Семинар
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ВБН В.2.3-218-192:2005. Споруди транспорту. Перехрещення та примикання автомобільних доріг в одному рівні. Методи проектування та організації дорожнього руху

Название (рус.) ВБН В.2.3-218-192:2005. Сооружения транспорта. Перекрещивание и примыкание автомобильных дорог в одном уровне. Методы проектирования и организации дорожного движения
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ВБН (Відомчі Будівельні Норми)
Дата принятия 01.01.2006
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word





caparol
 



Емкости

Відомчі будівельні норми України

Споруди транспорту

Перехрещення та примикання автомобільних доріг
в одному рівні

Методи проектування та організації
дорожнього руху

ВБН В.2.3-218-192:2005

Київ

Державна служба автомобільних доріг України

(Укравтодор)

2005


РОЗРОБЛЕНО: Українське державне виробничо-технологічне підприємство "Укрдортехнологія"

РОЗРОБНИКИ: С. Вернусь; Н. Дудник; Г. Жучко; В. Нагайчук, канд. техн. наук; В. Резник, канд. техн. наук (керівник розробки); Є. Столбов;
О.
Титенко

ПРИ УЧАСТІ: Я. Забишного; О. Крижанівського; Б. Овсієнка

ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

Управління автомобільних доріг Державної служби автомобільних доріг України, Управління науково-технічної політики Державної служби автомобільних доріг

ПОГОДЖЕНО: Державний науково-дослідний центр безпеки дорожнього руху та діяльності дорожньо-патрульної служби місцевої міліції МВС України

лист від 30 грудня 2004 р. № 45/2509,

Департамент Державної автомобільної інспекції МВС України

лист від 06 липня 2005 р. № 4/7-3944,

Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

лист від 19 березня 2006 р. № 12/8-347

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодору) від 26 травня 2006 р. № 200

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту. Перехрещення та примикання автомобільних доріг в одному рівні.

Методи проектування та організації дорожнього руху 

ВБН В.2.3-218-192:2005

Вводяться вперше 

Чинні від 2006-06-01

Ці норми застосовуються при проектуванні перехрещень і примикань автомобільних доріг загального користування в одному рівні (далі  перехресть) та розробленні схем організації дорожнього руху на них.

Дані норми не поширюються на проектування центрального острівця розв'язки в одному рівні кільцевого типу згідно з ДБН В.2.3-4.

ВБН створений в розвиток і на доповнення розділу 3 ДБН В.2.3-4.

1 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ

У цих будівельних нормах використано терміни, визначення понять та познаки, установлені в ДСТУ 2935: відстань видимості, оглядовості; ДСТУ 2984: дорожній транспортний засіб (далі  транспортний засіб), спеціальний, спеціалізований транспорт; ДСТУ 4159 і ГСТУ 218-03450778.092: умовні позначення на схемах; ДСТУ Б В.2.3-9: острівець напрямний.

Нижче подано терміни та визначення понять, додатково використані в цих нормах.

1.1 динамічний габарит, поперечний (w), далі  динамічний габарит Максимальний поперечний розмір між проекціями на дорожню поверхню крайніх (виступаючих) точок траєкторії переміщення транспортного засобу на перехресті.

1.2 мінімальний радіус повороту РТЗ (R)

Мінімальне значення радіуса дуги внутрішньої кривої динамічного габариту даного розрахункового транспортного засобу.

1.3 межа перехрестя (межа перехрещення, примикання автомобільних доріг в одному рівні)

Уявна лінія між початком (кінцем) дуги колової (складеної) кривої закруглень країв проїзної частини кожної з доріг. Частина перехідно-швидкісної смуги поза зазначеної межі не входить до складу перехрестя.

1.4 межа динамічного габариту

Метод побудови плану перехрестя за динамічним габаритом розрахункового транспортного засобу, який утворився під час зміни напрямку руху.

1.5 розрахунковий транспортний засіб (РТЗ)

Транспортний засіб, який у поворотному транспортному потоці створює найбільший динамічний габарит. Прийняті у ВБН РТЗ та їх позначення наведені в додатку А.


2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Класифікація перехресть та способів організації дорожнього руху

 1.  Метод динамічного габариту передбачає проектування перехрещення автомобільних доріг в одному рівні як двох окремих примикань, кожне з яких складається із в'їзду та виїзду з однієї дороги на іншу. Розміри та конфігурацію кожного з'їзду визначають залежно від наявності в поворотному транспортному потоці відповідного РТЗ.
 2.  Залежно від категорії доріг що перетинаються, інтенсивності руху та складу транспортних потоків, умов руху, окремі перехрещення та примикання у складі дорожніх розв'язок IV...VI класів відповідно до ДБН В.2.3-4, вузлів у одному рівні за ДБН В.2.3-5, підрозділяють на види (рис. 1, табл. 1).

 

 

вид А 

вид В 

 

 

вид С-1 

вид С-2 

 

 

вид D-1 

вид D-2 (фрагмент) 

Рисунок 1


Таблиця
1 Застосування видів перехресть

Клас розв'язки

Категорія дороги

PT3

Вид

перехрестя

головної

другорядної

IV

І

IV

Кар (Каm)

D-2

І

V

Ka (La)

D-l

II

II

Kam (Lat)

C-2

ІІ-ІІІ

III

Кар (Lat)

C-l

ІІ-ІІІ

IV

Кар (Lat)

A-2

II

V

Ka

A-l

V

II

III

Кар (Lat)

B-2

III

III

Кар (La)

B-l

ІІ, ІІІ, ІV

IV

La

A-2

II, III, IV

V

Ka

A-l

VI

IV

IV

Ka

A-l

IV,V

V

Ka або На

A-0

2.1.3 Вибір виду перехрестя, призначення його геометричних параметрів повинно здійснюватись на основі перспективної інтенсивності руху транспорту, визначеної з урахуванням вимог ДБН В.2.3-4, перерозподілу його за напрямками, а також наявності у складі поворотних транспортних потоків автопоїздів або автобусів  потенційних РТЗ.

2.1.4 Якщо у складі поворотного транспортного потоку є автопоїзд і автобус за РТЗ приймають автопоїзд з мінімальним радіусом повороту 12 м.

При відповідному обґрунтуванні допускається приймати перспективний РТЗ, який має більший динамічний габарит ніж габарит визначеного транспортного засобу.

2.1.5 Види перехресть і способи організації дорожнього руху, що застосовують на автомобільних дорогах з трьома смугами руху,  відповідно до ГСТУ 218-03449261-106.

2.1.6 Призначення та параметри перехідно-швидкісних смуг на перехрестях  згідно з ДБН В.2.3-4.

2.1.7 На перехрестях повинно бути передбачено застосування наступних способів організації дорожнього руху  встановлення черговості проїзду їх транспортом:

- постійно за напрямками руху згідно з вимогами дорожніх знаків пріоритету, встановленими на підходах;

- поперемінно за часом у відповідності з сигналами світлофора.

2.1.8 На перехрестях автомобільних доріг загального користування не рекомендується застосовувати спосіб визначення черговості проїзду, встановлений Правилами дорожнього руху для перехрещень або примикань рівнозначних доріг.


2.2
Вимоги призначеності

 1.  Конструкція розв'язки в одному рівні повинна забезпечити безпечний і комфортний рух користувачів доріг, безпечне і зручне пересічення, переплетіння, розгалуження і зливання транспортних потоків.
 2.  Планування перехрестя і організація дорожнього руху на ньому повинні бути зрозумілими водіям транспортних засобів для безпечного здійснення необхідних маневрів.
 3.  Мінімальні розміри перехрестя виду А разом з узбіччям повинні забезпечити можливість виконання маневру на ньому спеціальним або спеціалізованим транспортом.
 4.  При застосуванні методу динамічного габариту необхідно приймати наведені в таблиці 2 геометричні параметри повороту РТЗ (додаток А).

Таблиця 2 Параметри повороту РТЗ У метрах

Вид РТЗ

Позначення

Радіус повороту R

Розмір динамічного габаритy(w) за кутом повороту РТЗ град

50

70

130

200

Автопоїзд важкий

Каm 

12,0 

5,2 

5,9 

7,4 

8,1 

10,0 

5,6 

6,1 

8,2 

9,5 

Автопоїзд середній

Кар 

12,0 

4,8 

5,1 

6,3 

6,7 

10,0 

5,0 

5,6 

6,9 

7,6 

Вантажний автомобіль

Ка 

10,0 

3,6 

4,0 

4,5 

4,7 

8,0 

3,8 

4,2 

4,7 

5,2 

Автобус далекого прямування

Lat 

13,0 

5,0 

5,8 

6,2 

6,5 

11,0 

5,3 

6,2 

6,8 

7,3 

Автобус міжміський

La 

12,0 

3,9 

5,4 

5,9 

6,3 

10,0 

4,8 

5,9 

6,5 

6,9 

Легковий автомобіль

На 

8,0 

2,5 

2,6 

2,6 

2,8 

6,0 

2,4 

2,7 

2,8 

3,0 

2.2.5 Після моделювання динамічного габариту зазначеного у таблиці 1 РТЗ на перехрестях повинен бути передбачений вільний простір від межі габариту: 0,50 м до краю проїзної частини з боку узбіччя і 0,25 м з боку розділювальної смуги, острівця безпеки, напрямного острівця, лінії поздовжньої розмітки смуг руху. При наявності на перехресті дорожнього огородження згідно з ДСТУ 2735, відстань від межі динамічного габариту до нього повинен бути не менше ніж 1,50 м.

На перехресті виду А-0 допускається заповнення проїзної частини другорядної дороги динамічним габаритом наступного після наведеного у таблиці 1 транспортного засобу (La), виду А-1  однієї смуги руху другорядної дороги без вільного простору.

2.3 Вимоги оглядовості та видимості

2.3.1 При проектуванні перехрестя повинні бути розроблені заходи щодо забезпечення взаємної оглядовості учасників руху та відстані видимості перехрестя (межі перехрестя).

2.3.2 Умови оглядовості (відстані видимості транспортних засобів, пішоходів, велосипедистів) на перехресті нерівнозначних доріг визначають з точок зору водія автомобіля, розташованих на відстані 1,5 м від краю проїзної частини (крайньої смуги руху) на висоті від 1,1 м до 2,5 м над поверхнею дорожнього покриття.

2.3.3 При проектуванні перехрестя необхідно забезпечити трикутники видимості згідно з ДСТУ 3587.

2.3.4 Умови оглядовості для водія транспортного засобу повинні забезпечити можливість своєчасно побачити і визначити напрямок подальшого руху:

- транспортного засобу, що наближається до перехрестя з боку головної або другорядної дороги (рис. 2, табл. 3, 4);

Таблиця 3 Відстані оглядовості транспортних засобів

на головній дорозі (Г) У метрах

Швидкість руху на головній дорозі км/год

Відстань до осі другорядної дороги (Д)
(
Lт не менше), для доріг (Г) категорії

І, II

III, IV

V

50 

110 

85 

60 

60 

140 

110 

75 

70 

175 

135 

95 

80 

210 

165 

120 

90 

260 

200 

150 

>90 

300 

250 

200 

Таблиця 4 Відстані оглядовості транспортних засобів

на другорядній дорозі (Д) при встановленні знака 2.1 У метрах

Вид перехрестя

Відстань до проїзної частини головної дороги (Г), (Lз не менше), для доріг (Д) категорії

II, III

IV

V

А 

- 

30 

10 

В 

50 

- 

- 

С 

60 

- 

- 

D 

- 

40 

20 

Примітка. При наявності наземного пішохідного переходу відстань оглядовості (Lз) визначають до нього 

При встановленні знака 2.2 (стоп), відстань Lз не менше 

7 

5 

3 


Рисунок 2 

- пішохода, що наближається до наземного пішохідного переходу
(рис. 3,
табл. 5);

- велосипедиста, який рухається у бік перехрестя по виділеній на проїзній частині доріжці або по відокремленій велосипедній доріжці (рис. 3, табл. 5).

Водій, який знаходиться на другорядній дорозі (Д) на відстані Lз від проїзної частини головної дороги повинен бачити транспортний засіб, що рухається по головній дорозі (Г) на відстані не менше ніж lт до осі дороги Д (рис.2, табл. 3, 4). Якщо наведені умови не можуть бути виконані, на другорядній дорозі повинен бути встановлений дорожній знак 2.2 згідно з ДСТУ 4100 і з місця його встановлення, але на відстані, не меншій ніж Lз від проїзної частини головної дороги (останній рядок табл. 4), водій повинен бачити транспортний засіб, який рухається до перехрестя по цій дорозі на відстані яка не менше ніж lт.

 

 

Рисунок 3 

Таблиця 5 Відстані оглядовості пішохода і велосипедиста У метрах

Відстані оглядовості

Категорія дороги

І, II

III, IV

V

Відстань від пішохода до пішохідного переходу (Lк не менше) 

10 

6 

3 

Відстань від велосипедиста до проїзної частини (Lp) 

20 

10...20 

3...10 

 

 1.  Пішохід та велосипедист до виходу чи виїзду на перехрестя повинні мати можливість побачити один одного і транспортні засоби, які наближаються до перехрестя, до місця пересічення ними проїзної частини.
 2.  У разі неможливості виконання вимог оглядовості для водіїв транспортних засобів на перехресті, воно підлягає перепроектуванню або перенесенню в інше місце.

2.3.7 Якщо неможливо забезпечити вимоги оглядовості пішоходів
(табл. 5) на перехресті необхідно передбачити встановлення світлофорів згідно з ДСТУ 4092 або розташувати пішохідний перехід у іншому місці.

2.3.8 При відсутності можливості здійснення вимог оглядовості для велосипедистів (табл. 5), необхідно заборонити рух на велосипедах, з тим, щоб дорогу пересікали пішоходи, які ведуть велосипед.

2.3.9 На примиканнях, де підхід другорядної дороги виконаний опуклою вертикальною кривою і через відсутність видимості всієї проїзної частини головної дороги існує небезпека руху транспортних засобів у прямому напрямку, необхідно установлювати знак 1.4.3 на висоті від 1,0 м до 1,5 м згідно з п. 10.3.8 ДСТУ 4100.

3 МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ ПЕРЕХРЕСТЬ

3.1 Вибір виду перехрестя, основні вимоги до проектування

 1.  Вибір класу, типу і схеми перехрестя з урахуванням умов його розташування здійснюється на основі техніко-економічного порівняння варіантів згідно з ДБН В.2.3-4 та ДБН В.2.3-5.
 2.  У разі неможливості виконання вимоги ДБН В.2.3-4 щодо кута перехрещення існуючої дороги з дорогою, що проектується, перехрещення слід замінити двома примиканнями.

3.1.3 Проектування перехрестя необхідно починати з визначення головної і другорядної дороги, висотної ув'язки проїзних частин з урахуванням вимог ДБН В.2.3-4 та контролю виконання вимог ВБН В.2.3-218-007.

3.1.4 З'їзди з прилеглих до дороги територій проектують аналогічно примиканню автомобільних доріг. На окремому виїзді та окремому в'їзді на прилеглу територію необхідно передбачати тільки ті елементи перехрестя, які необхідні для виконання відповідних маневрів РТЗ. Радіус закруглення гострих кутів проїзної частини та напрямних острівців повинен бути від 0,5 м до 1,0 м.

 1.  Ширина узбіччя на всій протяжності дуги мінімального радіуса (R) перехрестя повинна дорівнювати ширині узбіччя головної дороги. Зміну ширини узбіччя, за потреби, слід передбачати на другорядній дорозі, на відстані не менш ніж 10 м.
 2.  При побудові гострих кутів примикання країв проїзних частин та напрямних острівців, кут між віссю і дотичною повинен бути 45 ° та 135 °.

3.2 Методика проектування плану перехресть

3.2.1 Після вибору належного виду (варіантів) перехрестя необхідно визначитись щодо розподілу інтенсивності руху в часи "пік" за напрямками руху (рис.4, інтенсивність руху на схемі або поруч зі схемою може бути надана у вигляді епюри). Окремо зазначається наявність у поворотних транспортних потоках, крім легкових і вантажних автомобілів, автопоїздів та маршрутних автобусів.

 

Рисунок 4 

 1.  Залежно від інтенсивності руху та складу поворотного транспортного потоку для кожного напрямку призначають відповідну смугу за динамічним габаритом розрахункового транспортного засобу згідно з 2.2.4 та 2.2.5.
 2.  Після визначення загальної схеми перехрестя і вирішення питань організації руху пішоходів, велосипедистів необхідно скласти (у масштабі не менше 1:1000 ) план перехрестя разом з навколишньою обстановкою, перевірити графічним способом забезпечення оглядовості транспортних засобів згідно з 2.3.4 та визначити межі площі, на якій не повинно бути перешкод видимості.

3.3 Детальне планування елементів перехресть

3.3.1 Окреслення примикання країв проїзної частини на перехресті виду А передбачено: для А-О  по одній коловій кривій радіусом R (мінімальним радіусом повороту РТЗ видів На або Ка, табл. 2 ); А-1  за двома складеними коловими кривими радіусами R-10R (10R на виході з перехрестя, R  мінімальний радіус повороту РТЗ видів La, Кар); А-2  за трьома складеними кривими радіусами 3R-R-6R. На рисунках Б1, Б2, БЗ додатку Б наведені детальні плани перехресть виду А (кут примикання (повороту) прийнятий в межах від 80 ° до 120 °).

Побудова примикання країв проїзних частин доріг складеними коловими кривими наведена в додатку Г.

3.3.2 Перехрестя виду В являють собою різновиди перехрестя А-2 з розташованим на другорядній дорозі напрямним острівцем довжиною 11,5 м (В-1); 21,0 м (В-2) або острівцем "стоп" (В-0). Побудова плану перехресть виду В-1 та В-2 наведена на рисунках В1, В2.

3.3.3 Основою проектування перехрестя виду С є перехрестя виду В-1 і В-2, у яких розширена проїзна частина головної дороги (С-1) або на ній крім цього влаштовані напрямні острівці (С-2). Перехрестя В-2 застосовують у разі необхідності влаштування смуги гальмування для лівоповоротного транспортного потоку головної дороги. Довжина острівця з смугою гальмування повинна дорівнювати довжині смуги плюс третина довжини відгону смуги гальмування. Мінімальна ширина острівця (ширина його вздовж смуги гальмування)  1,0 м, максимальна  3,5 м; радіус закруглення  0,5 м.

3.3.4 Розміри і конфігурація напрямних острівців, що розділяють транспортні потоки протилежних напрямків, для перехресть виду В і С, у разі позначення другорядної дороги знаком 2.1 згідно з ДСТУ 4100, наведені на рисунках 5, 6. Острівці повинні бути обрамлені бордюрами або блоками згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.3-9.

3.3.5 При встановленні на другорядній дорозі перехрещення доріг (перехресть виду В і С) дорожнього знака 2.2 згідно з ДСТУ 4100 на ній повинен бути застосований разом з смугою розгону напрямний острівець "стоп", наведений на рисунку 7. Острівець повинен бути обрамлений бортом або бордюром згідно з ДСТУ Б В.2.3-9. Варіанти розміщення напрямного острівця "стоп" на перехрестях В-1 та В-2 наведено на рис. 8.

 

Рисунок 5 Острівець розділювальний для перехрестя виду В-1 

 

 

Рисунок 6 Острівець розділювальний для перехрестя виду В-2 


 

Рисунок 7 Напрямний острівець для перехресть виду В-0 

 

Рисунок 8 Варіанти проектування перехресть виду В-0 


3.3.6
Типові рішення перехресть виду С-1 з розширенням проїзної частини головної дороги і обладнанням автобусної зупинки наведені на рис. 9.

 

Рисунок 9 Проектні рішення плану перехресть виду С-1 з розширенням проїзної частини і обладнанням автобусних зупинок 

 

Рисунок 10 Варіанти проектування перехресть виду С-2 


 1.  Варіанти проектування перехрестя виду С-2, з розширеною проїзною частиною головної дороги (b) та з напрямними острівцями на головній дорозі наведені на рис. 10. На перехрестях доріг П категорії, при наявності на другорядній дорозі смуги гальмування, може бути застосоване окреслення виїзду без смуги розгону на головну дорогу по складеній коловій кривій 4R...R...6R, із смугою розгону  по кривій R1...4R1 (додаток Д, R1 = 20 м).
 2.  На перехресті виду D-1 примикання дороги V категорії до дороги І категорії виконують аналогічно перехрестям виду А залежно від наявності перехідно-швидкісних смуг на головній дорозі.

На головній дорозі звуження розділювальної смуги для гальмування лівоповоротного потоку виконують аналогічно перехрестям виду С-2.

3.3.9 При проектуванні перехрестя виду D-2, примикання дороги IV категорії до дороги І категорії, необхідно застосовувати віднесені лівоповоротні з'їзди шляхом побудови динамічного габариту розрахункового транспортного засобу (додаток Ж, де R1 = R + w =12,0 м + 8,1 м = 20,1 м).

3.4 Проектування пішохідних переходів

3.4.1 Наземний пішохідний перехід (далі  перехід) слід проектувати безпосередньо біля межі перехрестя, перед початком дуги мінімального радіуса (рис. 11). При наявності напрямного острівця на даному з'їзді пішохідний перехід може бути передбачений з використанням його у будь-якому місці.

 

Рисунок 11 

3.4.2 Підходи до переходу слід розташовувати з урахуванням найкоротшого шляху до них та раціонального використання території смуги відведення дороги.

3.4.3 Перехід необхідно розташовувати, як правило, перпендикулярно осі дороги або під гострим кутом більшим ніж 70 °. У разі необхідності, між проїзною частиною і пішохідною доріжкою треба передбачити стримувальне огородження для пішоходів, розташоване на відстані 0,5 м від межі пішохідної доріжки.

3.4.4 Ширина пішохідного переходу (розмітки 1.14.1... 1.14.3 на нерегульованих перехрестях згідно з ДСТУ 2587) повинна бути не менше 4 м. З боків переходу на узбіччі повинні бути площадки з твердим покриттям розмірами не менше ніж 2 м х 2 м. Ширину пішохідного переходу в населеному пункті необхідно встановлювати залежно від інтенсивності руху пішоходів згідно з п. 3.2.16 ДСТУ 2587.

3.4.5 При проектуванні переходу через напрямний острівець, розділювальну смугу, а також при ширині переходу понад 6 м, ділянки проїзної частини необхідно облаштувати острівцем безпеки у відповідності з
ДСТУ Б В.
2.3-9.

4 ОРГАНІЗАЦІЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

4.1 Способи організації дорожнього руху

4.1.1 На перехрестях можуть бути прийняті способи організації дорожнього руху, які застосовують на:

нерегульованих перехрестях нерівнозначних доріг;

регульованих перехрестях.

 1.  Умови призначення світлофорного регулювання рухом транспорту і пішоходів на перехрестях визначені ДСТУ 4092.
 2.  Розміщення дорожніх світлофорів відносно меж перехрестя, напрямних острівців, розмітки, вимоги до їх видимості водіями транспортних засобів та пішоходами  згідно пп. 7.15...7.19 ДСТУ 4092.
 3.  Транспортні світлофори повинні дублюватись знаками пріоритету 2.3 по головній дорозі і 2.1 або 2.2 згідно з ДСТУ 4100  по другорядній.
 4.  Для світлофорних об'єктів необхідно виконати попередній розрахунок режиму роботи, який підлягає уточненню після їх експлуатації протягом не менше ніж 20 діб.

4.1.6 Організація дорожнього руху на нерегульованих перехрестях здійснюється за допомогою дорожніх знаків згідно з ДСТУ 4100 та дорожньої розмітки згідно з ДСТУ 2587.

4.1.7 На підходах до перехрестя повинні бути передбачені дорожні знаки маршрутного орієнтування (знаки індивідуального проектування відповідно до розділу 4 ДСТУ 4100).

4.2 Нерегульовані перехрестя нерівнозначних доріг

4.2.1 Призначення автомобільної дороги головною дорогою на перехресті здійснюють за такими критеріями:

- вона має вищу категорію ніж інша (інші);

- якщо дорога, що примикає або дороги, що перехрещуються однієї категорії, за головну приймають ту, інтенсивність руху якої в напрямку від перехрестя більша;

- якщо дороги однакові по категорії і близькі по інтенсивності руху, за головну приймають ту, яка має на перехресті прямий напрямок.

4.2.2 На обох підходах до кожного перехрестя головна дорога повинна бути позначена дорожніми знаками: в населеному пункті 2.3 або 1.23.1...1.23.4; за його межами  знаками 1.22, 1.23.1...1.23.4, усі другорядні  знаками 2.1 або 2.2 відповідного типорозміру згідно з ДСТУ 4100.

4.2.3 Місце встановлення дорожніх знаків пріоритету визначають у відповідності до вимог ДСТУ 4100. Для знаків 2.1 рекомендується призначати місце встановлення на початку закруглення але не далі відстані видимості Lз згідно з таблицею 4.

 1.  Знаки 1.22, 1.23.1...1.23.4 рекомендується встановлювати на відстані від перехрестя, яку транспортний засіб подолає з дозволеною швидкістю за
  3,5 с...5,0 с.
 2.  Дорожні знаки 2.2 повинні бути встановлені на відстані від 3 м до 5 м від проїзної частини головної дороги у місці, з якого для водія транспортного засобу, що зупинився, забезпечена видимість транспортних засобів, які рухаються по головній дорозі. На перехрестях видів В-0 знаки 2.2 повинні бути дубльовані на спеціальному напрямному острівці (рис. 12).

На острівці встановлюють також знаки 4.7. Вздовж правого боку острівця з кроком 1 м необхідно розмістити вставки розмічальні ВРД-2 згідно з
ДСТУ
4036.

 

Рисунок 12 

4.2.6 На проїзній частині головної дороги перехрестя виду А, при відсутності пішохідного переходу, продовжують розмітку осьової лінії (1.1, 1.5, 1.6 згідно з ДСТУ 2587), видів В і С  з обох боків перехрестя наносять розмітку 1.1 або 1.11 (яка дозволяє обгін після перехрестя) довжиною не менше ніж 40 (20) м з кожного боку, залишивши розрив для виконання лівих поворотів. Межу проїзної частини другорядної дороги позначають розміткою 1.7 або 1.11.

 1.  Організація дорожнього руху на перехрестях виду D-2 (з віднесеними лівими поворотами) наведена в додатку К. По зовнішньому контуру з'їзду з головної дороги та на межі перехідно-швидкісних смуг передбачають розмічальні вставки згідно з ДСТУ 4036.
 2.  Приклад організації дорожнього руху на перехрестях виду В, якщо головна дорога змінює напрямок, наведений в додатку Л. Головна дорога на перехресті повинна бути позначена розмічальними вставками згідно з
  ДСТУ
  4036, на напрямних острівцях повинні бути встановлені дорожні знаки 4.7 та перед пішохідним переходом  знаки 5.35 згідно з ДСТУ 4100.
Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: