Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > Санитарный надзор
Поиск 

Санитарный надзор


Список документов в категории

Название
Инструкция по дезинфекции белья в механических прачечных при больницах
Застосування засобу “Неохлор” з метою дезинфекції криниць. Методичні вказівки
Закон України 2269-XII Про оренду державного та комунального майна ( 2269-XII )
Закон України 2163-XII Про приватизацію державного майна ( 2163-XII )
Про затвердження форм первинної облікової документації та форм звітності з питань ВІЛ-інфекції/СНІД та інструкцій щодо їх заповнення
Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 502 – 2/о Повідомлення про зміни в Реєстраційній карті ВІЛ-інфікованої особи
Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 502 – 1/о „Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи”
Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) квартальний
Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) річний
Повідомлення про зміни в Реєстраційній карті ВІЛ-інфікованої особи
Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи
Порядок профілактики перинатальної трансмісії ВІЛ та попередження розповсюдження ВІЛ в акушерських стаціонарах
Інструкція з організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД
Інструкція з профілактики внутрішньолікарняного та професійного зараження ВІЛ-інфекцією
Концепція стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 року та Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки
Перелік частіше застосовуваних при здійсненні державного санепіднагляду законодавчих, директивних і нормативних документів з гігієни праці (станом на 01.05.2005 р.)
Схема повідомлення про спалах інфекційних хвороб. Щотижнева схема подачі інформації з грипу та ГРІ на період епідемії в Україні. Схема повідомлення про випадок отруєння грибами. Форма повідомлення про випадок захворювання на ботулізм. Схема повідомлення про спалах харчового отруєння.
Інструкція щодо заповнення форми галузевої статистичної звітності N 40-здоров. Звіт про роботу санітарно-епідеміологічної (дезінфекційної, протичумної) станції
Санітарно-епідеміологічні установи України
О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в стране
Письмо N 03.2/1983 от 28.09.2007 О прохождении медосмотров работниками непродовольственных магазинов ( 03.2/1983 от 28.09.2007 )
Про застосування харчової добавки гідроксипропілметилцелюлоза (Е 464)
Лист N 2/3-11-3-390 від 27.09.2006 Про вимоги до санітарного одягу продавців ( 2/3-11-3-390 )
Затвердження значень гігієнічних нормативів вмісту харчових добавок у харчових продуктах сорбінової кислоти (Е-200) та її солей - сорбату натрію (Е-201), сорбату калію (Е-202)
Затвердження значень гігієнічних нормативів вмісту харчових добавок аспартам (Е-951) та ацесульфам-К (Е-950) у харчових продуктах
ДСП 4.4.4.090-2002 Державні санітарні правила для підприємств, які виробляють рослинні олії ( 4.4.4.090-2002 )
Про затвердження максимально допустимого рівня використання харчового барвника Е-129 у безалкогольних напоях
ГН 2.2.8-086-2002 Гранично допустимі рівні (ГДР) електромагнітних полів (ЕМП), що створюються мобільними терміналами стільникового зв'язку стандарту NMT-450 ( 2.2.8-086-2002 )
Лист від 24.03.2004 Щодо бактеріологічного контролю в аптеках ( від 24.03.2004 )
Перелік установ і закладів, уповноважених на проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи для потреб державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів
Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями
Порядок утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів
ДСП 4.4.5.078-2001 Мікробіологічні нормативи та методи контролю продукції громадського харчування ( 4.4.5.078-2001 )
Порядок видачі санітарних сертифікатів на вантажі з харчовими продуктами, призначеними для експорту
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів у місті Києві
Порядок розміщення закладів грального бізнесу у м. Києві
Примерное положение об общежитиях
ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков ( 17.1.5.05-85 )
ГОСТ 17.1.4.01-80 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к методам определения нефтепродуктов в природных и сточных водах ( 17.1.4.01-80 )
ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения ( 17.1.3.13-86 )
ГОСТ 17.1.3.12-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше ( 17.1.3.12-86 )
ГОСТ 17.1.3.10-83 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу ( 17.1.3.10-83 )
ГОСТ 17.1.3.07-82 Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков ( 17.1.3.07-82 )
ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод ( 17.1.3.06-82 )
ГОСТ 17.1.3.02-77 Охрана природы. Гидросфера. Правила охраны вод от загрязнения при бурении и освоении морских скважин на нефть и газ ( 17.1.3.02-77 )
ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования ( 17.1.1.04-80 )
ГОСТ 17.1.1.03-86 Охрана природы. Гидросфера. Классификация водопользований ( 17.1.1.03-86 )
ГОСТ 17.1.1.02-77 Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных объектов ( 17.1.1.02-77 )
ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами ( 17.1.3.05-82 )
ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения ( 17.1.1.01-77 )
Тимчасові правила обігу в Україні побутових піротехнічних виробів
Положення про Державну технічну інспекцію Державного департаменту страхового фонду документації
Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки
Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
Концепція реалізації державної політики щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які призводять до підкислення, евтрофікації та утворення приземного озону
Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку
Порядок видачі дозволів на експлуатацію устаткування з визначеними рівнями впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря, проведення оплати цих робіт та обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи
Порядок розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря
Порядок проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи
Порядок погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях
Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря
Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря
Порядок обліку місць масового відпочинку населення на водних об'єктах
Правила охорони життя людей на водних об'єктах України
Правила благоустрою території, паркування транспортних засобів, тиші в громадських місцях, торгівлі на ринках у м. Києві
Про порядок утримання і поводження з домашніми та іншими тваринами в м. Києві
Перелік професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд
Порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів
Порядок вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги
Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення; Типовий договір про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення
Порядок ведення державного обліку та паспортизації відходів
Застосування тестових наборів COLILERT-18 для санітарно-бактеріологічного контролю якості води. Методичні рекомендації
Закон України 411-IV Про насіння і садивний матеріал ( 411-IV )
Порядок проведення перевірок у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, якості продукції, додержання обов'язкових вимог щодо безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та надання послуг
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП). Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості