Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > Санитарный надзор
Поиск 

Санитарный надзор


Список документов в категории

Название
Табель оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка
доведення Переліку діючих наказів МОЗ УРСР та МОЗ України
Комплексна програма здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в галузі радіаційної безпеки України, радіаційного моніторингу довкілля установами та закладами Державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України із залученням науково-дослідних інститутів АМН України на 2006-20
Календар профілактичних щеплень в Україні
МВ 10.2.1-113-2005 Санітарно-мікробіологічний контроль якості питної води. Методичні вказівки
Дополнения к Медико-биологическим требованиям и санитарным нормам качества продовольственного сырья и пищевых продуктов
Государственные санитарные правила для предприятий (цехов), которые производят кондитерские изделия с кремом
ГСП 2.2.4.003-98 Гигиеническая оценка водоочистительных устройств, предназначенных для применения в практике питьевого водоснабжения
Фітосанітарні вимоги
Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу
Медико-биологические исследования производственных штаммов микроорганизмов и токсиколого-гигиеническая оценка микробных препаратов, определение их безопасности и обоснование гигиенических нормативов и регламентов.Методические указания
Проектирование, строительство и эксплуатация плавательных бассейнов на морских и речных судах
Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів
Указания 1158-74 Указания по проектированию и эксплуатации установок искусственного ультрафиолетового облучения на промышленных предприятиях
Карти даних небезпечного фактору (речовини, матеріалу)
Організація медичної допомоги та догляду за ВІЛ-інфікованими дітьми у дошкільних і загальноосвітніх закладах. Методичні рекомендації.
МО 2535-82 Методика определения инициальной контаминации продукции, стерилизуемой радиационным способом
Положеная про позашкільний навчально-виховний заклад.
Временные методические рекомендации по контролю загрязнения почв. Часть II.
Санитарные правила для предприятий по производству быстрозамороженных готовых блюд
Тимчасові максимально допустимі рівні (МДР) вмісту смоли (конденсату) та нікотину в сигаретах.
Санитарные правила по уходу за доильными установками и молочной посудой, контролю их санитарного состояния и санитарного качества молока.
Устройство, содержание и организация режима детских оздоровительных лагерей. Санитарно-гигиенические правила и нормы
Правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів
МО 2534-82 Методика оценки санитарно-гигиенического состояния на предприятиях, выпускающих радиационно стерилизуемую продукцию медицинского назначения
Методико-біологічна оцінка нетрадиційної продовольчої сировини і нових харчових продуктів. Методичні вказівки.
Медико-біологічні дослідження виробничих штамів мікроорганізмів і токсиколого-гігієнічна оцінка мікробних препаратів, визначення їх безпеки та обґрунтування гігієнічних нормативів і регламентів. Методичні вказівки
Щодо контролю продукції за показниками її безпеки.
Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Методические указания
І 4.4.4.077-01 Інструкція про порядок санітарно-технічного контролю консервів на виробничих підприємствах, оптових базах, в роздрібній торгівлі та на підприємствах громадського харчування
I 7.7.4-019-99 Інструкція по контролю за якістю водопостачання на морських та річкових суднах.
Загальні вимоги до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції
ГСП 382-96 Государственные санитарные правила авиационного применения пестицидов и агрохимикатов в народном хозяйстве Украины
Проектування, будівництво та експлуатація плавальних басейнів на морських і річкових суднах
МВ 10.1-115-2005 Методичні вказівки визначення вмісту ртуті в об'єктах виробничого, навколишнього середовища і біологічних матеріалах
Ветеринарно-санітарні правила для суб’єктів господарювання (підприємств, цехів) з переробки птиці та виробництва яйцепродуктів.
Ветеринарно-санітарні правила для ринків.
Ветеринарно-санітарні правила для птахівничих господарств і вимоги до їх проектування.
Ветеринарно-санітарні правила для боєнь, забійно-санітарних пунктів господарств та подвірного забою тварин
Ветеринарно-санітарні вимоги щодо заготівлі і переробки воскосировини
Ветеринарні та санітарні вимоги до пунктів закупівлі молока від тварин, які утримуються в особистих підсобних господарствах населення
Ветеринарні та санітарні вимоги до особистих підсобних господарств населення - виробників сирого товарного молока
Натуральні добові норми харчування в інтернатних установах для громадян похилого віку та інвалідів, вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації, в дитячих будинках-інтернатах I-IV профілю, професійно-технічних училищах, для дітей-інвалідів з вадами фізичного та розумового розвитку, відпочиваючи
Державні санітарні правила для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої
Галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів, установ, організацій та підприємств системи охорони здоров'я України
Регламент проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах
Типові нормативи оснащення центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді та харчування осіб, які перебувають у ньому
Обстеження та районування території за ступенем впливу антропогенних чинників на стан об'єктів довкілля з використанням цитогенетичних методів. Методичні рекомендації.
Як одержати дозвіл від органів СЕС
Нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел
Ветеринарно-санітарні вимоги утримання птиці в особистих селянських господарствах
Санитарные правила для предприятий винодельческой промышленности
Санітарні правила в лісах України
Методы обработки яичного меланжа с целью улучшения микробиологических показателей качества
ГСТУ 46.069-2003 Молоко коров'яче незбиране. Первинне оброблення, зберігання і транспортування. Основні вимоги
Організація, проведення епідеміологічного нагляду та дезінфекційних заходів у протитуберкульозних закладах і вогнищах туберкульозу. Методичні рекомендації
Зразок санітарно-технічного паспорта полігона твердих побутових відходів
Доповнення №6 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001
О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств
ГОСТ 27435-87 Внутренний шум автотранспортных средств. Допустимые уровни и методы измерений ( 27435-87 )
ГОСТ 26918-86 (СТ СЭВ 5033-85) Шум. Методы измерения шума железнодорожного подвижного состава ( 26918-86 )
ГОСТ 20296-81 Самолеты и вертолеты гражданской авиации. Допустимые уровни шума в салонах и кабинах экипажа и методы измерения шума ( 20296-81 )
МУ 5926-91 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций фенола в воздухе рабочей зоны ( 5926-91 )
МР 5168-90 Оценка теплового состояния человека с целью обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам профилактики охлаждения и перегревания. Методические рекомендации. ( 5168-90 )
Лист від 08.10.2007 № 25-14/751 Про розгляд звернення щодо надання роз'яснення з питань перевірки органами державної контрольно-ревізійної служби комунальних аптек ( 25-14/751 )
Інструкція про профілактичний наркологічний огляд та його обов'язкові обсяги
Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах
Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії
Порядок застосування фінансових санкцій за порушення санітарного законодавства
Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в Міністерстві охорони здоров'я України
Лист від 15.10.2007 р. N 05.02.01-07/944 Про зареєстровані вакцини для профілактики грипу ( від 15.10.2007 р. N 05.02.01-07/944 )
Про посилення заходів щодо профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в епідсезоні 2007/2008 рр.
Лист від 11.09.2007 р. N 6760 Щодо надання роз'яснень з питань ліцензування господарської діяльності з медичної практики ( від 11.09.2007 р. N 6760 )
СП 1145-74 Санитарные правила для предприятий по производству пищевых кислот ( 1145-74 )
МР 3243-85 Гигиенические требования к производствам винилхлорида и поливинилхлорида. Методические рекомендации ( 3243-85 )