Семинар
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ВБН Д.1.1-218-1-2001. Порядок визначення вартості будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)./із змінами та доповненнями N 3/

Название (рус.) ВБН Д.1.1-218-1-2001. Порядок определения стоимости строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов автомобильных дорог общего пользования (государственного и местного значения)./с изменениями и дополнениями N 3/
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ВБН (Відомчі Будівельні Норми)
Дата принятия 01.01.2004
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

caparol
 Емкости

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ

УКРАЇНИ

Порядок визначення вартості будівництва,

реконструкції, капітального та поточного ремонтів

автомобільних доріг загального користування

(державного та місцевого значення)

ВБН Д.1.1-218-1-2001

(із змінами та доповненнями № 3)

Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор)

Українське державне виробничо-технологічне підприємство

"Укрдортехнологія"

Київ-2007


1. РОЗРОБЛЕНІ

Державним виробничо-технологічним підприємством "Укрдортехнологія"

ВНЕСЕНІ

Управлінням науково-технічної політики і Управлінням інвестиційної політики Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор)

2. УЗГОДЖЕНО

Державним комітетом України з будівництва та архітектури

Листи від 25.07.2003 № 7/5-687, від 21.01.2004 № 7/10-48, № 7/5-417 від 09.04.2004,
№ 7/10-278 від 15.04.2005 р. та наказом Держбуду № 94 від 13.06.2005 року.

3. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ Наказом Державної служби автомобільних доріг України № 410 від 29.06.2004 та № 631/1 від 19.12.2005 р., та № 32 від 03.02.2006 р.

4. РОЗРОБНИКИ: Г.С. Мельничук, Г.П. Жучко, Р.П. Поліщук, В.П. Висоцький,
П.С. Демидюк, В.В. Шаповалов.


Державний комітет України з будівництва та архітектури

Держбуд України

03150, м. Київ-150, вул. Димитрова, 24 тел. 244-39-82, факс 227-23-35

21.01.04 № 7/10-48

На № 2/10-4а-37 від 13.01.04

Про застосування усереднених показників кошторисного прибутку,
загальновиробничих та адміністративних витрат при визначенні вартості
будівництва, реконструкції та ремонту доріг загального користування
(державного та місцевого значення)

Держбуд України розглянув лист та обгрунтовуючі розрахунки Державної служби автомобільних доріг України щодо внесення змін до ВБН Д.1.1.218-1-2001 в частині використання усереднених показників для обчислення кошторисного прибутку, загальновиробничих та адміністративних витрат і повідомляє.

З огляду на те, що більшість робіт, які виконуються ручним способом, за ВБН Д.3.2-218-182-2003 "Класифікатор робіт з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування", введеним в дію з 01.01.2004 р., віднесено до робіт з утримання автомобільних доріг (раніше  ці роботи відносились до поточного ремонту), що суттєво зменшило використання ручної праці в обсязі ремонтних робіт, Держбуд вважає за можливе погодити наведені в таблиці усереднені показники кошторисного прибутку, адміністративних та загальновиробничих витрат за призначенням.

Усереднені показники

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, (в т.ч. полегшений)

Поточний ремонт

Усереднені показники для визначення:

- кошторисного прибутку (грн./люд.-год)

4,0

2,13

- адміністративних витрат (грн./люд.-год)

0,45

0,45

- решти статей загальновиробничих витрат (грн./люд.-год)

0,98

0,98

- Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, які передбачаються в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах

0,132

0,132

При формуванні договірних цін та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт зазначені показники можуть уточнюватися, виходячи з структури будівельної організації, маси та структури цих витрат за попередній період з урахуванням повного завантаження будівельної організації, структури робіт, конкретних умов та способу їх виконання тощо.

Перший заступник Голови Комітету А.В. Беркута

 


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

(УКРАВТОДОР)

НАКАЗ

м. Київ

29.06.2004 № 410

Про внесення змін до Порядку визначення вартості будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)

З метою удосконалення кошторисно-нормативної бази Державної служби автомобільних доріг України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити і ввести у дію з 01.07.04 розроблені підприємством "Укрдортехнологія" і погоджені Держбудом України листом від 21.01.04 № 7/10-48 зміни до пунктів 2.20, 2.23, 2.28, 2.30, 2.32 „Порядку визначення вартості будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)" ВБН Д.1.1-218-1-2001.

 1.  Управлінню інвестиційної політики (Гамалій В.В.), підприємству "Укрдортехнологія" (Нагайчук В.М.) до 10.07.04 забезпечити публікацію необхідним тиражем вказаних змін та направити їх дорожнім організаціям для використання у роботі.
 2.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Завійського І.М. та Березовського М.В. за належністю питань.

Голова І.А.Вужинський


Відомчі будівельні норми

Кошторисні норми на дорожні роботи Порядок визначення вартості дорожніх робіт на автомобільних дорогах

ВБН Д.1.1-218-1-2001

(із змінами та доповненнями № 3)

Чинний з 01.04.2005

1. Загальні положення

1.1 Ці норми встановлюють основні правила визначення вартості будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення), надалі  дорожні роботи і носять обов'язковий характер при визначенні вартості дорожніх робіт на автомобільних дорогах, які знаходяться в державній власності і фінансуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.

1.2 Правила поширюються на підрядний, господарський та змішаний спосіб здійснення дорожніх робіт.

1.3 Нормативні посилання.

В цих ВБН прийняті посилання на такі нормативні документи:

ДБН Д.1.1-1-2000 Правила визначення вартості будівництва

(з урахуванням доповнень та змін).

ДБН Д.2.7-2000 Ресурсні кошторисні норми експлуатації

будівельних машин та механізмів (РКНЕМ)

ДБН Д.2.2-1,2,...47-99 Ресурсні елементні кошторисні норми на

будівельні роботи (РЕКН)

ВБН Д.2.2-218-045-2001 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми.

Ремонт автомобільних доріг та мостів. (ВРЕКН)

ВБН Д.2.7-218-045-2002 Відомчі ресурсні кошторисні норми експлуатації

будівельних машин і механізмів (ВРКНЕМ)

1.4 При визначенні вартості дорожніх робіт слід керуватися кошторисними нормативами, які поділяються на:

загальнодержавні кошторисні нормативи;

відомчі кошторисні нормативи;

кошторисні нормативи для окремих великих будов;

індивідуальні кошторисні норми.

Види кошторисних нормативів наведені в п.1.2.1 ДБН Д.1.1-1-2000 (з урахуванням доповнень та змін).

1.5 Для визначення вартості прямих витрат дорожніх робіт слід керуватись ресурсними елементними кошторисними нормами ДБН Д.2.7-2000, ДБН Д.2.2.-1....47-99, ВБН Д.2.2-218-045-2006, ВБН Д.2.7-218-045-2006, а при ремонтах промислових та адміністративних споруд  ДБН Д.2.4.1-20.2000.

1.6 На окремі види дорожніх робіт, на які відсутні "Ресурсні елементні кошторисні норми", підприємства і організації дорожнього господарства розробляють індивідуальні кошторисні норми, що затверджуються у складі проектно-кошторисної документації з обов'язковим проведенням відповідної експертизи і застосовується тільки для будови (об'єкту) за даним проектом, а при більш широкому використанні ці норми затверджуються Укравтодором за погодженням з Держбудом України і вводяться в дію як відомчі.

 1.  Кошторисною нормою називається сукупність ресурсів (трудовитрат, часу роботи будівельних машин і механізмів, витрат матеріалів, виробів і конструкцій), встановлена на прийнятий вимірювач будівельних або монтажних робіт, а також конструкцій, виражена, як правило, у натуральних (фізичних) величинах або у відносній формі (у вигляді коефіцієнтів).
 2.  Кошторисні норми використовуються як основа для наступного переходу до вартісних показників.

Кошторисні норми згідно з п.1.3.4.2 ДБН 1.1-1-2000 (з урахуванням доповнень та змін) призначені для:

визначення складу і кількості ресурсів при здійсненні дорожніх робіт;

визначення прямих витрат у вартості дорожніх робіт;

розрахунків за обсяги виконаних робіт.

Крім того, вказані норми можуть використовуватись при розробленні індивідуальних одиничних розцінок, визначенні тривалості робіт, складанні технологічної документації, встановленні норм списання матеріалів.

1.8.1 Кошторисні норми трудомісткості робіт, виконуваних робітниками-будівельниками, монтажниками та робітників, зайнятих на керуванні машин і механізмів, і середні розряди робіт наведені в РЕКН, РЕКНМУ, РЕКНр, РЕКНпн, ВРКНЕМ, ВРЕКН, розрахункові показники трудомісткості з перевезення автотранспортом ґрунту, будівельного сміття і дорожніх матеріалів (кам'яних матеріалів, піску, сумішей та інших), та розрахункова трудомісткість будівельно монтажних робіт, що виконується за рахунок загальновиробничих витрат, та поточна вартість людино-години відповідного розряду є нормативно-розрахунковою базою для визначення кошторисної заробітної плати робітників-будівельників, монтажників та працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах.

Правила визначення кошторисної заробітної плати робітників будівельників і монтажників викладено в Розділі 3 ДБН Д.1.1-1-2000 (з урахуванням доповнень та змін).

Нормативно-розрахунковою базою для визначення прямих витрат на експлуатацію будівельних машин і механізмів, у тому числі заробітної плати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні цих машин, є:

кошторисні норми часу будівельних машин і механізмів, наведені в ресурсних елементних кошторисних нормах;

кошторисні норми ресурсів, необхідних для їх роботи, наведені в ресурсних кошторисних нормах експлуатації будівельних машин і механізмів;

поточні ціни машино-години, що розраховуються на підставі ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів.

Правила визначення вартості експлуатації будівельних машин і механізмів викладено в Розділі 3 ДБН Д.1.1-1-2000 (з урахуванням доповнень та змін).

1.8.2 Нормативно-розрахунковою базою для визначення загальної кошторисної трудомісткості дорожніх робіт є сума кошторисної нормативної трудомісткості робіт, наведеної в РЕКН, РЕКНМУ що враховує трудовитрати робітників-будівельників, монтажників і робітників*, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, розрахункової трудомісткості при перевезенні ґрунту, будівельного сміття і дорожніх матеріалів (кам'яних матеріалів, піску, сумішей та інших), що враховує трудовитрати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспортних засобів і тракторів та розрахункових трудовитрат працівників, заробітна плата яких передбачається в загальновиробничих витратах, коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, коштах на сезонні (зимові та літні) подорожчання вартості дорожніх робіт.

Зазначена нормативна кошторисна трудомісткість при виконанні дорожніх робіт передбачає виконання робіт у звичайних умовах при плюсовій температурі зовнішнього повітря, але не більш ніж +27° С в літній період просто неба, і помірному вітрі швидкість до 10 м/с.

2 Правила розробки та склад інвесторської кошторисної документації

2.1 Вимоги до кошторисних нормативів, правила розробки та склад інвесторської кошторисної документації обумовлені розділом 2 ДБН 1.1-1-2000 (з урахуванням доповнень та змін) і передбачають для дорожніх робіт:

локальні і об'єктні кошториси та відомості ресурсів до них;

зведений кошторисний розрахунок вартості дорожніх робіт.

2.2 У зведених кошторисних розрахунках вартості дорожніх робіт кошти розподіляються по таких главах:

Глава 1. Підготовка території будівництва, реконструкції і ремонтів доріг

Глава 2. Земляне полотно

Глава 3. Штучні споруди

Глава 4. Дорожній одяг

Глава 5. Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб

Глава 6. Пересічення та примикання

Глава 7. Облаштування та обстановка дороги

Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди

Глава 9. Інші роботи і витрати

Глава 10. Утримання служби замовника і авторський нагляд

Глава 11. Підготовка експлуатаційних кадрів

Глава 12. Проектні та вишукувальні роботи

Крім того, після підсумку глав 1-12 враховуються:

 •  кошторисний прибуток;
 •  кошти на покриття адміністративних витрат будівельно  монтажних організацій;
 •  кошти на покриття ризику всіх учасників дорожніх робіт;
 •  кошти на страхування ризику;
 •  кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами;
 •  податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості дорожніх робіт .
 1.  Кошторисна вартість, яка визначається за локальними кошторисами, містить у собі прямі і загальновиробничі витрати.
 2.  Прямі витрати в локальних кошторисах визначаються шляхом множення визначеної за ресурсними елементними кошторисними нормами кількості трудових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання обсягів дорожніх робіт обчислених за робочими кресленнями, техно-робочим проектом або дефектними актами, на відповідні поточні ціни цих ресурсів.

2.5 Поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси приймаються за вихідними даними замовника, які не повинні перевищувати ціни, встановлені Державною службою автомобільних доріг України. Вихідні показники для складання кошторисів приймаються замовником по дорожній організації у районі виконання дорожніх робіт.

2.6 Кошторисна заробітна плата (основна та додаткова), що наводиться в прямих витратах у локальних кошторисах, визначається окремо для робітників-будівельників, монтажників, і робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин, та робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні власних автотранспортних засобів при перевезенні ґрунту, будівельного сміття і дорожніх матеріалів (кам'яних матеріалів, піску, сумішей та інших). Розрахунок кошторисної заробітної плати виконується на підставі нормативно-розрахункових трудовитрат і вартості людино-години, яка відповідає середньому нормативному розряду робіт для ланки робітників-будівельників, монтажників та середньому нормативному розряду ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, та робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні власних автотранспортних засобів і тракторів.

Вартість людино-години згаданих робітників по будовах (об'єктах), будівництво, реконструкція і ремонт яких здійснюються із залученням Державних і місцевих бюджетних коштів, приймається в межах, установлених Укравтодором з урахуванням рівня заробітної плати, наданого Держбудом України і погодженого з Мінекономіки України.

2.7 Кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених робочими кресленнями, зазначених у кошторисах, дефектних актах та відповідних поточних цін.

Поточні ціни на матеріальні ресурси по об'єктах, робота на яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності приймаються за рівнем, що склався в регіоні за цінами виробників.

Кошторисна вартість перевезення автотранспортом і тракторами ґрунту, будівельного сміття і дорожніх матеріалів (кам'яних матеріалів, піску, сумішей та інше) розраховується як окремий вид робіт у локальному кошторисі, в розрахунку на перевезення 1 т вантажу і вартості машино-години транспортного засобу (методика розрахунку розроблена та затверджена Укравтодором і наведена у додатку 1). При цьому вартість перевезення не враховується у вартості матеріальних ресурсів.

Для підприємств дорожнього господарства, до складу яких входять, як структурні підрозділи, підсобні господарства (АБЗ, ЦБЗ, полігони, піскобази та інші), вартість матеріалів та конструкцій, що виготовляються на них, визначається за ресурсними елементними нормами на їх приготування (ДБН, ВБН), як окремі види робіт і трудовитрати на їх виготовлення враховуються при визначенні загальновиробничих, адміністративних витрат і прибутку.

2.8 Кошторисна вартість експлуатації машин і механізмів, зайнятих на дорожніх роботах, в прямих витратах визначається виходячи з нормативного часу їх роботи, необхідного для виконання встановленого обсягу робіт, та вартості експлуатації машин і механізмів на одиницю часу їх застосування в поточних цінах.

У вартості експлуатації будівельних машин і механізмів у тому числі позначається заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів.

 Вартість машино-години в поточних цінах розраховується на підставі трудових і матеріальних ресурсів, наведених РКНЕМ, та поточних цін на них з доданням амортизаційних відрахувань на повне відновлення машин і механізмів, вартості матеріальних ресурсів на заміну частин, що швидко спрацьовуються, ремонт і технічне обслуговування, перебазування, а також податку з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів.

По об'єктах, роботи на яких здійснюються із залученням бюджетних коштів, вартість машино-години приймається в межах, рекомендованих Укравтодором.

Нормативний час роботи будівельних машин і механізмів визначається на підставі ресурсних елементних кошторисних норм та обсягів робіт.

Час використання робітниками-будівельниками та монтажниками механізованого виробничого знаряддя включено до норм трудовитрат робітників-будівельників та монтажників і відокремлено в нормах лише для розрахунку вартості енергоносіїв та паливно-мастильних матеріалів, яка враховується в складі прямих витрат на матеріальні ресурси.

Амортизаційні відрахування, витрати на ремонт та переміщення механізованого виробничого знаряддя враховуються загальновиробничими витратами.

Вартість машино-години власної будівельної техніки визначається на підставі ресурсних показників, які наведено РКНЕМ, ВРКНЕМ, та відповідних поточних цін на них.

Вартість збіру за забруднення навколишнього природного середовища обчислюється за "Методикою визначення вартості збору за забруднення навколишнього природного середовища на будівництві і ремонті автомобільних доріг загального користування", яка розроблена і затверджена Укравтодором (Додаток 2).

Вартість амортизаційних відрахувань на повне відновлення будівельних машин і механізмів, які визначаються прямолінійним методом згідно з листами Держбуду України від 09.04.2004
№ 7/5-417 та Укравтодору від 17.12.2004 р. № 2/10.2-4-2622 та від 14.12.2005 р. № 2/7.1-4-2360.

До визначеної таким чином вартості машино-години додаються за бухгалтерськими даними за попередній рік з врахуванням середньорічного наробітку:

витрати на заміну частин, що швидко спрацьовуються, вартість матеріальних ресурсів на ремонт і технічне обслуговування та перебазування машин;

- інші витрати, пов'язані з експлуатацією та утриманням будівельних машин і механізмів, що враховуються в складі прямих витрат (амортизація будівель і споруд дільниць механізації та витрати на їх утримання);

- податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, який обчислюється виходячи з суми податку на даний транспортний засіб;

земельний податок за ділянки, на яких розташовані склади, гаражі, майстерні та розміщуються машини та механізми;

плата за проведення періодичних оглядів вантажопідйомних механізмів в органах Держтехнагляду.

2.9 При визначенні договірної ціни загальновиробничі та адміністративні витрати, а також прибуток враховуються в ціні пропозиції в цілому по будові і обчислюються з урахуванням трудовитрат робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин і механізмів.

При здійсненні дорожніх робіт за рахунок бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності вартість експлуатації будівельних машин і механізмів у складі кошторисної документації визначається у межах рекомендованих Укравтодором усереднених цін на машино-години, а при складанні договірної ціни та взаєморозрахунках ці показники уточнюються. При перевищенні рекомендованої вартості вони компенсуються за рахунок коштів на ризик і інфляції.

2.10 Поточні ціни на матеріали для дорожніх робіт визначаються франко-приоб'єктний склад і на встановлену одиницю виміру враховують такі елементи вартості:

- відпускну ціну;

 вартість тари, упаковки і реквізиту;

вартість транспортування залізничним і річковим транспортом до приоб'єктного складу та вантажних робіт;

заготівельно-складські витрати.

Як приоб'єктний склад при визначенні кошторисної вартості робіт приймається:

для матеріалів, які зберігаються просто неба,  майданчик, що використовується для їх розміщення на території об'єкта;

для матеріалів, які є компонентами при приготуванні сумішей, (асфальтобетону, цементобетону, піскосоляних сумішей, бітумних емульсій тощо), конструкцій та інших матеріалів на підсобних господарствах дорожніх організацій  територія підсобних господарств або окремий майданчик (полігон);

для інших матеріалів  склад (місце складування) для даного об'єкта.

Вивантаження та внутрішній транспорт на місці складування враховується в ресурсних елементних кошторисних нормах.

2.11 У складі кошторисної вартості матеріальних ресурсів враховуються заготівельно-складські витрати та витрати, пов'язані з втратами, які важко усуваються, та псування матеріалів при транспортуванні і зберіганні.

Ці витрати розраховуються за відсотком, рекомендованим Держбудом України, до кошторисної вартості матеріалів франко-приоб'єктний склад і є лімітом коштів на відшкодування цих витрат підрядника:

для будівельних матеріалів, виробів та конструкцій  2 відсотки;

для металевих конструкцій  0,75 відсотка.

 1.  Розмір коштів на покриття витрат на тимчасові будівлі і споруди визначається або калькуляційним методом за даними проекту організації робіт, або за усередненими відсотковими показниками.
 2.  Усереднені показники для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, обчислені по дорожніх роботах і виражені у відсотках від вартості будівельно-монтажних робіт за підсумком глав 1-7 зведеного кошторисного розрахунку вартості дорожніх робіт, приймаються:

а) при використанні асфальтобетону, цементобетону та інших матеріалів які готуються на власних підсобних господарствах і при виконанні інших видів дорожніх робіт  4,9;

б) при використанні готових сумішей та чорних в'яжучих матеріалів, придбаних від заводів інших відомств  3,9.

Зазначені показники враховують повний комплекс тимчасових будівель і споруд, необхідних для проведення дорожніх робіт, а також для обслуговування працівників будівництва в межах будівельного майданчика, з урахуванням можливості пристосування й використання для потреб будівництва існуючих та новозбудованих будівель і споруд сталого типу.

2.14 При формуванні договірної ціни у разі визначення витрат на тимчасові будівлі і споруди за усередненим відсотковим показником до нього застосовується знижувальний коефіцієнт 0,85. При цьому при взаєморозрахунках ці витрати підрядником не розшифровуються і зворотні суми не зазначаються.

2.15 В інвесторській документації зимове подорожчання вартості робіт визначається за усередненими показниками. Усереднені показники зимових подорожчань вартості БМР при виконанні дорожніх робіт розраховані і виражені у відсотках від вартості БМР за підсумком глав 1-8 зведеного кошторисного розрахунку вартості. Ці показники є середньорічними і враховують усі додаткові витрати, зв'язані з ускладненням виконання робіт у зимовий період:

Вид будівництва

Усереднені кошторисні показники, %

Температурні зони

І

II

1

3

4

Будівництво і ремонт автомобільних доріг:

а) освоєння траси і підготовка території будівництва

0,4

1,2

б) земляне полотно з ґрунтів звичайних

1,8

3,3

в) те саме, з ґрунтів дренувальних

0,4

1,0

г) те саме, з ґрунтів скельних

0,2

0,6

д) зведення земляного полотна доріг гідромеханізованим способом 

1,4

2,8

е) укріплення земляного полотна і регуляційних споруд 

0,2

0,6

ж) інші штучні споруди

0,7

1,6

Дорожнє покриття:

и) із збірних залізобетонних плит

0,25

0,4

к) цементно-бетонне

1,0

1,4

л) асфальтобетонне

0,85

1,2

м) чорне щебеневе 

0,8

1,0

н) гравійне або щебеневе 

0,3

0,6

Озеленення 

0,32

0,81

Будинки та споруди 

0,41

0,84

При формуванні договірної ціни компенсація додаткових витрат робочого часу робітників-будівельників і монтажників та робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні будівельних машин і механізмів, та часу роботи будівельних машин і механізмів, зв'язаних зі зниженням продуктивності праці при виконанні робіт у зимовий період просто неба і в приміщеннях, що не обігріваються, розраховується на підставі усереднених коефіцієнтів.

Коефіцієнти до норм трудовитрат робітників-будівельників і монтажників, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, та нормативного часу роботи будівельних машин і механізмів складають:

I температурна зона - 1,10

II температурна зона - 1,15

При формуванні договірної ціни і взаєморозрахунках необхідно керуватись пп. 3.2.10.4 і 3.3.10.4 ДБН Д.1.1.1-2000 (з урахуванням доповнень та змін).

2.16 Додаткові витрати при виконанні дорожніх робіт у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більш ніж + 27°С визначаються за усередненим відсотковим показником, який становить 0,35 % від вартості будівельно-монтажних робіт за підсумком глав 1-8 зведеного кошторисного розрахунку вартості дорожніх робіт. Ці кошти є лімітом замовника для доплат підряднику тільки при виконанні робіт за умов, що наведені в "Методичних рекомендаціях з визначення додаткових витрат при розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більш ніж + 27°С", схвалених рішенням Науково-технічної ради Держбуду України від 12.04.2002 № 20. Варіанти розрахунків наведені в збірнику “Ціноутворення у будівництві” № 6 2003 р.

 1.  Додаткові витрати, пов'язані з виконанням протипаводкових заходів, визначаються на підставі даних проекту за локальними кошторисами.
 2.  Кошти для відшкодування інших витрат, що належать головним чином до діяльності підрядних організацій, включаються до глави 9 зведеного кошторисного розрахунку “Інші роботи і витрати”. Приблизний перелік наведено в додатку Б ДБН Д.1.1.1-2000 (з урахуванням доповнень та змін). Зазначені витрати визначаються на підставі положень чинного законодавства, даних проекту, вихідних даних замовника щодо здійснення дорожніх робіт, умов їх виконання тощо.

2.19 У складі інвесторської кошторисної документації зазначається загальна кошторисна трудомісткість будівельно-монтажних робіт, яка визначається як сума нормативної та розрахункової трудомісткості цих робіт, що передбачаються:

• у прямих витратах:

нормативна кошторисна трудомісткість, визначена на підставі ресурсних елементних кошторисних норм, що враховує трудовитрати робітників-будівельників, монтажників і робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів;

розрахункова кошторисна трудомісткість при перевезенні ґрунту, будівельного сміття і дорожніх матеріалів (кам'яних матеріалів, піску, сумішей та інших), що враховує трудовитрати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту і тракторів;

• у загальновиробничих витратах  розрахункова кошторисна трудомісткість визначена на підставі усереднених розрахункових показників, що наведені нижче у пункті 2.28 цього ВБН;

• у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд:

розрахункова кошторисна трудомісткість у випадку, якщо кошти на зазначені цілі визначені за усередненим відсотковим показником розраховується у відсотках, за яким обчислюються кошти (п.2.13) від підсумку нормативно-розрахункової трудомісткості в прямих та розрахункової трудомісткості в загальновиробничих витратах;

нормативна кошторисна трудомісткість у випадку, якщо кошти на зазначені цілі визначені кошторисом, який складено на підставі проекту організації будівництва та ресурсних елементних кошторисних норм;

у додаткових витратах при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період  розрахункова кошторисна трудомісткість визначена на підставі усередненого розрахункового показника (0,166) від маси коштів на зимове подорожчання, визначених у гл. 9 гр. 8;

у додаткових витратах при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період  розрахункова кошторисна трудомісткість визначена на підставі усередненого розрахункового показника (0,25) від маси коштів на літнє подорожчання, визначених у гл. 9 гр. 8

2.20 При розробці інвесторської документації на виконання дорожніх робіт по об'єктах, що здійснюється з залученням коштів державного або місцевого бюджету, розмір кошторисного прибутку приймається з урахуванням погоджених Держбудом усереднених показників, виражених у гривнях в розрахунку на одну людино-годину загальної кошторисної трудомісткості, наведені у таблиці 1 і позначається у графах 4, 5 та 8 ЗКР.:

Таблиця 1 Усереднені показники розміру кошторисного прибутку

Вид робіт

Одиниця виміру

При виконанні дорожніх робіт

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт

грн./люд.-год

4,0

Поточний ремонт

грн./люд.-год

2,13

2.21 До глави 10 "Утримання служби замовника і авторський нагляд" до граф 7 та 8 включаються кошти в поточному рівні цін, призначені на:

- утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5% від підсумку графи 8 глав 1-9 ЗКР);

- проведення авторського нагляду проектними організаціями.

До цієї ж глави включаються кошти на проведення геодезичних спостережень за переміщеннями і деформаціями будівель і споруд, витрати замовника на проведення тендерів та введення об'єктів в експлуатацію.

- страховий фонд документації (0,2 % від підсумку глав 1-9 зведеного кошторису, гр. 4-5).

 1.  До глави 12 включаються кошти на розроблення проектно-кошторисної документації, які визначаються на підставі положень Правил визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України (ДБН Д.1.1-7-2000), а також пункту 2.8.15 ДБН Д.1 1-1-2000 (з урахуванням доповнень та змін).
 2.  Кошти на покриття адміністративних витрат при складанні інвесторської документації призначені на відшкодування адміністративних витрат, що відносяться до будівельно-монтажних робіт, але не включаються до будівельно-монтажних робіт.

Усереднений показник для визначення цих коштів, з урахуванням погодження Держбудом, приймається незалежно від видів робіт в розмірі 0,73 виражений у гривнях в розрахунку на одну людино-годину загальної кошторисної трудомісткості і позначаються у графах 7 та 8 ЗКР:

2.24 Кошти на покриття ризику всіх учасників здійснення дорожніх робіт призначені на відшкодування:

збільшення вартості обсягів робіт та витрат, характер і методи виконання яких не можуть бути точно визначені при проектуванні і уточнюються при визначенні виконавця робіт (проведенні тендеру) або в процесі будівництва;

збільшення вартості будівництва, спричиненого зміною державних стандартів на окремі матеріали, вироби, конструкції, устаткування тощо.

Розмір цих коштів залежить від стадії проектування, виду будівництва та складності будови і визначається відсотком від підсумку глав 1-12 ЗКР, графа 8 та приймаються:

при двостадійному проектуванні  3 %;

при одностадійному проектуванні 3,6 %.

2.25 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, призначені на відшкодування збільшення вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів, спричинене інфляцією, яка може відбутися як на початку будівництва, так і впродовж його.

Ці кошти визначаються шляхом експертної оцінки, виходячи з строків будівництва, прогнозного рівня інфляції та відповідних показників щодо змінення вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів у будівництві, які надаватимуться Держбудом та Укравтодором щоквартально.

Розрахований таким чином розмір коштів за узгодженням із замовником включається до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, графи 7, 8.

 1.  Кошти на страхування ризиків замовника включаються до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, реконструкції за його рішенням в обґрунтованому розмірі, але не більш ніж два відсотки від загальної кошторисної вартості від підсумку глав 1-12 ЗКР, графа 8, із зазначенням у графах 7, 8.
 2.  До зведеного кошторисного розрахунку вартості дорожніх робіт включаються встановлені чинним законодавством податки, збори, обов'язкові платежі, не враховані складовими вартості дорожніх робіт.

Розмір цих витрат визначається виходячи з норм і бази для їх нарахування, встановлених законодавством.

Зазначені витрати (податок на додану вартість тощо) включаються окремими рядками до граф 7, 8 ЗКР.

2.28 Кошти на заробітну плату працівників у загальновиробничих витратах розраховуються виходячи з трудовитрат працівників, зазначених у додатку 19 ДБН Д.1.1-1-2000 (з урахуванням доповнень та змін), і відповідної вартості людино-години.

В інвесторських кошторисах трудовитрати працівників, зазначених у додатку 19, визначаються за формулою:

Тзв = Тнв * К,

де: Тзв = трудовитрати працівників, зазначених у додатку 19 ДБН Д.1.1-1-2000 (з урахуванням доповнень та змін), люд.-год.;

Тнв  нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачається в прямих витратах, яка враховує трудовитрати робітників, зайнятих на будівельно-монтажних роботах і на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, а також при перевезенні ґрунту, будівельного сміття і дорожніх матеріалів (кам'яних матеріалів, піску, сумішей та інше), робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспортних засобів;

К  усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачається в прямих витратах, до трудовитрат працівників:

- усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, які передбачаються у прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах при виконанні дорожніх робіт приймається за таблицею 2:

Усереднені показники трудомісткості робіт, що враховуються в загальновиробничих витратах

Таблиця 2

Вид робіт

Одиниця виміру

При виконанні дорожніх робіт

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт

грн./люд.-год

0,132

Поточний ремонт

грн./люд.-год

0,132

При визначенні коштів на заробітну плату на стадії складання інвесторського кошторису на виконання дорожніх робіт вартість людино-години приймається в розмірі установленому Укравтодором, з урахуванням рівня заробітної плати, наданого Держбудом України і погодженого з Мінекономіки України за шостим нормативним розрядом.

2.29 Відрахування на соціальні заходи визначаються виходячи з норм, установлених законодавством, і кошторисної заробітної плати.

Кошторисна заробітна плата визначається як сума заробітної плати:

- робітників, зайнятих на будівельно-монтажних роботах, керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, а також при перевезенні автотранспортом і тракторами ґрунту, будівельного сміття і дорожніх матеріалів (кам'яних матеріалів, піску, сумішей та інших);

- працівників, зазначених у додатку 19 ДБН Д.1.1-1-2000 (з урахуванням доповнень та змін).

2.30 На стадії складання інвесторської кошторисної документації кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (ЗВ) розраховуються виходячи з нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачаються у прямих витратах, та усереднених показників для визначення коштів на покриття решти статей ЗВ витрат, обчислених в грошовому виразі на людино-годину зазначеної трудомісткості.

Кошти на покриття решти статей ЗВ витрат визначаються за формулою:

Кр.зв = Тнв * П ,

де : Кр.зв  кошти на покриття решти статей ЗВ витрат, грн;

Тнв  нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачається в прямих витратах, яка враховує витрати труда робітників, зайнятих на будівельно-монтажних роботах і на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, а також при перевезенні ґрунту, будівельного сміття і дорожніх матеріалів (кам'яних матеріалів, піску, сумішей та інших);

П  усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей ЗВ витрат при виконанні дорожніх робіт приймається за таблицею 3:

Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат

Таблиця 3

Вид робіт

Одиниця виміру

При виконанні дорожніх робіт

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт

грн./люд.-год

0,98

Поточний ремонт

грн./люд.-год

0,98

2.31 Складання договірних цін та проведення взаєморозрахунків здійснюються на підставі положень ДБН Д.1.1-1-2000 підрозділу 3.3 (з урахуванням доповнень та змін).

2.32 При складанні договірної ціни та взаєморозрахунках усереднені показники загальновиробничих та адміністративних витрат і прибутку, наведені у таблицях цього ВБН, уточнюються в межах установлених Державною службою автомобільних доріг України (Додаток 3).

2.33 Всі розділи і пункти ДБН Д.1.1-1-2000 (з урахуванням доповнень та змін) розповсюджуються на всі види дорожніх робіт при визначенні їх вартості, за виключенням п.п.1.4.3 та 1.4.6 підрозділу 1.4; п. 2.8.4 підрозділу 2.8; п.п.3.1.9, 3.1.10, 3.1.10.1, 3.1.10.2, 3.1.10.5, 3.1.10.6, 3.1.10.7, 3.1.14.4, 3.1.15.1, 3.1.15.3, 3.1.16.7, 3.1.18.2, 3.1.18.4, 3.1.19, 3.1.20, 3.1.21, 3.1.22, підрозділу 3.1; п.3.2.5.1 підрозділу 3.2, п.п.4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.6 підрозділу 4.2 та додатки до них, відповідно № 3 п.12; № 6 п.27; № 12 п.13; № 13 п.1; № 14 п.2 табл.2 та п.1 табл. 3, Б п.1-28.


Додаток 1

МЕТОДИКА

визначення вартості перевезення 1 т дорожньо-будівельних матеріалів

автомобільним транспортом та тракторами з саморозвантажними візками, у

тому числі загальновиробничих, адміністративних витрат і прибутку.

Методика призначена для визначення вартості перевезень дорожньо-будівельних матеріалів автомобільним транспортом та тракторами (як складової технологічного процесу, при виконанні лінійних ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування), розрахункової ресурсної норми витрат машино-годин автотранспортного засобу на перевезення одиниці вантажу, витрат труда, заробітної плати ланки робітників, що керують транспортними засобами та робітників, зайнятих на ремонті і технічному обслуговуванні транспортного засобу. Вартість перевезення вантажів власним транспортом дорожніх організацій розраховується відповідно до листа Держбуду від 14.11.2001 № 7/5-1161 з урахуванням ресурсних норм витрат труда робітників, що керують транспортними засобами та робітників, зайнятих на ремонті і технічному обслуговуванні транспортного засобу (Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів ДБН Д.2.7-2000, РКНЕМ).

 1.  Розрахунок нормативів машино-годин при транспортуванні 1 т

вантажу на прийняту відстань.

Розрахункова ресурсна норма витрат автотранспортного засобу на перевезення одиниці дорожньо-будівельних матеріалів на відстань за транспортною схемою з нульовим пробігом визначається у машино-годинах за формулою:

де: Т  розрахунковий норматив у машино-годинах (далі  розрахунковий норматив) на перевезення 1 т вантажу на зазначену відстань;

Lтр  відстань транспортування (км) згідно з затвердженою замовником транспортною схемою забезпечення дорожньо-будівельними матеріалами для кошторисної документації;

L0  відстань (км) нульового пробігу  це сума відстаней: першого рейсу  від місця стоянки (дислокації) до місця навантаження і розвантаження; останнього рейсу від місця розвантаження до місця стоянки (дислокації), зменшена на подвоєну відстань транспортування матеріалу згідно з транспортною схемою за проектом, поділена на 2 і на кількість рейсів, здійснених за зміну (якщо з мінусом, то не враховується);

вантажопідйомність автомобіля, саморозвантажного тракторного візка (т);

Vе  середня експлуатаційна швидкість (км/год.) визначається за формулою:

де: V середня технічна швидкість транспортного засобу розраховується за прийнятими технічними швидкостями у залежності від типу покриття дороги на маршруті транспортування:

для доріг з твердим покриттям удосконаленого типу (асфальтобетон, цементобетон) приймається: для автомобілів V1  49 км/год.; для тракторів V1  20 км/год.;

для доріг з твердим покриттям перехідного типу приймається: для автомобілів
V2  37 км/год., для тракторів V2  15 км/год.

для доріг природних (ґрунтових) приймається: для автомобілів V1  28 км/год.; для тракторів V 11 км/год.;

- відповідно до положень Бюлетеня № 8, 1987 р Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань "Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельные расценки для оплати труда водителей" при роботі у межах населеного пункту (між знаками 5.45 та 5.46 згідно ДСТУ 2586-94) технічна швидкість автомобілів приймається V4  25 км/год., а для тракторів 10 км/год.

b  коефіцієнт використання пробігу, 0,5;

Тнв  норма часу простою (години) при навантаженні та вивантаженні 1 тони вантажу, приймається за даними наведеними в таблиці, і помножена на вантажопідйомність автомобіля або тракторного візка.

Нормами часу простою передбачено час на навантаження і вивантаження вантажу, на маневрування, очистку кузова і прийняті згідно з "Едиными нормами времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельные расценки для оплаты труда водителей" та з листом Держбуду України від 14.11.01 № 7/7-1161. При цьому мається на увазі, що навантаження і вивантаження вантажу виконується без заїзду до проміжних пунктів.

На маршруті перевезення дорожньо-будівельних матеріалів можливі ділянки з різними типами покриття, тому середня технічна швидкість транспортного засобу (Vt) на маршруті визначається за формулою:

де: L = L1 + L2 + L3 + L4  відстань доставки будівельних вантажів від місця навантаження до місця вивантаження (згідно з затвердженою замовником транспортною схемою забезпечення дорожньо-будівельними матеріалами для кошторисної документації) з урахуванням нульового пробігу (км). Відстань (км) нульового пробігу  це сума відстаней: першого рейсу  від місця стоянки (дислокації) до місця навантаження і розвантаження; останнього рейсу від місця розвантаження до місця стоянки (дислокації), зменшена на подвоєну відстань транспортування матеріалу згідно з транспортною схемою за проектом, поділена на 2 і на кількість рейсів, здійснених за зміну;

Таблиця Тнв норм часу простою транспортних засобів при механізованому навантаженні навалочного вантажу і вивантаженні його самоскидом або самовивантажувальним тракторним візком (1 т вантажу)

(Хвилини)

Найменування вантажу

Спосіб навантаження

Норма часу простою при навантаженні та вивантаженні на 1 тонну вантажу у хвилинах для автомобілів-самоскидів та тракторів з візками вантажопідйомністю.

ГаЗ; Т-40М

ЗіЛ;

ЮМЗ-6А

КаМАЗ;

Т-150К

МаЗ;

КраЗ;

К-700А

до 5 т

до 7 т

до 10 т

до 12 т

Час наван-тажен.

Код прогр

Час наван-тажен.

Код прогр

Час наван-тажен.

Код прогр

Час наван-таж.

Код прогр

Час наван-тажен

Код прогр

Для розчину, бетону, цементу, асфальту, тощо 

бункером 

2.5

1

2.32

2

2.1

3

2.1

16

1.91

4

змішувачем 

5.55

5

5.3

6

4.95

7

4.95

17

4.59

8

Для сипучих 

екскаватор до 1 м3 

1.88

9

1.75

10

1.75

18

1.75

13

-

-

екскаватор більше 1 м3 

1.2

11

1.03

12

0.82

-

0.82

20

0.75

14

Примітки: 1. Норма часу простою розповсюджується також на автомобілі-тягачі з напівпричепами-самоскидами.

2. Код 1,2,..-20  Умовний код за способом навантаження відповідного типу вантажу прийнятий для обчислення за програмою.

Керівникам підприємств, які виконують перевезення, за узгодженням із профспілковою організацією дозволяється встановлювати місцеві норми часу простою транспортних засобів під навантаженням і розвантаженням вантажів, виходячи з конкретних умов роботи  при навантаженні автомобілів-самоскидів, або тракторних візків вантажопідйомністю понад 8 т екскаваторами з об'ємом ковша до 1 м3; навантаженні і розвантаженні бортових автомобілів вантажопідйомністю понад 8 т механізмами з одночасним підйомом вантажу до 1 т, а також вручну; при навантаженні або розвантаженні з подачею транспортного засобу до декількох секцій, інші особливі умови.

Розрахунки повинні виконуватись згідно з Ресурсними елементними кошторисними нормами  РЕКН. (Государственный комитет СССР по труду и социальным вопросам. Бюллетень № 8, 1987, Москва). Розділ  Норми часу і відрядні розцінки для оплати праці водіїв вантажних автомобілів за час простою під навантаженням і розвантаженням вантажів.

Якщо встановлена технічна швидкість транспортного засобу не відповідає фактичній за умовами руху (у залежності від типу покриття, категорії дороги тощо), то необхідно надати Укравтодору фактичні показники для погодження з Держбудом внесення змін у технічну швидкість за формою.

ДОВІДКА ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ ЧАСУ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ

дорожньо-будівельних матеріалів дорогами загального користування в залежності

від категорії дороги, типу покриття та моделі тягача

№ п.п.

Назва маршруту, категорія дороги, тип покриття, модель тягача

Показники

Одиниця виміру

Кількість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Холостого пробігу 

км 

Час холостого пробігу, 

год. 

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: