Email
Пароль
?
Войти Регистрация

А 3.1. Управління, організація і технологія


Список документов в категории

Название Дата
Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у сфері телекомунікацій
(Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у сфері телекомунікацій)
01.01.1970
ВСН 10-302.01-86/ Госагропром СССР Правила приёмки в эксплуатацию законченных строительством мелиоративных и водохозяйственных объектов.
(ВСН 10-302.01-86/ Госагропром СССР Правила приёмки в эксплуатацию законченных строительством мелиоративных и водохозяйственных объектов.)
01.01.1970
ВСН 33-2.3.08-86/ Водстрой СССР Правила приёмки в эксплуатацию законченных строительством мелиоративных и водохозяйственных объектов.
(ВСН 33-2.3.08-86/ Водстрой СССР Правила приёмки в эксплуатацию законченных строительством мелиоративных и водохозяйственных объектов.)
01.01.1970
Наказ №191 Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 1243 „Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів"
(Наказ №191 Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 1243 „Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів")
01.01.1970
СанПиН 4097-86 Инструкция об участии представителей санитарно-эпидемиологической службы в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, расширением объектов производственного назначения.
(СанПиН 4097-86 Инструкция об участии представителей санитарно-эпидемиологической службы в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, расширением объектов производственного назначения.)
01.01.1970
Порядок видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об'єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування
(Порядок видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об'єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування)
01.01.1970
Порядок здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури; Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури.
(Порядок здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури; Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури.)
01.01.1970
Положення про головних бухгалтерів підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держбуду України
(Положення про головних бухгалтерів підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держбуду України)
01.01.1970
Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів
(Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів)
01.01.1970
Порядок видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу та спеціальних конструкцій на землях дорожнього господарства вздовж автомобільних доріг загального користування
(Порядок видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу та спеціальних конструкцій на землях дорожнього господарства вздовж автомобільних доріг загального користування)
01.01.1970
Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків, у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб
(Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків, у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб)
01.01.1970
Перелік виконавчої та іншої документації, що надається державній приймальній, робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
(Перелік виконавчої та іншої документації, що надається державній приймальній, робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів)
01.01.1970
Акт комісії про прийняття устаткування після комплексного випробування
(Акт комісії про прийняття устаткування після комплексного випробування)
01.01.1970
Акт комісії про прийняття устаткування після індивідуального випробування
(Акт комісії про прийняття устаткування після індивідуального випробування)
01.01.1970
Акт робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом будівлі, споруди, приміщення
(Акт робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом будівлі, споруди, приміщення)
01.01.1970
Акт робочої комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта для пред'явлення державній приймальній комісії
(Акт робочої комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта для пред'явлення державній приймальній комісії)
01.01.1970
Акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта
(Акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта)
01.01.1970
Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві
(Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві)
01.01.1970
ВСН 25-09.68-85/ Минприбор СССР Правила производства и приёмки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
(ВСН 25-09.68-85/ Минприбор СССР Правила производства и приёмки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.)
01.01.1970
Положення про експериментальне будівництво.
(Положення про експериментальне будівництво.)
01.01.1970
Положення про архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури.
(Положення про архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури.)
01.01.1970
Сварка стальных газопроводов ВБН А.3.1-36-3-96
(Сварка стальных газопроводов ВБН А.3.1-36-3-96)
01.01.1996
ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008. Управління, організація і технологія. Настанова з візуального і вимірювального контролеві зварних з"єднань та наплавлень металевих конструкцій
(ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008. Управления, организация и технология. Установка из визуального и измерительного контроля сварных соединений и наплавок металлических конструкций)
01.07.2009
ДСТУ-Н Б А.3.1-10:2008. Управління, організація і технологія. Настанова з проведення технічного діагностування вертикальних сталевих резервуарів
(ДСТУ-Н Б А.3.1-10:2008. Управления, организация и технология. Установка из проведение технического диагностирования вертикальных стальных резервуаров)
01.07.2009
ВБН А.3.1-36-4-96. Інструкція по зварці котлоагрегатов
(ВБН А.3.1-36-4-96. Инструкция по сварке котлоагрегатов)
01.01.1996
ВБН А.3.1-36-2-96. Зварювання та контроль якості технологічніх тубопроводів на тиск від 9,8 до 245 МПа (від 100 до 2500 кгс/см2)
(ВБН А.3.1-36-2-96. Сварка и контроль качества технологических тубопроводов на давление от 9,8 до 245 МПа (от 100 до 2500 кгс/см2))
01.01.1996
ВБН А.3.1-36-5-97. Ремонт трубних систем парових і водогрійних котлів
(ВБН А.3.1-36-5-97. Ремонт трубных систем паровых и водогреющих котлов)
01.01.1997
ВБН А.3.1-36-1-96. Зварювання при монтажі сталевих будівельних конструкцій
(ВБН А.3.1-36-1-96. Сварка при монтаже стальных строительных конструкций)
01.01.1996
ВБН А.3.1-36-3-96. Зварка сталевих газопроводів
(ВБН А.3.1-36-3-96. Сварка стальных газопроводов)
01.01.1996
ВСН 34-91. Правила виробництва і приймання робіт на будівництві нових, реконструкції і розширенні діючих гідротехнічних морських і річкових транспортних споруд. Частина 3.
(ВСН 34-91. Правила производства и приемки работ на строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений. Часть 3.)
01.01.1992
ВСН 34-91. Правила виробництва і приймання робіт на будівництві нових, реконструкції і розширенні діючих гідротехнічних морських і річкових транспортних споруд. Частина 2.
(ВСН 34-91. Правила производства и приемки работ на строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений. Часть 2.)
01.01.1992
ВСН 34-91. Правила виробництва і приймання робіт на будівництві нових, реконструкції і розширенні діючих гідротехнічних морських і річкових транспортних споруд. Частина 1.
(ВСН 34-91. Правила производства и приемки работ на строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных coopужений. Часть 1.)
01.01.1992
ДСТУ Б.А.3.1-6-96. Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво. Зміна N 2
(ДСТУ Б.А.3.1-6-96. Материалы и изделия строительные. Порядок разработки и постановки на производство. Изменение N 2)
23.08.2005
ДБН А.3.1-5-96. Організація будівельного виробництва. Зміна N1
(ДБН А.3.1-5-96. Организация строительного производства. Изменение N1)
01.01.2005
ВСН 25-09-68-85* Правила виробництва і приймання робіт. Встановлення охоронної, пожежної і охоронно-пожежної сигналізації
(ВСН 25-09-68-85* Правила производства и приемки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации)
02.09.1985
ВСН 19-89. Правила приймання робіт при будівництві і ремонті автомобільних доріг
(ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог)
14.07.1989
ВСН 471-86. Правила суміщеного виробництва монтажних і будівельних робіт при споруді птицефабрик
(ВСН 471-86. Правила совмещенного производства монтажных и строительных работ при coopужении птицефабрик)
23.12.1985
ВСН 141-80. Інструкція по поставці сталевих конструкцій заводами металоконструкцій
(ВСН 141-80. Инструкция по поставке стальных конструкций заводами металлоконструкций)
14.11.1980
ВСН 012-88. Будівництво магістральних і промислових трубопроводів. Контроль якості і приймання робіт. Частина II. Форми документації і правила її оформлення в процесі здачі - приймання
(ВСН 012-88. Строительство магистральных и промышленных трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть II. Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи - приемки)
27.12.1988
ВСН 012-88. Будівництво магістральних і промислових трубопроводів. Контроль якості і приймання робіт. Частина I
(ВСН 012-88. Строительство магистральных и промышленных трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть I)
27.12.1988
ВСН 005-88. Будівництво промислових сталевих трубопроводів. Технологія і організація
(ВСН 005-88. Строительство промышленных стальных трубопроводов. Технология и организация)
01.11.1988
ВСН 004-88. Будівництво магістральних трубопроводів. Технологія і організація
(ВСН 004-88. Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация)
01.12.1988
Посібник до ДБН А.3.1-7-96 Виробництво бетонних та залізобетонних виробів
(Пособие к ДБН А.3.1-7-96 Производство бетонных и железобетонных изделий)
15.12.1995
ДБН А.3.1-7-96. Виробництво бетонних і залізобетонних виробів
(ДБН А.3.1-7-96. Производство бетонных и железобетонных изделий)
24.12.1996
ДСТУ Б А.3.1-6-96 Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво
(ДСТУ Б А.3.1-6-96 Материалы и изделия строительные. Порядок разработки и постановки на производство)
27.06.1996
ДБН А.3.1-1-93. Атестація працівників органів державного архітектурно-будівельного контролеві України
(ДБН А.3.1-1-93. Аттестация работников органов государственного архитектурно-строительного контроля Украины)
10.08.1993
 

ЕмкостиСпонсоры раздела: