів (R, E, I) та групою (М0, М1, М2) за межею поширення вогню по цих конструкціях відповідно до табл. 4 ДБН В.1.1-7".

Пункт 4.36. Значення межі вогнестійкості "2 год." замінити на "REI 120 (для несучих та самонесучих стін), EI 120 (для зовнішніх ненесучих стін)".

Пункт 4.37. Вилучити слова: "а двері протипожежними 2-го типу з межею вогнестійкості не менше 0,6 години".

Пункт 4.38 викласти в новій редакції:

"4.38 У приміщеннях громадських будинків допускається використовувати для поверхневих шарів конструкцій підлог матеріали, у тому числі килимові покриття, з показниками пожежної небезпеки не вище ніж В2, РП2, Д3, Т2.

Килимові покриття мають бути наклеєні на негорючу основу (крім будинків V ступеня вогнестійкості).

В усіх приміщеннях громадських будинків дозволяється влаштовувати підлоги (окрім підлог ліфтових холів) з деревини.

Примітка. Показники пожежної небезпеки будівельних матеріалів прийняті за ДБН В.1.1-7".

Пункт 4.39. У першому абзаці слова: "важкогорючих або негорючих матеріалів" замінити словами: "негорючих матеріалів або матеріалів з показниками пожежної небезпеки не вище ніж Г2, В2, Д2, Т2".

Другий абзац доповнити словами: "або матеріалів з показниками пожежної небезпеки не вище ніж Г1, В1, Д1, Т2 та індексом поширення полумя поверхнею не більше 10 згідно з ГОСТ 12.1.044".

У третьому абзаці слова: "важкогорючих матеріалів" замінити словами: "матеріалів з показниками пожежної небезпеки не вище ніж Г2, В2, Д2, Т2".

Пункт 4.40. Слова: "пожежні відсіки", "пожежного відсіку" відповідно замінити словами: "протипожежні відсіки", "протипожежного відсіку".

Значення межі вогнестійкості "2 год" замінити на "REI 120".

Пункт 4.41. Слова: "1-го та 2-го типу" замінити словами: "типів Н1, Н2, Н4".

Пункт 4.42. У першому та другому реченні слова: "пожежного відсіку" замінити словами: "протипожежного відсіку".

Пункт 4.45. Перший абзац доповнити словами: "або матеріалами з показниками пожежної небезпеки не вище ніж Г1, В1, Д1, Т2 та індексом поширення полумя поверхнею не більше 10 згідно з ГОСТ 12.1.044".

Другий абзац викласти в новій редакції:

"Для опорядження приміщень будинків допускається застосування матеріалів з показниками пожежної небезпеки не вище ніж Г1, В2, Д2, Т2".

Пункт 4.46 вилучити.

Пункт 4.47. Слова: "пожежний відсік" замінити словами: "протипожежний відсік".

Пункт 4.48. Слова: "бути першої категорії” замінити словами: "забезпечуватись за першою категорією надійності електропостачання".

Пункт 7.16. Слова: "заввишки до 26,5 м (від планувальної позначки землі до позначки підлоги  верхнього поверху, крім технічного верхнього)" замінити словами: "з умовною висотою до  26,5 м".

Пункт 7.28. Слова: "1 год та нульовою межею розповсюдження вогню" замінити словами: "EI 60 (для перегородок), REI 60 (для перекриттів) та групою М0 за межею поширення вогню".

Пункт 7.33. Позначення "ВСН 59" замінити на "ДБН В.2.5-23".

Після позначення "ВСН 60" доповнити позначенням "ДНАОП 0.00-1.32", далі за текстом.

Доповнити другим абзацом такого змісту:

"У будинках дитячих дошкільних та навчальних закладів, закладів охорони здоровя, готелів електричні проводи і кабелі повинні бути стійкими до поширення полумя, виготовлятись з матеріалів із помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечних за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7).

Примітка. Стійкість електричних проводів і кабелів до поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176 (за категоріями А, В, С для проводів і кабелів, прокладених у пучках),  ДСТУ 4216 (для поодиноко вертикально прокладених проводів і кабелів), ДСТУ 4217 (для поодиноко вертикально прокладених проводів, кабелів з малим перерізом)”.

Пункт 7.35. Слова: "сповіщення про пожежу" замінити словами: "оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей".

Пункт 7.39. Позначення "СНіП 2.04.08" замінити на "ДБН В.2.5-20".

Слова: "заввишки до 26,5 м (від планувальної позначки землі до позначки підлоги  верхнього поверху, крім технічного верхнього)" замінити словами: "умовної висоти більше  26,5 м".

Додаток Б. Рядок "СНіП 2.04.08-87 Газоснабжение" замінити рядком "ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання".

Рядок "СНіП 2.01.02-85* Противопожарные нормы" замінити рядком "ДБН В.1.1-7-2002  Пожежна безпека об'єктів будівництва".

Рядок "ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования" замінити рядком "ДБН В.2.5-23-2003 Проектування електрообладнання обєктів цивільного призначення".

Доповнити додаток Б такими рядками:

"ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения.

ДСТУ 4216-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1: Випробування на поширення полумя поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю (IEC 60332-1:1993, MOD).

ДСТУ 4217-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 2: Випробування на поширення полумя поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом (IEC 60332-2:1989, MOD).

ДСТУ Б В.1.1-4-98 Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги.

ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок".

Додаток В. У визначенні терміну "відсік підвального і цокольного поверху":  

  •  слово "перепонами" замінити словом "перешкодами";
  •  слова: "таблицею 1 СНіП 2.01.02" замінити словами: "таблицею 4 ДБН В.1.1-7";

Термін "відсік пожежний" та його визначення викласти у новій редакції: "відсік протипожежний за ДБН В.1.1-7".

Доповнити додаток В таким терміном та його визначенням:

„Умовна висота будинку за 2.18 ДБН В.1.1-7”.

Додаток Г. Останнє речення першого абзацу пункту Г.6 викласти в новій редакції: "Конструкції пандусів мають бути з межею вогнестійкості не менше REI 120, а їх огорожі з негорючих матеріалів".

Додаток Е. У пунктах Е.7 та Е.8 слова: "пожежного відсіку" замінити словами: "протипожежного відсіку".

У пункті Е.11 слова: "положеннями 4.3 СНіП 2.01.02” замінити словами: "вимогами 5.15 ДБН В.1.1-7".

У пункті Е.14 значення межі вогнестійкості "0,75 години" замінити на   "45 хв".

У пункті Е.19 слово "сповіщення" замінити словами: "оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей”.

У пункті Е.20 слова: "сповіщення людей про пожежу" замінити словами: "оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей".

Додаток Ж. У пункті Ж.2 слова: "заввишки 26,5 м і більше від планувальної позначки землі до позначки підлоги верхнього поверху, крім технічного верхнього, вантажопідйомністю не менше 800 кг" замінити словами: "умовної висоти понад 26,5 м, вантажопідйомністю не менше 1000 кг".

Пункт Ж.4. Другий абзац замінити текстом такого змісту:

"Електричні проводи та кабелі для керування та електроживлення ліфтів повинні бути стійкими до поширення полумя.

Вогнестійкість кабельних ліній, що забезпечують безперебійну роботу ліфта у разі виникнення пожежі, повинна бути не менше 90 хв за стандартним температурним режимом згідно з ДСТУ Б В.1.1-4.

Примітка. Стійкість електричних проводів і кабелів до поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176 (за категорією С, як для проводів і кабелів, прокладених в пучках)".

Пункт Ж.5. У першому абзаці:

- вилучити слова: "каналів та ніш для прокладання кабелів та проводів, що живлять електроприймачі ліфтів";

- значення межі вогнестійкості "0,75 год" замінити на "REI 45 (для стін, перекриттів), EI 45 (для перегородок) ".

У другому абзаці слова: "3-го типу" замінити словами: "1-го типу".

У третьому абзаці значення межі вогнестійкості "2,5 години" замінити на "REI 150".

Пункт Ж.6. У першому абзаці слова: "з межею вогнестійкості не менше 2,5 години та дверима не менше 1,2 години" замінити словами: "межа вогнестійкості яких не менше за нормовану межу вогнестійкості перекриттів будинку, яка встановлена нормативними документами у галузі будівництва".

В останньому абзаці слова: "заввишки понад 26,5 м від планувальної позначки землі до позначки підлоги верхнього поверху, крім технічного верхнього, і заввишки до 16 поверхів включно" замінити словами: "з умовною висотою понад 26,5 м до 47 м включно".

Додаток К викласти у новій редакції:

„Додаток К

(обовязковий)

ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ АТРІУМІВ (ПАСАЖІВ)

К.1 Вимоги цього додатка поширюються на громадські будинки, які мають у своєму складі один або декілька атріумів (пасажів). Вимоги регламентують тільки специфічні вимоги протипожежного захисту будинків з атріумом. Решту вимог протипожежного захисту треба обирати згідно з діючими нормами за видами будинків i функціональним призначенням приміщень.

Об'ємно-планувальні та конструктивні вирішення. Обмеження поширення пожежі

К.2 Рівень підлоги атріуму повинен бути розташований не нижче планувальної позначки землі, а підлоги верхнього поверху суміжних з атріумом приміщень не більше умовної висоти 26,5 м. Протипожежна відстань між вертикальними огороджувальними конструкціями атріуму або конструкціями галерей повинна бути не менше 6 м.

Якщо нижній рівень атріуму та його об'єм не є ділянками шляхів евакуації з поверхів будинку, а сам будинок забезпечено достатньою кількістю евакуаційних виходів, які відповідають вимогам нормативних документів, розташування рівня його підлоги не обмежується.

К.3 Технічні приміщення, приміщення для зберігання горючих матеріалів, майстерні та інші пожежонебезпечні приміщення повинні бути відокремлені від атріуму глухою протипожежною перегородкою 1-го типу та перекриттям 3-го типу.

К.4 В атріумі не допускається влаштування обєктів малих архітектурних форм і гардеробів, окрім лав, фонтанів та інших елементів благоустрою.

К.5 Атріум допускається проектувати в будинках не нижче IІ ступеня вогнестійкості, а в будинках з умовною висотою до 9 м IIІ ступеня вогнестійкості. Як несучі елементи покриття атріуму допускається застосовувати конструкції з негорючих матеріалів з мінімальною межею вогнестійкості R15.

К.6 Засклення прорізів в огороджувальних конструкціях покриття атріуму повинно бути силікатним і мати захист проти утворення осколків у разі його руйнування.

К.7 Опорядження внутрішніх поверхонь атріуму слід виконувати з негорючих матеріалів.

У суміжних з атріумом приміщеннях слід застосовувати будівельні матеріали з показниками пожежної небезпеки не вище ніж Г1, В2, Д2, Т2 (для опорядження стін та стель); В2, РП2, Д3, Т2 (для поверхневих шарів конструкцій підлог, у тому числі килимових покриттів).

Матеріали, що застосовуються на шляхах евакуації атріуму,  мають відповідати 5.24 ДБН В.1.1-7.

Забезпечення безпечної евакуації людей

К.8 Для атріуму треба передбачати щонайменше один евакуаційний вихід, що веде безпосередньо назовні. З усіх суміжних з атріумом приміщень, що мають вихід до атріуму, слід передбачати евакуаційний вихід, який повинен обминати атріум. Сходові клітки, по яких евакуюються люди із суміжних з атріумом приміщень, повинні мати вихід безпосередньо назовні.

К.9 Шляхи евакуації по горизонтальному проходу повинні виділятися у протипожежний відсік або секцію зі стінами, перегородками, що мають межу вогнестійкості REI 45 та ЕІ 45 відповідно та перекриттями REI 45. Двері, які відокремлюють атріум від евакуаційних коридорів, та двері сходових кліток, що виходять у бік атріуму, мають бути протипожежними 2-го типу.

К.10   Виходи до атріуму зі сходових кліток, ліфтових холів та інших шляхів евакуації повинні бути обладнані протипожежними тамбур-шлюзами 1-го типу з підпором повітря під час пожежі. Підпір повинен забезпечувати надлишковий тиск не менше 20 Па за умови одних відкритих дверей тамбур-шлюзу.

К.11  Усі двері до атріуму повинні мати ущільнення і пристрої для самозачинення. На шляхах евакуації не допускається влаштування автоматичних дверей, турнікетів, дверей, що обертаються, або дверей, які не можуть відчинятися без ключа.

К.12 Атріум і шляхи евакуації, що освітлюються з багатосвітлового простору покриття, повинні мати аварійне освітлення 1-ї категорії надійності електропостачання.

Основні інженерно-технічні засоби захисту від пожежі

К.13  Для атріуму треба влаштовувати систему димовидалення.

К.14 Якщо площа горизонтального перерізу атріуму більша за 1600 м2, під покриттям атріуму слід передбачати влаштування димових зон. Димові зони слід проектувати з урахуванням можливої локалізації осередку пожежі і  відокремлювати їх вертикальними завісами з негорючих матеріалів. Висота завіс повинна бути щонайменше 5 % від висоти атріуму.

К.15 Для атріумів висотою до 10 м допускається влаштування системи природного димовидалення. В атріумах обємом до 2500 м3 природне димовидалення проектують згідно з діючими нормами.

К.16 Мінімальну загальну площу клапанів димовидалення слід обчислювати за формулою:

,                                                                                                        (К.1)

де S площа клапанів димовидалення,  м2;

hа   висота атріуму, м.

К.17 До нижньої частини атріуму повинен бути забезпечений вільний приплив повітря ззовні будинку через клапани загальною площею не менше за розрахункову для клапанів димовидалення.

К.18 Відкривання клапанів димовидалення і клапанів припливу повітря повинно здійснюватися автоматично від сигналу станцій пожежної сигналізації, дистанційно від кнопок, а також в ручному режимі. Відкриванню клапанів не повинні перешкоджати атмосферні опади.

К.19 Максимальний час відкривання клапанів системи димовидалення слід обчислювати за формулою:

,                                                                                            (К.2)

де ?  час відкривання клапанів, хв;

Sa   площа горизонтального перерізу атріуму, тис. м2;

hа   висота атріуму, м;

hn  висота прорізів приміщень першого поверху, які виходять в атріум, м.

Розрахунок слід проводити із застосуванням висоти hn одного з прорізів, які мають максимальну площу. Якщо в суміжному з атріумом приміщенні виникнення і розвиток пожежі неможливий, прорізи до нього не враховують.

К.20 Якщо площа клапанів або розрахунковий час їх відкривання не можуть бути технічно реалізованими або влаштування природного димовидалення недоцільне, слід влаштовувати примусове димовидалення згідно з К.21.

К.21 Для атріумів висотою понад 10 м треба влаштовувати систему загального примусового димовидалення. Система повинна забезпечувати видаляння диму з зони під покриттям атріуму і вільний приплив повiтря ззовнi будинку до нижньої частини атріуму в обємі диму, що вилучається.

К.22 Мінімальну кратність обміну повітря в атріумі треба обчислювати залежно від загального обєму атріуму, висоти і ширини прорізів приміщень першого поверху, які виходять в атріум:

,                                                                                                    (К.3)

де      ? кратність обміну повітря, год-1;

Va обєм атріуму, тис.м3;

hn   висота прорізу, м;

bn   ширина прорізу, м.

Розрахунок слід проводити із застосуванням висоти hn і ширини bn одного з прорізів, які мають максимальну площу. Якщо в суміжному з атріумом приміщенні виникнення і розвиток пожежі неможливі, прорізи до нього не враховують.

К.23 Розрахунковий обмін повітря повинен бути забезпечений за температури диму до 300 оС. Розрахунковий аварійний час роботи системи димовидалення слід обирати 3 год. Вентилятори повинні бути резервованими.

К.24 Включення системи примусового димовидалення повинно здійснюватися автоматично вiд сигналу станцій пожежної сигналізації і дистанційно від кнопок.

К.25 Система димовидалення атріуму повинна живитися від електромережі 1-ї категорії надійності електропостачання.

К.26 У межах суміжного з атріумом протипожежного відсіку всі приміщення мають бути обладнані автоматичною пожежною сигналізацією з димовими пожежними сповіщувачами. Виняток складають умивальні і вбиральні, приміщення особистої гігієни, душові, басейни, насосні та інші приміщення з мокрим процесом, а також приміщення, в яких відсутні горючі матеріали.

К.27 Будинки з атріумом повинні мати систему оповіщення про пожежу  5-го типу (згідно з ДБН В.1.1-7)”.

Додаток Л. У переліку в) частини “І Підвальний поверх” слова: “легкозаймистих речовин” замінити словами: “легкозаймистих матеріалів”.Спонсоры раздела:
  • дизайн интерьеров
  • Кирпич клинкерный украина