Семинар
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ВБН Г.1-218-182:2006. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування

Название (рус.) ВБН Г.1-218-182:2006. Организационно-методические, экономические и технические нормативы. Классификация работ из ремонтов автомобильных дорог общего пользования
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ВБН (Відомчі Будівельні Норми)
Дата принятия 01.01.2006
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

caparol
 Емкости

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи

КЛАСИФІКАЦІЯ РОБІТ З РЕМОНТІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

Київ

Державна служба автомобільних доріг України

(Укравтодор)

2006


ВБН Г.1-218-182:2006

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО:

РОЗРОБНИКИ:

ВНЕСЕНО:

ПОГОДЖЕНО:

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

НА ЗАМІНУ

 Державним   дорожнім     науково - дослідним

Інститутом ім. М.П.Шульгіна "ДерждорНДІ", ДП "Науково - виробничий центр "КОМПОЗИТ"

А.А.Борисенко; І.П.Гамеляк, канд. техн. наук; С. М.Климчук; П.М. Коваль, канд. техн. наук; К.В.Краюшкіна; Т.Ю.Химерик, канд. техн. наук (керівник розробки)

Департаментом     автомобільних       доріг

Державної  служби    автомобільних   доріг України    (Укравтодор)

Міністерством   будівництва,    архітектури та

житлово-комунального господарства України лист від 06.04.06   №12/7-299

Наказом Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор)

від   10.04.06   № 130

ВБН В.3.2-218-182-2003 (у частині розділів 1,2)


ВБН Г.1-218-182:2006

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Організаційно-методичні, економічні і ВБН Г. 1-218- 182:2006

технічні нормативи На заміну

Класифікація робіт з ремонтів ВБН В.3.2-218-182-2003

автомобільних доріг загального користування (у частині розділів 1,2)

Чинні   з   2006.04.10

Ці норми встановлюють перелік робіт, які повинні виконуватись при ремонтах автомобільних доріг загального користування та призначені для їх планування і виконання.

Перелік нормативних документів, на які є посилання у цих нормах, наведено в додатку А.

Терміни та визначення понять наведено в додатку Б.

1 Загальні положення

1.1 Ремонти    направлені на забезпечення споживчих властивостей
автомобільних      доріг сукупності      транспортно-експлуатаційних
показників,  що  безпосередньо  відповідають  інтересам  користувачів та
чинним нормам згідно з Законами України: "Про автомобільні дороги",
"Про   автомобільний   транспорт",   "Про  дорожній  рух"  та  "Правилами
дорожнього руху".

1.2 Класифікація   встановлює  два  види  ремонтів:   капітальний   і
поточний (планово-попереджувальний).

1.3 Ремонти      планують      згідно      з      проектно-кошторисною
документацією, розробленою на основі матеріалів діагностики й оцінки
стану доріг чи інженерних вишукувань і затвердженою у встановленому
порядку.

1.4 Вид ремонту, склад і обсяги робіт по кожній ділянці дороги та
окремій    дорожній    споруді    встановлюють    на    підставі    результатів
діагностики й оцінки їхнього фактичного стану, інженерних вишукувань,
випробувань і обстежень, які зафіксовані у відомостях дефектів та інших
документах з врахуванням міжремонтних строків експлуатації дорожніх
одягів ха покриттів на автомобільних дорогах загального користування
згідно з ВБН Г.
1-218-050.

2 Роботи з капітального ремонту

2.1 Капітальний ремонт запланований обсяг робіт з комплексного відновлення чи підвищення транспортно-експлуатаційних характеристик автомобільних доріг і інженерних споруд або приведення геометричних параметрів і технічних характеристик окремих елементів з врахуванням


ВБН Г.1-218-182.-2006

зростання інтенсивності руху та осьових навантажень до діючих нормативних вимог з урахуванням категорій і значення доріг згідно з ДБН В.2.3-4; ДБН В.2.3-5; ДБН В.2.3-6.

Критерієм для призначення капітального ремонту є такий транспортно-експлуатаційний стан дороги, який не задовольняє вимогам руху згідно з ДСТУ 3587.

Капітальний ремонт необхідно виконувати комплексно по всіх спорудах і елементах дороги, що ремонтуються. При відповідному обґрунтуванні допускається проведення вибіркового капітального ремонту окремих ділянок і елементів дороги, а також дорожніх споруд (капітальний ремонт мостів, переправ, споруд дорожньої служби, та т. ін.). До капітального ремонту можуть бути включені роботи з поточного (планово-попереджувального) ремонту елементів дороги і дорожніх споруд, якщо зазначені роботи не були виконані до його початку.

Капітальний ремонт виконується відповідно до розробленої і затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації з врахуванням міжремонтних термінів згідно з ВБНГ.1-218-050.

До капітального ремонту автомобільних доріг і дорожніх споруд відносяться роботи по:

2.1.1 Земляному полотну та водовідводу згідно з ВБН В.2.3-218-171:

виправлення   земляного   полотна   у   плані,   поздовжньому   і
поперечному   профілях   на   окремих  ділянках;   усунення   руйнувань   на
ділянках, що виникли внаслідок недостатнього водовідводу;

влаштування дренажів, ізолюючих прошарків; укріплення укосів
та інші роботи, що забезпечують стійкість земляного полотна;

відновлення діючих та влаштування нових споруд водовідводу,
берегозахисту та зливової каналізації;

влаштування земляного полотна та водовідводу на розширеннях
для додаткових смуг, на підйомах, майданчиках для зупинки і стоянки
транспортних  засобів,  на перехрестях  (у  тому  числі  у  різних рівнях),
майданчиках відпочинку, під'їзних автомобільних дорогах до розв'язок,
об'єктів    дорожньо-ремонтних    служб,    об'єктів    сервісу,    до    діючих
прикордонних пунктів та пунктів пропуску;

розкриття виїмок для забезпечення видимості на кривих у плані;

уположення укосів земляного полотна до нормованих значень;

рекультивація   земель,   що   використовувались  як   ґрунтові  та
піщані кар'єри, а також при розміщенні елементів дороги, споруд при
прокладанні за новим напрямком.

2.1.2 Дорожньому одягу та покриттю згідно з ВБН В.2.3-218-186:

підсилення  та влаштування  нового дорожнього   одягу  в  місцях
розширення   проїзної   частини,   виправлення   і   перебудови   земляного
полотна, на перехрестях (у тому  числі у різних рівнях),  примиканнях,
розворотних     майданах,     перехідно-швидкісних     смугах,     влаштування


ВБН Г. 1-218-182:2006

додаткових смуг біля діючих прикордонних пунктів, а також під'їздів до пунктів, пропуску, на тротуарах, пішохідних і велосипедних доріжках, окремих переїздах, з'їздах, майданчиках для зупинки і стоянки транспортних засобів, майданчиках відпочинку, набережних, на об'їздах доріг, що ремонтуються, під'їзних автомобільних дорогах до об'єктів дорожньо-ремонтних служб, об'єктів сервісу, виробничих баз, визначних пам'яток, поромних переправ, якщо вони знаходяться на балансі дорожніх організацій;

встановлення   нових   бордюрів   і   укріплюючих   смуг   по   краях
удосконалених покриттів;

ліквідація колій глибиною більш 45 мм із заміною нестабільних
шарів дорожнього одягу методами фрезерування і регенерації на ширину
смуг руху або на всю ширину покриття з укладанням одного чи декількох
шарів асфальтобетону;

поновлення профілю щебеневих, гравійних поліпшених покриттів з
додаванням кам'яних матеріалів більше
500 м3 на один кілометр;

влаштування і ремонт віражів на горизонтальних кривих;

перемощування бруківок з повною чи частковою заміною піщаної
основи або влаштування удосконалених покриттів з використанням старих
бруківок (понад
50 % загальної площі) як основи;

влаштування тротуарів протяжністю до 1000м;

влаштування      більш      удосконалених      типів      покриттів      з
використанням старих, як основи;

влаштування укріплення узбіч з капітальним типом покриття.

2.1.3 Штучних   спорудах   згідно з   СНиП 2.05.03;    СНиП 3.06.04; ДБНВ.2.3-6:

перебудова існуючих мостових споруд і водопропускних труб;

підсилення, поширення мостових споруд з доведенням їх габаритів
та(або) вантажопідйомності до розрахункових;

заміна,  відбудова та  підсилення  опор,  торкретування   поверхні,
відновлення облицювання масивних опор,  цементація кам'яної кладки,
заміна дренажу, ліквідація місцевих розмивів біля опор;

поновлення,   підсилення,   заміна   елементів   прогонових   будов   і
опорних частин (заміна пошкоджених елементів поясів і ферм металевих
прогонів, заміна балок прогонових будов, заміна опорних частин тощо),
встановлення їх в проектне положення;

заміна залізобетонних та металевих огороджень;

заміна тротуарних блоків;

заміна гідроізоляції та покриття проїзної частини ;

заміна перехідних плит сполучення мостової споруди з насипом, в
тому числі з відновленням дренуючої засипки;

відновлення і влаштування підпірних стін, протилавинних галерей,
захисних укріплень, регуляційних споруд тощо;


ВБН Г. 1-218-182:2006

- поновлення, влаштування системи водовідводу;

    - ремонт і влаштування тунелів, галерей та протилавинних споруд (облаштування, гідроізоляція, водовідвід та т. ін.).

2.1.4 Дорожніх      пристроях   і      облаштуванню       доріг    згідно   з
ДБНВ.2.3-4:

влаштування   об'єктів  дорожнього   сервісу,   пунктів   вагового  та
габаритного   контролю,   оглядових   майданчиків   та   під'їздів   до   них,
пішохідних   переходів   в   різних   рівнях,    перехідно-швидкісних    смуг,
огороджень у небезпечних місцях протяжністю понад
500 м, влаштування
додаткових смуг біля   діючих прикордонних пунктів, а також під'їздів до
пунктів пропуску;

влаштування   автобусних   зупинок,   автопавільйонів,   майданчиків
для зупинки транспортних засобів, малих архітектурних форм;

влаштування     зїздів     та     підїздів     до     будівель     дорожньо-експлуатаційних служб, виробничих баз;

влаштування тротуарів, велосипедних доріжок протяжністю більше
500 м;

влаштування і модернізація існуючого технологічного дорожнього
зв'язку на автомобільних дорогах;

архітектурне  оформлення  і   благоустрій  автомобільних  доріг чи
окремих ділянок;

благоустрій територій виробничих баз, лінійних будівель і споруд;.

проведення    заходів    по    охороні    навколишнього    природного
середовища.

2.1.5 Організації та безпеці дорожнього руху згідно з ДСТУ 4092;
ДСТУ4100:

влаштування:

системи сигналізації, інформаційного забезпечення та освітлення
на ділянках автомобільних доріг;

нових і ремонт існуючих засобів організації і регулювання руху в
тому числі на перетинаннях автомобільних доріг з залізницями;

систем моніторингу за станом доріг і умовами руху;

систем диспетчерського й автоматизованого керування рухом із
застосуванням    дистанційно    керованих    знаків    і    табло    зі    змінною
інформацією, світлофорів, систем автоматики і телемеханіки;

- тимчасової розмітки на період капітального ремонту і її видалення
після закінчення робіт;

- постійної розмітки після капітального ремонту;

2.1.6 Лінійних будівлях та спорудах:

- заміна конструкцій перегородок та покрівлі;

-ремонт, заміна та підсилення міжповерхових та дахових перекриттів, стін, часткова чи повна заміна підлог або їх основ, внутрішнє перепланування будівель та споруд, поновлення гідроізоляції, ремонт, підсилення фундаментів;


ВБН Г.1-218-182:2006

ремонт (при наявності руйнувань менше 50 %) або влаштування
нових (якщо руйнувань більше
50 %) дахів та покрівель;

ремонт фасадів будівель влаштування, ремонт чи заміна зовнішніх,
внутрішніх інженерних мереж (газові, електричні, теплові, каналізаційні,
водопостачання тощо), під'єднання їх до існуючих;

ремонт, влаштування природоохоронних і очисних споруд;

розширення,   відбудова  окремих  будівель   і   споруд,   комплексів
будівель та споруд дорожніх служб, житлових будинків, виробничих баз,
об'єктів дорожнього сервісу та інше.

З Роботи з поточного (планово-попереджувального) ремонту

3.1 Поточний (планово-попереджувальний) ремонт запланований обсяг робіт з відновлення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та інженерних споруд, а також роботи з покращення облаштування автомобільних доріг.

При поточному (планово-попереджувальному) ремонті виконуються роботи по:

3.1.1 Земляному полотну і водовідводу:

усунення окремих пошкоджень земляного полотна, дренажних та
водовідвідних споруд, підвідних і відвідних русел біля мостів і труб;

зменшення ухилів насипів;

ліквідація неорганізованих з'їздів;

влаштування ґрунтових банкетів і берм для захисту укосів від
розмивів і для затримки принесеного снігу;

 відновлення    водовідводу    на    перехрестях    і    примиканнях,
майданчиках  для  зупинки,   стоянках  автомобілів,   під'їзних  дорогах  до
об'єктів дорожньо-ремонтної служби, визначних місць, поромних переправ
і т. ін.;

зміцнення  стінок і дна водовідвідних канав на ділянках, що
піддаються розмиву;

ліквідація деформацій і руйнувань земляного полотна;

ремонт пошкоджених елементів водовідвідних споруд, захисних укріплень та регуляційних споруд;

розчистка    обвалів,    зсувів,    селевих    виносів,    осипів    та
каменепадів;

укріплення узбіч та укосів земляного полотна і виїмок;

термінові роботи по ліквідації пучин.

3.1.2 Дорожньому одягу та покриттю:

влаштування  поверхневих обробок та інших шарів зносу для
підвищення   шорсткості,  поліпшення  рівності  покриттів  і  вирівнювання
поперечного профілю;


ВБН Г.1-218-182:2006

 ремонт та відновлення зношених верхніх шарів цементобетонних, асфальтобетонних та інших покриттів, у тому числі за технологією регенерації та профілювання, діагностика дорожніх одягів;

влаштування тонкошарових покриттів з емульсійно-мінеральних
та асфальтобетонних сумішей поверх існуючих дорожніх одягів;

розшивка та герметизація тріщин та швів на покриттях;

поновлення    профілю    щебеневих,    гравійних    поліпшених
покриттів з додаванням до
50 % товщини шару нових матеріалів;

відновлення профілю і  посилення окремих ділянок проїзної
частини щебеневих, гравійних і ґрунтових доріг з додаванням місцевих
дорожньо-будівельних   матеріалів:   щебеню,   гравію,   шлаку,   кам'яних
висівок та т. ін.
- до 500 м3 на 1 км;

: перемощення  окремих ділянок  бруківки  (до  50  %  загальної площі ділянки);

суцільний ремонт окремих ділянок дорожнього покриття;

влаштування тротуарів;

заміна окремих плит цементобетонних покриттів;

ремонт віражів на горизонтальних кривих;

відновлення та влаштування бордюрів і зміцнюючих смуг по
краях   удосконалених   покриттів   на  ділянках   автомобільних   доріг,   що
ремонтуються;

влаштування    та    ремонт    укріплених    узбіч    з    покриттям
перехідного типу.

3.1.3 Штучних спорудах:

Мости ремонт підсилення, або відновлення, заміна:

захисних, укріплюючих і регуляційних споруд;

упору в основі конусів і дамб;

укріплень укосів, сходів;

перехідних плит;

тіла опор влаштування "оболонок" опор, "поясів балок" укосних
та шафових стінок;

деформаційних швів;

гідроізоляції проїзної частини та тротуарів;
покриття проїзної частини та тротуарів;

окремих тротуарних блоків, бордюрів;

водовідвідних систем, водовідвідних трубок;

пошкоджених елементів металевих прогонових будов; балок залізобетонних прогонових будов;

опорних частин;

огороджень та оглядових пристроїв;

фарбування з видаленням продуктів корозії, зачищенням металу
прогонових будов і нанесенням ґрунтовки;


ВБН Г.1-218-182:2006

   влаштування    шару    зносу    проїзної    частини    з    ремонтом деформаційних швів.

Тунелі:

  облаштування,       поновлення       гідроізоляції,       водовідводу, влаштування штолень, свердловин для відведення ґрунтових вод;

посилення,   часткова   заміна   (до   25%)   тюбінгів,   відновлення
гідроізоляції,  системи  вентиляції,  освітлення, штолень для освітлення  і
захисту від ґрунтових вод тунелів;

посилення порталів;

відновлення    дорожнього    одягу    з    відновленням    (заміною)
водовідвідних лотків і ін.

Труби:

подовження, заміна окремих ланок;

ремонт оголовків;

виправлення ізоляції і стиків труб;

3.1.4 Дорожніх пристроях і облаштуванню доріг:

архітектурне   та   художнє   оформлення   розв'язок,   автобусних зупинок, і т. ін.;

влаштування тротуарів;

фарбування елементів облаштування автомобільних доріг;

ремонт та відновлення протилавинних засобів;

влаштування   майданчиків   для   приготування    і   складування
матеріалів;

влаштування джерел питної води;

ремонт елементів дорожнього освітлення.

3.1.5 Організації та безпеці дорожнього руху:

відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної
розмітки;

ремонт і влаштування огороджень у небезпечних місцях;

встановлення   дорожніх   знаків,   напрямних   пристроїв,   знаків
індивідуального проектування на окремих ділянках та маршрутах;

встановлення    та    демонтаж    технічних    засобів    організації
дорожнього руху на автомобільних дорогах, в тому числі на небезпечних
ділянках, місцях концентрації
ДТП, переходах, транспортних розв'язках,
кривих тощо.

3.1.6 Лінійних будівлях та спорудах:

ремонт стін,  покрівель,   вікон,  підлоги,   опалення,  огорож та
інших елементів;

ремонт охоронної сигналізації;


ВБН Г.1-218-182:2006

ремонт засобів зв'язку елементів інформаційного забезпечення,
метеостанцій;

ремонт   та   влаштування   тимчасових   виробничих   баз   по
приготуванню дорожньо-будівельних матеріалів.


        ВБН Г.1-218-182:2006

Додаток А

(довідковий)

Перелік нормативних документів, на які є посилання у цих нормах

Закон України

Про автомобільні дороги

(№ 2862-IV, 08 вересня 2005 року)

Закон України

Про автомобільний транспорт

(№ 2344 -III, 5 квітня 2001 року)

Закон України

Про дорожній рух

(№ 3353 - XII, З0 червня 1993 року)

Правила дорожнього рух

Постанова КМУ

(№1306 від 10 жовтня 2001 року)

ДСТУ 3587-97

Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ 4092-2002

Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні.   Загальні     технічні    вимоги, правила застосування та вимоги безпеки

ДСТУ 4100-2002

Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ДБН В.2.3-4-2000

Споруди транспорту.     Автомобільні дороги

ДБН В.2.3- 5-2001

Споруди  транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-6-2002

Споруди   транспорту. Мости та труби. Обстеження і випробування

ВБН В.2.3-218-171-2002

Споруди транспорту. Спорудження земляного полотна автомобільних доріг 

ВБНВ.2.3-218-186-2004

Споруди   транспорту.   Дорожній одяг нежорсткого типу


ВБНГ.1-218-182:2006

ВБН Г. 1-218-050-2001 Організаційно -методичні, економічні

і   технічні нормативи.   Міжремонтні строки   експлуатації   дорожніх одягів та покриттів на автомобільних дорогах загального користування

СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы (Мости і труби)

СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы (Мости і труби)

10Спонсоры раздела: