ДБН В.2.2-3-97. Зміна N1. Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів.

 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Название (рус.) ДБН В.2.2-3-97. Изменение N1. Дома и сооружения. Дома и сооружения учебных заведений.
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа ДБН (Державні Будівельні Норми)
Рег. номер В.2.2-3-97
Дата принятия 20.10.2021
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 

Зміна N 1 ДБН В.2.2-3-97 “Будинки та споруди навчальних закладів”.

Наказом Держбуду України від 21 жовтня 2004 року N 195 набуття чинності встановлено         з 1 квітня  2005 р.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Пункт 3.11. Слова: "висотою від рівня землі, визначеною біля входу в будинок, до підлоги останнього поверху не більше 26,5 м" замінити словами: "такими, що мають умовну висоту не більше 26,5 м".

Пункт 3.11 доповнити приміткою такого змісту:

Примітка. Умовна висота будинку визначається згідно з 2.18 ДБН В.1.1-7”

Пункт 3.26. Слова у дужках: "(додаток 8, п.3)" замінити словами: "(додаток 8, рядки 3 та 5)".

Пункт 3.28. Слова: "не менше 2-х виходів” замінити словами: "не менше двох евакуаційних виходів".

Пункт 3.35. Значення межі вогнестійкості "0,75 год" замінити на "EI 45 (для перегородок), REI 45 (для перекриттів)".

В останньому абзаці після слів: "протипожежної стіни" доповнити словами: "1-го типу".

Пункт 3.40. Слова: "Зовнішні відкриті сходи" замінити словами: "Сходи типу С3".

Пункт 3.42 доповнити другим абзацом:

"Огороджувальні конструкції сходової клітки, яка сполучає підвальний або цокольний поверх з першим поверхом будівлі, повинні відповідати вимогам, встановленим до протипожежних перегородок 1-го типу".

Пункт 3.95 перед словами: "пожежно-охоронної сигналізації" доповнити словом "автоматичної".

Пункт 4.23 доповнити другим абзацом:

"Електричні проводи і кабелі повинні бути стійкими до поширення полумя, виготовлятись з матеріалів із помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечних за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7).

Примітка. Стійкість електричних проводів і кабелів до поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176 (за категорією А для проводів і кабелів, прокладених у пучках), ДСТУ 4216 (для поодиноко вертикально прокладених проводів і кабелів), ДСТУ 4217 (для поодиноко вертикально прокладених проводів, кабелів з малим перерізом)".

Пункт 4.25. Слова: "на сходах" замінити словами: "сходових клітках".

Пункт 4.34 доповнити словами: "та управління евакуацією людей".

Додаток 8. Рядок "ДБН В.2.2.2-96 Громадські будівлі та споруди" замінити рядком "ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди. Основні положення".

Вилучити рядок "СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения" .

Рядок "СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы" замінити рядком "ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва".

Рядок "СНиП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и сооружений" замінити рядком "ДБН В.2.5-13-98 "Пожежна автоматика будинків та споруд".

Рядок "ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий" замінити рядком "ДБН В.2.5-23-2003 Проектування електрообладнання обєктів цивільного призначення".

Доповнити Додаток 8 такими рядками:

"ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения

ДСТУ 4216-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1: Випробування на поширення полумя поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю (IEC 60332-1:1993, MOD)

ДСТУ 4217-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 2: Випробування на поширення полумя поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом (IEC 60332-2:1989, MOD)".

 Спонсоры раздела:
  • Строительство в Харькове
  • Недвижимость Санжейка Леонидово
  • Кирпич клинкерный розница