Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > Санитарный надзор
Поиск 

Санитарный надзор


Список документов в категории

Название
Порядок розроблення узгодження, затвердження, обліку та застосування галузевих стандартів Міністерства охорони здоров'я України
Правила торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах
Порядок державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення
ГН 4.4.2.-131-2006 Гігієнічні нормативи вмісту бактерій Listeria Monocytogenes у харчових продуктах та продовольчій сировині ( 4.4.2.-131-2006 )
Перелік документів та висновків, що видаються установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби
МР 9.4.5.-126-2006 Визначення віруліцидної активності дезінфекційних препаратів (Тимчасові методичні рекомендації) ( 9.4.5.-126-2006 )
Типове положення про Пункт мікроскопії з діагностики туберкульозу лікувально-профілактичного закладу (I рівень діагностики туберкульозу)
Інструкція щодо організації епідеміологічного нагляду за кором
МР 10.4.1.-110-2004 Застосування тест-систем НоваСтрік для санітарно-бактеріологічного контролю об'єктів довкілля. Методичні рекомендації ( 10.4.1.-110-2004 )
Порядок проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів
МУ 28-6/3 Методические указания по борьбе с мухами ( 28-6/3 )
СП 2449-81 Санитарные правила для предприятий соляной промышленности ( 2449-81 )
СП 1361-75 Санитарные правила для предприятий крахмало-паточной промышленности ( 1361-75 )
СП 2266-80 Санитарные правила для предприятий дрожжевой промышленности ( 2266-80 )
МВК 10.10.2.2.-119-2005 Визначення кількості біфідобактерій у кисломолочних продуктах. Методичні вказівки ( 10.10.2.2.-119-2005 )
Про невідкладні заходи щодо запобігання епідемічним ускладненням
Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд на об'єктах нагляду Державної кримінально-виконавчої служби України
Правила медицинского отбора и направления больных (взрослых, подростков и детей) на санаторно-курортное и амбулаторно-курортное лечение.
Лист від 16.07.2007 р. N 5172 Про надання роз'яснень щодо здійснення господарської діяльності з придбання, зберігання, відпуску прекурсорів ( від 16.07.2007 р. N 5172 )
Наказ від 10.08.2007 року N 468 Щодо подовження терміну дії галузевих стандартів ( від 10.08.2007 року N 468 )
Норми харчування у навчальних та оздоровчих закладах
Перелік назв допоміжних речовин, що входять до складу лікарських засобів
Методика гігієнічної оцінки комп'ютерних ігор. Методичні рекомендації
Положення про медичний пункт аеровокзалу цивільної авіації України
ДСП 203 Державні санітарні правила і норми суднобудівних і судноремонтних об'єктів ( 203 )
Порядок видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів
Про вдосконалення виявлення, обліку та профілактики професійних захворювань в Україні
Положення про Постійний тендерний комітет МОЗ України
Перелік суб'єктів господарювання, по яких прийнято рішення про видачу, переоформлення ліцензій на провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)
Перелік зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до державного реєстру лікарських засобів України
Порядок розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів
МУ 4188-86 По фотометрическому измерению концентраций паров ртути в воздухе рабочей зоны. Методические указания ( 4188-86 )
МУ 2375-81 По предупредительному санитарному надзору при проектировании, строительстве, переоборудовании и приемкев в эксплуатацию судов морского, смешанного и внутреннего плавания СССР и других объектов и сооружений, приравненных к ним. Методические указания ( 2375-81 )
МУ 3911-85 По проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций. Методические указания ( 3911-85 )
МУ 3224-85 По гигиенической оценке использования доочищенных городских сточных вод в промышленном водоснабжении. Методические указания ( 3224-85 )
МР 2385-81 По осуществлению государственного санитарного надзора на предприятиях, производящих и применяющих асбест. Методические рекомендации ( 2385-81 )
МУ 26-6/43 По борьбе с грызунами в жилых домах. Методические указания ( 26-6/43 )
ГН 6.6.1.1-130-2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді. Державні гігієнічні нормативи ( 6.6.1.1-130-2006 )
Форма регламенту із застосування дезінфекційного засобу
Форма регламенту із застосування дезінфекційного засобу та Перелік установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, уповноважених для проведення робіт з державної санітарно-епідеміологічної експертизи дезінфекційних засобів
Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи матеріалів на дезінфекційні засоби
Перелік зареєстрованих дезінфекційних засобів, на які затверджується регламент (інструкція) із застосування
Про затвердження методик виконання вимірювань медико-біологічних показників
Порядок здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів , визначення методів їх використання
Методичні рекомендації по визначенню вартості виготовлення та фасування лікарських засобів та виробів медичного призначення
Методичні рекомендації з організації проведення державної акредитації аптечних закладів України
Правила відпуску лікарських засобів та виробів медичного призначення з аптек. Інструкція.
Порядок проведення медико-санітарного контролю (огляду) вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України
Порядок ведення реєстру атестованих виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів
Порядок проведення атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів суб'єктів господарювання
Рекомендації щодо виробництва і реалізації молока від корів, які утримуються у господарствах населення, відповідно до вимог ДСТУ 3662-97
Про затвердження методичних рекомендацій щодо виконання санітарно-гігієнічних вимог та проведення мікробіологічного контролю у виробництві нестерильних лікарських засобів
Методика визначення нормативів питного водопостачання населення
Перелік типів устаткування, для яких розробляються нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел
ГН 1.1.2.123-2006 Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини. Гігієнічний норматив. ( 1.1.2.123-2006 )
Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров'я
Про державну реєстрацію (перереєстрацію) дезінфекційних засобів
Про державну реєстрацію (перереєстрацію) дезінфекційних засобів
Про державну реєстрацію спеціальних харчових продуктів (харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання)
Порядок забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку медичних імунобіологічних препаратів в Україні
Порядок відпуску громадянам медичних імунобіологічних препаратів
Инструкция 432-5 Инструкция по ветеринарно-санитарной обработке вагонов после перевозки животных, продуктов и сырья животного происхождения ( нструкция 432-5 )
Про вдосконалення профілактики, діагностики та лікування правця ( Інструкція зі специфічної профілактики правця., Методичні рекомендації з діагностики та лікування правця)
Інструкція щодо організації епідеміологічного нагляду за побічною дією імунобіологічних препаратів
Перелік медичних протипоказів до проведення профілактичних щеплень
Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень
Інструкція із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів
МР 1959-79 Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и количественному определению N-нитрозаминов в пищевых продуктах ( 1959-79 )
Правила медичної сертифікації авіаційного персоналу цивільної авіації України
Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні
Положення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад".
Соглашение о применении технических, медицинских, фармацевтических, санитарных, ветеринарных и фитосанитарных норм, правил и требований в отношении товаров, ввозимых в государства-участники Содружества Независимых Государств.
ОСПРБ 2005 Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України ( РБ 2005 )
Перелік підприємств та спеціалізованих установ, яким дозволено здійснення робіт щодо переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції
Перелік спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, які мають право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань