Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > Санитарный надзор
Поиск 

Санитарный надзор


Список документов в категории

Название
Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення
Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди
Щодо практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про оподаткування суб'єктів підприємництва
Про судову практику у справах про хабарництво
Про судову практику у справах про необхідну оборону
Про стягнення штрафних санкцій за нестворення відповідачем робочих місць для інвалідів
Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ
Про практику застосування судами законодавства, що регулює закриття кримінальних справ
Про деякі питання перегляду постанов судів у справах про адміністративні правопорушення
Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції
Практика розгляду судами земельних спорів
Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій судових справ (Житлове право)
Відповідальність за заняття забороненими видами підприємницької діяльності та відмежування цього складу злочину від суміжних складів
Закон України 185-V Про управління об'єктами державної власності ( 185-V )
Перелік типів позашкільних навчальних закладів; Положення про позашкільний навчальний заклад.
Закон України 755-IV Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ( 755-IV )
Закон України 1808-IV Про державну експертизу землевпорядної документації ( 1808-IV )
Закон України 1864-IV Про екологічну мережу України ( 1864-IV )
Закон України 1378-IV Про оцінку земель ( 1378-IV )
Закон України 3164-IV Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності ( 3164-IV )
Закон України 686-XIV Про відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій ( 686-XIV )
СП 2112"а"-79 Перечень моющих и дезинфицирующих средств, допущенных для обработки оборудования, тары, инвентаря и посуды, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами ( 2112"а"-79 )
ДСТУ 3414-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення ( 3414-96 )
Державний реєстр дезінфекційних засобів
Про заходи щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій
Щодо заходів запобігання розповсюдженню туберкульозу серед населення України
МР 8.1.4.104- 2003 Дослідження імунотоксичної дії потенційно небезпечних хімічних речовин при їх гігієнічній регламентації. Методичні рекомендації ( 8.1.4.104- 2003 )
Лист N 05.03.02-09/291 від 27.12.2007 Направляємо до відома Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на об'єкти зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТЗЕД від 26.12.2007 N 05.03.02-03/66000 ( 05.03.02-09/291 )
МУ 4428-87 Методические указания по совершенствованию государственного предупредительного санитарного надзора за проектированием цехов и участков сварки, разработкой технологических процессов и оборудования для сварочного производства ( 4428-87 )
М 1965-79 Методика гигиенической оценки машин и механизмов, применяющихся при разработке рудных, нерудных и рассыпных месторождений
МУ 4218-86 Гигиенические требования к технологическим процессам изготовления и применения ванадия, его соединений и сплавов ( 4218-86 )
МУ 3927-85 Методические указания по проведению предупредительного и текущего санитарного надзора за проектируемым выпуском ручных машин и условиями труда работаюших с ними ( 3927-85 )
МУ 2942-83 Оздоровление условий труда на предприятиях, изготовляющих и применяющих люминофоры. Методические указания. ( 2942-83 )
МУ 2391-81 Методические указания по определению свободного оксида кремния в некоторых видах пыли ( 2391-81 )
МУ 3207-85 Методические указания по гигиенической оценке основных параметров магнитных полей, образующихся машинами контактной сварки переменным током частотой 50Гц ( 3207-85 )
И 1442-76 Инструкция по очистке спецодежды, загрязненной металлической ртутью или ее соединениями ( 1442-76 )
У 547-65 Указания по рофилактике светового голодания у людей
МР 2615-83 Мероприятия по улучшению условий труда и оздоровлению горнорабочих высокопроизводительных очистных забоев угольных шахт. Методические рекомендации ( 2615-83 )
МР 2289-81 Методические рекомендации по изучению влияния животноводческих комплексов на окружающую среду ( 2289-81 )
МУ 2349-81 Методические указания по гигиеническому контролю за изделиями из синтетических материалов, предлагаемых для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения ( 2349-81 )
Предельно допустимые уровни напряженности электромагнитного поля, создаваемого индукционными бытовыми печами, работающими на частоте 20 - 22 кгц
Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні.
МР 2208-80 Рациональная организация типовых режимов труда и отдыха анодчиков и электролизников в производстве алюминия. Методические рекомендации ( 2208-80 )
Положення про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України
Фізичне виховання - здоров'я нації. Цільова комплексна програма
СанПиН 42-123-4089-86 Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов и мышьяка в продовольственном сырье и пищевых продуктах ( 42-123-4089-86 )
СанПиН 2811-83 Санитарные правила устройства и содержания полигонов для твердых бытовых отходов. ( 2811-83 )
Розробка та впровадження заходів щодо реалізації Закону України “Про пестициди і агрохімікати”
Про удосконалення організації служби променевої діагностики та променевої терапії
Про посилення боротьби з гельмінтозами в УРСР (Інструкція про обстеження населення на гельмінтози)
Положення про Дніпровську басейнову санепідстанцію
Положення про Азовську басейнову санепідстанцію
Закон України 645/97-ВР Про видобування і переробку уранових руд ( 645/97-ВР )
Закон України 2498-XII Про ветеринарну медицину ( 2498-XII )
Про акредитацію установ, організацій та закладів в Системі сертифікації УкрСЕПРО щодо випробування продукції на відповідність її вимогам безпеки для здоров’я і життя населення
Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору
Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд у кримінально-виконавчій системі
Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення
СанПиН 1739-77 Оценочные показатели санитарного состояния почвы населенных мест ( 1739-77 )
МВ 9.9.3.1.100-03 Організація та проведення первинних заходів при виявленні хворого (трупа) або підозрі на зараження карантинними інфекціями, контагіозними вірусними геморагічними гарячками та іншими небезпечними інфекційними хворобами неясної етіології. Методичні вказівки
Обов'яковий мінімальний перелік досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво (Ф-2)
СанПиН 2109-79 Нормы искусственного освещения на судах речного флота № 2109-79. Дополнение к “ Нормам искусственного освещения на судах речного флота”, № 2109-79, для судов флота рыбной промышленности внутренних водоемов №2558-82. ( 2109-79 )
МУ N 4082-86 Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания афлатоксинов в продовольственном сырье и пищевых продуктах с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии ( 4082-86 )
МВ 2.2.12-016-99 Математичні засоби формування системи оперативного контролю еколого-гігієнічного стану об’єкту, обумовленого роботою транспорту. Методичні вказівки
Інструкція про порядок вилучення з реалізації (конфіскації) небезпечних для здоров’я продуктів харчування, хімічних та радіоактивних речовин, біологічних матеріалів.
ДСанПіН 7.7.5.013-99 Застосування лакофарбових та допоміжних матеріалів на транспорті ( 7.7.5.013-99 )
Наказ N 80 2від 10.12.2007 Щодо введення кольорових бланків висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи ( 80 2 )
ДСП 4.4.4-011-98 Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств ( 4.4.4-011-98 )
ДСанПіН 5.5.6.084-02 Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей. Державні санітарні правила і норми ( 5.5.6.084-02 )
Вимоги та правила довгострокового зберігання довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів до їх захоронення в глибоких геологічних формаціях
Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами
МР 9.9.1-156-2008 Планування заходів щодо попередження епідемічних ускладнень внаслідок надзвичайних ситуацій, викликаних повенями. Методичні рекомендації ( 9.9.1-156-2008 )
Порядок ведення реєстру потужностей (об'єктів) та їх операторів
Письмо N 718 от 28.01.2008 О распространении действия Закона Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" на деятельность органов санитарно-эпидемиологической службы ( 718 от 28.01.2008 )
Організація роботи лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти I - IV груп патогенності молекулярно-генетичними методами