Семинар
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ВБН Д.2.2-218-045-2001. Ремонт автомобільних доріг та мостів. Доповнення 2

Название (рус.) ВБН Д.2.2-218-045-2001. Ремонт автомобильных дорог и мостов. Дополнение 2
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ВБН (Відомчі Будівельні Норми)
Дата принятия 01.01.2004
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

caparol
 Емкости

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА

ТА АРХІТЕКТУРИ

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

УКРАЇНИ "УКРАВТОДОР"

УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ

ПІДПРИЄМСТВО "УКРДОРТЕХНОЛОГІЯ"

ВІДОМЧІ РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ

КОШТОРИСНІ НОРМИ

Ремонт автомобільних доріг та мостів

ВБН Д.2.2-218-045-2001

Доповнення 2

Директор       Г.С. Мельничук

Головний інженер     Г.П.Жучко

Начальник відділу      І.П.Овсієнко

Київ 2004


ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО

Державним виробничо-технологічним підприємством "Укрдортехнологія"

Директор Г.С.Мельничук

Головний інженер Г.П.Жучко

Виконавці:

І.П.Овсієнко, В.А.Карпенко, О.В.Сєріков Л.М.Паламаренко, Л.Г.Матюшина, С.М.Матвієнко

ВНЕСЕНО

Управлінням інвестиційної політики

УЗГОДЖЕНО

Державним комітетом України з будівництва та архітектури лист №7/5-418 від 09.04.2004р.

2.3АТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом Державної служби автомобільних доріг України "Укравтодор" від 2004 р. №


Відомчі будівельні норми

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт автомобільних доріг і мостів

ВБН Д.2.2-218-045-2001 Доповнення 2

1.Загальні положення

1.1 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт автомобільних доріг і мостів розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.2000 № 1685 щодо впровадження положень концепції однорівневої системи ціноутворення для визначення вартості ремонту автомобільних доріг і мостів загального користування (державного та місцевого значення) Української державної служби автомобільних доріг України у поточних цінах на матеріально-технічні і трудові ресурси.

1.2 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми призначені:

для визначення складу і потреби в ресурсах (витрати труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій), необхідних при здійсненні ремонту автомобільних доріг і мостів.

Отримані на підставі ресурсних елементних кошторисних норм дані про склад і обсяги ресурсів можуть бути використані для визначення тривалості робіт, складання технологічної документації, одиничних розцінок і визначення норм витрати і списання матеріалів.

1.3 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми відбивають середньо-галузевий рівень витрат ресурсів на прийняту будівельну техніку, технологію та організацію виконання ремонтно-будівельних робіт і можуть використовуватися усіма замовниками і підрядниками, які входять до складу "Укравтодору", незалежно від форми власності.

 1.  Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми враховують специфічні умови виконання ремонтно-будівельних робіт (організація робочих місць, розосередженість обсягів робіт, обмежені можливості застосування високопродуктивних засобів механізації, підвищене використання ручної праці при виконанні робіт і транспортуванні матеріалів у робочій зоні, тощо).
 2.  Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи є обов'язковими для робіт, що здійснюються за рахунок бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організації державної власності. При здійсненні ремонту за рахунок інших джерел фінансування їх застосування обумовлюється контрактом.
 3.  Порядок розроблення, викладання та оформлення відомчих ресурсних елементних кошторисних норм відповідають вимогам ДСТУ 1.5-93 (Державна система стандартизації України) та ДБН А.1.1-2-93 "Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів".
 4.  Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми розроблено в складі трьох збірників, найменування і порядкові номери яких наведено нижче:

 1.  Земляне полотно
 2.  Дорожній одяг
 3.  Безпека руху

1.8 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми об'єднано в групи. Опис складу робіт і одиниця виміру наведено для групи в цілому. Номер зашифровано трьома числами через тире, де :

перше число - номер збірника відомчих ресурсних-елементних кошторисних норм;

друге число - номер групи, до якої включено норму;

третє число - номер норми.

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми містять такі показники:

-витрати труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, люд-год.;

-середній розряд робіт, визначений для ланки робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах;

-витрати труда машиністів, люд-год.;

-час експлуатації та перелік будівельних машин, механізмів, механізованого виробничого знаряддя (механізованого інструменту), маш.-год.;

-норми витрати матеріалів, виробів і конструкцій у фізичних одиницях виміру.

1.9 Норми витрат труда робітників, машиністів і часу експлуатації будівельних машин у відомчих ресурсних елементних кошторисних нормах на ремонт, автомобільних доріг визначено на підставі діючих технологій будівельного виробництва і технологічних карт виробничих процесів з урахуванням додаткових витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, ненормовані роботи (розосередженість обсягів робіт, багаторазова організація робочих місць, додаткові переходи в процесі труда. Багаторазова заміна інструментів і пристосувань, підвищене використання ручної праці при виконанні робіт і транспортування матеріалів у робочій зоні, обмежені можливості застосування високопродуктивних засобів механізації тощо), пов'язані з організацією нормативного комплексного процесу.

 1.  Норми витрати матеріальних ресурсів визначено на підставі загальних виробничих норм витрати матеріалів, технологічних карт та іншої технологічної документації, а також з урахуванням мінімальних норм втрат і відходів матеріалів.
 2.  Опис складу робіт, передбачених нормами, містить перелік основних процесів виконання робіт. Виконання дрібних, допоміжних і супутніх операцій нормами враховано, але в описі складу робіт їх, як правило, не згадано.
 3.  Нормами враховано роботи з розвантаження будівельних матеріалів, виробів і конструкцій на приоб'єктному складі, витрати на транспортування матеріалів, виробів і конструкцій від приоб'єктного складу до місця установки (укладки) або монтажу (внутрішньобудівельний транспорт), а також витрати на транспортування матеріалів і сміття, одержуваних у процесі виконання ремонтних робіт, до місця, їх складування на будівельному майданчику.

1.13 Норми не враховують вивезення будівельного сміття.

1.14 Нормами передбачено виконання ремонтно-будівельних робіт з використанням готових розчинів і бетонних сумішей, за винятком випадків, обговорених у технічній частині або описах складу робіт.

1.15 Час використання механізованого виробничого інструменту включено в норми трудовитрат робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і наведено в нормах збірників довідково (в дужках). Амортизаційні відрахування, витрати на їх ремонт і переміщення враховуються у складі загальновиробничих витрат.

Час експлуатації механізованого виробничого інструменту використовується для визначення витрат енергоносіїв, вартість яких включається до складу прямих витрат на матеріальні ресурси.

 1.  Норми на окремі види робіт і конструкції, не охоплені збірниками, слід розробляти додатково і затверджувати в складі проекту (робочого проекту) у встановленому порядку.
 2.  На підставі потреби в матеріально-технічних і трудових ресурсах, визначеної за відомчими ресурсними елементними кошторисними нормами, і вартості ресурсів у поточних цінах обчислюються прямі витрати.

Правила визначення прямих витрат за складовими, загальновиробничих витрат, кошторисного прибутку та інших витрат наведені в ВБН Д.1.1-218-1-2001.


Відомчі будівельні норми

 

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт автомобільних доріг і мостів

ВБН Д.2.2-218-045-2001

Доповнення 2

1.Технічна частина

(до збірників з 1 по 3)

1.1 Галузь застосування

Цей збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи, необхідні для визначення потреби в ресурсах при виконанні робіт по ремонту автомобільних доріг загального користування і мостів.

1.2 Загальні вказівки

1.2.1 Цими нормами враховано роботи з ремонту та улаштування автомобільним доріг загального користування, роботи, що виконуються при ремонті мостів та інших споруд, роботи по догляду за покриттям проїжджої частини доріг, роботи по благоустрою та озелененню автомобільних доріг.

 1.  Роботи, що виконуються з порушенням вимог технічних умов, вважаються браком.
 2.  Доставка до місця робіт бетону, бітуму, бітумної емульсії, асфальтобетону готових бітумно-грунтових і цементно-грунтових сумішей, чорних кам'яних матеріалів нормами не врахована. Витрати на виконання цих робіт слід перебачити додатково.
 3.  При доставці 100 т бітуму і бітумної емульсії належить додавати гудронатори 3500 л в кількості 3,6 маш.-год. на кожний кілометр доставки.
 4.  Доставка води урахована нормами на середню відстань 5 км. При відстані більшій 5 км на кожний кілометр доставки 100 м3 додавати до норм машино-годин поливально-мийних машин 2,8 маш.-год.

1.2.6 При проваджені робіт на одній половині проїжджої частини дороги при сис- тематичному русі транспорту по другій, до норм витрат праці робітників, машиністів, часу експлуатації будівельних машин і механізмів застосовується коефіцієнт 1,2.

 1.  При виконанні ремонтно-будівельних робіт в охоронних зонах діючих повітряних ліній електропередачі високої напруги застосовується коефіцієнт 1,2.
 2.  При виконанні ремонтно-будівельних робіт з обмеженими умовами складування матеріалів або неможливості їх складування на будівельному майданчику для нормального забезпечення матеріалами робочих місць застосовується коефіцієнт 1,1.
 3.  При виконанні ремонтно-будівельних робіт у важких і шкідливих умовах праці застосовується коефіцієнт 1,12 до витрат труда робітників, машиністів для урахування впливу умов виконання робіт.
 4.  Витрати ресурсів на укладання вирівнювального шару покриття змінюються незалежно від того, які асфальтобетонні суміші використовуються гарячі чи холодні.
 5.  До норм витрат в'яжучих матеріалів при застосуванні дьогтів замість бітуму, приймаємо коефіцієнт 1,2.
 6.  Якщо у нормах на виконання робіт компресор не передбачено, а за технологією виконання робіт він необхідний, то робота компресора нормується окремо.
 7.  Переміщення машин (самохідних, причіпних або на платформах) від місця стоянки до місця роботи і назад нормується окремо.
 8.  Перехід робітників від одного місця роботи до іншого місця роботи нормами не передбачено. На перехід робітників приймати 0,24 люд.-год. на 1 км переходу.
 9.  У нормі групи 169 збірника 2 показники розповсюджуються і на улаштування нижнього шару тонкошарового покриття товщиною 10 мм.
 10.  У нормах груп 169,170 збірника 2 норми матеріалів можуть змінюватись згідно лабораторного підбору без зміни інших нормативних показників.

1.3 Правила обчислення обсягів робіт

1.3.1 Обсяг робіт з улаштування підстилаючих та вирівнювальних шарів піску, гравію, щебеню та інших матеріалів належить визначити за проектними профілями в ущільненому стані.

 1.3.2 Обсяг робіт по улаштуванню дорожніх покриттів та основ належить визначити за площею кожного конструктивного шару.

13.3 У разі, коли товщина конструктивних шарів дорожніх одягів відрізняється від урахованих в нормах, витрати матеріальних ресурсів коригуються пропорційно товщині шару на одиницю зміни товщини.


Збірник 1 Земляне полотно

Група 35 Прибирання грунту від стояків дорожніх знаків, сигнальних стовпчиків вручну після планування узбіч автомобільних доріг

Склад робіт: Розробка грунту з розпушуванням навколо стояків дорожніх знаків, сигнальних стовпчиків в межах 1 м2. Перекидання грунту на узбіччя на відстань до 6 м з його розрівнюванням.

Вимірник: 1 стояк (сигнальний стовпчик)

Шифр

ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця

виміру

Товщина шару 

грунту навколо 

стояка, стовпчика, мм 

100 

150 

1-35-1 

1-35-2 

1

2

3

4 

5 

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.-год. 

0,16

0,22

2

Середній розряд робіт

2,0

2,0

Група 37 Засипання розмивів і промоїн щебенем

Склад робіт: Засипання розмитих місць щебенем. Пошарове ущільнення ручною трамбівкою з одночасним зволоженням водою.

Вимірник: 1 м3 щебеню по обміру у засипці

Шифр ре-

сурсу

Найменування ресурсу

Одиниця

виміру

1-37-1

1

2

3

4

1

Витрати труда робітників-будівельників 

люд.-год.

1,34

2

Середній розряд робіт 

1,5

3

Витрати труда машиністів 

люд.-год.

0,67

Машини та механізми 

212-1601

Машини поливально-мийні, місткість 6000 л 

маш.-год.

0,67

Матеріали 

1421-9453

Щебінь із природного каменю для будівельних 

робіт фракції 20-40 мм 

м3

п

1421-9452

Щебінь із природного каменю для будівельних 

робіт фракції 10-20 мм 

м3

п

1421-9450

Щебінь із природного каменю для будівельних 

робіт фракції 5-10 мм 

м3

п

142-10-2

Вода 

м3

п


Збірник 2 Дорожній одяг

Група 163 Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття з глибиною вибоїн до 70 мм із застосуванням чорного щебеню

Склад робіт: Встановлення та зняття огорожі. Киркування країв вибоїни. Очищення вибоїни від пилу, грязі та зкиркованної маси. Розігрівання бітуму в пересувних котлах. Наповнення лійок в'яжучим і піднесення їх до місця роботи. Змащування поверхні , що ремонтується в'яжучим. Укладання шару щебеню фракції 20-
40 мм. Ущільнення ручною трамбівкою. Укладання другого шару щебеню-клинцю фракції 10-20 мм. Ущільнення трамбівкою. Розподіл кам'яного дріб'язку фракції 5-10 мм. Остаточне ущільнення відремонтованої поверхні. Перевірка профілю рейкою. Перехід робочих в процесі роботи на відстань до 30 м.

Вимірник: 1 м2 площі фактичного ремонту

Шифр ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця

виміру

2-163-1

1

2

3

4

1

Витрати труда робітників-будівельників 

люд.-год.

0,42

2

Середній розряд робіт 

3,0

3

Витрати труда машиністів 

маш.-год.

0,12

Машини та механізми 

200-0002

Автомобілі бортові вантажопідйомністю 

до 5 т 

маш.-год.

0,12

270-0108

Котли бітумні пересувні, місткість 400 л 

маш.-год.

0,12

Матеріали 

1421-9453

Щебінь із природного каменю для буді- 

вельних робіт фракції 20-40 мм 

м3

0,0616

1421-9452

Щебінь із природного каменю для буді- 

вельних робіт фракції 10-20 мм 

м3

0,0092

1421-9450

Щебінь із природного каменю для буді- 

вельних робіт фракції 5-10 мм 

м3

0,0092

111-1556

Бітуми нафтові БНД-90/130 

т

0,0009


Група 164 Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття із розламуванням при площі ремонту до 1 м2 з глибиною ямок до 100 мм методом зворотного просочування

Склад робіт:

Установлення та зняття огорож. Киркування країв вибоїн. Очищення вибоїни від пилу, грязі та зкиркованої маси. Розігрівання бітуму в пересувних котлах. Наповнення лійок в'яжучим піднесення їх до місця роботи. Розлив в'яжучого. Розподілення щебеню фракції 20-40 мм. Ущільнення до появи в'яжучого на поверхні. Другий розсип щебеню фракції 10-20 мм. Трамбування. Другий розлив в'яжучого. Розподілення кам'яного дріб'язку фракції 5-10 мм. Остаточне трамбування. Перевірка профілю рейкою. Переходи робочих в процесі виконання робіт на відстань до 30 м.

Вимірник: 1 м2 площі фактичного ремонту

Шифр ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця

виміру

2-164-1

1

2

3

4

1

Витрати труда робітників-будівельників 

люд.-год.

0,61

2

Середній розряд робіт 

2,9

3

Витрати труда машиністів 

маш.-год.

0,16

Машини тамеханізми 

200-0002

Автомобілі ЗІЛ-130 вантажопідйомністю 

до 5 т 

маш.-год.

0,1

270-0108

Котли бітумні пересувні, місткість 400 л 

маш.-год.

0,06

270-0130

Трамбівки ручні 

маш.-год.

(0,06)

Матеріали 

1421-9453

Щебінь з природного каменю фракції 

20-40 мм 

м3

0,0863

1421-9452

Щебінь з природного каменю фракції 

10-20 мм 

м3

0,0092

1421-9450

Щебінь з природного каменю фракції 

5-10 мм 

м3

0,0082

111-1556

Бітуми нафтові БНД-90/130 

т

0,011

Група 165 Ямковий ремонт білих щебеневих покриттів (глибина ямок до 150 мм)

Склад робіт: Встановлення огорожі. Очищення від пилу та грязі. Розмічання місць ремонтів. Розламування покриття. Просіювання матеріалів після розламування на ситі. Укладання і розрівнювання щебеню шарами по 30 мм з ущільненням ручною трамбівкою з одночасним зволоженням водою. Переміщення робочих з інструментами по ходу роботи. Зняття огорожі


Вимірник: 1 м2 фактичного ремонту

Шифр ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

2-165-1

1

2

3

4

1

Витрати труда робітників-будівельників 

люд.-год.

0,59 

2

Середній розряд робіт 

2,6 

3

Витрати труда машиністів 

маш.-год.

0,01 

Машини тамеханізми 

212-1601

Машини поливально-мийні, місткість 

6000 л 

маш.-год.

0,01 

Матеріали 

1421-9453

Щебінь із природного каменю для буді- 

вельних робіт фракції 20-40 мм 

м3

0,12 

1421-9452

Щебінь із природного каменю для буді- 

вельних робіт фракції 10-20 мм 

м3

0,01 

1421-9450

Щебінь із природного каменю для буді- 

вельних робіт фракції 5-10 мм 

м3

0,008 

1421-9455-3

Щебінь (висівки) 

м3

0,01 

142-10-2

Вода 

м3

0,01 

Група 166 Улаштування тонкошарового покриття укладальником ДН-009

Склад робіт: Установлення, перестановка та зняття огорожі та дорожніх знаків.

Очищення покриття від пилу та грязі механічною щіткою. Наповнення ємкості машини бітумною емульсією з бітумовоза. Завантаження щебеню в бункер машини одноковшовим навантажувачем на пневмоходу. Завантаження ємкості машини цементом, водою, добавками. Улаштування тонкого шару покриття товщиною 15 мм машиною ДН-009.

Вимірник: 1000 м2 покриття

Шифр

ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця

виміру

2-166-1

1

2

3

4

1

Витрати труда робітників-будівельників 

люд.-год.

11,49

2

Середній розряд робіт 

2,8

3

Витрати труда машиністів 

люд.-год.

10,21

Машини та механізми 

212-1601

Машини поливально-мийні, місткість 6000 л 

маш.-год.

0,74

212-0101

Автогудронатори місткістю 3500 л 

маш.-год.

0,4

203-0851

Навантажувачі одноковшові на пневматичному 

ходу вантажопідйомністю 2 т 

маш.-год.

0,53

212-2000.13

Укладальники емульсійно-мінеральної суміші

ДН-009

маш.-год.

4,07

Закінчення групи далі


Закінчення групи 166

1

2

3

4

Матеріали 

п

Щебінь із природного каменю для будівельних 

робіт фракції 0-5 мм 

м3

9,16

1421-9450

Щебінь із природного каменю для будівельних 

робіт фракції 5-10 мм 

м3

4,84

1610-1097

Емульсія бітумно-дорожна 

т

2,55

111-1582

Портландцемент без добавок марки 400 для бе- 

тону дорожніх та аеродромних покриттів 

т

0,187

п

Добавки (редікот) 

т

0,075

142-10-2

Вода 

м3

1,5

Група 167 Улаштування одинарної поверхневої обробки удосконалених покриттів бітумом або дьогтем із застосуванням чорного щебеню

Склад робіт: Очищення покриття від пилу та грязі механічною щіткою. Наповнення цистерни автогудронатора в'яжучим матеріалом. Розлив в'яжучого. Навантаження чорного щебеню в автосамоскид; наповнення ковша; піднімання навантаженого ковша (до 2 м); переміщення навантажувача з грузом; вивантаження ковша; опускання порожнього ковша; повернення навантажувача. Поверхнева обробка чорним щебенем при розсипанні щебеню із автомобілів-самоскидів. Завантаження автомобілів-самоскидів чорним щебенем; встановлення та зняття з'ємного навісного обладнання на борт автомобілів-самоскидів для розсипання щебеню; розсипання щебеню на попередньо розлитий бітум; повернення і маневрування. Встановлення та зняття з автомобілів-самоскидів з'ємного обладнання; розрівнювання і планування чорного щебеню; усунення дефектів. Укочення покриття котком. Установлення та зняття огорожі, виправлення дефектів із засипанням пропусків щебенем з автомобіля.

 

Вимірник: 1000 м2 покриття

Шифр ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

Вид в'яжучого

бітум

дьоготь

2-167-1

2-167-2

1

2

3

4

5

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.-год.

24,17

24,17

2

Середній розряд робіт

2,2

2,2

3

Витрати труда машиністів

люд.-год

16,07

16,27

Закінчення групи далі


Закінчення групи 167

1

2

3 

4

5

Машини та механізми 

212-0101

Автогудронатори місткістю 3500 л 

маш.-год. 

0,46

0,56

215-3102

Котки дорожні самохідні гладкі масою 

10 т 

маш.-год. 

2,24

2,24

212-1601

Машини поливально-мийні, місткість 

6000 л 

маш.-год. 

0,56

0,56

215-2600

Навантажувачі одноковшові пневмоко- 

лісні 

маш.-год. 

0,87

0,87

270-0094

Автомобілі-самоскиди, вантажопідйом- 

ність до 7 т 

маш.-год. 

2,48

2,48

200-0002

Автомобілі бортові, вантажопідйомність 

до 5 т 

маш.-год. 

9,0

9,0

Матеріали 

п

Щебінь чорний фракції 10-20 мм 

т 

18,9

18,9

111-1570

Дьогті кам'яновугільні дорожні марки 

Д-6 

т 

-

1,35

111-1556

Бітуми нафтові дорожні марки БНД- 

90/130, перший сорт 

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: