Семинар
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ВБН Д.2.2-218-045-2001. Ремонт автомобільних доріг та мостів. Доповнення 1

Название (рус.) ВБН Д.2.2-218-045-2001. Ремонт автомобильных дорог и мостов. Дополнение 1
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ВБН (Відомчі Будівельні Норми)
Дата принятия 01.01.2004
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

caparol
 Емкости

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА

ТА АРХІТЕКТУРИ

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

УКРАЇНИ "УКРАВТОДОР"

УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ

ПІДПРИЄМСТВО "УКРДОРТЕХНОЛОГІЯ"

ВІДОМЧІ РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ

КОШТОРИСНІ НОРМИ

Ремонт автомобільних доріг та мостів

ВБН Д.2.2-218-045-2001

Доповнення 1

Київ 2004


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА

ТА АРХІТЕКТУРИ

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

УКРАЇНИ "УКРАВТОДОР"

УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ

ПІДПРИЄМСТВО "УКРДОРТЕХНОЛОПЯ"

ВІДОМЧІ РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ

КОШТОРИСНІ НОРМИ

Ремонт автомобільних доріг та мостів

ВБН Д.2.2-218-045-2001

Доповнення 1

Директор Г.С. Мельничук

Головний інженер Г.П.Жучко

Начальник відділу І.П.Овсієнко

Київ 2004


Відомчі будівельні норми

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт автомобільних доріг і мостів

ВБН Д.2.2-218-045-2001

Доповнення 1

1.Загальні положення

1. Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт автомобільних доріг і мостів розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.99
№ 24132/31
щодо впровадження положень концепції однорівневої системи ціноутворення для визначення вартості ремонту автомобільних доріг і мостів загального користування (державного та місцевого значення) Української державної служби автомобільних доріг України у поточних цінах на матеріально-технічні і трудові ресурси.

1.2 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми призначені: для визначення складу і потреби в ресурсах (витрати труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій), необхідних при здійсненні ремонту автомобільних доріг і мостів.

Отримані на підставі ресурсних елементних кошторисних норм дані про склад і обсяги ресурсів можуть бути використані для визначення тривалості робіт, складання технологічної документації, одиничних розцінок і визначення норм витрати і списання матеріалів.

 1.  Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми відбивають середньо-галузевий рівень витрат ресурсів на прийняту будівельну техніку, технологію та організацію виконання ремонтно-будівельних робіт і можуть використовуватися усіма замовниками і підрядниками, які входять до складу "Укравтодору", незалежно від форми власності.
 2.  Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми враховують специфічні умови виконання ремонтно-будівельних робіт (організація робочих місць, розосередженість обсягів робіт, обмежені можливості застосування високопродуктивних засобів механізації, підвищене використання ручної праці при виконанні робіт і транспортуванні матеріалів у робочій зоні, тощо).

1.5  Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи є обов'язковими для робіт, що здійснюються за рахунок бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організації державної власності. При здійсненні ремонту за рахунок інших джерел фінансування їх застосування обумовлюється контрактом.

 1.  Порядок розроблення, викладання та оформлення відомчих ресурсних елементних кошторисних норм відповідають вимогам ДСТУ 1.5-93 (Державна система стандартизації України) та ДБН А.1.1-2- 93 "Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів".
 2.  Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми розроблено в складі п'яти збірників, найменування і порядкові номери яких наведено нижче:

 1.  Дорожній одяг
 2.  Безпека руху
 3.  Озеленення
 4.  Штучні споруди (мости і труби)
 5.  Навантажувально-розвантажувальні роботи

1.8 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми об'єднано в групи. Опис складу робіт і одиниця виміру наведено для групи в цілому. Номер зашифровано трьома числами через тире, де :

перше число-номер збірника відомчих ресурсних елементних кошторисних норм;

друге число - номер групи, до якої включено норму ;

третє число - номер норми.


Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми містять такі показники:

-витрати труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, люд-год.;

-середній розряд робіт, визначений для ланки робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах;

-витрати труда машиністів, люд-год.;

-час експлуатації та перелік будівельних машин, механізмів, механізованого виробничого знаряддя (механізованого інструменту), маш-год.;

-норми витрати матеріалів, виробів і конструкцій у фізичних одиницях виміру.

1.9 Норми витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, машиністів і часу експлуатації будівельних машин у відомчих ресурсних елементних кошторисних нормах на ремонт, автомобільних доріг визначено на підставі діючих технологій будівельного виробництва і технологічних карт виробничих процесів з урахуванням додаткових витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, ненормовані роботи (розосередженість обсягів робіт, багаторазова організація робочих місць, додаткові переходи в процесі труда. Багаторазова заміна інструментів і пристосувань, підвищене використання ручної праці при виконанні робіт і транспортування матеріалів у робочій зоні, обмежені можливості застосування високопродуктивних засобів механізації тощо), пов'язані з організацією нормативного комплексного процесу.

 1.  Норми витрати матеріальних ресурсів визначено на підставі загальних виробничих норм витрати матеріалів, технологічних карт та іншої технологічної документації, а також з урахуванням мінімальних норм втрат і відходів матеріалів.
 2.  Опис складу робіт, передбачених нормами, містить перелік основних процесів виконання робіт. Виконання дрібних, допоміжних і супутніх операцій нормами враховано, але в описі складу робіт їх, як правило, не згадано.
 3.  Нормами враховано роботи з розвантаження будівельних матеріалів, виробів і конструкцій на приоб'єктному складі, витрати на транспортування матеріалів, виробів і конструкцій від приоб'єктного складу до місця установки (укладки) або монтажу (внутрішньобудівельний транспорт), а також витрати на транспортування матеріалів і сміття, одержуваних у процесі виконання ремонтних робіт, до місця, їх складування на будівельному майданчику.
 4.  Норми не враховують вивезення будівельного сміття.
 5.  Нормами передбачено виконання ремонтно-будівельних робіт з використанням готових розчинів і бетонних сумішей, за винятком випадків, обговорених у технічній частині або описах складу робіт.
 6.  Час використання механізованого виробничого інструменту включено в норми трудовитрат робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і наведено в нормах збірників довідково (в дужках). Амортизаційні відрахування, витрати на їх ремонт і переміщення враховуються у складі загальновиробничих витрат.

Час експлуатації механізованого виробничого інструменту використовується для визначення витрат енергоносіїв, вартість яких включається до складу прямих витрат на матеріальні ресурси.

 1.  Норми на окремі види робіт і конструкції, не охоплені збірниками, слід розробляти додатково і затверджувати в складі проекту (робочого проекту) у встановленому порядку.
 2.  На підставі потреби в матеріально-технічних і трудових ресурсах, визначеної за відомчими ресурсними елементними кошторисними нормами, і вартості ресурсів у поточних цінах обчислюються прямі витрати.

Правила визначення прямих витрат за складовими, загальновиробничих витрат, кошторисного прибутку та інших витрат наведені в ВБН Д.1.1-218-1-2001.


Відомчі будівельні норми

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт автомобільних доріг і мостів

ВБН Д.2.2-218-045-2001

Доповнення 1

1 .Технічна частина (до збірників з 1 по 8)

1.1.Галузь застосування

Цей збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи, необхідні для визначення потреби в ресурсах при виконанні робіт по ремонту автомобільних доріг загального користування і мостів.

1.2.Загальні вказівки

1.2.1 Цими нормами враховано роботи з ремонту та улаштування автомобільних доріг загального користування, роботи, що виконуються при ремонті мостів та інших споруд, роботи по догляду за покриттям проїжджої частини доріг, роботи по благоустрою та озелененню автомобільних доріг.

 1.  Роботи, що виконуються з порушенням вимог технічних умов, вважаються браком.
 2.  Доставка до місця робіт бетону, бітуму, бітумної емульсії, асфальтобетону, готових бітумно-грунтових і цементно-грунтових сумішей, чорних кам'яних матеріалів нормами не врахована. Витрати на виконання цих робіт слід перебачити додатково.
 3.  При доставці 100 т бітуму і бітумної емульсії належить додавати гудронатори 3500 л в кількості 3,6 маш.-год. на кожний кілометр доставки.

 1.  Доставка води урахована нормами на середню відстань 5 км. При відстані більшій 5 км на кожний кілометр доставки 100 м3 додавати до норм машино-годин поливально-мийних машин 2,8 маш.-год.
 2.  При проваджені робіт на одній половині проїжджої частини дороги при систематичному русі транспорту по другій, до норм витрат праці робітників, машиністів, часу експлуатації будівельних машин і механізмів застосовується коефіцієнт 1,2.

При виконанні ремонтно-будівельних робіт в охоронних зонах діючих повітряних ліній електропередачі високої напруги застосовується коефіцієнт 1,2.

При виконанні ремонтно-будівельних робіт з обмеженими умовами складування матеріалів або неможливості їх складування на будівельному майданчику для нормального забезпечення матеріалами робочих місць застосовується коефіцієнт 1,1.

При виконанні ремонтно-будівельних робіт у важких і шкідливих умовах праці застосовується коефіцієнт 1,12 до витрат труда робітників, машиністів для урахування впливу умов виконання робіт.

 1.  Витрати ресурсів на укладання вирівнювального шару покриття змінюються незалежно від того, які асфальтобетонні суміші використовуються - гарячі чи холодні.
 2.  До норм витрат матеріалів при застосуванні дьогтів замість бітуму приймаємо коефіцієнт 1,2.
 3.  Якщо у нормах на виконання робіт компресор не передбачено, а за технологією виконання робіт він необхідний, то робота компресора нормується окремо.
 4.  Переміщення машин (самохідних, причіпних або на платформах) від місця стоянки до місця роботи і назад нормується окремо.
 5.  Перехід робітників від одного місця роботи до іншого місця роботи нормами не передбачено. На перехід робітників приймати 0,24 люд.-год. на 1 км переходу.
 6.  У нормі групи 148 збірника 2 показники графи 6 не поширюються на фрезерування покриття дорожнього одягу товщиною меншою 5 см.

1.3 Правила обчислення обсягів робіт

1.3.1 Обсяг робіт з улаштування підстеляючих та вирівнювальних шарів піску, гравію, щебеню та інших матеріалів належить визначити за проектними профілями в ущільненому стані.

 1.  Обсяг робіт по улаштуванню дорожніх покриттів та основ належить визначити за площею кожного конструктивного шару.
 2.  У разі, коли товщина конструктивних шарів дорожніх одягів відрізняється від урахованих в нормах, витрати матеріальних ресурсів корегуються пропорційно товщині шару на одиницю зміни товщини.


2 НОРМИ

Збірник 2 Дорожній одяг

Група 128 Ямковий ремонт дорожніх покриттів площею до 1 м2 з використанням установки УДВ-2000

Склад робіт: Установлення та зняття огорожі та дорожніх знаків. Підготовка

установки до роботи. Завантаження бункера установки щебенем та наповнення її ємкості бітумною емульсією. Киркування країв вибоїни та очищення її від пилу і зкиркованої маси. Змащування поверхні, що ремонтується емульсією. Укладання шару щебеню фракції 20-40 мм. Ущільнення щебеню вібротрамбівкою. Перший розлив емульсії. Укладання другого шару щебеню-клинцю фракції 10-20 мм. Ущільнення вібротрамбівкою. Другий розлив емульсії. Розподіл щебеню фракції 5-10 мм. Остаточне ущільнення відремонтованої площі вибоїни. Присипання поверхні щебеневим дрібязком необробленим в'яжучим. Переміщення робітників між ділянками на відстань до 100 м.

Вимірник: 1 м2 покриття

Шифр

ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця

виміру

Глибина вибоїни, мм до

30

40

50

2-128-1

2-128-2

2-128-3

1

2

3

4

5

6

1

Витрати труда робітників-будівельників 

люд.-год.

0,57

0,61

0,63

2

Середній розряд робіт 

2,4

2,5

2,5

3

Витрати труда машиністів 

люд.-год.

0,76

0,95

1,14

Машини та механізми 

203-0850

Навантажувачі одноковшові вантажопідйомністю 2 т 

маш.-год.

0,16

0,19

0,24

212-0101

Автогудронатори місткістю 

3500 л 

маш.-год.

0,03

0,04

0,05

212-2000.14

Установки для ямкового ремонту УДВ-2000 

маш.-год.

0,27

0,34

0,40

233-0803

Молотки відбійні пневматичні 

маш.-год.

0,1

0,1

0,1

233-1100

Трамбівки пневматичні 

маш.-год.

0,06

0,08

0,08

Матеріали 

1421-9453

Щебінь із природного каменю 

для будівельних робіт фракції 

20-40 мм 

м3

-

0,0354

0,045

1421-9452

Щебінь із природного каменю 

для будівельних робіт фракції 

10-20 мм 

м3

0,035

0,008

0,009

1421-9450

Щебінь із природного каменю 

для будівельних робіт фракції 

5-10 мм 

м3

0,007

0,007

0,009

1610-1097

Емульсія бітумно-дорожна 

т

0,0065

0,0082

0,0098


Група 129 Улаштування основи товщиною 20 см та підстилаючих і вирівнюючих шарів основи товщиною 20 см із доменних відвальних шлаків

Склад робіт: Розсипання та розрівнювання шлакового щебеню. Профілювання та планування шлакового щебеню. Укочування шлакового щебеню з поливанням водою.

Вимірник: 1000 м2

Шифр ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

2-129-1

1

2

3

4

1

Витрати труда робітників-будівельників 

люд. -год.

31,7

2

Середній розряд робіт 

2,0

3

Витрати труда машиністів 

люд.-год.

65,97

Машини та механізми 

1

212-0202.1

Автогрейдер ДЗК-250 потужністю 165 к.с. 

маш.-год.

4,03

212-1601

Машини поливально-мийні місткістю 6000 л 

маш.-год.

8,18

212-0906.1

Котки дорожні самохідні з гладкими вальцями марки HD 110 фірми "НАММ" масою 10 т 

маш.-год.

39,42

212-0908.1

Котки дорожні самохідні пневмоколісні фірми "Bomag BW 16 R масою 16 т 

маш.-год.

14,34

Матеріали 

1421-9699-4

Шлак доменний відвальний 

м3

315

1421-9721

Щебінь шлаковий для дорожнього будівництва фракції 10-20 мм 

м3

20,4

142-10-2

Вода 

м3

50,4

Група 130 Улаштування одношарової щебеневої основи товщиною 10 см механізованим способом

Склад робіт: Розрівнювання щебеню. Профілювання та планування щебеню. Укочування щебеню з поливанням водою.

Вимірник 1000 м2 покриття

Шифр ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

2-130-1

1

2

3

4

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.-год.

31,70

2

Середній розряд робіт

2,0

3

Витрати труда машиністів

люд.-год.

47,72

Закінчення групи далі


Закінчення групи 130

1

2

3

4

Машини та механізми 

212-0202.1

Автогрейдер ДЗК-250 потужністю 165 к.с. 

маш.-год.

1,01

212-1601

Машини поливально-мийні місткістю 6000 л 

маш.-год.

8,18

212-0906.1

Котки дорожні самохідні з гладкими вальцями 

марки HD 110 фірми "НАММ" масою 10 т 

маш.-год.

34,50

212-0908.1

Котки дорожні самохідні пневмоколісні фірми 

"Bomag BW 16 R" масою 16 т 

маш.-год.

4,03

Матеріали 

1421-9453

Щебінь із природного каменю для будівельних 

робіт, фракції 10-20 мм, марка М 1000 і більше 

м3

15,0

1421-9721

Щебінь із природного каменю для будівельних 

робіт, фракції 40-70 мм, марка М 1000 і більше 

м3

140,0

142-10-2

Вода 

м3

20,0

Група 131 Улаштування двошарової основи товщиною 20 см та одношарової основи товщиною 20 см і вирівнюючого шару товщиною 20 сій із доменних відвальних шлаків

Склад робіт: Розсипання та розрівнювання шлакового щебеню. Профілювання та планування шлакового щебеню. Укочування шлакового щебеню з поливанням водою.

Вимірник: 1000 м2

Шифр ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

2-131-1

1

2

3

4

1

Витрати труда робітників-будівельників 

люд.-год.

63,39

2

Середній розряд робіт 

2,0

3

Витрати труда машиністів 

люд.-год.

121,96

Машини та механізми 

212-0202.1

Автогрейдер ДЗК-250 потужністю 165 к.с. 

маш.-год.

8,06

212-1601

Машини поливально-мийні місткістю 6000 л 

маш.-год.

16,35

212-0906.1

Котки дорожні самохідні з гладкими вальцями 

марки НД 110 фірми "НАММ" масою 10 т 

маш.год.

72,91

212-0908.1

Котки дорожні самохідні пневмоколісні фірми 

"Bomag ВW 1 6 R" масою 16 т 

маш.-год.

24,64

Матеріали 

1421-9699-4

Шлак доменний відвальний 

м3

645

1421-9721

Щебінь шлаковий для дорожнього будівництва 

фракції 10-20 мм 

м3

20,4

142-10-2

Вода 

м3

78,8


Група 132 Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із гарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші типу А асфальтоукладальником ДС-200

Склад робіт: Очищення нижнього шару покриття механічною щіткою від пилу, сухого сміття та грязі. Наповнення цистерни автогудронатора в'яжучим матеріалом. Розлив в'яжучого матеріалу без додаткового підігрівання. Укладання асфальтобетонної суміші укладальником ДС-200: приймання суміші та очищення кузовів автомобілів-самоскидів від її залишків; безпосереднє укладання і розрівнювання, ущільнення суміші та опорядження поверхні покриття асфальтоукладальником; обрубування краю свіжоукладеної суміші із змащуванням стиків бітумом; перевірка рівності та поперечного профілю покриття, обробка кромок та швів, зарівнювання дрібних дефектів та місць сполуки смуг; вимірювання температури суміші; натягування та переставлення струни, яка забезпечує напрямок руху асфальтоукладальника. Підкочування асфальтобетонної суміші самохідним котком з гладкими вальцями масою 5 т за 5 проходів по одному сліду. Укочення асфальтобетонної суміші сполученими тандемними котками
HD 110 масою 10,6 т за 20 проходів по одному сліду. Ущільнення асфальтобетонної суміші напівпричепним котком на пневматичних шинах масою 25 т за 6 проходів по одному сліду. Установлення, перестановка та зняття огорожі та дорожніх знаків.

Вимірник: 1000 м2 покриття

Шифр ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

2-132-1

1

2

3

4

1

Витрати труда робітників-будівельників 

люд.-год.

16,22

2

Середній розряд робіт 

2,8

3

Витрати труда машиністів 

люд.-год.

26,77

Машини та механізми 

212-1601

Машини поливально-мийні місткістю 6000 л 

маш.-год.

0,34

212-0101

Автогудронатори місткістю 3500 л 

маш.-год.

0,10

212-2000.18

Асфальтоукладальники ДС-200 

маш.-год.

1,75

215-3101

Котки дорожні самохідні з гладкими вальцями 

масою 5 т 

маш.-год.

3,47

212-0906.1

Котки дорожні самохідні HD 110 масою 10,6 т 

маш.-год.

11,2

212-0802

Котки дорожні напівпричіпні пневмоколісні масою 25 т 

маш.-год.

8,06

Матеріали 

1421-9883

Суміші асфальтобетонні гарячі дрібнозернисті щільні типу А марки 1 

т

121,38

111-1556

Бітуми нафтові дорожні марки СГ, рідкі 

т

0,36


Група 133 Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із пористої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладальником "VOGELE SUPER 2100"

Склад робіт: Очищення нижнього шару асфальтобетонного покриття механічною щіткою від пилу, сухого сміття та грязі. Наповнення цистерни автогудронатора в'яжучим матеріалом. Розлив в'яжучого матеріалу без додаткового підігріву. Укладання асфальтобетонної суміші та асфальтоукладальником "VOGELE SUPER 2100": прийом суміші та очищення кузовів автомобілів-самоскидів від залишків суміші; укладання, розрівнювання, ущільнення суміші та опорядження поверхні покриття асфальтоукладальником; обрубування країв свіжоукладеної суміші із змащенням бітумом місць прилягання; перевірка рівності та поперечного профілю покриття, обробка кромок та швів, зарівнювання дрібних дефектів та місць спряження смуг. Ущільнення асфальтобетонної суміші самохідним гладковальцьовим котком марки HD 110 фірми "НАММ" масою 10 т за 20 проходів по одному сліду. Ущільнення асфальтобетонної суміші самохідними котками на пневматичних шинах фірми "Bomag" масою 16 т за 20 проходів по одному сліду.

Вимірник: 1000 м2 покриття

Шифр ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

2-133-1

1

2

3

4

1

Витрати труда робітників-будівельників 

люд.-год.

15,73

2

Середній розряд робіт 

4,0

3

Витрати труда машиністів 

люд.-год.

24,30

Машини та механізми 

212-1601

Машини поливально-мийні місткістю 6000 л 

мащ,-год.

0,34

212-0101

Автогудронатори місткістю 3500 л 

маш.-год.

0,10

212-2000.3

Асфальтоукладальники "VOGELE SUPER 

2100" 

маш.-год.

2,25

212-0906.1

Котки дорожні самохідні з гладкими вальцями 

марки HD 110 фірми "НАММ" масою 10 т 

маш.-год.

11,20

212-0908.1

Котки дорожні самохідні пневмоколісні фірми 

"Bomag BW 16 R" масою 16 т 

маш.-год.

8,06

Матеріали 

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: