ДБН В.2.2-8-98. Зміна N1. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна.

 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Название (рус.) ДБН В.2.2-8-98. Изменение N1. Предприятия, здания и сооружения по сохранению и переработке зерна.
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа ДБН (Державні Будівельні Норми)
Рег. номер В.2.2-8-98
Дата принятия 20.10.2021
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 

Зміна № 1 ДБН В.2.2-8-98 "Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна"

Наказом Держбуду України від 21 жовтня 2004 року № 195 набуття чинності встановлено      з 1 квітня  2005 р.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Пункт 1.1. Позначення "ОНТП 24" замінити на "НАПБ Б.07.005 (ОНТП 24)".

Пункт 1.6. Позначення "СНіП 2.01.02" замінити на "ДБН В.1.1-7".

Слова: "границею вогнестійкості відповідно не менше 2 і 1 год з нульовою границею поширення вогню" замінити словами: "межею вогнестійкості не менше REI 120 i REI 60 відповідно та групою за межею поширення вогню - М0".

Пункт 2.2. Слова: "пожежного відсіку" замінити словами: "протипожежного відсіку".

Пункт 2.6. Слова: "будівлі і споруди ІІ ступеня вогнестійкості мають з боку зерноскладів глухі стіни або стіни з прорізами з границею вогнестійкості стін і їх заповнення не менше 1,2 год" замінити словами: "будівлі і споруди ІІ ступеня вогнестійкості мають з боку зерноскладів протипожежні стіни 2-го типу. Межа вогнестійкості конструкцій, що заповнюють прорізи таких стін, має бути не менше ЕІ 60".

Пункт 3.1. Слова: "при довжині" замінити словами: "при ширині".

Пункт 3.2. Вилучити слова: "з виробництвами".

Пункт 3.3. У третьому абзаці слова: "границю вогнестійкості не менше 2 год" замінити словами: "межу вогнестійкості не менше REI 120".

У четвертому абзаці слова: "висоті не більше 60 м від планувальної відмітки землі до відмітки чистої підлоги верхнього поверху" замінити словами: "умовній висоті будівлі не більше 60 м".

В останньому абзаці після слів: "протипожежними стінами" доповнити словами у дужках: "(площу протипожежного відсіку)", далі за текстом.

Пункт 3.3 доповнити приміткою такого змісту:

Примітка. Умовна висота будівлі визначається згідно з 2.18 ДБН В.1.1-7”.

Пункт 3.4. Слова: "1-го типу" замінити словами: "типу Н1".

У виносці до пункту 3.4 позначення "СНіП 2.01.02" замінити позначенням "ДБН В.1.1-7".

Пункт 3.5. Слова: "для сходових кліток передбачати сходи 1-го типу негорючі з границею вогнестійкості не менше 0,25" замінити словами: "передбачати сходи типу С1, виконані з негорючого матеріалу".

Слова: "зовнішні сходи 3-го типу, що використовуються для евакуації" замінити словами: "сходи типу С3".

Пункт 3.5.1. Слова: "2-го типу" замінити словами: "типу С2".

Пункт 3.6. Слова: "незадимлюваній сходовій клітці 1-го чи 3-го типів, чи по сходах 3-го типу" замінити словами: "незадимлюваних сходових клітках типів Н1, Н3, Н4 або по сходах типу С3".

Пункт 3.7. Слова: "зовнішні сталеві відкриті сходи 3-го типу" замінити словами: "сходи типу С3".

Слова: "Драбина повинна бути обладнана" замінити словами: "Сходи повинні бути обладнані", далі за текстом.

Позначення "СНіП 2.01.02" замінити на "ДБН В.1.1-7".

Пункт 3.8. У першому абзаці слова:  "2-го і 3-го типів" замінити словами: "типів Н2 і Н3".

У другому абзаці: 

- слова: "заввишки понад 30 м від планувальної відмітки землі до відмітки чистої підлоги верхнього поверху" замінити словами: "з умовною висотою понад 30 м";

- слова: "2-го типу" замінити словами: "типу Н2";

- слова: "тамбур-шлюз" замінити словами: "протипожежний тамбур-шлюз 1-го типу".

В останньому абзаці:

- слова: "2-го типу по висоті перегородки" замінити словами: "типу Н2 по висоті на секції протипожежними перегородками 1-го типу";

- слова: "2-го типу" замінити словами: "типу Н2".

Пункт 3.9. У другому абзаці слова: "тамбур-шлюзи" замінити словами: "протипожежні тамбур-шлюзи 1-го типу".

В останньому абзаці:

- слово "Перевезення" замінити словом "Транспортування";

- слова: "границею вогнестійкості не менше 2 год" замінити словами: "межею вогнестійкості не менше REI 120".

Пункт 3.12. Слова: "границю вогнестійкості перекриттів не менше 0,75 год" замінити словами:"межу вогнестійкості перекриттів не менше REI 45".

Пункт 3.14 викласти у новій редакції:

"3.14 У багатоповерхових будівлях сходи типу С3 слід розміщувати біля глухих ділянок зовнішніх стін з урахуванням 5.40 ДБН В.1.1-7".

Пункт 3.22. У першому та другому абзацах слова: "3-го типу" замінити словами: "типу С3".

Пункт 3.23. У першому абзаці слова: "3-го типу" замінити словами: "типу С3".

У другому абзаці слова: "зовнішні сходи" замінити словами: "сходи типу С3".

Пункт 3.31. Слова: "границею вогнестійкості не менше 0,25 год і нульовою межею розповсюдження вогню" замінити словами: "межею вогнестійкості не менше 15 хв і групою за межею поширення вогню - М0".

У примітці слова: "границю вогнестійкості цих конструкцій не менше 0,75 год" замінити словами: "межу вогнестійкості цих конструкцій не менше 45 хв".

Пункт 3.38. Позначення у дужках "(СНіП 2.01.02)" замінити словами: "(площу протипожежного відсіку за ДБН В.1.1-7)".

Пункт 3.46. Слова: "захищені від займання" замінити словами: "що оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363".

Пункт 3.51. У другому абзаці слова: "границю вогнестійкості не менше 0,75 год і нульову межу розповсюдження вогню" замінити словами: "межу вогнестійкості не менше 45 хв і групу за межею поширення вогню - М0".

В останньому абзаці слова: "стінами 2-го типу" замінити словами: "стінами 3-го типу".

Пункт 3.57. Слова: "3-го типу" замінити словами: "типу С3".

Підпункт 3.60.3. Слова: "з негорючих матеріалів границею вогнестійкості 0,75 год" замінити словами: "з огороджувальними конструкціями, що мають межу вогнестійкості не менше 45 хв та виконані з негорючих матеріалів".

Пункт 10.6. Слова: "Правила пожежної безпеки в Україні" замінити позначенням "НАПБ А.01.001".

Пункт 11.2. Слова: "документів з пожежовибухонебезпеки" замінити словами: "документів з питань пожежної безпеки".

Додаток Г. Рядок "СНіП 2.01.02-85* Противопожарные нормы" замінити рядком "ДБН В.1.1-7-2002  Пожежна безпека об'єктів будівництва".

Позначення "ОНТП 24-86" замінити позначенням "НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86)".

Доповнити додаток Г рядками:

"НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні

 ГОСТ 16363-98 Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств".Спонсоры раздела:
  • Дизайн интерьеров Украина Харьков
  • Проектирование Одесса
  • Кирпич клинкерный кладка