Семинар
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Повідомлення щодо порядкові отримання уповноваження на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності щодо їх можливості (неможливості) виконувати роботи згідно з поданим переліком робіт

Название (рус.) Сообщение относительно порядка получения полномочия на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности относительно их возможности (невозможности) выполнять работы в соответствии с представленным перечнем работ
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Тип не установлен
Дата принятия 01.01.2009
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

caparol
 Емкости

ПОВІДОМЛЕННЯ
щодо порядку отримання
 уповноваження на проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх можливості (неможливості) виконувати роботи згідно з поданим переліком робіт

Відповідно до «Порядку уповноваження установ та організацій на проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх можливості (неможливості) виконувати роботи згідно з поданим переліком робіт», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 18.11.2008, № 516 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 09.01.2009 № 2/16018 (далі-Порядок) Державна архітектурно-будівельна інспекція повідомляє наступне.

З 19.01.2009 року Держархбудінспекція здійснює прийом та опрацювання документів згідно даного Порядку.

До переліку документів, які подаються установами, організаціями  для отримання відповідного уповноваження, визначеного цим  Порядком,  належать:

  •  заява(зразок заяви - додається);
  •  копія статуту або положення установи, організації (засвідчена нотаріально);
  •  копія свідоцтва про державну реєстрацію (засвідчена нотаріально або органом,  який видав документ);
  •  довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (засвідчена нотаріально або органом, який видав  документ);
  •  відомості щодо персонального складу експертів - (додаток 1);
  •  перелік робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, експертизу яких планується здійснювати заявник - (додаток 2);
  •  перелік адміністративно-територіальних одиниць, на території яких заявник планує здійснювати експертизу - (додаток 3);
  •  інформація про матеріально-технічне забезпечення та наявність           нормативно-методичної документації - (додаток 4);
  •   копії посадових інструкцій на працівників установи, організації, оформлених та завірених в установленому порядку;
  •  інші довідкові матеріали, які підтверджують кваліфікацію працівників заявника(за їх наявністю).

Документи відповідно до додатків 1-4 просимо подавати в письмовому та електронному вигляді. 

З   питань   отримання   консультативно-методичної   допомоги   при підготовці документів пропонуємо звертатись: до Управління ліцензування та атестації Держархбудінспекції за адресою: 02160, м. Київ-160, просп. Возз'єднання, 15/17, тел. 8 (044) 291-69-64, 291-69-59, 291-69-50.


Зразок

Державна архітектурно-будівельна інспекція

                                                     ЗАЯВА

на уповноваження на проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх можливості (неможливості)  виконувати роботи згідно з поданим переліком робіт

 

Заявник            

                         (найменування, місцезнаходження, контактні телефони,  прізвище, ім'я, по батькові

          ____________

                                                  керівника,установи, організації)

_____________________________________________________________________________________________

ідентифікаційний код установи, організації ____________________________________

просить уповноважити на проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх можливості (неможливості) виконувати роботи згідно з поданим переліком робіт.

       З   Порядком уповноваження установ та організацій на проведення експертизи суб'єктів будівельної  діяльності   щодо   їх   можливості   (неможливості)   виконувати роботи згідно з поданим переліком робіт, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 18.11.2008,  № 516  та  зареєстрованого   в   Міністерстві   юстиції  України 09.01.2009,  № 2/16018, ознайомлений і зобов'язуюсь забезпечити його виконання.

Не заперечую проти розміщення інформації щодо уповноваження (назва установи, організації, місцезнаходження, контактні телефони, склад експертів тощо) у офіційному виданні та на сайті Держархбудінспекції.

        До заяви додаються:

копія статуту або положення установи, організації (засвідчена нотаріально);

копія свідоцтва про державну реєстрацію (засвідчена нотаріально або органом, який видав документ);

          довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (засвідчена нотаріально або органом, який видав документ);

          відомості щодо персонального складу експертів - (додаток 1);

         перелік  робіт, повязаних зі створенням обєктів архітектури, експертизу яких  планує здійснювати заявник - (додаток 2);

        пропозиції щодо переліку адміністративно-територіальних одиниць, на яких заявник пропонує поширити повноваження - (додаток3);

        інформація про матеріально-технічне забезпечення  - (додаток 4);

       копії посадових інструкцій на працівників установи, організації, оформлених та завірених в установленому порядку;

       інші довідкові матеріали, які підтверджують кваліфікацію працівників заявника(за їх наявністю).

            Заявник 

           

        (керівник установи,організації)   (підпис)                               (прізвище, ініціали)

«_____» ___________ 200_ р.

 МП


                                                                                                                                                                            Додаток 1

Відомості

щодо персонального складу експертів

                                              ________________________________________________________________

                                                                                            (назва установи, організації)

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік

народження

Освіта

Посада

(контактні

телефони)

На яких умовах працюватиме (у штаті,

на договірних

умовах)

Трудовий

 стаж

1

2

3

4

5

6

7

Примітка:

1. У графі 4 зазначається: назва учбового закладу, рік закінчення, кваліфікація, спеціальність за освітою кандидата до складу експертів, реквізити документів про освіту.

2. У графі 5 зазначається: посада за основним місцем роботи, назва установи(організації), в якій на момент подання заяви  працює кандидат до складу експертів.  

 3. У графі 7 зазначається: з якого місяця, року по який місяць, рік, керівна посада, яку кандидат до складу експертів займав на підприємствах або в організаціях будівельної галузі (відповідно до записів у трудовій книжці).

4. До таблиці додаються оригінали або копії документів: про освіту, трудові книжки, завірені в установленому порядку(зазначені документи повертаються заявнику після їх опрацювання).

                 Керівник   установи (організації)                                                    ________________                  (Прізвище, ініціали)

(посада)                                                                                                   (підпис)                                                                                                     

                       М.П.


                                                                                                                                    Додаток  2

Перелік

робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, експертизу яких планується здійснювати

                                                (назва установи, організації)

Код

Назва       робіт

1

2

Примітка: Для заповнення таблиці використовувати Примірний перелік робіт провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, затверджений наказом Держархбудшспекції від. 16.07. 2008 р. № 112.

Керівник   установи(організації)              ________________          (Прізвище, ініціали)

                     (посада)                                                   (підпис)                              

                       М.П.


                                                                                                                                      
Додаток 3

Перелік

адміністративно-територіальних одиниць, на території яких планує

здійснювати експертизу субєктів будівельної діяльності

__________________________________________________________________

(назва установи, організації)

з/п

Назва регіонів

1

2

Керівник   установи(організації)              ________________             (Прізвище, ініціали)

                     (посада)                                                   (підпис)                              

                       М.П.


                                                                                                       
Додаток 4

Інформація

про матеріально-технічне забезпечення та наявність

нормативно-методичної документації

1.Наявність власного або орендованого приміщення

для розміщення  персоналу та орг. техніки

з/п

Призначення

приміщення

Площа

(кв. м)

Власне

(орендоване)

1

2

3

4

Примітка:

1. У графі 2 зазначається: призначення приміщення (кабінет, канцелярія, архів тощо).

2. У графі 4 зазначається: дата, номер договору оренди та термін його дії, назва організації-орендаря.

2. Наявність нормативно-правових актів та організаційно-методичної

документації

№ з/п

Найменування

Примітка

1

2

3

1. Нормативно-правові акти

2. Організаційно-методична документація

3. Наявність орг. техніки

№ з/п

Найменування

Кількість

1

2

3

Керівник   установи(організації)              ________________                  (Прізвище, ініціали)

                     (посада)                                                   (підпис)                              

                       М.П.Спонсоры раздела: