ДБН В.2.2-7-98. Зміна N1. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних доголивши та засобів захисту рослин.

 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Название (рус.) ДБН В.2.2-7-98. Изменение N1. Дома и сооружения. Здания и сооружения для сохранения минеральных удобрений и средств защиты растений.
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа ДБН (Державні Будівельні Норми)
Рег. номер В.2.2-7-98
Дата принятия 20.10.2021
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 

Зміна № 1 ДБН В.2.2-7-98 “Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин”.

Наказом Держбуду України від 21 жовтня 2004 року № 195 набуття чинності встановлено      з 1 квітня  2005 р.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Пункт 1.2. Позначення "ОНТП 24" та "СНіП 2.01.02" відповідно замінити позначеннями: "НАПБ Б.07.005 (ОНТП 24) " та "ДБН В.1.1-7".

Слова: "Правила пожежної безпеки в Україні" замінити позначенням "НАПБ А.01.001".

Пункт 2.4. Слово "виробництва" замінити словами: "з вибухопожежної та пожежної небезпеки".

Пункт 3.5 після слів: "протипожежними стінами" доповнити словами в дужках: "(площу протипожежного відсіку)".

Таблиця 2. У заголовку третьої колонки після слів: "протипожежними стінами" доповнити словами в дужках: "(площа протипожежного відсіку)".

У примітці 2 слова: "вогнетривкими перегородками (з границею вогнестійкості не менше 0,75 год.)" замінити словами: "протипожежними перегородками 1-го типу".

Пункт 3.6. Слова: "розділом СНіП 2.09.02" замінити словами: "ДБН В.1.1-7 та СНиП 2.09.02".

Пункт 3.10. У першому абзаці слова: "неспалимими з границею вогнестійкості не менше 0,75 год; двері в цих перегородках повинні бути з границею вогнестійкості не менше 0,6 год" замінити словами: "протипожежними перегородками 1-го  типу".

У другому абзаці слова: "неспалимими перегородками з границею вогнестійкості не менше 0,75 год" замінити словами: "протипожежними перегородками 1-го  типу".

Пункт 4.8. Слово "неспалимими"  замінити словами: "з негорючих матеріалів".

Пункт 6.3. Слова: "на неспалимій стіні" замінити словами: "на стіні, що виконана з негорючих матеріалів".

Пункт 6.7. Перед словами: "пожежною сигналізацією" доповнити словом  "автоматичною".

Пункт 8.6. Слова: "Правила пожежної безпеки в Україні" замінити позначенням "НАПБ А.01.001".

Пункт 9.2. Слова: "документів з пожежовибухобезпеки" замінити словами: "документів з питань пожежної безпеки".

Додаток Б. Назву Переліку перед словами: "пожежною сигналізацією" доповнити словом "автоматичною".

У першому рядку таблиці Б.1 слова: "у спалиму упаковку" замінити словами: "в упаковку з горючих матеріалів".

Додаток В. Рядок "СНіП 2.01.02-85* Противопожарные нормы" замінити рядком "ДБН В.1.1-7-2002  Пожежна безпека об'єктів будівництва".

Позначення "ОНТП 24-86" замінити позначенням "НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86)";  позначення "ПУЕ-85" замінити позначенням "ПУЕ-86".

Доповнити Додаток В рядком "НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні".Спонсоры раздела:
  • Ремонт Харьков
  • проектирование в Одессе
  • Кирпич клинкерный с разгрузкой