Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > Санитарный надзор
Поиск 

Санитарный надзор


Список документов в категории

Название
Порядок одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами
Про вдосконалення контролю якості і безпеки харчових продуктів
Правила фітосанітарного контролю деревини та виробів з неї
Правила торгівлі на ринках
Порядок проведення медичного (санітарного) огляду вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України
Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами
Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами
Правила проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів
Правила зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах
Правила користування системами водопроводу та каналізації на залізничному транспорті України
ДСП 9.9.5.080-2002 Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю ( 9.9.5.080-2002 )
Правила видачі ветеринарних документів на вантажі, що підлягають обов'язковому ветеринарно-санітарному контролю та нагляду
Правила ветеринарно-санітарної експертизи молока і молочних продуктів та вимоги щодо їх реалізації
Порядок проведення інспектування, огляду, аналізу, обстеження та знезараження підкарантинних матеріалів і об'єктів та Перелік підкарантинних матеріалів і об'єктів
Порядок проведення державних випробувань та державної реєстрації технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів
Порядок проведення державної реєстрації спеціальних харчових продуктів і висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продовольчу продукції
Порядок проведення атестації та акредитації лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів
Порядок поховання на території України громадянина, померлого на території іноземної держави, Опис зразка надгробка, що безоплатно споруджується на могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною
Правила санітарної охорони території України
Порядок одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, в тому числі, токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших біологічних агентів
Порядок надання дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів іноземного виробництва
Порядок зупинення або припинення інвестиційної діяльності при порушенні санітарного законодавства.
Порядок застосування фінансових санкцій за порушення санітарного законодавства.
Порядок застосування пестицидів і агрохімікатів на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення та в зонах надзвичайних екологічних ситуацій
Порядок державного обліку наявності та використання пестицидів та агрохімікатів
Інструкція з порядку ветеринарного клеймування шкіряної та хутрової сировини
Порядок вилучення, утилізації та знищення непридатних для використання сільськогосподарської сировини і харчових продуктів
Порядок вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них
Порядок визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорій
Порядок відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень
Положення про спеціальні сировинні зони для виробництва сільськогосподарської продукції
Положення про спеціалізовану державну лабораторію ветеринарної медицини з хвороб риб та інших гідробіонтів
Положення про санітарно-карантинний відділ у пункті пропуску через державний кордон України у морському (річковому) порту, відкритому для міжнародних зв’язків
Положення про районну державну лабораторію ветеринарної медицини
Положення про основні засади організації перевезення радіоактивних матеріалів територією України.
Положення про обласну державну лабораторію ветеринарної медицини
Положення про норми забезпечення речовим майном, порядок одержання, обліку, видачі та носіння форменого одягу посадовими особами, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний нагляд
Положення про міську державну лабораторію ветеринарної медицини
Положення про міжрайонну державну лабораторію ветеринарної медицини
Положення про міжобласну спеціалізовану державну лабораторію ветеринарної медицини з хвороб птиці
Положення про зональну спеціалізовану державну лабораторію ветеринарної медицини з хвороб тварин
Положення про зональну спеціалізовану державну лабораторію ветеринарної медицини з хвороб молодняку тварин
Положення про замовлення, зберігання, облік бирок, бланків паспортів великої рогатої худоби та бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби
Положення про державну санітарно-епідемічну службу України
Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу Міністерства охорони здоров'я України
Положення про державну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на ринку
Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні
Положення про державний ветеринарно-санітарний нагляд та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування й реалізації продукції тваринного походження
Положення про ветеринарну картку до паспорта великої рогатої худоби
Положення з радіаційного контролю картонно-паперової продукції
Положення з проведення контролю паперу (картону), призначеного для пакування сухих харчових продуктів за санітарно-гігієнічними показниками якості та безпечності
МР 4.4.4.-108-2004 Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки: Методичні рекомендації. ( 4.4.4.-108-2004 )
Перелік харчових добавок, дозволених для використання у харчових продуктах.
Перелік особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню
Перелік найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню
Методика вилучення, утилізації та знищення сільськогосподарської сировини і харчових продуктів, що зазнали впливу пестицидів та агрохімікатів і непридатні до використання
Методические указания по эпидемиологическому надзору за внутрибольничными инфекциями
Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю производства кондитерских изделий с кремом.
МУ 4250-87 Методические указания по гигиенической оценке фильтрующих материалов, предлагаемых для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения . ( 4250-87 )
Інструкція про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів
Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами
Інструкція про порядок накладання і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства.
Інструкція про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною службою України адміністративно-запобіжних заходів (обмеження, тимчасова заборона, заборона, припинення, зупинення).
Інструкція про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності.
Інструкція про порядок виробництва, зберігання, перевезення і реалізації прекурсорів
Інструкція про порядок виготовлення та використання бланків карантинного дозволу на імпорт, фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного сертифіката на реекспорт, карантинного сертифіката
Інструкція по клеймуванню м’яса
ДСП 5.5.6.012-98 Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров’я дітей ( 5.5.6.012-98 )
ДСП 7.7.4.048-99 Державні санітарні правила для річкових суден України ( 7.7.4.048-99 )
Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів (ГДК та ОБРВ) у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі населених місць та (ОДР) у воді водоймищ: Список 2 "Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони";Список 2 "Орієнтовні безпечні рівні вплив
Порядок и периодичность контроля продовольственного сырья и пищевых продуктов по показателям безопасности. Методические указания.
ДСП 9.9.5.035-99 Безпека роботи з мікроорганізмами І-ІІ груп патогенності ( 9.9.5.035-99 )
Перелік установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, уповноважених на проведення експертизи, пов'язаної з віднесенням харчових продуктів до категорії харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів і дієтичних добавок та переліку устан
Порядок розробки та затвердження технологічної документації на фірмові страви, кулінарні та борошняні кондитерські вироби у закладах ресторанного господарства
Порядок проведення державної реєстрації харчових продуктів спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок